Anda di halaman 1dari 1

TARIKH AKTIVITI OBJEKTIF & RASIONAL PERSONAL DAN TINDAKAN/

KUMPULAN SASARAN NOTA


 Perkhidmatan  Kaunselor pelatih.
Kaunseling individu  Hasil daripada dapatan  Semua pelajar
Minggu 3 dan kelompok. borang keperluan sesi  Kaunselor
kaunseling yang diedarkan  Kaunselor pelatih. pembimbing.
05/02/2018  Mengemaskini bilik kepada para pelajar.
- kaunseling dan sistem  Pentadbir dan guru.
09/02/2018 fail.  Supaya sistem fail sentiasa
terurus dengan baik.  Pelajar tingkatan 1
 Mentadbir Inventori dan 2
Personaliti kepada  Membantu para pelajar
para pelajar. mengenali personaliti diri.

 Merancang Program  Membantu perlaksanaan


Perkhidmatan B&K program Intervensi Pelajar
yang releven dan Ponteng dibawah kelolaan
wajar bagi menangani HEM.
kes ponteng.
 Tahun ini tumpuan diberikan
 Penyediaan kertas kepada Kes Ponteng.
kerja bagi program
“motivasi dan  Menyuntik semangat motivasi
Kecemerlangan dan persiapan diri untuk
Tingkatan 1 dan 2 menghadapi peperiksaan.
(Road to Success)”.
 Merancang program yang
 Membuat sesi pertama bagi membantu
kaunseling individu pemimpin muda untuk lebih
sekurang-kurangnya 3 berkemahiran.
sesi sehari dan 2 sesi
kelompok