Anda di halaman 1dari 9

PIAGAM MADINAH

AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID


APA ITU PAGAM MADINAH ?

 Dikenali juga sebagai SAHIFAH MADINAH – Perlembagaan Bertulis


yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w pada 622M.
 Berpandukan WAHYU ALLAH s.w.t
 Asas pemerintahan Kerajaan Islam Madinah , yang masyrakatnya
terdiri daripada Masyarakat Islam dan Bukan Islam.
 Mencatat peraturan , tanggungjawab ketua Negara dan
rakyatnya.
 Dirangka berasaskan persetujuan orang islam ( Ansar dan Muhajirin
) dengan orang bukan islam ( Yahudi dan kaum arab yang lain ).
 Kandungan Piagam Madinah LENGKAP,MENYELURUH dan
mengambil kira kepentingan semua pihak.
KANDUNGAN PIAGAM MADINAH

 Mengandungi 47 fasal
 23 fasal membincangkan hubungan dalam kalangan umat islam
dan tanggungjawab mereka.
 24 fasal pula adalah tentang tanggungjawab orang bukan islam
termasuk Yahudi terhadap Negara Madinah.
 PIAGAM MADINAH merupakan PERLEMBAGAAN PERTAMA yang
digubal di dunia yang menjadi asas sebuah Negara berdaulat.
 7 Aspek penting yang merangkumi Politik, Ekonomi dan Sosial :
INTISARI KANDUNGAN PIAGAM MADINAH.
BIL PERKARA RUMUSAN
1. POLITIK  Nabi Muhammad s.a.w PEMIMPIN di Madinah
 Rasulullah sebagah HAKIM
 Masyarakat Madinah yang PELBAGAI bersetuju menerima baginda sebagai KETUA
NEGARA.
 Berperanan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan semangat
MUSYAWARAH dan ADIL.
 Tiada Hakim yang diktiraf sebelum Rasulullah.
2. AGAMA  Bebas mengamalkan AGAMA masing – masing.
 Bebas mengamalkan ADAT masing – masing selagi tidak
bertentangan dengan ajaran islam
 Masyarakat BEBAS memilih agama dan mestilah MENGHORMATI agama individu lain.
 Sikap BURUK SANGKA dari segi agama adalah DILARANG
 TIDAK MEMAKSA memeluk agama ISLAM.
INTISARI KANDUNGAN PIAGAM MADINAH.
BIL PERKARA RUMUSAN
3. SOSIAL  Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu UMMAH
 Mempunyai TANGGUNGJAWAB YANG SAMA kepada
Negara
 Masyarakat Madinah tidak boleh BERMUSUHAN antara
mereka.
 Perasaan BENCI MEMBENCI dan MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI dielakkan .
4. PERUNDANGAN  UNDANG – UNDANG ISLAM diguna pakai secara menyeluruh
 Peraturan KEKELUARGAAN KABILAH boleh diteruskan selagi
tidak bertentangan dengan islam
 Peraturan dan cara hidup adalah lebih tersusun dan teratur.
 HUKUMAN dilakukan dengan adil dan diterima dengan senang hati.
5. EKONOMI  KERJASAMA antara masyarakat dituntut
 Unsur Penipuan dan Riba DIHAPUSKAN
 TIADA DISKRIMINASI ekonomi untuk memperoleh peluang ekonomi.
INTISARI KANDUNGAN PIAGAM MADINAH.
BIL PERKARA RUMUSAN
6. PERTAHANAN  Semua anggota masyarakat dikehendaki MEMPERTAHANKAN
madinah daripada ancama luar.
 Nabi Muhammad s.a.w MEWAJIBKAN masyarakat mempertahankan madinah.
7. KEDUDUKAN  KESELAMATAN orang bukan islam ( Yahudi ) terjamin selagi
YAHUDI mematuhi Perlembagaan Madinah.
 MENGIKTIRAF kedudukan orang Yahudi
 Mempunyai HAK YANG SAMA selagi mematuhi Piagam Madinah.
 Tidak dibenarkan menimbulkan huru – hara.

MATLAMAT :
MEWUJUDKAN PERPADUAN DAN
PERSEFAHAMAN
KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH
BIL PERKARA HURAIAN
1. UNSUR ISLAM  Pemerintahan berasaskan ISLAM
 Unsur Islam dipraktikan ke atas sebuah Negara yang
terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.
2. EKONOMI  Amalan Riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak
dibenarkan.
 Mementingkan keadilan dan ketelusan dalam
perniagaan.
 Keadilan Ekonomi meningkat.
 Orang Ansar memberikan bantuan kepada orang
Muhajirin.
3. UMMAH  Nabi Muhammad s.a.w berjaya membentuk
masyarakat baru berasaskan UMMAH iaitu HIDUP
BERSATU PADU dan AMAN.
 Nilai kehidupan berasaskan UKHUWAH ISLAMIAH
 Keadilan Sosial dipraktikan
KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH
BIL PERKARA HURAIAN
3. UMMAH  Menekankan persamaan hak dan persaudaraan
dalam islam
 Tiada lagi perbezaan taraf dan amalan positif seperti
semangat perpaduan, bantu membantu dan rela
berkorban dipupuk dalam kalangan masyarakat.
4. SYARIAH ISLAM  Syariah Islam diperkenalkan dengan Adil.
 Satu perlembagaan yang diterima oleh masyarakat
yang pelbagai.
 Sistem Undang – undang yang diikuti oleh semua
masyarakat.
5. KERAJAAN ISLAM  Terdirinya sebuah kerajaan Islam
6. KEBIJAKSANAAN  Menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum
RASULULLAH membentuk sebuah Negara.
 Masyarakat Madinah DIIKAT dengan Perlembagaan
dahulu sebelum bernaung dibawah sebuah
pemerintahan.
KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH
BIL PERKARA HURAIAN
6. KEBIJAKSANAAN  Nabi Muhammad s.a.w meletakkan ALLAH sebagai
RASULULLAH kuasa tertinggi
7. MEMBINA  Rasulullah berjaya menyusun kehidupan yang
MASYARAKAT YANG sistematik.
SISTEMATIK