Anda di halaman 1dari 2

- PERKEPIS -

BORANG MAKLUM BALAS PROGRAM

NAMA PROGRAM: PERKAMPUNGAN MENARA GADING SARAWAK 2018


TARIKH: 9 – 11 FEBRUARI 2018

Sangat Tidak
Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
Setuju
1 2 3 4 5

Sila maklumkan pandangan anda terhadap program yang telah anda ikuti ini dengan menanda
(√ ) pada ruangan yang sesuai di bawah berpandukan kepada skor diatas.

BIL ITEM 1 2 3 4 5
PENDAFTARAN PROGRAM
1. Proses pendaftaran mudah dan teratur.
2. AJK Pendaftaran mesra dan peramah.
3. Bahan yang diberikan adalah mencukupi.
TEMPAT DAN PENGINAPAN PROGRAM
1. Tempat program adalah kondusif.
2. Tempat penginapan adalah selesa.
Tempat penginapan adalah berdekatan
3.
dengan tempat program.
Jarak tempat program dengan kawasan
4.
tempat tinggal adalah berdekatan.
MAKANAN
1. Makanan adalah sedap.
2. AJK Makanan adalah mesra dan peramah.
3. Makanan adalah mencukupi.
PENILAIAN PENCERAMAH
1. Objektif program tercapai.
2. Pengisian program yang sesuai.
3. Penyampaian yang baik dan berkesan.
BIL ITEM 1 2 3 4 5
PENILAIAN PELAKSANAAN LDK
Modul yang digunakan adalah amat
1.
berkesan.
Kesimpulan dan pengisian adalah amat
2.
baik.
Fasilitator berpengalaman dan mampu
3.
memberikan motivasi kepada saya.
Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi
4.
adalah sesuai.
PENILAIAN PELAKSAAN JELAJAH SISWA
1. Checkpoint adalah amat menarik.
Aktiviti yang dijalankan adalah amat
2.
sesuai.
Masa yang diperuntukkan adalah amat
3.
mencukupi.
PENILAIAN PELAKSANAAN SIDANG MAHASISWA
Mencapai objektif realiti mahasiswa di
1.
kampus.
Penyampaian adalah amat menarik dan
2.
baik.
3. Mampu menaikkan semangat saya.
PENILAIAN KESIMPULAN PROGRAM
1. Peningkatan motivasi diri.
2. Mencapai objektif pelaksanaan program.
Arah tuju dan pengkhususan kerjaya adalah
4.
lebih jelas.
Pada keseluruhannya, program ini adalah
5.
berjaya dan bermanfaat.
ULASAN PESERTA
Kelemahan-kelemahan lain:

Cadangan Penambahbaikan program:

“Berjasa Kepada Masyarakat”