Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 5

1
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

PJ Minggu 1 Tunjang 1 : i. Mengetahui, memahami dan Penerapan Konstruktivisme Keseronokan


01 JAN – a. Daya Tahan menyatakan definisi daya tahan pengertian dan Kerjasama
04 JAN Kardiovaskular kardiovaskular konsep Berdaya Usaha
i. Long Slow Distance ii. Melakukan aktiviti daya tahan Melakukan aktiviti
kardiovaskular dengan betul dan LSD
berkesan
PJ Tunjang 1 : i. Lakukan latih tubi kemahiran Demonstrasi Pembelajaran Keyakinan Diri
a. Daya Tahan permainan yang melibatkan daya tahan Latihan Masteri Kegigihan
Minggu 2
Kardiovaskular KV KBKK Disiplin
07 JAN –
i. Daya Tahan ii. Kenalpasti latihan kemahiran,
11JAN
Kardiovaskular dalam latih permainan yang melibatkan daya tahan
tubi kemahiran permainan kardiovaskular
PJ Minggu 3 Ujian Daya Tenaga Asas i. Menguji tahap kecergasan T.Tubi, B. Tubi Berusaha
14 JAN – - Ujian Pra murid J. Melunjur Kejujuran
18 JAN 1500 m Disiplin

PJ Tunjang 1 : i. Mengenalpasti kesan latihan terhadap Demonstrasi KBKK Keyakinan Diri


Minggu 4 a. Daya Tahan Daya Tahan Kardiovaskular Latihan Kegigihan
21 JAN – Kardiovaskular ii. Menghuraikan kesan latihan terhadap Disiplin
25 JAN i. Faedah Latihan Daya Tahan Kardiovaskular
ii. Aspek-aspek iii. Menghuraikan kesan fisiologi hasil
keselamatan daripada latihan Daya Tahan
Kardiovaskular
PK Tunjang 1 i. Menyatakan taraf kecergasan dan Penyediaan Folio KBKK Gaya hidup sihat
Minggu 5 1. Kesihatan Diri makanan berkhasiat yang boleh Murid Merujuk BCB Prihatin
28 JAN - a. Saringan Kesihatan meningkatkan kesihatan diri pelbagai media Pembelajaran
01 FEB b. permasalahan Fizikal ii. Menyatakan jenis-jenis pemeriksaan / Menyediakan Masteri
ujian dalam saringan kesihatan Poster
iii. Menjelaskan faedah melakukan Lawatan
saringan kesihatan

M.P. BIL. UNIT CADANGAN


2
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI


STRATEGI
PJ Tunjang 2 i. Lakukan teknik larian dan lompatan Demonstrasi Konstruktivisme Keyakinan Diri
Minggu 6 2. Olahraga – Balapan melepasi halangan dengan betul Latihan Peka
04 FEB – (Lari Berhalangan) ii. Mengetahui langkah keselamatan Self Check Keselamatan
08 FEB semasa latihan Penerangan
iii. Mengetahui aspek daya tahan dan
kekuatan otot dalam acara lari
berhalangan
PJ Tunjang 2 i. Mengenalkan empat fasa lompatan Program Individu Pembelajaran Keyakinan Diri
2. Olahraga - Padang ii. Lakukan aktviti lompat tinggi gaya Perbincangan Masteri Daya usaha
Minggu 7
(Lompat Tinggi) gunting dengan betul Demonstrasi
11 FEB –
iii. Lakukan lompat tinggi gaya pelana
15 FEB
dengan betul
iv. Mengetahui fasa lari landas, lonjakan,
layangan dan pendaratan
PJ Tunjang 2 i. Mengenalkan empat fasa lompatan Pembelajaran Keyakinan Diri
Minggu 8
2. Olahraga – Padang ii. Lakukan gaya lompatan dengan teknik Perbincangan Masteri Disiplin
18 FEB –
(Lompat Tinggi - Fosbury yang betul Demonstrasi Konteks Daya Usaha
22 FEB
Flop) iii. Mengetahui keempat-empat fasa Latihan
tersebut
PK Minggu 9 Tunjang 1 i. Mengenalpasti pemilihan aktiviti Penyediaan Folio ICT Gaya hidup sihat
25 FEB – 1. Kesihatan Diri kecergasan dan makanan yang dapat Murid Merujuk BCB Berdaya Saing
01 MAC a. Permasalahan Fizikal meningkat dan mengekalkan tahap pelbagai media
b. Penjagaan Kesihatan kesihatan Menyediakan
ii. Menghubungkait sains dan kemajuan Poster
teknologi kecergasan dan makanan Lawatan
yang dapat meningkatkan kesihatan
dan kecerdasan

3
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Tunjang 1 : i. Nyatakan definisi daya tahan otot Demonstrasi Konstruktivisme
b. Daya Tahan Otot ii. Lakukan sekurang-kurang 3 aktiviti Perintah Daya Usaha
i. Definisi daya tahan otot Perbincangan
Minggu 10 ii.Aktiviti
04 MAC – iii. Menjelaskan kaedah dan faedah
 Bicep Curl latihan Daya Tahan Otot
08 MAC
 Bench Press
 Half Squad
 Tricep Extension
iii. Kaedah Latihan
PJ Minggu 11 Tunjang 1 : i. Menjelaskan kaedah dan faedah Demonstrasi KBKK Keyakinan Diri
11 MAC – b. Daya Tahan Otot latihan daya tahan otot. Latihan Kegigihan
15 MAC i. Faedah Latihan ii. Menghuraikan kesan fisiologi hasil Penerangan Disiplin
ii. Aspek Keselamatan daripada latihan daya tahan otot Perbincangan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (16.03.2018 – 24.03.2018)

PK Tunjang 2 : i. Menentukan penting dan Syarahan KBKK Gaya Hidup Sihat


1. Pemakanan kegunaan kepada manusia Perbincangan Bersyukur
a. Nutrien tambahan ii. Pastikan hubungkait antara
Minggu 12 b. Kesan pengambilan kekurangan vitamin dan penyakit
25 MAC – nutrien tambahan yang yang berkaitan
29 MAC berlebihan iii. Menyedari pentingnya dan
keperluan vitamin kepada manusia
iv. Jelaskan kesan kekurangan
vitamin terhadap kesihatan
manusia
PJ Minggu 13 Tunjang 2 : i. Berkebolehan melantun/membawa Demonstrasi Konstruktivisme Keyakinan Diri
01 APR – a. Permainan - Bola bola dengan teknik yang betul. Convergent Kontekstual Disiplin
05 APR Keranjang ii. Berkebolehan mengelecek dan Discovery
melepasi halangan Perintah
iii. Lakukan semua teknik ini dengan Latihan
baik dan berkesan

4
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Tunjang 2: i. Lakukan hantaran dan Latihan Konstruktivisme Keterlibatan
a. Permainan – Bola menyambut bola aras dada dan Demonstrasi secara aktif
Keranjang lantun dengan betul Perintah Kegigihan
Minggu 14 ii. Berkebolehan mengelecek
08 APR – 12 dengan melepasi halangan
APR iii. Lakukan semua teknik ini dengan
baik dan berkesan
iv. Gunakan prinsip biomekanik
semasa lakukan kemahiran
PJ Minggu 15 Tunjang 2 i. Berupaya mengadili dan membuat Latihan KBKK Kejujuran
15 APR – 19 a. Permainan - Bola keputusan terhadap kesalahan Mematuhi
APR Keranjang dalam permainan Peraturan
ii. Bermain dalam situasi sebenar

PK Tunjang 2 i. Menyenaraikan jenis mineral Syarahan KBKK Gaya Hidup Sihat


1. Pemakanan ii. Nyatakan kepentingan mineral Perbincangan Bersyukur
Minggu 16
a. Nutrien tambahan kepada manusia Sumbang Saran
22 APR – 26
b. Kesan pengambilan iii. Senarai dan terangkan penyakit
APR
nutrien tambahan yang yang berkaitan dengan akibat
berlebihan kekurangan mineral
PJ Minggu 17 Tunjang 2 i. Memahami peralatan permainan Perbincangan BCB Disiplin
29 APR – 03 c. Permainan - Ragbi ragbi Demonstrasi Kerjasama
MEI ii. Mempelajari kemahiran asas ragbi

PJ Minggu 18 Tunjang 2 i. Melakukan kemahiran asas Perbincangan Konstruktivisme Kerjasama


06 MEI – 10 c. Permainan - Ragbi permainan ragbi - menendang Kontekstual Daya Usaha
MEI bola statik , drop kick, membuat
tackle
PJ Minggu 19 Tunjang 2 i. Melakukan kemahiran asas Demonstrasi Pembelajaran Keyakinan Diri
13 MEI – 17 c. Permainan – Ragbi permainan ragbi - scrum Permainan Kecil Masteri Kegigihan
MEI ii. Mengaplikasi kemahiran untuk Perbincangan KBKK Disiplin
menyerang dan bertahan

5
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

berdasarkan undang-undang
permainan
iii. Menyenaraikan prinsip-prinsip
menyerang dan bertahan dalam
permainan ragbi

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Minggu 20 Tunjang 1 : i. Nyatakan maksud komposisi Catat maksud KBKK Gaya Hidup Sihat
20 MEI – d. Komposisi Badan badan komposisi badan TKP Kerjasama
24 MEI ii. Menjelaskan teknik caliper (lipatan Melakukan teknik
kulit) pengukuran
iii. Mengira indeks BMI Perbincangan
iv. Mengira nisbah pinggang –
pinggul
v. Menghubungkait penyakit yang
berkaitan dengan kegemukan
PJ Tunjang 2 i. Lakukan teknik regangan, Demonstrasi KBKK Disiplin
2. Olahraga – Padang pusingan dan melepasi palang Penerangan Konstruktivisme Daya Usaha
(Lompat Bergalah) dengan baik Latihan Keyakinan Diri
Minggu 21 ii. Lakukan teknik menanam galah
27 MEI – dan berlepas dengan betul
31 MEI iii. Menganalisis pergerakan lari
landas, menanam galah dan
berlepas dengan baik
iv. Menganalisis pergerakan
hayuanan - rock back
PJ Tunjang 2 i. Lakukan teknik larian landas Demonstrasi Pembelajaran Keyakinan Diri
2. Olahraga – Padang dengan betul Penerangan Masteri Ketekunan
Minggu 22 (Lompat Bergalah) ii. Mendarat dengan gaya yang betul Latihan
03 JUN – dan selamat
07 JUN
iii. Menganalisis teknik ini
dengan betul
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (08.06.2018 – 23.06.2018)

PK Minggu 23 Tunjang 2: i. Menerangkan kesalahan dan Perbincangan ICT Mematuhi

6
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

3. Penyalahgunaan Bahan hukuman di bawah akta dan Rujuk Media PAK Undang-undang
24 JUN –
a. Akta dan undang- undang-undang dadah di Malaysia Forum Disiplin
28 JUN
undang dadah di Malaysia ii. Membuat inferan penguatkuasaan T/ Jawab
b. Peruntukan dalam akta akta dan undang-undang dadah di
Malaysia

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PJ Tunjang 1 : i. Jelaskan definisi kekuatan otot Demonstrasi Konstruktivisme Keyakinan Diri
c. Kekuatan Otot dan otot major yang dominan Latihan Kontekstual Kegigihan
i. Definisi ii. Lakukan latihan aktiviti kekuatan Perbincangan Disiplin
Minggu 24 ii.Aktiviti otot dengan betul dan berkesan Kaedah Perintah
01 JLY –  Bench Press iii. Mengetahui kesan latihan
05 JLY  Half Squad kekuatan
 Tricep Extension iv. Lakukan latihan kekuatan otot
 iii. Kaedah Latihan dengan betul dan berkesan
v. Nyatakan kaedah latihan kekuatan
otot
PJ Minggu 25 Tunjang 1 : i. Senaraikan langkah keselamatan Latihan Pembelajaran Keyakinan Diri
08 JLY – c. Kekuatan Otot semasa melakukan latihan ini Perbincangan Masteri Kegigihan
12 JLY i. Faedah Latihan ii. Lakukan latihan kekuatan dengan Disiplin
ii. Aspek Keselamatan betul dan berkesan

PK Tunjang 1 i. Membincangkan tindakan yang Perbincangan KBKK Kasih Sayang


Minggu 26 3. Kekeluargaan boleh diambil untuk mengatasi isu- Kajian Kes Bekerjasama
15 JLY – a. Isu Kekeluargaan isu perkahwinan Folio Murid Toleransi
19 JLY ii. Membincangkan implikasi
perselisihan faham pologami dan
penceraian ke atas keluarga
PJ Minggu 27 Tunjang 2 i. Mempunyai kemahiran asas Demonstrasi Konstruktivisme Keyakinan Diri
22 JLY – b. Permainan - Kriket permainan kriket Perbincangan Kontekstual Kegigihan
26 JLY ii. Melakukan kemahiran asas Permainan Kecil Pembelajaran Disiplin
dipelajari dengan teknik yang Masteri
betul.
iii. Mempraktikkan kemahiran dalam
permainan
iv. iMengikuti strategi dan teknik
7
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

permainan yang dirancang

PJ Minggu 28 Tunjang 2 i. Mempraktikan kemahiran asas Demonstrasi Kontekstual Keyakinan Diri


29 JLY – c. Permainan – Kriket dalam permainan Perbincangan Pembelajaran Kegigihan
02 OGS ii. Memahami peraturan dan Permainan Kecil Masteri Disiplin
aplikasikan dalam permainan

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PK Minggu 29 Tunjang 3 : i. Mengenalpasti barangan dan Perbincangan KBKK Kerjasama
5 OGS – 09 1. Keselamatan perkhidmatan kesihatan mengikut Ceramah Daya Usaha
OGS a. Kepenggunaan dan keperluan diri Hari Pengguna
perkhidmatan barangan ii. Menjelaskan kriteria barangan dan di sekolah
dan alatan perkhidmatan mengikut keperluan
diri.

PJ Tunjang 1 : Demonstrasi Konstruktivisme Keyakinan Diri


Gimnastik Artistik – i. Mengetahui prinsip biomekanik Latihan KBKK Kegigihan
Gimnastik Irama dalam perlakuan hayunan Disiplin
ii. Lakukan gerakerja-gerakerja
a. Pola pergerakan dengan baik
Minggu 30 i. Pola 6 – hayunan iii. Mengetahui konsep momentum
12 OGS – 16 ii. Pola 7 – rangkaian dengan aplikasi daya
OGS
b. Pola pergerakan i. Menyatakan teknik lakuan
i. Pola 7 – kemahiran dengan manipulasi
ketangkasan alatan
ii. Pola 8 – teknik ii. menyatakan otot-otot utama yang
alatan digunakan dalam acara gimnastik
iii. Pola 9 - rangkaian irama
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (17.08.2018 – 25.08.2018)

PJ Tunjang 1 : Demonstrasi Konstruktivisme Keyakinan Diri


Minggu 31 Gimnastik Artistik – i. Mengetahui prinsip biomekanik Latihan KBKK Kegigihan
26 OGS – 30 Gimnastik Irama dalam perlakuan hayunan Disiplin
OGS a. Pola pergerakan ii. Lakukan gerakerja-gerakerja
i. Pola 7 – rangkaian dengan baik
8
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

b. Pola pergerakan iii. Mengetahui konsep momentum


i. Pola 8 – teknik dengan aplikasi daya
alatan
ii. Pola 9 - rangkaian
PJ Minggu 32 Ujian Daya Tenaga Asas i. Menguji tahap kecergasan murid T.Tubi, B. Tubi Keyakinan Diri
02 SEPT – - Ujian Post J. Melunjur Kegigihan
06 SEPT 1500 m Disiplin

TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI CADANGAN NILAI


M.P. BIL. UNIT
STRATEGI
PJ Tunjang 2 i. Mengenal pasti jenis peralatan Penerangan Konstruktivisme Keyakinan Diri
4. Rekreasi untuk aktiviti absailing Demonstrasi Kerjasama
Minggu 33 ii. Boleh memasang dan mencuba Perbincangan Disiplin
09 SEPT – peralatan untuk absailing
13 SEPT iii. Mengenal pasti teknik absailing
yang betul.
iv. Mengetahuai langkah-langkah
keselamatan
PK Tunjang 3 – Kebersihan i. Mengenal pasti jenis-jenis Pembelajaran Gaya Hidup Sihat
Minggu 34 dan Keselamatan kecederaan melalui tanda dan Demonstrasi Masteri Disiplin
16 SEPT – Persekitaran simpton tertentu. Perbincangan Kerjasama
20 SEPT 3. Pertolongan Cemas ii. Melakukan kaedah bantu mula Menonton Video
yang betul.

PJ Tunjang 2 i. Mengenalpasti peranan ahli dalam Konstruktivisme Keyakinan Diri


d. Pergerakan Kreatif aktiviti setiap pergerakan Kerjasama
Pola pergerakan ii. Melakukan aktiviti yang memenuhi Disiplin
Minggu 35
Tema Pergerakan syarat tema pergerakan dengan
23 SEPT –
14- Kesedaran kumpulan kreatif dan selamat
27 SEPT
15 – Formasi dalam iii. Mengubah pergerakan yang
kumpulan sesuai dengan tema pergerakan
16 – Kualiti Eksplisit dalam
pergerakan
PJ Minggu 36 Tunjang 3 : i. Menghuraikan langkah-langkah Perbincangan KBKK Tanggungjawab
30 SEPT – 2. Isu Dalam Sukan untuk mengatasi gangguan Membahas Disiplin

9
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

a. Isu jantina dalam sukan seksual dalam sukan dan Menyediakan Hormat
dan permainan permainan Laporan Menghormati
b. Isu- isu lain ii. Menghuraikan punca perbezaan
04 OKT
penyertaan antara jantina dalam
sukan dan permainan
iii. Membincangkan isu-isu semasa
dalam sukan dan permainan.

CADANGAN
M.P. BIL. UNIT TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
STRATEGI
PK Tunjang 1 i. Membincangkan cara-cara Perbincangan KBKK Bersyukur
Minggu 37 2. Perasaan mengatasi masalah emosi remaja Lakonan Simpati
07 OKT – a. memahami perasaan ii. Menunjuk cara membantu dan Main Peranan
11 OKT empati kepada rakan yang
bermasalah emosi
PK Tunjang 2 i. Menyatakan perkara-perkara yang Perbincangan KBKK T/Jawab
Minggu 38 2. Pengurusan Konflik dan diperlukan untuk menghadapi Laporan Prihatin
14 OKT – stress alam dewasa Ceramah
18 OKT a. persediaan ii. Menjelaskanpunca stress dalam
menghadapi alam dewasa menghadapi alam dewasa
iii. Mengenalpasti cara mengatasi
stress dalam menghadapi alam
dewasa
PJ Minggu 39 Tunjang 2 : i. Mengenalpasti pelbagai ritma Perbincangan TKP Keyakinan Diri
21 OKT – c. Gimnastik Pendidikan pergerakan yang boleh diperolehi Mengubah Kontekstual Kegigihan
25 OKT Tema gimnastik semasa tubuh badan bergerak. lakuan Pembelajaran Disiplin
pendidikan Masteri
a. Tema 8 – kesedaran
ritma
PJ Minggu 40 Tunjang 2 : ii. Mengenalpasti pelbagai ritma Perbincangan TKP Keyakinan Diri
28 OKT – c. Gimnastik Pendidikan pergerakan yang boleh diperolehi Mengubah Kegigihan
01 NOV Tema gimnastik semasa tubuh badan bergerak. rangkaian Disiplin
pendidikan iii. Merekacipta satu rangkaian Rancang satu
a. Tema 8 – kesedaran pergerakan berdasarkan rangkaian
ritma kesedaran ritma. pergerakan

CUTI AKHIR TAHUN (23.11.2018 – 31.12.2018)


10
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 5

11