Anda di halaman 1dari 13

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 BESTARI

TARIKH/ HARI 30/1/2018 (SELASA) MASA 8.00 – 9.00 Pagi

TEMA Amalan kesihatan dan TAJUK Amalan Hidup Sihat


kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 1.3 S.PEMBELAJARAN 3.3.3

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Mengeja 15 perkataan berimbuhan pinjaman.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat mengeja 12 perkataan berimbuhan pinjaman seperti prasyarat, tatacara dan lain-lain.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Murid diminta membaca teks petikan di dalam buku teks Bahasa Melayu.
Perkembangan
2. Murid diminta mengeja 15 perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak.
3. Murd dan guru menyemak ejaan.
4. Murid membuat latihan ayat mudah dan lengkap.
Penutup
5. Guru menanda hasil kerja murid.
6. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar / Nilai Murni

/ Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan / Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 4DINAMIK

TARIKH/ HARI 30/1/2018 (SELASA) MASA 10.00 – 11.20 Pagi

TEMA Sejarah dan kita TAJUK kenali Sejarah

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa Tatabahasa

S.KANDUNGAN 1.1 S.PEMBELAJARAN 1.1.9

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingaan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan 2 cara menghargai warisan bangsa.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Guru meminta murid meneliti gambar-gambar di tayangan slide.
Perkembangan
2. Guru menerangkan makna dan kepentingan menghargai warisan bangsa.
3. Guru menulis nota di papan putih dan latihan.
4. murid membuat nota sejarah dalam bentuk kreatif.
5.
Penutup
6. Guru menanda hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR / Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 EFISYEN

TARIKH/ HARI 30/1/2018 (SELASA) MASA 11.20 – 12.20 tengah hari

TEMA Amalan kesihatan dan TAJUK Amalan Hidup Sihat


kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 1.3 S.PEMBELAJARAN 3.3.3

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Mengeja 15 perkataan berimbuhan pinjaman.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat mengeja 12 perkataan berimbuhan pinjaman seperti prasyarat, tatacara dan lain-lain.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Murid diminta membaca teks petikan di dalam buku teks Bahasa Melayu.
Perkembangan
2. Murid diminta mengeja 15 perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak.
3. Murd dan guru menyemak ejaan.
4. Murid membuat latihan ayat mudah dan lengkap.
Penutup
5. Guru menanda hasil kerja murid.
6. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar / Nilai Murni

/ Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 EFISYEN

TARIKH/ HARI 31/1/2018 (RABU) MASA 9.30 – 10.30 Pagi

TEMA Amalan kesihatan dan TAJUK Fikiran Sihat Wajah Ceria


kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 4.1 S.PEMBELAJARAN 4.1.2

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Murid dimiinta menyanyikan lagu anak lah ayam.
Perkembangan
2. Guru menunjukkan contoh menyanyikan lagu fikiran sihat wajah ceria dengan irama anak lah ayam.
3. Murid diminta menyalin seni kata lagu.
4. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu fikran sihat wajah ceria.
Penutup
5. Guru menanda hasil kerja murid.
6. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 BESTARI

TARIKH/ HARI 31/1/2018 (RABU) MASA 10.30 – 11.30 Pagi

TEMA Amalan kesihatan dan TAJUK Fikiran Sihat Wajah Ceria


kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 4.1 S.PEMBELAJARAN 4.1.2

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Murid dimiinta menyanyikan lagu anak lah ayam.
Perkembangan
2. Guru menunjukkan contoh menyanyikan lagu fikiran sihat wajah ceria dengan irama anak lah ayam.
3. Murid diminta menyalin seni kata lagu.
4. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu fikran sihat wajah ceria.
Penutup
5. Guru menanda hasil kerja murid.
6. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 4BESTARI

TARIKH/ HARI 1/2/2018 (KHAMIS) MASA 7.30 – 8.30 pagi

TEMA Sejarah dan kita TAJUK kenali Sejarah

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa Tatabahasa

S.KANDUNGAN 1.1 S.PEMBELAJARAN 1.1.2

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingaan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan 2 cara menghargai warisn bangsa.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Guru meminta murid meneliti gambar-gambar di tayangan slide.
Perkembangan
2. Guru menerangkan makna dan kepentingan menghargai warisan bangsa.
3. Guru menulis nota di papan putih dan latihan.
4. murid membuat nota sejarah dalam bentuk kreatif.
5.
Penutup
6. Guru menanda hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR / Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 EFISIEN

TARIKH/ HARI 1/2/2018 (KHAMIS) MASA 8.30 – 9.30 pagi

TEMA Amalan kesihatan dan TAJUK Fikiran Sihat Wajah Ceria


kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 4.1 S.PEMBELAJARAN 4.1.2

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Murid dimiinta menyanyikan lagu anak lah ayam.
Perkembangan
2. Guru menunjukkan contoh menyanyikan lagu fikiran sihat wajah ceria dengan irama anak lah ayam.
3. Murid diminta menyalin seni kata lagu.
4. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu fikran sihat wajah ceria.
Penutup
5. Guru menanda hasil kerja murid.
6. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

/ Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 5 AMANAH

TARIKH/ HARI 1/2/2018 (KHAMIS) MASA 10.30 – 11.30 Pagi

TEMA Institusi Raja TAJUK Institusi Raja Tonggak


Kedaulatan Negara

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa Tatabahasa

S.KANDUNGAN 6.1. S.PEMBELAJARAN 6.1.4

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menyenaraikan Negara-negara lain di Asia yang mengamalkan system pemerintahan beraja
pada masa kini.

KRITERIA KEJAYAAN Murid boleh menyenaraikan negara-negara lain di Asia yang mengamalkan system pemerintahan beraja
pada masa kini.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Guru menerangkan tentang peta Asia.
Perkembangan
2. Guru menerangkan Negara-negara di Asia yang masih mengamalkan sistem beraja.
3. Guru menulis nota di papan putih.
4. Murid diminta menulis nota dalam bentuk kreatif.
Penutup
5. Guru menanda hasil kerja murid.
6. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

/ Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

/ Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

/ Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 BESTARI

TARIKH/ HARI 1/2/2018 (KHAMIS) MASA 12.20 – 1.20 tengah hari

TEMA Amalan kesihatan dan TAJUK Fikiran Sihat Wajah Ceria


kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 1.2.6 S.PEMBELAJARAN 1.2.6

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menghasilkan seni kata lagu dengan melengkapkan lagu tersebut.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Murid dimiinta menyanyikan lagu anak lah ayam.
Perkembangan
2. Guru menunjukkan contoh menyanyikan lagu fikiran sihat wajah ceria dengan irama anak lah ayam.
3. Murid diminta menyalin seni kata lagu.
4. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu fikran sihat wajah ceria.
Penutup
5. Guru menanda hasil kerja murid.
6. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

/ Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 EFISYEN

TARIKH/ HARI 2/2/2018 (JUMAAT) MASA 9.00 – 10.00 pagi

TEMA Amalan Kesihatan dan TAJUK Bersih dan Sihat


Kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar Bertutur Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 4.1 S.PEMBELAJARAN 4.1.2

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menyatakan maklumat dan menjanakan idea

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menayatkan maklumat dan menjanakan idea tentang kebaikan mengekalkan kebersihan dan
keceriaan tandas.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Guru menerangkan kepentingan kebersihan.
Perkembangan
2. Murid diminta membaca teks di m/s: 28.
3. Guru menerangkan kepentingan menjaga kebersiihan tandas sekolah.
4. Murid menjawab soalan di buku pemahaman.
5. Guru menyemak dan memberi bimbingan tentang aktiviti yang dijalankan kepada murid.
6. Murid membuat latihan ayat mudah dan lengkap.
Penutup
7. Guru menanda hasil kerja murid.
8. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

/ Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 BESTARI

TARIKH/ HARI 2/2/2018 (JUMAAT) MASA 10.50 – 11.50 pagi

TEMA Amalan Kesihatan dan TAJUK Bersih dan Sihat


Kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 1.2.6 S.PEMBELAJARAN 1.2.6

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menyatakan maklumat dan menjanakan idea

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menayatkan maklumat dan menjanakan idea tentang kebaikan mengekalkan kebersihan dan
keceriaan tandas.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Guru menerangkan kepentingan kebersihan.
Perkembangan
2. Murid diminta membaca teks di m/s: 28.
3. Guru menerangkan kepentingan menjaga kebersiihan tandas sekolah.
4. Murid menjawab soalan di buku pemahaman.
5. Guru menyemak dan memberi bimbingan tentang aktiviti yang dijalankan kepada murid.
6. Murid membuat latihan ayat mudah dan lengkap.
Penutup
7. Guru menanda hasil kerja murid.
8. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

/ Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 BESTARI

TARIKH/ HARI 5/2/2018 (ISNIN) MASA 8.00 – 9.00 pagi

TEMA Amalan Kesihatan dan TAJUK Habitat Bersih dan Selamat


Kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 5.1 S.PEMBELAJARAN 5.1.1

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menggunakan kata hubung pancangan keterangan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat membina ayat dengan lengkap.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Guru menerangkan kata hubung pancangan keterangan.
Perkembangan
2. Murid diminta membina 5 ayat menggunakan kata hubung did alam kumpulan.
3. Setiap kumpulan diminta membentangkan ahsil kerja kumpulan.
4. Guru menyemak dan memberi bimbingan tentang aktiviti yang dijalankan kepada murid.
5. Murid membuat latihan ayat mudah dan lengkap.
Penutup
6. Guru menanda hasil kerja murid.
7. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

/ Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab / Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 EFISYEN

TARIKH/ HARI 5/2/2018 (ISNIN) MASA 11.20 – 12.20 tengah hari

TEMA Amalan Kesihatan dan TAJUK Habitat Bersih dan Selamat


Kebersihan

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa / Tatabahasa

S.KANDUNGAN 5.1.1 S.PEMBELAJARAN 5.1.1

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menggunakan kata hubung pancangan keterangan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat membina ayat dengan lengkap.

AKTIVITI Permulaan / Set induksi


1. Guru menerangkan kata hubung pancangan keterangan.
Perkembangan
2. Murid diminta membina 5 ayat menggunakan kata hubung did alam kumpulan.
3. Setiap kumpulan diminta membentangkan ahsil kerja kumpulan.
4. Guru menyemak dan memberi bimbingan tentang aktiviti yang dijalankan kepada murid.
5. Murid membuat latihan ayat mudah dan lengkap.
Penutup
6. Guru menanda hasil kerja murid.
7. Guru membuat teguran hasil kerja murid.

ABM/ BBM / Buku Teks Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

/ Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

/ Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab / Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

Murid tidak menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit: