Anda di halaman 1dari 9

URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 1

SMK BATU 4
PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH
33300 GERIK, PERAK

KERTAS CADANGAN
PROGRAM
PEMBELAJARAN BILIK DARJAH (PBD)
MENGGUNAKAN KAEDAH
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
(PBL) MELALUI KEMAHIRAN MEREKA
CIPTA (KmR)

DISEDIAKAN OLEH

EN. MOHD RASHIDI BIN AHMAD


PEMANDU PROGRAM
URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 2

1.0 PENGENALAN

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL) adalah salah satu pembelajaran abad ke-21 yang
mana ia adalah pengembaraan peringkat ke-3 iaitu pembelajaran secara inkuri. Dalam Modul 7
TS25, Pembelajaran Berasaskan Projek dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa mata
pelajaran dalam menjadikan pembelajaran yang diperolehi merentasi kurikulum. SMK Batu 4
telah melaksanakan 2 projek dengan kumpulan perintisnya pada tahun 2017 yang terdiri daripada
kelas 1 DLP (Sistem Akuaponik dan Hidroponik) dan 1 Bijaksana (Model Geobencana-tanah
runtuh) dengan gabungan mata pelajaran yang terpilih iaitu RBT, Sains, Matematik,
Geografi,Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Untuk tahun 2018, program ini akan terus
dilaksanakan kepada murid tingkatan 3 (fasa 1), tingkatan 2 (fasa 2) dan tingkatan 1 (fasa 3).

2.0 OBJEKTIF

1. Mengenal pasti elemen utama yang terdapat di dalam kurikulum berasaskan penyataan
standard.
2. Menerima pendedahan terhadap amalan PdPc dalam pelaksanaan PPBS dan penerapan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
3. Mengenal pasti kaedah PdPc yang sesuai dengan hasil pembelajaran dan keperluan murid
untuk penerapan KBAT dan pelaksanaan PPBS.
4. Menyediakan rancangan mengajar berasaskan KmR untuk penerapan KBAT dan
pelaksanaan PPBS
5. Membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh kefahaman yang
tinggi;

3.0 SASARAN

Guru mata pelajaran dan murid tingkatan 3 (fasa 1), tingkatan 2 (fasa 2) dan tingkatan 1
(fasa 3).
URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 3

4.0 PELAKSANAAN

Bil Perkara Huraian Bertanggungjawab Tempoh Masa Catatan

1. Penentuan - Panitia / Mata Pelajaran yang terlibat


Polisi - KPI (Kuantiti / Kualiti / Masa)
Dalaman - Kewangan / PCG
- Agenda Takwim Sekolah (Show Case) PGB, PK1 & GK 17 JAN 2018
- Pemandu PBL KmR

2. Penataran - Kaedah Bengkel dan taklimat - SU LADAP


Ilmu - Objektif PBL dilaksanakan - Pemandu PBL
- Pembentangan laporan PBL 2017 KmR
- Pakar rujuk (JU PBL, SISC+ dan RE) F1: Guru MP Ting. 3 18 JAN 2018
- Penilaian guru dan murid (SV dan TV)
F2: Guru MP Ting. 2 29 MAC 2018
F3: Guru MP Ting. 1 28 JUN 2018
3. Big Idea & - Deep Learning Pemandu PBL Kmr
Essential - Analisis Item
Question - Pemetaan Kurikulum 22 JAN – 23 FEB
serta - Huraian Suk Pelajaran / DSKP F1: Guru MP Ting. 3
2018
Pelaksanaan - PLC
- Analisis Post Mortem
- Kupasan Lembaga Peperiksaan F2: Guru MP Ting. 2 2 – 27 APR 2018
- Kaedah PBL
- SHOWCASE
- Kaedah Penilaian (Rubrik)
F3: Guru MP Ting. 1 2 - 27 JUL 2018
*Students’ Voice
*Parent’s Voice
*F1: FASA 1, F2: FASA 2, F3: FASA 3
URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 4

Bil Perkara Huraian Bertanggungjawab Tempoh Masa Catatan

4. Pameran - Produk akan dipersembahkan untuk


orang awam
- Akan dipamerkan semasa sekolah
menganjurkan program besar seperti FEB, MEI DAN
Pemandu PBL KmR
Hari bertemu pelanggan, Hari kantin, OGOS
Hari Kokurikulum dan sebagainya

5. Sumber / -(Hasil)
Dokumentsi Pemandu PBL KmR FEB, MEI DAN
-Fail
Pelaporan Penyelaras ICT OGOS
-Bahan Rujukan (Selepas selesai

6 Pemantauan Instrumen (OPPM)


-Pasukan Pemantau
-Laporan & Maklum Balas Pemantauan PGB
Pemandu KmR NOV
(Dialog Reflektif)
-Perancangan 2019
URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 5

5.0 JAWATAKUASA

PENGERUSI : Pn. Nor Faizah Binti Mat Noor

(Pengetua)

TIM. PENGERUSI 1 : Tn Hj. Abu Hasan Bin Mohd Said

(Pen. Kanan Pentadbiran)

TIM. PENGERUSI 2 : Pn.Hjh Khairul Bahriah Binti Taharim

(Pen Kanan HEM)

TIM. PENGERUSI 3 : En. Abdul Rahim Bin Abdul Halim

(Pen. Kanan Ko-Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : Guru-Guru Kanan

S/U PROGRAM /

PEMANDU : En. Mohd Rashidi bin Ahmad

PEN. S/U PROGRAM /

PEMANDU : Pn. Nik Nur Roshilabanu binti Ramli

AJK : Guru-guru MP dan murid

- Tingkatan 1
- Tingkatan 2
- Tingkatan 3
URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 6

6.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

HARGA SEUNIT JUMLAH


BIL PERKARA KUANTITI
(RM) (RM)
1 Kertas A4 1 14 14
Makan dan minum (semasa 3 fasa x 30
2 4 360
Ladap 3 fasa) orang
3 fasa x 3
3 Hadiah (hamper setiap fasa) 50 450
pemenang
4 Banner 1 76 76
5 Lain-lain - - 100
JUMLAH 1000

SUMBER KEWANGAN : PROGRAM PEMANTAPAN PDP PAK 21


URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 7

7.0 JADUAL PERLAKSANAAN

PROGRAM : PBD MENGGUNAKAN KAEDAH PBL(KmR) – Fasa 1

TARIKH : 18 Jan – 26 Feb 2018

MINGGU /
BIL PERKARA TINDAKAN PERKEMBANGAN
TARIKH

LADAP – PLC bagi PBD Menggunakan Kaedah PBL(KmR)


1. 18/1/2018 Pemandu
– Fasa 1

- Taklimat Pengetua kepada Guru & Murid ting. 3 Pemandu

- PLC setiap kumpulan guru Ketua Subjek

- Taklimat setiap kumpulan guru dan murid Ketua Subjek

- Pelaksanaan Semua guru


Minggu 1

2. - Sesi Refleksi Guru (Isu dan perkembangan PBL) – Pemandu


(22-
Jumaat selepas program yassin
26/1/2018)
- Perancangan kewangan,
- Perancangan PBL(kumpulan)
- Perancangan KmR (individu) dihantar ke Semua guru
telegram sebelum atau pada Jumaat,
26/1/2018
URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 8

Minggu 2 - Pelaksanaan Semua guru

3. (29/1- - Sesi Refleksi Guru (Isu dan perkembangan PBL) – Pemandu


2/2/2018) Jumaat selepas program yassin

Minggu 3 - Pelaksanaan Semua guru


4.
(5-9/2/2018) - Sesi Refleksi Guru (Isu dan perkembangan PBL) – Pemandu
Jumaat selepas program yassin
Minggu 4 - Pelaksanaan Semua guru

(12-
16/2/2018)
5.
* CNY - Sesi Refleksi Guru (Isu dan perkembangan PBL) Pemandu

*Hari Sukan
Sekolah

Minggu 5 - Pelaksanaan Semua guru

(19-
6.
23/2/2018) - Sesi Refleksi Guru (Isu dan perkembangan PBL) - Pemandu
Jumaat selepas program yassin
* CNY

- SHOWCASE
7. 26/2/2018 Pemandu
(diadakan di dewan sekolah)
URUSETIA PROJECT BASED LEARNING (PBL) SMK BATU 4 9

Penutup :

Perlu ditegaskan bahawa apapun bentuk reformasi kurikulum yang dianjurkan tidak akan dapat
dilaksanakan dengan jayanya secara individu sebaliknya pihak sekolah amat mengharapkan
kerjasama guru-guru dan murid untuk memantapkan Pembelajaran Abad ke 21. Diharapkan
aktiviti ini dapat membantu meningkatkan kualiti pembelajaran murid SMK BATU 4 ke arah
Program Transformasi Sekolah dan seterusnya memberi manfaat kepada seluruh warga sekolah
dan komuniti setempat

Disediakan oleh Disemak oleh Di sahkan oleh

................................. ......................................... .................................

(Mohd Rashidi Ahmad) (Abu Hassan Bin Mohd Said) (Nor Faizah Binti Mat Noor)

Penyelaras Pen. Kanan Pentadbiran Pengetua

Pemandu Program SMK Batu 4 SMK Batu 4

SMK Batu 4

Anda mungkin juga menyukai