Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO

Jl. Sis Al Jufri Nomor 214 Telp. /Faxs. (0450) 21032 - 22251
PARIGI - 94371
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2016

NOMOR : 75b.28 /800/RSUD


TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN PENGATURAN PENGAMANAN DAN
PERMINTAAN INFORMASI DI RSUD ANUNTALOKO PARIGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan data dan informasi di


RSUD Anuntaloko Parigi perlu didukung dengan adanya Panduan
Pengaturan Pengamanan dan Permintaan Informasi
b. bahwa dalam rangka pemberlakuan Panduan Pengaturan
Pengamanan dan Permintaan Informasi RSUD Anuntaloko Parigi perlu
diterbitkan surat keputusan sebagaimana mestinya.
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Undang- undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi
Elektronik
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEBIJAKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ANUNTALOKO PARIGI TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU
PANDUAN PENGATURAN KEAMANAN DAN PERMINTAAN
INFORMASI DI RSUD ANUNTALOKO PARIGI
KESATU : Memberlakukan Buku Panduan pengaturan keamanan dan permintaan
informasi di RSUD Anuntaloko Parigi
KEDUA : Apabila dikemudian hari dijumpai adanya kekeliruan dalam penetapan ini
maka akan dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaaan sebagai
mana mestinya
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan atau kekurangan didalam keputusan ini

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 11 April 2016

DIREKTUR
RSUD ANUNTALOKO KABUPATEN
PARIGI MOUTONG

dr. NURLAELA HARATE, MPH


NIP. 19720312 200012 2 001

Anda mungkin juga menyukai