Anda di halaman 1dari 1

SULIT

UJIAN BERTULIS
OKT 2 Jam
REKA BENTUK TEKNOLOGI

TINGKATAN 1

ARAHAN :

1. Tuliskan Nama , Tingkatan, No Kad Pengenalan dan


Angka Giliran pada ruangan yang disediakan

2. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

3. Jawapan anda hendaklah diserahkan kepada pengawas


peperiksaan pada akhir peperiksaan.

NAMA CALON : ……………………………………………..


TINGKATAN : …………………………………………….
NO KAD PENGENALAN :

Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak


Sekiranya penyedia soalan adalah Ketua Panitia, penyemak ialah Guru Kanan
dan disahkan oleh Pengetua [Lihat sebelah
SULIT

Disediakan oleh :
Disahkan oleh :

____________________________
____________________________
(SITI HAINANI BT ABD RAHMAN)
(EN MOHD AZIZI B SITAM)
Guru Matapelajaran
Ketua Bidang Teknik Vokasional
SMA Haji Muhamad