Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR KERJA SISWA Nilai: Paraf: Gurindam

(KELOMPOK) Jika hendak mengenal orang yang baik perangai


lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Cahari olehmu akan sahabat,


yang boleh dijadikan obat.
Pantun 1 Pantun 2
Cahari olehmu akan guru,
Air surut memungut bayam Baik bergalas, baik tidak yang boleh tahukan tiap seteru.
Sayur diisi ke dalam kantung Buli-buli bertali benang
Jangan didikuti tabiat ayam Baik berbalas baik tidak Jika hendak mengenal orang berbangsa,
Bertelur sebiji riuh sekampung Asal budi sama dikenang lihat kepada budi dan bahasa.

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,


Pantun 3 Pantun 4
sangat memeliharakan yang sia-sia.
Ikan nila dimakan berang-berang Akar keladi melilit selasih
Katak hijau melompat ke kiri Selasih tumbuh di hujung taman Jika hendak mengenal orang mulia,
Jika berada di rantau orang Kalungan budi jungjunan kasih lihatlah kepada kelakuan dia.
Baik-baik membawa diri Mesra kenangan sepanjang
Daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada Gurindam di atas!
zaman
Kata berima pada larik 1 Kata berima pada larik 2
Daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada pantun di atas!

Kata berima pada bari 1 dan 2 Kata berima padabaris 3 dan 4


Syair

Inilah gerangan suatu madah Wahai muda kenali dirimu


Mengarangkan syair terlalu indah Ialah perahu tamsil hidupmu
Membetuli jalan tempat berpindah Tiadalah berapa lama hidupmu
Di sanalah iktikat diperbetuli sudah Ke akhirat jua kekal hidupmu

Hai muda arif budiman Perteguh jua alat perahumu


Hasilkan kemudi dengan pedoman Hasilkan bekal air dan kayu
Alat perahumu jua kerjakan Dayung pengayuh taruh di situ
Itulah jalan membetuli insan Supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar


Angkatlah pula sauh dan layar
Pada beras bekal jantanlah taksir
Niscaya sempurna jalan yang kabir

Daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada syair di atas!
Kata berima pada larik 1 Kata berima pada larik 2, 3, dan 4