Anda di halaman 1dari 6

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU DAERAH MAUR

KERTAS KERJA

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU
PERINGKAT SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU MUAR

1.0 PENDAHULUAN

Bercerita telah menjadi tradisi budaya manusia sejak zaman-berzaman untuk


memberi pengajaran, pengetahuan, hiburan dan berkongsi pengalaman. Dalam
masyarakat Melayu, tokoh-tokoh Tok Tubang, Awang Batil, Awang Belanga dan Tok
Selampit merupakan penglipur lara yang terkenal dalam tradisi bercerita. Kehebatan
mereka banyak bergantung kepada cara persembahan yang mampu mempengaruhi
malah memukau audiens.

Aktiviti cerita dalam pengajaran bahasa adalah salah satu pendekatan yang sesuai
digunakan untuk membina kecekapan berbahasa murid iaitu kemahiran mendengar,
bertutur, membaca dan menulis. Seterusnya, kemahiran kefahaman dan pelaporan
turut dicapai melalui aktiviti membaca dan bercerita ini. Aktiviti bacaan perlu
dibudayakan kepada murid-murid. Dengan ini, aktiviti bercerita sangat sesuai untuk
dipertandingkan. Justeru, Pertandingan Cerita Bahasa Melayu Sekolah Rendah
(Kategori Tahap 1 & 2) wajar dijadikan aktiviti pertandingan di peringkat sekolah,
daerah, negeri dan kebangsaan.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara bersahaja dan
menyakinkan.

2.2 Menggalakkan murid-murid membaca dan menghayati karya kreatif penulis-


penulis tempatan, karya tradisional dan hasil karya sendiri.

2.3 Membina keyakinan diri dan semangat juang yang tinggi serta berdaya saing
dalam kalangan murid.

2.4 Meningkatkan kemahiran berbahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan


menulis dalam bahasa Melayu.

2.5 Menggalakkan murid-murid menjana idea secara spontan, meyakinkan


berdasarkan bahan rangsangan.

2.6 Mencungkil bakat dan kreativiti murid bercerita secara spontan dan
meyakinkan.

2.7 Menggalakkkan murid-murid menjana idea secara spontan berdasarkan


bahan rangsangan.
PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU DAERAH MAUR
KERTAS KERJA

3.0 PENGELOLAAN

Pertandingan ini dianjurkan oleh Panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah Agama
Bersepadu Daerah Muar.

4.0 PENYERTAAN

Pertandingan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu Kategori Tahap 1 (Tahun 1,2
dan 3) dan Kategori Tahap 2 (Tahun 4, 5 dan 6).

Pertandingan dijalankan dalam dua bahagian iaitu:

4.1 Bahagian Pertama : Tajuk yang telah disediakan oleh sekolah


4.2 Bahagian Kedua : Tajuk spontan berdasarkan bahan rangsangan
bergambar berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa
Melayu Tahun 1 – 6.

5.0 PELAKSANAAN PERTANDINGAN

5.1 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN BAHAGIAN SATU

5.0.1 Penyertaan terbuka kepada murid-murid Tahap Satu (Tahun 1, 2 dan


3) dan Tahap Dua (Tahun 4, 5 dan 6) Sekolah Rendah Agama
Bersepadu Daerah Muar.

5.0.2 Hanya dua orang peserta sahaja mewakili kelas masing-masing.

5.0.3 Sumber bahan cerita akan diberikan oleh pihak penganjur. Hanya
peserta tahap satu akan membawa cerita haiwan.

5.3.4 Masa untuk bercerita antara 6 minit hingga 8 minit.

5.3.5 Loceng akan dibunyikan 2 kali pada ke-8, menandakan masa


persembahan telah tamat.

5.3.6 Props,muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan.

5.3.7 Pelajar perlu dikuarantin untuk cerita Bahagian Dua.

5.3.8 Unsur puisi, nyanyian dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan
penceritaan tetapi tidak keterlaluan hingga menjejaskan penceritaan.
(Tidak melebihi satu (01) minit daripada keseluruhan cerita untuk
kedua-dua unsur tersebut).
PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU DAERAH MAUR
KERTAS KERJA

5.3.9 Unsur lakonan dan main peranan / watak tidak dibenarkan. Peserta
perlu bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan
memikat penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan
anggota badan, tangan, kepala dan mimik muka. Pergerakan kaki
hanya dibenarkan setapak ke kiri, setapak ke kanan, setapak ke
hadapan dan setapak ke belakang.

5.3.10 Peserta digalakkan memakai kostum.

5.3.11 Sepuluh markah maksimum akan dipotong sekiranya peserta membuat


persembahan cerita kurang daripada enam (06) minit atau melebihi
lapan (08 ) minit.

* kurang daripada 6.00 minit dipotong 10 markah

Dari (minit) Hingga (minit) Markah Dipotong


05.59 05.30 1 markah
05.29 05.30 2 markah
04.59 04.30 3 markah
04.29 04.00 4 markah
< 04.00 ke bawah 5 markah

* Lebih daripada 08 minit

Dari (minit) Hingga (minit) Markah Dipotong


08.01 08.29 1 markah
08.30 08.59 2 markah
09.01 09.29 3 markah
09.30 09.59 4 markah
>10.00 ke atas 5 markah

 Pemotongan markah hanya dilakukan oleh Ketua Hakim sahaja.

5.3.12 Penyertaan akan dibatalkan sekiranya peserta :

5.3.14.1 menyentuh isu-isu sensitif tentang politik,ras dan agama;

5.3.14.2 membaca teks cerita atau bahan rujukan secara terus


menerus;

5.3.14.3 dibantu oleh orang lain;

5.3.14.4 menggunakan ‘props’, ‘back-drops’, muzik atau kesan bunyi.


PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU DAERAH MAUR
KERTAS KERJA

5.3.15 Pemenang akan ditentukan melalui kiraan markah dan juri hakim.

5.3.16 Sekiranya berlaku seri, kriteria berikut harus diambil kira untuk
menentukan pemenang:
i) teknik persembahan
ii) bahasa dan pertuturan
iii) penghayatan cerita

5.3.17 Setiap peserta dikehendaki mengisi dan menghantar borang


penyertaan kepada Setiausaha Panitia Bahasa Melayu.

5.3.19 Keputusan panel hakim adalah muktamad dan markah tidak akan
diumumkan.

6.0 SYARAT-SYARAT BERCERITA BAHAGIAN DUA (SPONTAN)

6.1 Peserta akan menyampaikan cerita secara spontan berdasarkan bahan


rangsangan yang akan dikemukakan oleh Pengerusi Pertandingan melalui
cabutan undi. Pertandingan ini diadakan selepas pertandingan cerita
Bahagian Pertama.

6.2 Peserta perlu dikuarantin.

6.3 Peserta diberi masa selama satu (01) minit untuk persediaan dan tidak
melebihi tiga (03) minit untuk persembahan.

6.4 Loceng akan dibunyikan pada minit ketiga menandakan masa persembahan
tamat.

6.5 Props,muzik dan kesan bunyi semasa bercerita tidak dibenarkan.

6.6 Unsur puisi dan cakap ajuk dibenarkan untuk mengukuhkan penceritaan
tetapi tidak keterlaluan hingga menjejaskan penceritaan. (Tidak melebihi
satu (01) minit daripada keseluruhan cerita untuk kedua-dua unsur
tersebut).

6.7 Unsur lakonan dan main peranan / watak tidak dibenarkan. Peserta perlu
bercerita dengan gaya penceritaan yang bersahaja, menarik dan memikat
penonton. Pergerakan yang dibenarkan ialah pergerakan anggota badan,
tangan, kepala dan mimik muka. Pergerakan kaki hanya dibenarkan
setapak ke kiri, setapak ke kanan, setapak ke hadapan dan setapak ke
belakang.
PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU DAERAH MAUR
KERTAS KERJA

7.0 KRITERIA PENGHAKIMAN PERTANDINGAN CERITA BAHAGIAN SATU

7.1 Teknik Persembahan 20 markah


7.2 Bahasa dan pertuturan 20 markah
7.3 Penghayatan cerita 20 markah
7.4 Interaksi dengan audiens 15 markah
7.5 Mesej/nilai dalam cerita 05 markah
7.6 Tempo penceritaan/Perkembangan cerita10 markah
7.7 Kawalan suara 10 markah
Jumlah 100 markah

8.0 KRITERIA PENGHAKIMAN BAHAGIAN DUA (SPONTAN)

8.1 Persembahan dan kreativiti 25 markah


8.2 Bahasa dan Pertuturan 25 markah
8.3 Penghayatan cerita 20 markah
8.4 Interaksi dengan audiens 15 markah
8.5 Tempo penceritaan/Perkembangan cerita 15 markah
Jumlah 100 markah

9.0. TARIKH, MASA DAN TEMPAT PELAKSANAAN PERTANDINGAN

9.1 Tarikh: 21 Februari 2018 (Rabu)


9.2 Masa : 10.30 pagi – 1.00 petang
9.3 Tempat : Dewan Al-Ghazali, SRAB Muar

10.0 JAWATANKUASA PERTANDINGAN

Penaung : En. Mohd Sanusi Bin Haji Rahiman


Penasihat 1 : Tuan Haji Zulkifli Bin Abd Samad
Penasihat 2 : Tuan Haji Mahzan Bin Hassan
Penasihat 3 : Pn. Nor’aini Binti Salleh
Penyelaras Program : Pn. Lailanizaha Binti Masiran
Setiausaha Program : Pn. Hasinah Binti Hassan
Bendahari : Pn. Ismafilzah Binti Ismail
AJK Pendaftaran Peserta : Pn. Nurlailam Binti Mustaffa
AJK Hadiah/ Sijil : Pn. Noor Atikah Binti Atan
AJK Teks Cerita Tahap 1 : Pn. Kamarun Nisak Bt Supandi
AJK Teks Cerita Tahap 2 : Pn. Rafizah Binti A. Rahman
AJK Persiapan Dewan : Pn. Zainah Bt Abu Bakar
AJK Siar Raya(P.A Sistem) : Pn. Yuhanisah Binti Jemahar
AJK Pengacara Majlis : Pn. Rasidah Binti Amin
AJK Kehakiman : Pn. Rasidah Binti Amin
Pn. Ismafilzah Binti Ismail
Pn. Kamarun Nisak Binti Supandi
Pn. Rafizah Binti A.Rahman
PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU DAERAH MAUR
KERTAS KERJA

7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


Bil Item Catatan
1. Sijil Penyertaan dan Penghargaan (24 keping) Sumbangan PIBG

Disediakan oleh,

………………………………
(HASINAH BINTI HASSAN)
Setiausaha Panitia Bahasa Melayu,
Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Muar.

Disemak oleh,

……………………………….
(LAILANIZAHA BINTI MASIRAN)
Ketua Panitia Bahasa Melayu,
Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Muar.

Disokong oleh,

………………………………
(ZULKIFLI BIN ABDUL SAMAD)
Guru Penolong Kanan Pentadbiran,
Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Muar.

Diluluskan oleh,

………………………………….
(MOHD SANUSI BIN HAJI RAHIMAN)
Guru Besar,
Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Muar.