Anda di halaman 1dari 16

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN

8 ISNIN 20.02.2017 3 9.00 – 10.30 BAHASA MELAYU


TAJUK KEMAHIRAN
Suku Kata KV Menyebut dan menulis suku kata KV
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.menyebut dan menulis suku kata KV dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

1. Guru menyanyikan lagu suku kata KV kepada murid.


AKTIVITI
2. Murid mengikut guru menyanyi bersama.
3. Guru pamerkan kad suku kata KV.
4. Murid menyebut suku kata KV bersama-sama.
5. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang bersama-sama setelah siap.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif
[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 ISNIN 20.02.2017 2 11.00 – 12.00 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Suku Kata KV Menyebut dan menulis suku kata KV
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.menyebut dan menulis suku kata KV dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

1. Guru menyanyikan lagu suku kata KV kepada murid.


AKTIVITI
2. Murid mengikut guru menyanyi bersama.
3. Guru pamerkan kad suku kata KV.
4. Murid menyebut suku kata KV bersama-sama.
5. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang bersama-sama setelah siap.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif
[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 ISNIN 20.02.2017 2 12.00 – 1.00 MATEMATIK
TAJUK KEMAHIRAN
Nombor bulat hingga
Operasi tolak dalam lingkungan 10
10
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.Menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 10 dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

AKTIVITI 1. Guru tunjukkan soalan operasi tolak kepada murid.


2. Murid mencuba selesaikan operasi tolak tersebut dengan bantuan guru..
3. Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya berlaku.
4. Guru berikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang setelah siap.

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]


Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 SELASA 21.02.2016 2 7.30 – 9.00 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Keluarga Harmoni Mendengar, Bertutur, Membaca dan Menulis
Pada akhir PdP, murid dapat :
STANDARD 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan
KANDUNGAN & ayat dengan betul.
PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan
tepat.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

6. Guru membaca petikan diikuti oleh murid.


AKTIVITI
7. Murid-murid pula membaca secara beramai-ramai.
8. Guru menerangkan kandungan petikan yang telah dibaca kepada murid.
9. Murid disuruh untuk menulis petikan yang dibaca dalam buku tulis..
10. Guru meminta murid-murid yang telah siap menulis menghantar buku tulis untuk semakan lanjut.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]
Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 SELASA 21.02.2017 3 9.30 – 10.30 Matematik
TAJUK KEMAHIRAN
Nombor bulat hingga
Operasi tolak dalam lingkungan 10
10
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1. Menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 10 dengan betul.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

AKTIVITI 1. Guru tunjukkan soalan operasi tolak kepada murid.


2. Murid mencuba selesaikan operasi tolak tersebut dengan bantuan guru..
3. Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya berlaku.
4. Guru berikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang setelah siap.

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]


Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 SELASA 21.02.2017 2 11.00 – 12.00 MATEMATIK
TAJUK KEMAHIRAN
Nombor bulat hingga 10 Operasi tolak dalam lingkungan 10
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.Menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 10 dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

AKTIVITI 1. Guru tunjukkan soalan operasi tolak kepada murid.


2. Murid mencuba selesaikan operasi tolak tersebut dengan bantuan guru..
3. Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya berlaku.
4. Guru berikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang setelah siap.

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif


[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 SELASA 21.02.2017 3 12.00 – 1.00 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Suku Kata KV Menyebut dan menulis suku kata KV
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.menyebut dan menulis suku kata KV dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

1. Guru menyanyikan lagu suku kata KV kepada murid.


AKTIVITI
2. Murid mengikut guru menyanyi bersama.
3. Guru pamerkan kad suku kata KV.
4. Murid menyebut suku kata KV bersama-sama.
5. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang bersama-sama setelah siap.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif
[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 RABU 22.02.2017 3 7.30 – 8.30 Matematik
TAJUK KEMAHIRAN
Nombor bulat hingga
Operasi tolak dalam lingkungan 10
10
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1. Menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 10 dengan betul.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

AKTIVITI 1. Guru tunjukkan soalan operasi tolak kepada murid.


2. Murid mencuba selesaikan operasi tolak tersebut dengan bantuan guru..
3. Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya berlaku.
4. Guru berikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang setelah siap.

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]


Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 RABU 22.02.2016 2 9.30 – 10.30 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Keluarga Harmoni Mendengar, Bertutur, Membaca dan Menulis
Pada akhir PdP, murid dapat :
STANDARD 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan
KANDUNGAN & ayat dengan betul.
PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan
tepat.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

11. Guru membaca petikan diikuti oleh murid.


AKTIVITI
12. Murid-murid pula membaca secara beramai-ramai.
13. Guru menerangkan kandungan petikan yang telah dibaca kepada murid.
14. Murid disuruh untuk menulis petikan yang dibaca dalam buku tulis..
15. Guru meminta murid-murid yang telah siap menulis menghantar buku tulis untuk semakan lanjut.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]
Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 RABU 22.02.2017 3 12.00 – 1.00 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Suku Kata KV Menyebut dan menulis suku kata KV
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.menyebut dan menulis suku kata KV dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

1. Guru menyanyikan lagu suku kata KV kepada murid.


AKTIVITI
2. Murid mengikut guru menyanyi bersama.
3. Guru pamerkan kad suku kata KV.
4. Murid menyebut suku kata KV bersama-sama.
5. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang bersama-sama setelah siap.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif
[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 KHAMIS 23.02.2017 3 7.30 – 8.30 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Suku Kata KV Menyebut dan menulis suku kata KV
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.menyebut dan menulis suku kata KV dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

1. Guru menyanyikan lagu suku kata KV kepada murid.


AKTIVITI
2. Murid mengikut guru menyanyi bersama.
3. Guru pamerkan kad suku kata KV.
4. Murid menyebut suku kata KV bersama-sama.
5. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang bersama-sama setelah siap.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif
[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 KHAMIS 23.02.2016 2 11.00 – 12.00 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Keluarga Harmoni Mendengar, Bertutur, Membaca dan Menulis
Pada akhir PdP, murid dapat :
STANDARD 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan
KANDUNGAN & ayat dengan betul.
PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan
tepat.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

16. Guru membaca petikan diikuti oleh murid.


AKTIVITI
17. Murid-murid pula membaca secara beramai-ramai.
18. Guru menerangkan kandungan petikan yang telah dibaca kepada murid.
19. Murid disuruh untuk menulis petikan yang dibaca dalam buku tulis..
20. Guru meminta murid-murid yang telah siap menulis menghantar buku tulis untuk semakan lanjut.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]
Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 KHAMIS 23.02.2017 3 12.00 – 1.00 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Suku Kata KV Menyebut dan menulis suku kata KV
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.menyebut dan menulis suku kata KV dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

1. Guru menyanyikan lagu suku kata KV kepada murid.


AKTIVITI
2. Murid mengikut guru menyanyi bersama.
3. Guru pamerkan kad suku kata KV.
4. Murid menyebut suku kata KV bersama-sama.
5. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang bersama-sama setelah siap.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif
[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 JUMAAT 24.02.2017 3 7.30 – 8.30 Matematik
TAJUK KEMAHIRAN
Nombor bulat hingga
Operasi tolak dalam lingkungan 10
10
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1. Menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 10 dengan betul.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

AKTIVITI 1. Guru tunjukkan soalan operasi tolak kepada murid.


2. Murid mencuba selesaikan operasi tolak tersebut dengan bantuan guru..
3. Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya berlaku.
4. Guru berikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang setelah siap.

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]


Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 JUMAAT 24.02.2016 2 8.30 – 9.30 BAHASA MELAYU
TAJUK KEMAHIRAN
Keluarga Harmoni Mendengar, Bertutur, Membaca dan Menulis
Pada akhir PdP, murid dapat :
STANDARD 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan
KANDUNGAN & ayat dengan betul.
PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan
tepat.
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi [ ]
NILAI / KEMAHIRAN Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat & komunikasi [ ]
INSANIAH Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain: ___________________________

21. Guru membaca petikan diikuti oleh murid.


AKTIVITI
22. Murid-murid pula membaca secara beramai-ramai.
23. Guru menerangkan kandungan petikan yang telah dibaca kepada murid.
24. Murid disuruh untuk menulis petikan yang dibaca dalam buku tulis..
25. Guru meminta murid-murid yang telah siap menulis menghantar buku tulis untuk semakan lanjut.
Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif [ ]
Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

BAHAN BANTU LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih [ ]
MENGAJAR Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain - Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
Murid menguasai [ ] ____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ] ____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATA PELAJARAN
8 JUMAAT 24.02.2017 2 11.00 – 12.00 MATEMATIK
TAJUK KEMAHIRAN
Nombor bulat hingga 10 Operasi tolak dalam lingkungan 10
Pada akhir PdP, murid dapat :
OBJEKTIF
1.Menyelesaikan operasi tolak dalam lingkungan 10 dengan betul
Bertanggungjawab sosial [ ] Komunikasi [ ] Kepimpinan [ ] Berani [ ] Globalisasi
NILAI / KEMAHIRAN [ ] Berfikiran kritis / kreatif [ ] Menyelesaikan masalah [ ] Teknologi maklumat &
INSANIAH komunikasi [ ] Menghargai alam sekitar [ ] Kerja berpasukan [ ] Lain – lain:
___________________________

AKTIVITI 1. Guru tunjukkan soalan operasi tolak kepada murid.


2. Murid mencuba selesaikan operasi tolak tersebut dengan bantuan guru..
3. Guru membetulkan kesilapan murid sekiranya berlaku.
4. Guru berikan lembaran kerja kepada murid dan berbincang setelah siap.

Keusahawanan [ ] Kreativiti dan Inovatif


[ ] Teknologi Maklumat & Komunikasi [ ] I – Think ( ) Inkuiri ( ) Sosio – saintifik ( )
Tiada [ ] Lain-lain : Tiada [ ] Lain-lain :
_____________________
EMK / KBAT ________________________________

LCD Projector [ ] Buku teks [ ] Buku kerja [ ] Komputer riba [ ] Pen marker [ ] Papan putih
BAHAN BANTU [ ] Lembaran nota [ ] Lembaran kerja [ ] Buku rujukan [ ] Lain -
MENGAJAR Lain:...................................................

Latihan [ ] Laporan Amali [ ] Pembentangan [ ]


Murid menguasai [ ] Ujian Formatif [ ] Folio [ ] Kuiz [ ] Lain-lain
____________________ [ ]
PENILAIAN PDP /
PENTAKSIRAN PDP Tidak menguasai [ ]
____________________

___/___ orang murid kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan
___/___ orang murid tidak kuasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

REFLEKSI / IMPAK

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


Mesyuarat [ ] Cuti Rehat/Cuti Sakit [ ] Cuti Peristiwa [ ]
Program Sekolah [ ] Aktiviti Luar [ ]