Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD PEMBELAJARAN YANG SESUAI 1


MINGGU TOPIK/BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1–3 1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat:
02.01.2018 – Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai
19.01.2018 pencipta alam dan mematuhi segala
1.1.1 Menceritakan amalan beribadat
suruhanNya berlandaskan pegangan
dalam keluarga
agama masing-masing selaras
dengan prinsip Rukun Negara.
1.1.2 Menyatakan cara menghormati
amalan beribadat dalam keluarga
1.1 Mematuhi amalan beribadat
dalam keluarga
1.1.3 Menyedari kepentingan
menghormati amalan beribadat
dalam keluarga

1.1.4 Melaksanakan amalan beribadat


bersama keluarga
4–6 2. BAIK HATI
Pada akhir pembelajaran, murid
22.01.2018 –
dapat:
09.02.2018 Kepekaan terhadap perasaan dan
kebajikan diri sendiri dan orang lain
2.1.1 Menyatakan cara membantu
dengan member bantuan dan
keluarga kembangan
sokongan moral secara tulus ikhlas.
2.1.2 Menyenaraikan kepentingan
2.1 Memberi bantuan kepada
membantu keluarga kembangan
keluarga kembangan
2.1.3 Menceritakan perasaan semasa
membantu keluarga kembangan

2.1.4 Mengamalkan sikap saling


membantu dalam keluarga kembangan

MINGGU TOPIK/BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
7–9 3. BERTANGGUNGJAWAB
Pada akhir pembelajaran, murid
12.02.2018 –
dapat:
02.03.2018 Kesanggupan untuk memikul dan
melaksanakan tugas serta kewajipan
3.1.1 Menceritakan tanggungjawab
denganPEMBELAJARAN
ELEMEN EMK BOLEH DITERAPKAN DALAM STANDARD sempurna YANG SESUAI dalam keluarga2
3.1 Melaksanakan tanggungjawab
3.1.2 Menyenaraikan kepentingan
dalam keluarga
melaksanakan tanggungjawab dalam