Anda di halaman 1dari 23

Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000


Di Kecamatan Tuntang Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1 2 3 4
1. Pertanian 21,115,086.26 5,482,718.14 35,780,484.64
1.1 Tanaman Pangan 11,283,154.21 12,419,556.52 12,496,666.56
1.2 Perkebunan 2,809,788.11 3,024,251.36 3,055,910.70
1.3 Peternakan 4,419,990.14 17,752,124.38 17,261,434.50
1.4 Kehutanan 205,022.46 270,016.02 505,205.77
1.5 Perikanan 2,397,131.33 2,016,769.86 2,461,267.11
2. Pengalian 602,878.65 580,575.45 567,989.58
3. Industri 13,711,134.15 14,288,520.24 15,108,554.91
4. Listrik, Gas & Air 3,282,377.05 3,445,366.34 3,711,247.98
5. Konstruksi 15,671,240.41 16,800,200.84 18,756,334.70
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 8,180,139.36 8,895,401.42 9,937,112.58
7. Angkutan & Komunikasi 6,769,711.24 8,378,642.46 9,000,196.15
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 9,263,410.68 9,627,535.26 10,317,062.14
9. Jasa-jasa 33,141,360.66 37,056,113.04 38,979,481.27
Total 111,737,338.45 134,555,073.18 142,158,463.96
2014
5
31,246,448.65
12,288,722.16
2,832,770.72
12,950,770.51
546,462.59
2,627,722.67
579,638.63
15,942,173.04
4,043,867.16
20,497,686.44
10,710,210.55
9,343,694.82
10,755,762.94
40,823,326.65
143,942,808.89
Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Kecamatan Banyubiru Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1 2 3 4
1. Pertanian 30,648,466.99 26,819,065.02 27,212,090.09
1.1 Tanaman Pangan 21,391,259.87 16,566,236.42 16,110,301.60
1.2 Perkebunan 2,012,335.10 2,188,279.60 2,046,208.05
1.3 Peternakan 4,748,739.70 4,965,412.49 4,615,041.17
1.4 Kehutanan 713,997.63 940,339.86 1,857,625.59
1.5 Perikanan 1,782,134.70 2,158,796.64 2,582,913.68
2. Pengalian 150,537.15 138,051.03 138,444.72
3. Industri 9,420,773.88 9,817,489.70 10,380,926.77
4. Listrik, Gas & Air 2,118,149.86 2,223,328.44 2,394,904.45
5. Konstruksi 15,550,411.60 16,670,667.49 15,998,490.60
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 5,793,907.95 6,310,588.34 7,078,411.55
7. Angkutan & Komunikasi 2,943,070.38 4,028,628.44 4,327,484.59
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 8,740,455.74 9,304,837.07 10,114,048.62
9. Jasa-jasa 23,593,596.66 25,283,119.01 26,537,907.56
Total 98,959,370.19 100,595,774.53 104,182,708.95
2014
5
27,144,447.55
15,163,945.52
2,510,185.23
4,998,927.62
2,009,325.63
2,462,063.55
141,260.11
10,953,696.88
2,609,546.85
17,643,989.97
7,646,654.04
4,492,646.01
10,568,019.58
27,836,366.44
109,036,627.42
Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Kecamatan Jambu Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1 2 3 4
1. Pertanian 19,571,076.43 21,150,227.47 21,366,748.91
1.1 Tanaman Pangan 6,000,932.18 8,650,588.19 9,686,588.82
1.2 Perkebunan 3,697,949.60 4,400,806.12 3,943,239.37
1.3 Peternakan 9,519,060.53 7,669,648.66 7,002,500.76
1.4 Kehutanan 187,417.45 246,830.09 605,149.22
1.5 Perikanan 165,716.67 182,354.41 129,270.73
2. Pengalian 88,547.79 78,293.78 83,935.79
3. Industri 4,818,115.76 5,021,010.21 5,309,171.78
4. Listrik, Gas & Air 2,298,438.53 2,412,569.50 2,598,749.40
5. Konstruksi 458,975.26 492,039.96 990,172.54
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 3,943,839.12 4,374,568.73 5,057,930.19
7. Angkutan & Komunikasi 7,022,967.00 6,177,340.98 6,635,595.30
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 7,010,459.74 7,483,368.13 8,030,123.77
9. Jasa-jasa 22,072,270.10 24,864,250.81 26,053,685.02
Total 67,284,689.74 72,053,669.57 76,126,112.70
2014
5
24,876,027.96
13,068,468.51
4,837,015.30
6,163,185.14
654,567.77
152,791.23
89,591.72
5,602,106.60
2,831,661.32
1,412,258.57
5,544,370.53
6,888,847.35
8,297,863.82
27,246,347.99
82,789,075.87
Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Kecamatan Sumowono Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1 2 3 4
1. Pertanian 64,209,085.97 66,400,584.03 68,817,643.72
1.1 Tanaman Pangan 44,931,082.14 46,181,545.71 49,048,232.25
1.2 Perkebunan 2,613,066.94 3,057,322.66 2,761,180.75
1.3 Peternakan 15,545,212.74 15,655,579.29 15,181,842.36
1.4 Kehutanan 1,067,564.79 1,405,990.29 1,729,071.09
1.5 Perikanan 52,159.37 100,146.09 97,317.26
2. Pengalian 224.13 217.56 205.71
3. Industri 3,308,445.95 3,447,767.08 3,645,638.41
4. Listrik, Gas & Air 1,912,686.61 2,007,662.73 2,162,595.65
5. Konstruksi 8,629,474.92 9,251,144.64 9,968,621.29
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 2,052,375.31 2,235,123.05 2,505,427.91
7. Angkutan & Komunikasi 4,303,156.55 8,413,596.31 9,037,742.98
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 5,376,625.31 5,792,439.83 6,232,184.32
9. Jasa-jasa 25,849,635.81 28,848,414.48 30,673,569.14
Total 115,641,710.56 126,396,949.72 133,043,629.14
2014
5
66,972,798.28
46,454,185.99
3,372,378.51
15,152,032.83
1,870,272.93
123,928.01
193.65
3,846,787.38
2,356,417.46
9,778,537.21
2,705,916.27
9,448,355.79
6,435,324.08
32,244,222.71
133,788,552.83
Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Kecamatan Ambarawa Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1 2 3 4
1. Pertanian 16,183,325.09 19,520,241.38 19,374,834.33
1.1 Tanaman Pangan 8,462,287.35 12,622,363.09 13,272,094.25
1.2 Perkebunan 1,077,030.55 1,175,367.64 1,047,414.58
1.3 Peternakan 5,293,459.80 4,066,015.89 3,188,236.89
1.4 Kehutanan 164,134.83 216,166.72 238,578.49
1.5 Perikanan 1,186,412.56 1,440,328.04 1,628,510.12
2. Pengalian 29,504.04 31,580.84 27,635.32
3. Industri 11,884,540.60 12,385,007.48 13,095,797.35
4. Listrik, Gas & Air 3,239,967.57 3,400,850.99 3,663,297.34
5. Konstruksi 12,367,163.05 13,258,096.85 16,717,502.32
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 10,582,719.93 11,790,851.44 13,732,799.76
7. Angkutan & Komunikasi 8,262,311.14 13,041,066.37 14,008,493.12
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 23,750,954.14 24,801,559.86 27,183,257.45
9. Jasa-jasa 21,769,446.17 25,054,502.08 26,461,357.93
Total 108,069,931.74 123,283,757.29 134,264,974.92
2014
5
16,864,260.06
10,783,566.31
1,116,737.17
3,274,551.49
258,061.62
1,431,343.46
26,015.38
13,818,361.10
3,991,618.97
23,693,579.78
15,101,709.36
14,543,136.89
29,339,245.89
27,561,652.97
144,939,580.39
Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Kecamatan Bandungan Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1 2 3 4
1. Pertanian 66,234,511.05 63,652,473.15 60,955,902.85
1.1 Tanaman Pangan 56,887,438.17 40,989,978.21 38,463,189.00
1.2 Perkebunan 375,907.44 409,739.55 390,903.66
1.3 Peternakan 8,507,882.86 21,608,399.78 20,730,839.82
1.4 Kehutanan 418,602.04 551,301.81 1,247,187.09
1.5 Perikanan 44,680.54 93,053.81 123,783.28
2. Pengalian 3,358.92 3,260.40 3,082.85
3. Industri 2,258,630.84 2,353,743.47 2,488,827.52
4. Listrik, Gas & Air 3,022,691.64 3,172,786.03 3,417,632.43
5. Konstruksi 2,352,711.49 2,522,201.46 4,524,196.54
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 12,461,018.14 14,245,989.19 16,933,957.20
7. Angkutan & Komunikasi 2,913,632.16 4,669,501.66 5,015,899.78
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 11,256,574.04 11,895,717.69 13,016,758.49
9. Jasa-jasa 26,525,111.44 30,784,449.87 32,538,906.97
Total 127,028,239.72 133,300,122.92 138,895,164.63
2014
5
61,391,554.85
40,936,614.95
470,917.92
18,489,642.68
1,349,036.64
145,342.66
2,902.14
2,626,149.17
3,723,936.43
6,779,819.44
18,196,669.50
5,207,335.05
13,690,455.13
33,839,476.83
145,458,298.54
Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Kecamatan Bawen Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1 2 3 4
1. Pertanian 24,655,847.17 21,310,986.99 21,366,451.01
1.1 Tanaman Pangan 14,783,699.80 14,384,907.41 13,338,214.05
1.2 Perkebunan 1,164,637.57 1,277,068.33 1,179,451.81
1.3 Peternakan 7,089,087.31 3,224,232.69 3,597,816.65
1.4 Kehutanan 473,968.38 624,219.67 1,924,025.33
1.5 Perikanan 1,144,454.10 1,800,558.88 1,326,943.16
2. Pengalian 1,802,478.40 1,596,887.49 1,707,503.43
3. Industri 901,398,279.65 940,313,854.29 994,279,551.82
4. Listrik, Gas & Air 2,795,926.83 2,934,761.01 3,161,238.84
5. Konstruksi 5,127,600.64 5,496,994.39 8,937,384.61
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 394,715,461.15 424,297,192.73 452,162,703.04
7. Angkutan & Komunikasi 4,558,322.23 4,482,553.95 4,815,083.70
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 11,300,779.21 11,913,695.73 13,115,460.07
9. Jasa-jasa 23,072,375.02 25,829,078.87 27,088,062.36
Total 1,369,427,070.31 1.438.176.005,44.526.633.438,88
2014
5
21,813,709.15
13,273,358.25
1,452,749.19
3,490,979.78
2,081,147.80
1,515,474.13
1,818,362.84
1,049,139,163.48
3,444,563.66
14,656,287.08
475,910,356.26
5,623,470.45
13,879,012.32
28,390,912.70
1,614,675,837.94
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 di Kawasan BARANET
Tahun 2014

Kecamatan
Sektor/Sub Sekor Ambarawa
Bawen
1. Pertanian 21,813,709.15 16,864,260.06
1.1 Tanaman Pangan 13,273,358.25 10,783,566.31
1.2 Perkebunan 1,452,749.19 1,116,737.17
1.3 Peternakan 3,490,979.78 3,274,551.49
1.4 Kehutanan 2,081,147.80 258,061.62
1.5 Perikanan 1,515,474.13 1,431,343.46
2. Penggalian 1,818,362.84 26,015.38
3. Industri 1,049,139,163.48 13,818,361.10
4. Listrik, Gas & Air 3,444,563.66 3,991,618.97
5. Konstruksi 14,656,287.08 23,693,579.78
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 475,910,356.26 15,101,709.36
7. Angkutan & Komunikasi 5,623,470.45 14,543,136.89
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 13,879,012.32 29,339,245.89
9. Jasa-jasa 28,390,912.70 27,561,652.97
Jumlah 1,614,675,837.94 144,939,580.39
Kawasan BARANET
Tuntang Banyubiru Bandungan Jambu Sumowono

31,246,448.65 27,144,447.55 61,391,554.85 24,876,027.96 66,972,798.28 250,309,246.50


12,288,722.16 15,163,945.52 40,936,614.95 13,068,468.51 46,454,185.99 151,968,861.69
2,832,770.72 2,510,185.23 470,917.92 4,837,015.30 3,372,378.51 16,592,754.04
12,950,770.51 4,998,927.62 18,489,642.68 6,163,185.14 15,152,032.83 64,520,090.05
546,462.59 2,009,325.63 1,349,036.64 654,567.77 1,870,272.93 8,768,874.98
2,627,722.67 2,462,063.55 145,342.66 152,791.23 123,928.01 8,458,665.71
579,638.63 141,260.11 2,902.14 89,591.72 193.65 2,657,964.47
15,942,173.04 10,953,696.88 2,626,149.17 5,602,106.60 3,846,787.38 1,101,928,437.65
4,043,867.16 2,609,546.85 3,723,936.43 2,831,661.32 2,356,417.46 23,001,611.85
20,497,686.44 17,643,989.97 6,779,819.44 1,412,258.57 9,778,537.21 94,462,158.49
10,710,210.55 7,646,654.04 18,196,669.50 5,544,370.53 2,705,916.27 535,815,886.51
9,343,694.82 4,492,646.01 5,207,335.05 6,888,847.35 9,448,355.79 55,547,486.36
10,755,762.94 10,568,019.58 13,690,455.13 8,297,863.82 6,435,324.08 92,965,683.76
40,823,326.65 27,836,366.44 33,839,476.83 27,246,347.99 32,244,222.71 217,942,306.29
143,942,808.89 109,036,627.42 145,458,298.54 82,789,075.87 133,788,552.83 2,374,630,781.88
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Jumlah % Jumlah %

4,519,307,830.00 5.54

82,763,430.00 3.21
13,168,031,640.00 8.37
58,449,230.00 39.35
4,429,976,400.00 2.13
4,593,219,630.00 11.67
1,668,248,980.00 3.33
2,231,787,300.00 4.17
2,853,252,750.00 7.64
33,605,037,190.00 7.07
Hasil Penghitungan Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Sektor/Sub Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000
Di Kawasan BARANET Tahun 2011-2014
(Ribu Rupiah)

Tahun
Sektor/Sub Sekor
2011 2012 2013
1. Pertanian 242,617,398.96 224,336,296.18 254,874,155.55
2. Penggalian 2,677,529.08 2,428,866.55 2,528,797.40
3. Industri 946,799,920.83 987,627,392.47 1,044,308,468.56
4. Listrik, Gas & Air 18,670,238.09 19,597,325.04 21,109,666.09
5. Konstruksi 60,157,577.37 64,491,345.63 75,892,702.60
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 437,729,460.96 472,149,714.90 507,408,342.23
7. Angkutan & Komunikasi 36,773,170.70 49,191,330.17 52,840,495.62
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 76,699,258.86 80,819,153.57 88,008,894.86
9. Jasa-jasa 176,023,795.86 197,719,928.16 208,332,970.25
Total 1,998,148,350.71 2,098,361,352.67 2,255,304,493.16
2014
250,309,246.50
2,657,964.47
1,101,928,437.65
23,001,611.85
94,462,158.49
535,815,886.51
55,547,486.36
92,965,683.76
217,942,306.29
2,374,630,781.88
Sektor/Sub Sekor
PDRB Kontribusi
1. Pertanian 250309246.5 10.54
2. Penggalian 2657964.47 0.11
3. Industri 1101928438 46.40
4. Listrik, Gas & Air 23001611.85 0.97
5. Konstruksi 94462158.49 3.98
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 535815886.5 22.56
7. Angkutan & Komunikasi 55547486.36 2.34
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 92965683.76 3.91
9. Jasa-jasa 217942306.3 9.18
Total 2374630782 100.00
No. Sektor/Sub Sekor Kecamatan
Bawen Ambarawa
1 Pertanian 21,813,709.15 16,864,260.06
2 Penggalian 1,818,362.84 1,200,000,000.00
26,015.38
3 Industri 1,049,139,163.48 13,818,361.10
1,000,000,000.00
4 Listrik, Gas & Air 3,444,563.66 3,991,618.97
5 Konstruksi 14,656,287.08 800,000,000.00
23,693,579.78
6 Perdagangan, Rumah Makan & Js. Akomodasi 475,910,356.26 15,101,709.36
7 Angkutan & Komunikasi 5,623,470.45 600,000,000.00
14,543,136.89
8 Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 13,879,012.32 29,339,245.89
400,000,000.00
9 Jasa-jasa 28,390,912.70 27,561,652.97
Jumlah 1,614,675,837.94 200,000,000.00
144,939,580.39

-
Sektor/Sub Sekor Kecamatan n a g u n u
awe raw nta n ubi r nga mb w
a a
Bawen Ambarawa B b Tu a ny ndu J o
Am B Ba Sum
1. Pertanian 21,813,709.15 16,864,260.06
1.1 Tanaman Pangan 13,273,358.25 10,783,566.31
1.2 Perkebunan 1,452,749.19 1,116,737.17
1.3 Peternakan 3,490,979.78 3,274,551.49
1.4 Kehutanan 2,081,147.80 258,061.62
1.5 Perikanan 1,515,474.13 1,431,343.46
2. Penggalian 1,818,362.84 26,015.38
3. Industri 1,049,139,163.48 13,818,361.10
4. Listrik, Gas & Air 3,444,563.66 3,991,618.97
5. Konstruksi 14,656,287.08 23,693,579.78
6. Perdagangan, Rumah Makan &Js. Akomodasi 475,910,356.26 15,101,709.36
7. Angkutan & Komunikasi 5,623,470.45 14,543,136.89
8. Lemb. Keu, Persewaan dan Js. Perusahaan 13,879,012.32 29,339,245.89
9. Jasa-jasa 28,390,912.70 27,561,652.97
Jumlah 1,614,675,837.94 144,939,580.39
Tuntang Banyubiru Bandungan Jambu Sumowono
31,246,448.65 27,144,447.55 61,391,554.85 24,876,027.96 66,972,798.28
00,000.00 579,638.63 141,260.11 2,902.14 89,591.72 193.65
15,942,173.04 10,953,696.88 2,626,149.17 5,602,106.60 3,846,787.38
00,000.00
4,043,867.16 2,609,546.85 3,723,936.43 2,831,661.32 2,356,417.46
00,000.00 20,497,686.44 17,643,989.97 6,779,819.44 1,412,258.57 9,778,537.21
10,710,210.55 7,646,654.04 Pertanian
18,196,669.50 5,544,370.53
Penggalian 2,705,916.27
00,000.00 9,343,694.82 4,492,646.01 Industri
5,207,335.05 Listrik, Gas & Air
6,888,847.35 9,448,355.79
10,755,762.94 10,568,019.58 Konstruksi
13,690,455.13 Perdagangan,
8,297,863.82 Rumah Makan & Js.
6,435,324.08
00,000.00 Akomodasi
40,823,326.65 27,836,366.44 Angkutan
33,839,476.83 27,246,347.99
& Komunikasi
32,244,222.71
Lemb. Keu, Persewaan dan Js.
00,000.00 143,942,808.89 109,036,627.42 145,458,298.54 82,789,075.87
Perusahaan 133,788,552.83
Jasa-jasa
-
n a g u n u o
awe raw nta n ubi r nga mb won
a a
B Tuntang
b Tu a ny ndu Banyubiru
J o Bandungan Jambu Sumowono
Am B Ba Sum
31,246,448.65 27,144,447.55 61,391,554.85 24,876,027.96 66,972,798.28
12,288,722.16 15,163,945.52 40,936,614.95 13,068,468.51 46,454,185.99
2,832,770.72 2,510,185.23 470,917.92 4,837,015.30 3,372,378.51
12,950,770.51 4,998,927.62 18,489,642.68 6,163,185.14 15,152,032.83
546,462.59 2,009,325.63 1,349,036.64 654,567.77 1,870,272.93
2,627,722.67 2,462,063.55 145,342.66 152,791.23 123,928.01
579,638.63 141,260.11 2,902.14 89,591.72 193.65
15,942,173.04 10,953,696.88 2,626,149.17 5,602,106.60 3,846,787.38
4,043,867.16 2,609,546.85 3,723,936.43 2,831,661.32 2,356,417.46
20,497,686.44 17,643,989.97 6,779,819.44 1,412,258.57 9,778,537.21
10,710,210.55 7,646,654.04 18,196,669.50 5,544,370.53 2,705,916.27
9,343,694.82 4,492,646.01 5,207,335.05 6,888,847.35 9,448,355.79
10,755,762.94 10,568,019.58 13,690,455.13 8,297,863.82 6,435,324.08
40,823,326.65 27,836,366.44 33,839,476.83 27,246,347.99 32,244,222.71
143,942,808.89 109,036,627.42 145,458,298.54 82,789,075.87 133,788,552.83
Kawasan BARANET Kontribusi

250,309,246.50 10.54
2,657,964.47 0.11
1,101,928,437.65 46.40
23,001,611.85 0.97
94,462,158.49 3.98
535,815,886.51 22.56
55,547,486.36 2.34
mah Makan & Js. 92,965,683.76 3.91
waan dan Js.
217,942,306.29 9.18
2,374,630,781.88 100.00

Kawasan BARANET Kontribusi

250,309,246.50 10.54
151,968,861.69 6.40
16,592,754.04 0.70
64,520,090.05 2.72
8,768,874.98 0.37
8,458,665.71 0.36
2,657,964.47 0.11
1,101,928,437.65 46.40
23,001,611.85 0.97
94,462,158.49 3.98
535,815,886.51 22.56
55,547,486.36 2.34
92,965,683.76 3.91
217,942,306.29 9.18
2,374,630,781.88 100.00