Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

SAINS TAHUN 2 KSSR SEMAKAN

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

MINGGU 1 1.1 Kemahiran Proses Sains Murid boleh


1-5 JANUARI 2018 1.1.1 memerhati

1.1.2 Mengelas

MINGGU 2 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor


7-12 JANUARI
2018 1.1.4 Berkomunikasi
MINGGU 3 1.2 Kemahiran Manipulatif Murid boleh:
14-19 JANUARI 1.2.1
2018 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan
betul.
1.2.2
Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
MINGGU 4 1.2.3
21-26 JANUARI Melakar spesimen peralatan dan bahan sains dengan betul.
2018 1.2.4
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
1.2.5
Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.
MINGGU 5 2.1 Peraturan Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
28 JANUARI - 2
FEBRUARI 2018
MINGGU 6 3.1 Pembiakan dan 3.1.1 Menyatakan cara manusia membiak.
4-9 FEBRUARI Tumbesaran manusia 3.1.2 Memerihalkan perubahan yang berlaku pada diri sejak dilahirkan
2018 dari aspek saiz, tinggi dan berat.
MINGGU 7 3.1.3 Mengitlak tumbesaran adalah berbeza antara individu dengan
11 - 16 FEBRUARI menjalankan aktiviti.
2018
MINGGU 8 3.1.4 Memerihalkan bahawa anak mewarisi ciri daripada ibu, bapa
18-23 FEBRUARI atau keturunan.
2018
MINGGU 9 3.1.5 Memberi contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapa
25 FEBRUARI - 2 atau keturunan seperti warna kulit, warna mata dan jenis rambut.
MAC 2018
MINGGU 10  UJIAN BULAN MAC
4 - 9 MAC 2018
MINGGU 11 4.1 Pembiakan dan Murid boleh:
11 - 16 MAC 2018 4.1.1 Menyatakan cara haiwan membiak.
Tumbesaran haiwan 4.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan
18-23 MAC 2018 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
MINGGU 12 4.1.3 Menjelaskan dengan contoh haiwan bertelur banyak dan bertelur
25-30 MAC 2018 sedikit.
4.1.4 Menjelaskan dengan contoh haiwan melahirkan anak yang
banyak dan anak yang sedikit.
MINGGU 13 4.1.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan dengan memerhati kitar
1 - 6 APRIL 2018 hidup haiwan
MINGGU 14 4.1.6 Menjelas dengan contoh anak haiwan yang menyerupai
8-13 APRIL 2018 induknya dan yang tidak menyerupai induknya.
4.1.7 Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan dan tumbesaran
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
MINGGU 15 5.1 Tumbesaran Tumbuhan 5.1.1 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan
15 - 20 APRIL haiwan.
2018 5.1.2 Menyatakan keperluan asas untuk biji benih bercambah.
5.1.5 Membuat kesimpulan keperluan asas untuk tumbesaran
tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan.
MINGGU 16 5.1 Tumbesaran Tumbuhan 5.1.3 Merekod perubahan tumbesaran tumbuhan bermula daripada
22 - 27 APRIL percambahan biji benih dengan memerhati biji benih sebenar.
2018 5.1.4 Menyusun mengikut urutan peringkat tumbesaran tumbuhan.

MINGGU 17 6.1 Terang dan gelap 6.1.1 Menyatakan sumber cahaya.


30 APRIL - 4 MEI 6.1.2 Membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang
2018 dan gelap.
MINGGU 18 6.1.3 Menerangkan bagaimana bayang- bayang dihasilkan melalui
6-11 MEI 2018 aktiviti.
MINGGU 19 6.1.4 Membanding dan membezakan kejelasan bayang-bayang
13-18 MEI 2018 apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan
menjalankan penyiasatan.
MINGGU 20 6.1.5
20-25 MEI 2018 Mencipta permainan bayang-bayang
MINGGU 21 7.1 Litar elektrik 7.1.1 Mengenal pasti komponen dalam litar elektrik iaitu sel kering,
27-MEI 1 JUN mentol dan suis.
2018 7.1.2 Menerangkan fungsi komponen dalam litar elektrik lengkap.
MINGGU 22  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
3-8 JUN 2018
10-15 JUN 2018 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
17-22 JUN 2018 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 23 7.1.3 Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel kering,
24 - 29 JUN 2018 mentol, suis dan wayar penyambung
MINGGU 24 7.1.4 Meramal Sebab mentol tidak menyala
1-6 JULAI 2018
MINGGU 25 7.15 Merekod nyalaan mentol dengan menggantikan suis dengan objek
8-13 JULAI 2018 yang pelbagai
7.1.6 Mengitlak objek yang boleh menyalakan mentol dalam litar
adalah konduktor dan yang tidak menyalakan mentol adalah penebat

MINGGU 26 8.1 Campuran Murid boleh:


15-20 JULAI 2018 8.1.1 Memerihalkan kaedah Untuk mengasingkan campuran Pelbagai
bahan atau objek.
8.1.2 Menaakul Cara yang Digunakan untuk mengasingkan campuran
pelbagai Bahan atau objek.

MINGGU 27 8.1.3 Mengenal Pasti bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di
22 - 27 JULAI dalam air dengan menjalankan penyiasatan.
2018 8.1.4 Merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat
dengan menjalankan penyiasatan.

MINGGU 28 9.1 Air Murid boleh:


29 JULAI - 3 OGOS 9.1.1 Menyatakan sumber air semulajadi seperti hujan, sungai, tasik,
2018 laut dan mata air.
MINGGU 29 9.1.2 Menyatakan arah aliran air dengan menjalankan aktiviti.
5 - 10 OGOS 2018
MINGGU 30 9.1.3 Mengitlak arah aliran air secara semulajadi seperti aliran air
12 - 17 OGOS 2- sungai, air terjun melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
18
19-24 OGOS 2018 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU 31 9.1.4 Membuat urutan kitar air semulajadi.


26-31 OGOS 2018
MINGGU 32 9.2 Udara 9.2.1 Menyatakan udara berada di sekeliling kita.
2 - 7 SEPTEMBER 9.2.2 Menyatakan udara terdiri daripada beberapa jenis gas seperti
2018 oksigen dan karbon dioksida.

MINGGU 33 9.2.3 Memerihalkan udara yang bergerak adalah angin.


9 - 14 SEPTEMBER
2018
MINGGU 34 9.2.4 Menjana idea kesan udara yang bergerak dalam kehidupan
16-21 manusia.
SEPTEMBER 2018
MINGGU 35 9.2.5 Mencipta alat atau model dengan mengaplikasikan pengetahuan
23-28 yang menunjukkan kegunaan udara yang bergerak
SEPTEMBER 2018
MINGGU 36 9.2.5 Mencipta alat atau model dengan mengaplikasikan pengetahuan
30 SEPTEMBER - 5 yang menunjukkan kegunaan udara yang bergerak.
OKTOBER 2018
MINGGU 37 10.1 Set binaan 10.1.1 Memilih binaan yang hendak dibina daripada set binaan.
7 - 12 OKTOBER 10.1.2 Mengenal pasti komponen binaan berpandukan manual
2018 bergambar.
10.1.3Memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar.
MINGGU 38 10.1.1 Memilih binaan yang hendak dibina daripada set binaan.
14-19 OKTOBER 10.1.2 Mengenal pasti komponen binaan berpandukan manual
2018 bergambar.
10.1.3Memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar.
MINGGU 39 10.1.4 Mencipta satu binaan baru yang tidak terdapat dalam manual
21-26 OKTOBER 10.1.5 Membuka hasil binaan dan menyimpan mengikut urutan
2018
MINGGU 40  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
28 - 2 NOVEMBER
2018
MINGGU 41  Mengulangkaji pembelajaran lalu
4-9 NOVEMBER  Menyemak kertas peperiksaan dan membuat pembetulan.
2018
MINGGU 42 10.1.1 Memilih binaan yang hendak dibina daripada set binaan.
11-16 NOVEMBER 10.1.2 Mengenal pasti komponen binaan berpandukan manual
2018 bergambar.
10.1.3 Memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar.
MINGGU 43 10.1.4 Mencipta satu binaan baru yang tidak terdapat dalam manual
18 - 23 10.1.5 Membuka hasil binaan dan menyimpan mengikut urutan
NOVEMBER 2018