Anda di halaman 1dari 19

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (01)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Pada Cermin Datar

A. Tujuan
1. Menjelaskan pemantulan cahaya pada cermin datar
2. Menentukan sifat bayangan pada cermin datar

Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan Masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hipotesis
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat dan Bahan
1. Cermin datar
2. Lampu senter
3. Lilin
4. Layar (kertas HVS)
5. Penyangga cermin
6. Penggaris (busur derajat)
C. Prosedur Kerja
1. Susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar
2. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan
sesudah mengenai cermin datar
3. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah (2), sehingga tampak sudut datang dan sudut
pantul
4. Ukur besar sudut datang (๐‘–) dan sudut pantul (๐‘Ÿ) tersebut
5. Ulangi langkah 2 s/d 4 dengan mengubah letak lampu senter
6. Letakkan sebuah benda (lilin) di depan cermin datar dan amati bayangan selama benda itu
digeser-geserkan di depan cermin datar
7. Catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut

Mengasosiasi
D. Hasil Pengamatan
a. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin datar
b. Besar sudut datang (๐‘–) dan sudut pantul (๐‘Ÿ)
No Sudut datang (๐‘–) Sudut pantul (๐‘Ÿ)
1
2
3
4

c. Sifat bayangan pada cermin datar

Mengkomunikasikan:
E. Kesimpulan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (02)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Pada Cermin Datar

A. Tujuan
1. Menentukan banyaknya bayangan yang terbentuk pada cermin datar

Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan Masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hipotesis
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat dan Bahan
1. Cermin datar 2
2. Sterofoam
3. Busur derajat
4. Pulpen
C. Prosedur Kerja
1. Siapkan cermin datar pada posisi tegap di atas sterofoam
2. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut ๐›ผ (180ยฐ, 90ยฐ, 60ยฐ, 45ยฐ, 30ยฐ)
3. Letakan pulpen di depan 2 buah cermin datar yang membentuk sudut ๐›ผ
4. Amati berapa banyak bayangan yang terjadi!

Mengasosiasi:
D. Hasil Pengamatan
No Besar sudut ๐›ผ Bayangan
1 180ยฐ
2 90ยฐ
3 60ยฐ
4 45ยฐ
5 30ยฐ

Mengkomunikasikan:
E. Kesimpulan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (03)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Pada Cermin Cekung

A. Tujuan
1. Menjelaskan pemantulan cahaya pada cermin cekung
2. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung
3. Menentukan sifat bayangan pada cermin cekung
4. Menentukan jarak fokus pada cermin cekung

Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan Masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hipotesis
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat dan Bahan
1. Cermin cekung
2. Lilin
3. Penyangga lilin
4. Layar (kertas hvs)
5. Penggaris
6. Penyangga cermin
C. Prosedur Kerja
1. Siapkan alat dan bahan
2. Nyalakan lilin dan letakan di penyangga lilin
3. Jepit cermin dengan penyangga dan letakan dalam jarak pada penggaris 0 ๐‘๐‘š
4. Arahkan cermin cekung menghadap lilin
5. Temukan bayangan cahaya lilin pada layar
6. Catat jarak pada benda dan jarak cermin tersebut
7. Ulangi langkah nomor 4 s/d 6 selama lima kali, namun letakan lilin di tempat yang berbeda

Mengasosiasi:
D. Hasil Pengamatan
a. Lukis pembentukan bayangan

b. Sifat bayangan
c. Jarak fokus
Jarak Benda ๐‘  Jarak Bayangan ๐‘ โ€ฒ
No
(cm) (cm)
1
2
3
4
5

Mengkomunikasikan:
E. Kesimpulan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (04)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Pemantulan Pada Cermin Cembung

A. Tujuan
1. Menjelaskan pemantulan pada cermin cembung
2. Melukis pembentukan bayangan pada cermin cembung
3. Menentukan sifat bayangan pada cermin cembung
4. Menentukan jarak fokus pada cermin cembung

Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan Masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hipotesis
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat dan Bahan
1. Cermin cembung
2. Lilin
3. Penyangga lilin
4. Layar (kertas hvs)
5. Penggaris
6. Penyangga cermin
C. Prosedur Kerja
1. Siapkan alat dan bahan
2. Nyalakan lilin dan letakan di penyangga lilin
3. Jepit cermin dengan penyangga dan letakan dalam jarak pada penggaris 0 ๐‘๐‘š
4. Arahkan cermin cekung menghadap lilin
5. Temukan bayangan cahaya lilin pada layar
6. Catat jarak pada benda dan jarak cermin tersebut
7. Ulangi langkah nomor 4 s/d 6 selama lima kali, namun letakan lilin di tempat yang berbeda

Mengasosiasi:
D. Hasil Pengamatan
a. Lukis Pembentukan Bayangan
b. Sifat Bayangan

c. Jarak fokus
Jarak Benda ๐‘  Jarak Bayangan ๐‘ โ€ฒ
No
(cm) (cm)
1
2
3
4
5

Mengkomunikasikan:
E. Kesimpulan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (05)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Pembiasan pada Lensa Cembung

A. Tujuan
1. Menjelaskan pembiasan pada lensa cembung
2. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung
3. Menentukan jarak fokus lensa cembung dengan benda di jauh tak terhingga
4. Menentukan jarak benda, jarak bayangan dan jarak fokus lensa cembung dengan meletakan
benda di ruang II dan III serta sifat bayangan

Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hipotesis
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat dan Bahan
1. Lensa cembung
2. Layar
3. Sumber cahaya/lilin
4. Penggaris
5. Korek api
6. Bangku optik
C. Prosedur kerja
1. Siapkan alat dan bahan
2. Susun alat seperti pada gambar 1 berikut dengan benda/sumber cahaya berada di jauh tak
hingga
3. Tentukan jarak fokus dengan menggeser-geser layar hingga dapat bayangan yang paling jelas,
kemudian ukur fokus panjang fokusnya (๐‘  โ€ฒ = ๐‘“)
Data: ๐‘“ = โ‹ฏ ๐‘๐‘š
4. Susun alat seperti pada gambar 2. Ukur jarak benda ke lensa cembung (๐‘ )
5. Geser-geserlah layar hingga diperoleh bayangan yang paling jelas, kemudian ukur jarak
bayangan ke lensa cembung (๐‘  โ€ฒ )
6. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai tiga kali
7. Susun alat seperti pada gambar 3, ukur jarak benda ke lensa cembung (๐‘ )
8. Geser-geserlah layar hingga diperoleh bayangan yang paling jelas, kemudian ukur jarak
bayangan ke lensa cembung (๐‘  โ€ฒ )
9. Ulangi langkah 6 dan 8 sampai tiga kali
Mengaosiasi:
D. Hasil Pengamatan
a. Lukis pembentukan bayangan

b. Jarak fokus
Benda di ruang II Benda di ruang III
No
๐‘  (cm) ๐‘  โ€ฒ (cm) ๐‘“ (cm) ๐‘  (cm) ๐‘  โ€ฒ (cm) ๐‘“ (cm)
1
2
3

c. Sifat bayangan
Mengkomunikasikan:
E. Kesimpulan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (06)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Pembiasan pada Lensa Cekung

A. Tujuan
1. Menjelaskan pembiasan pada lensa cekung
2. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung
3. Menentukan jarak fokus lensa cekung dengan benda di jauh tak terhingga
4. Menentukan jarak benda, jarak bayangan dan jarak fokus lensa cekung dengan meletakan
benda di ruang II dan III serta sifat bayangan

Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan masalah
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Hipotesis
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat dan Bahan
1. Lensa cekung
2. Layar
3. Sumber cahaya/lilin
4. Penggaris
5. Korek api
6. Bangku optik
C. Prosedur kerja
1. Siapkan alat dan bahan
2. Susun alat seperti pada gambar 1 berikut dengan benda/sumber cahaya berada di jauh tak
hingga
3. Tentukan jarak fokus dengan menggeser-geser layar hingga dapat bayangan yang paling jelas,
kemudian ukur fokus panjang fokusnya (๐‘  โ€ฒ = ๐‘“)
Data: ๐‘“ = โ‹ฏ ๐‘๐‘š
4. Susun alat seperti pada gambar 2. Ukur jarak benda ke lensa cembung (๐‘ )
5. Geser-geserlah layar hingga diperoleh bayangan yang paling jelas, kemudian ukur jarak
bayangan ke lensa cekung (๐‘  โ€ฒ )
6. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai tiga kali
7. Susun alat seperti pada gambar 3, ukur jarak benda ke lensa cekung (๐‘ )
8. Geser-geserlah layar hingga diperoleh bayangan yang paling jelas, kemudian ukur jarak
bayangan ke lensa cekung (๐‘  โ€ฒ )
9. Ulangi langkah 6 dan 8 sampai tiga kali
Mengaosiasi:
D. Hasil Pengamatan
d. Lukis pembentukan bayangan

e. Jarak fokus
Benda di ruang II Benda di ruang III
No
๐‘  (cm) ๐‘  โ€ฒ (cm) ๐‘“ (cm) ๐‘  (cm) ๐‘  โ€ฒ (cm) ๐‘“ (cm)
1
2
3

f. Sifat bayangan
Mengkomunikasikan:
E. Kesimpulan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (07)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Pembiasan cahaya

A. Tujuan
1. Menjelaskan pembiasan cahaya
2. Menentukan indeks bias relatif

Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan masalah
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Hipotesis
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat dan Bahan
1. Plan paralel
2. Jarum pentul
3. Busur derajat
4. Kertas hvs
5. sterefoam
C. Prosedur kerja
1. Letakkan kaca plan paralel di atas kertas buram dan menggambarnya
2. Buat garis vertikal yang tegal lurus dengan kaca plan paralel sebagai garis normal
3. Buat sinar datang dan menentukan sudutnya yakni sebesar 25ยฐ
4. Tancapkan jarum pada garis sinar datang
5. Amati posisi jarum dari sisi lain kaca plan paralel
6. Tancapkan jarum pada titik tertentu sehingga kedudukan jarum berhimpit dengan jarum yang
berbeda pada garis sudut datang
7. Buat garis pada titik jarum yang berimpit, garis tersebut merupakan garis yang meninggalkan
kaca plan paralel
8. Buat garis dari titik sudut datang pada batas sisi kaca plan paralel samapi titik sinar yang
meninggalkan kaca plan paralel . garis ini adalah garis sinar bias
9. Ukur udut bias dengan busur derajat
10. Ukur besarnya pergesaran dengan penggaris
11. Ulangi percobaan sebanyak 2 kali dengan sudut datang yang berbeda (30ยฐ dan 45ยฐ)
12. Hitung nilai indeks bias dan pergeseran secara teoritis
13. Buat grafik hubungan sinus ๐‘– dengan ๐‘Ÿ
Mengaosiasi:
D. Hasil Pengamatan
Perc ๐‘› ๐‘ก
(๐‘– ยฑ 1)ยฐ (๐‘Ÿ ยฑ 1)ยฐ (๐‘ก ยฑ 1)ยฐ
ke - (Perhitungan) (Perhitungan)
1
2
3

Mengkomunikasikan:
E. Kesimpulan
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (08)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Mata dan Kamera

A. Tujuan
1. Menjelaskan bagian-bagian mata, kamera dan fungsinya
2. Menjelaskan titik dekat dan titik jauh mata
3. Menjelaskan cacat mata dan cara menaggulanginya
4. Menjelaskan hubungan jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus (titik fokus) dan kuat lensa kaca
mata
B. Petunjuk Kegiatan
1. Diskusikanlah dengan masing-masing kelompok jawaban dari soal di bawah dan mencari
dikotak mana kira-kira jawaban tersebut berada.
2. Permainan dimulai dengan guru meminta salah satu kelompok untuk membacakan soal
pertama
3. Perwakilan dari kelompok mengambil jawaban yang ada di depan kelas
4. Setelah menemukan jawaban, kemudian jelaskanlah kepada kelompok lain dan kelompok lain
memberikan tanggapan
5. Setelah selesai menjawab pertanyaan, kesempatan diberikan kepada kelompok lain

C. Diskusi
1. a. Sebutkan nama-nama bagian mata tersebut beserta fungsinya!

Bagian-bagian Fungsinya
mata
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2. a. Sebutkan bagian-bagian kamera serta fungsinya!


Bagian-bagian Fungsinya
Kamera
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3. a. Titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata (berakomodasi maksimum)
disebut titik dekat (punctum proximum). Mata normal orang dewasa memiliki titik dekat
sebesar ............
b. Titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata (tidak berakomodasi) disebut
titik jauh (punctum remotum). Mata normal orang dewasa memiliki titik jauh sebesar
...............
4. Sebutkan nama cacat mata pada gambar di bawah ini!

5. Titik jauh seorang 2 meter. Agar melihat dengan normal, berapa kuat lensa kaca mata yang
diperlukan?
...............................................................................................................................................
b. Titik dekat seseorang 120 cm. Agar melihat dengan jelas pada jarak 30 cm, berapa kuat
lensa kaca mata yang diperlukan?
...............................................................................................................................................
6. a. Seseorang menggunakan kaca mata 2 dioptri. Berapakah jarak titik terdekatnya?
...............................................................................................................................................
b. Penderita miopi menggunakan kaca mata -2 dioptri agar melihat dengan normal. Berapa titik
jauhnya?
...............................................................................................................................................
7. a. Seseorang memiliki puntum proximum 40 cm. Agar membaca jelas pada jarak 30 cm.
Tentukan jarak fokus lensa kaca matanya!
...............................................................................................................................................
b. Titik jauh penderita miopi 50 cm. Menggunakan kaca mata berkekuatan -2 dioptri. Tentukan
jarak fokus lensa kaca matanya!
...............................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (09)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Lup dan Mikroskop

A. Tujuan
1. Mengetahui prinsip kerja mikroskop.
2. Menentukan sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objek dan lensa okuler.
Mengamati:
1. Proses pembentukan bayangan dan perbesaran bayangan.
2. Bayangan dilayar terbalik, tetapi pada lensa okuler kembali dalam keadaan tegak.
Menanya:
1. Rumusan masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hipotesis
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat bahan
1. Meja optik
2. Lilin
3. layar dari kaca polos
4. lensa cembung yang jarak titik fokusnya 5 cm (sebagai lensa objektif)
5. 10 cm (sebagai lensa okuler).
C. Prosedur
1. Letakkan lilin, lensa, dan layar seperti gambar berikut!

2. Atur jarak lilin di depan lensa objektif antara 6 โ€“ 7 cm!


3. Geser-geserlah layar sehingga terbentuk bayangan nyata yang tajam!
4. Atur jarak lensa okuler sejauh 6 โ€“ 7 cm!
5. Amati bayangan yang terbentuk pada layar!
6. Apa kesimpulan Anda?
D. Hasil Pengamatan

๐‘“๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘ ๐‘ โ€ฒ๐‘œ๐‘ ๐‘€๐‘œ๐‘ Sifat ๐‘“๐‘œ๐‘˜ ๐‘ ๐‘œ๐‘˜ = ๐‘ โ€ฒ๐‘œ๐‘ ๐‘ โ€ฒ๐‘œ๐‘˜ ๐‘€๐‘œ๐‘˜ Sifat
Bayangan Bayangan

5 7 cm 10 cm 7 cm
cm

Mengasosiasi:
E. Analisis Data
'
1 1 1 sobj
1. Dengan persamaan ๏€ฝ ๏€ซ ' ; M obj ๏€ฝ ; tentukan jarak bayangan pada lensa
f obj sobj sobj sobj
objektif dan perbesaran bayangan benda oleh lensa objektif!
1 1 1 s' ๏ƒฆ 25 ๏ƒถ
2. Dengan persamaan ๏€ฝ ๏€ซ ' ; M okl ๏€ฝ okl ; M ๏€ฝ M obj ๏‚ด ๏ƒง๏ƒง ๏€ซ 1๏ƒท๏ƒท tentukan
f okl s okl s okl s okl ๏ƒจ f ๏ƒธ
perbesaran benda oleh lensa okuler!
Menentukan sobj dan sokl , perbesaran sifat bayangan :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
F. Kesimpulan
Berdasarkan percobaan maka dapat disimpulkan sifat bayangan dari lensa obyek dan okuler sbb :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (10)

Mata Pelajaran : Fisika


Kelas/ Semester : XI/2
Sub Pokok Bahasan : Teropong

A. Tujuan
1. Mempelajari prinsip kerja teropong
2. Mempelajari pembentukan bayangan oleh teropong
3. Mempelajari sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh teropong
Mengamati:

Menanya:
1. Rumusan Masalah
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hipotesis
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Mencoba:
B. Alat Dan Bahan
1. Lensa positif yang berbeda jarak fokusnya
๐‘“1 = 30 ๐‘๐‘š selanjutnya disebut lensa objektif ๐‘“๐‘œ๐‘
๐‘“2 = 5 ๐‘๐‘š selanjutnya disebut lensa objektif ๐‘“๐‘œ๐‘˜
2. Bangku optik
3. Layar transparan (kertas roti)
C. Prosedur Percobaan
1. Tentukan jarak fokus lensa-lensa secara sederhana (misalnya diarahkan pada sinar matahari/
benda-benda jauh di luar kelas), catat ๐‘“1 sebagai jarak titik fokus yang bernilai besar dan
๐‘“2sebagai jarak fokus yang bernilai kecil. Lakukannya selama 3 kali. Catat dalam tabel 1.
2. Arahkan lensa I yang berjarak fokus besar ke benda-benda di luar kelas, melalui jendela atau
pintu. Tempatkan layar transparan di belakang lensa sedemikian rupa sehingga tertangkap
bayangan yang tajam. Amati sifat bayangan yang terbentuk dan catat gejala yang teramati pada
tabel 2 dan 3.
3. Tempatkan lensa II di belakang layar sehingga dapat melihat bayangan pada layar dengan jelas!
Amati sifat bayangan yang terbentuk dan catat gejala yang teramati pada tabel 2 dan 3.
4. Lepaskan layar transparan dari susunan optiknya dan amati sifat bayangan yang terbentuk, serta
catat gejala yang teramati.
D. Data Pengamatan
Tabel 1. Titik fokus
Titik Jarak Fokus (๐’„๐’Ž)
I II III Rata-rata
๐’‡๐Ÿ = ๐’‡๐’๐’ƒ
๐’‡๐Ÿ = ๐’‡๐’๐’Œ

Tabel 2. Hasil pengukuran panjang dan jarak


Nama Besaran Simbol Besar Nilai
Jarak benda lensa objektif ๐‘ ๐‘œ๐‘
Jarak bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ๐‘ โ€ฒ๐‘œ๐‘
Jarak benda lensa okuler ๐‘ ๐‘œ๐‘˜
Panjang teropong ๐‘‘

Tabel 3. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk


Aspek Sifat bayangan
Dibentuk oleh lensa objektif
Dibentuk oleh lensa objektif dan okuler(dengan
layar)
Dibentuk oleh lensa objektif dan okuler(dengan
layar)

E. Diskusi
1. Dari hasil kegiatan pada prosedur nomor 2, bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa
I?
2. Dari hasil kegiatan pada prosedur nomor 3, bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa
II?
3. Pada kegiatan prosedur nomor 4, bayangan terakhir yang nampak mengalami perbesaran 2
tahap yakni oleh โ€ฆโ€ฆ dan โ€ฆโ€ฆ
4. Apa pula kegunaan layar transparan pada percobaan ini?
5. Dengan menggunakan teropong seperti pada percobaan ini, kejanggalan apa yang kalian temui?
6. Lensa I dinamakan lensa obyektif dan lensa II dinamakan lensa okuler. Susunan lensa seperti
ini disebut Teropong. Untuk mengamati benda-benda angkasa, kejanggalan seperti itu terasa
mengganggu atau tidak?
7. Untuk mengamati benda di bumi, diperlukan lensa pembalik yang dipasang diantara lensa
objektif dan lensa okuler. Mengapa lensa pembalik tersebut ditempatkan pada jarak 2 kali jarak
fokusnya dibelakang titik fokus obyektif?

F. Kesimpulan

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Anda mungkin juga menyukai