Anda di halaman 1dari 3

SKEMA JAWAPAN

BAHAGIAN A

1. 6. 11.
2. 7. 12.
3. 8. 13.
4. 9. 14.
5. 10. 15.

BAHAGIAN B (STRUKTUR)

Peta di bawah menunjukkkan taburan hasil bumi sabah.

Berdasarkan peta di atas, anda dikehendaki:

1) Senaraikan hasil kekayaan Sabah ( 6 markah )

a) Sarang burung d) Sagu / padi


b) Balak e) dammar / kelapa
c) Rotan / gambir f) Arang batu / emas

2) Berdasarkan jawapan di atas, kelaskan hasil bumi tersebut kepada kategori berikut:

a) Hasil tradisional  Sarang burung, rotan , sagu


 Dammar, kelapa, padi, abaka
b) Hasil perlombongan  Arang batu
 Emas
c) Hasil pembalakan  Balak

( 5 markah )
3) Isikan ruangan kosong berikut bagi memerihalkan pertanian dagangan dengan menjawab
soalan di bawah.

Nanas Eksport Eropah Lada hitam


Pulau Pinang Emas Gambir Perak

a) Pertanian dagangan ialah kegiatan pertanian yang berorientasikan eksport .

b) British hanya mengalakkan peladang Eropah dan orang asing untuk mengusahakan
pertanian dagangan.

c) Penanaman lada hitam diusahakan di Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, dan
Sarawak untuk dieksport.

d) Lada hitam dan gambir diusahakan melalui Sistem Kangcu di sepanjang Sungai Johor.

e) Buah pala dan cengkih diusahakan di Pulau Pinang namun mengalami kemerosotan
selepas tahun 1850-an kerana harganya tidak stabil.

( 5 markah )

4. Padankan pejuang tempatan berikut dengan negerinya.

Pejuang Tempatan Negeri

Rentap Perak
Dato’ Maharaja Lela Pahang

Dato’ Bahaman Sarawak

( 3 Markah )

5. Pada pendapat anda, mengapakah pemimpin setempat menggunakan strategi serangan


menentang British? (KBAT)

Pada pendapat saya, kebanyakan pemimpin setempat menggunakan taktik serangan


menetang British kerana British juga menggunakan kekerasan terhadap pemimpin
setempat. ( 1 markah )

6. Sejarah lalu yang memperlihatkan Negara kita dijajah seharusnya menjadi ikhtibar. Nyatakan
LIMA ciri yang perlu anda amalkan sebagai warganegara yang patriotik.
( KBAT)
- Mengekalkan perpaduan kaum
- Megelakkan permusuhan antara kaum
- Tidak terlibat dalam demostrasi jalanan dan huru hara.
- Belajar bersunguh-sungguh dan mengharumkan nama diri, keluarga,
sekolah dan Negara.
- Meningkatkan kemahiran dan sentiasa memajukan diri.
- Bekerja dengan ikhlas dan amanah.
( 5 markah )
( Bab 8 )