Anda di halaman 1dari 1

Article 1: Married women, Work and Values

Ayon kay Jalilvand (2000), magkaiba ang prayoridad ng mga maybahay na nagtratrabaho sa mga
maybahay na hindi nagtratrabaho. Mas malaking pagpapahalaga ang ibinibigay ng mga maybahay na
nagtratrabaho sa mga politikal at isyung pangekonomiya. Sa kabilang banda, mas pinapahalagan
naman ng mga maybahay na hindi nagtratrabaho ang mga isyung panlipunan at relihiyon. Dagdag pa
ni Jalilvand (2000), na hindi lamang ang suweldo ng asawa ang nagsisilbing dahilan kung bakit
nagnanais na magtrabaho ang ilang mga maybahay. Ilan sa mga maybahay, ayon sa kanya, ay nakikita
ang pagtratrabaho bilang isang paraan ng pagpapahalaga sa kanilang sari-sariling mga kakayahan na
hindi nakakasama sa kanilang mga tungkulin bilang maybahay.

Ipinapakita lamang nito na pinaniniwalaan ng mga maybahay ng Escopa IV ang pagtratrabaho bilang
isang paraan ng pagpapayaman ng kani-kanilang mga sariling pagkatao. Sa kabila ng kanilang
malaking pagpapahalaga sa mga isyung panlipunan at sa kapakanan ng kani-kanilang mga pamilya,
nagnanais silang mapagyaman ang kanilang mga kakayahan. Nais nilang makita ang mga sarili nila
bilang isang importanteng miyembro ng lipunan at hindi lamang ng kani-kanilang mga pamilya. Dahil
dito masasabi rin na ang kagustuhan ng mga maybahay ng Escopa IV na magtrabaho ay hindi lamang
dahil sa kakulangan sa pinansiyal na aspeto ng kanilang mga pamilya kundi dahil sa mga personal na
rason tulad ng pagkakaroon ng pagpapahalaga sa kanilang mga sarili.
`