Anda di halaman 1dari 1

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

PERSATUAN BAHASA
TAHUN 2017

MINGGU TAJUK AKTIVITI


1 Mesyuarat Agung  Perlantikan AJK baru 2017
2 Gotong Royong Sekolah Lestari  Gotong royong atau tugasan yang diarahkan

3 Kemahiran Mengendalikan  Penulisan minit mesyuarat agung dan mesyuarat AJK yang
Mesyuarat / betul
 Cara-cara menulis laporan aktiviti dengan betul
Kemahiran Menulis Laporan
4 Esei Ilmiah  Pertandingan menulis esei
5 Pengucapan Awam  Menyediakan teks ucapan
 Latihan
6 Pidato  Pidato Spontan
7 Cerpen  Pertandingan menulis cerpen
8 Berpuisi (sajak, syair)  Membaca dan menghayati syair
9 Pantun  Berpantun mengikut gaya dan intonasi yang betul bagi
mengekalkan kesenian, keindahan dan keasliannya.
10 Sahibba  Permainan / kumpulan
11 Buku Skrap  Pertandingan buku skrap
12 Pameran  Mengendalikan pameran
 Mengemas kembali bahan.
13 Kuiz Bahasa Melayu / Bahasa  Mengelolakan sendiri aktiviti/pertandingan kuiz di antara
Inggeris kelas
 Menjalankan aktiviti tersebut dengan arahan dan
bimbingan guru

Disahkan oleh,

.....................................................................
( Guru Besar )