Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN AKTIVITI (RPA Taska)

Pelaksanaan Aktiviti PERMATA (Slot Pengajaran)

Taska : Bunga Raya.


Umur :
Tarikh :
Masa : 11.00 – 11.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan Kanak-Kanak : 5 orang ( 2 L & 3 P )
Tema / Tajuk : Diri Saya / Dengarkan Rasa Hatiku
Sub Tema : Emosiku
Bidang : Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan Literasi Awal (PBKLA)
Kesepaduan Bidang : PSSK Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih, takut dan marah.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :


Kreativiti : Pemerhatian, analisis dan penjanaan idea
Nilai : Bekerjasama, mematuhi giliran dan berhati-hati
Keusahawanan : Kesanggupan belajar daripada kesilapan
TMK : Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur media

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pelajaran kanak-kanak dapat:


1. Membezakan suara berbisik,ketawa, menangis dan menjerit dengan bimbingan
2. Mengaitkan nada suara dengan emosi dengan betul.
3. Menyatakan perasaan atau emosi yang telah diperlihatkan dengan jelas.

Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak sudah belajar tentang pelbagai jenis bunyi yang ada di persekitaran.
Kemahiran Berfikir (KB) : menjana idea, membanding beza, menghubung kait
(+ HOM + KBAT)
Bahan Bantu Mengajar : VCD, video, radio, kad gambar dan Carta Roda Perasaan
Fokus KP / MI : Kecerdasan bahasa, intrapersonal dan interpersonal
Kosa Kata : bisik, ketawa, jerit, emosi
Amalan Asuhan & Didikan(AD) : Dibantu memahami perasaan & diminta menyatakan jenis-jenis perasaan

1
CATATAN
MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (Sumber
Pembelajaran,Kesepadua
n,KB, Nilai dll.)

Persediaan ”Pendekar Bujang Lapok” Guru meminta kanak-kanak untuk berkumpul, duduk Sumber : Video, VCD,
Sekumpulan pelajar mentertawakan di kerusi masing-masing, guru memberi salam dan Media tayangan
(Pemerhatian, rakan yang tidak pandai membaca. bertanya khabar kanak-kanak.
Analisis) KB : menghubungkait
Contoh soalan. Kanak-kanak berkumpul di ruang aktiviti, duduk di
1. Kenapa pelajar-pelajar itu kerusi masing-masing, dan memberi respon kepada Nilai : mengikut giliran
( 5 minit) ketawa? pertanyaan guru.
2. Adakah boleh mentertawakan Cth Transisi : situasi
rakan yang tidak tahu membaca? Guru menayangkan video untuk tontonan kanak- berkaitan emosi
kanak.
Kanak-kanak menonton video klip cerita Pendekar
Bujang Lapok.

Guru bersoal jawab tentang video yang ditonton.


Kanak-kanak memberi respon serta cuba menjawab
soalan guru.

Guru mengaitkan emosi kanak-kanak-kanak-kanak


semasa menonton video klip itu.
(Contoh : ada yang ketawa dan ada yang tidak).

Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak


atas kerjasama yang diberikan.

2
Imaginasi Perasaan / Emosi Saya Guru memperdengarkan pita rakaman. Sumber : radio, pita
Kanak-kanak mendengar pelbagai jenis suara dari rakaman , kad gambar
(Penjanaan Membuat perkaitan di antara suara pita rakaman.
idea, Sintesis dengan perasaan? KB : banding beza
idea) Guru mengajukan kad-kad gambar kepada kanak-
Contoh: kanak. KP : Kecerdasan bahasa,
Suara ketawa - Kad gambar orang Kanak-kanak memilih kad gambar mimik muka yang interpersonal
(5 minit) ketawa. mewakili perasaan berdasarkan suara yang
didengar. Nilai : berhati-hati

Guru membantu kanak-kanak menyelesaikan AD : mengemas


permasalah yang dihadapi.

Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak


atas kerjasama yang diberikan.

Kanak-kanak dan guru mengemas peralatan yang


telah digunakan.

Perkembanga “Roda Perasaan” Guru memberi arahan aktiviti yang disediakan. Sumber : Carta Roda
n Kanak-kanak dibahagikan kepada 2 kumpulan. Perasaan, kad gambar
Membuat aksi emosi berdasarkan Ketua kumpulan akan memutar “Roda Perasaan”
(Penambah kad gambar KB : menjana idea,
baikan, Guru membimbing kanak-kanak melakukan aktiviti. menghubungkait
Menilai) Contoh: Kanak-kanak akan mengambil kad gambar yang
Kad gambar bencana alam - berhenti pada tandul / anak panah. KP : Kecerdasan bahasa,
menangis intrapersonal
(10 minit) Kad gambar yang lucu - ketawa Guru meminta ahli kumpulan untuk mengaksikan
emosi yang sewajarnya. Nilai : kerjasama,
[ Contoh boleh juga berbentuk : graf, Dalam kumpulan kanak-kanak akan berbisik mengiku giliran, berhati-
carta, gambar / ilustrasi, lakaran dll ] bagaimana melahirkan perasaan berdasarkan hati
gambar.
AD: Bimbingan,
Guru memberi peluang kumpulan lain untuk meneka. penjelasan, mengemas

3
Kanak-kanak kumpulan lain diminta meneka emosi
kumpulan tersebut dan kenapa mereka
menunjukkan emosi begitu.

Guru memberi bimbingan dan penjelasan lanjut


jika ada kanak-kanak yang masih kurang faham.

Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak


atas kerjasama yang diberikan.

Kanak-kanak dan guru mengemas peralatan yang


telah digunakan.

Tindakan Aksi Emosiku Guru menunjukan kad gambar mengenai sesuatu Sumber : kad gambar
kejadian.
(Pelaksanaan, Menghasilkan idea berdasarkan kad Kanak-kanak menyatakan perasaan mengikut KB : menjana idea,
Amalan gambar suasana kejadian. menghubungkait
Berterusan) Peka kepada situasi yang berkaitan
dengan gambar. Guru berbincang tentang perasaan kanak-kanak KP : Kecerdasan bahasa,
( 7 minit) apabila mengalami kejadian yang sama. intrapersonal
Contoh: Kanak-kanak dirangsang untuk menghuraikan idea /
Kad gambar kemalangan - sedih perasaan mengikut suasana kejadian. Nilai : kerjasama,
Kad gambar anak haiwan - senyum mengiku giliran, berhati-
Guru memberi bimbingan dan penjelasan lanjut jika hati
[ Contoh boleh juga berbentuk : graf, ada kanak-kanak yang masih kurang faham.
carta, gambar / ilustrasi, lakaran dll ] Cth rutin: mengemas
Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak peralatan
atas kerjasama yang diberikan.

Kanak-kanak dan guru mengemas peralatan yang


telah digunakan.

Penutup Perasaan positif / negatif Guru membuat rumusan dengan bertanya soalan. KB : menjana idea

(3 minit)

4
Contoh cara menghargai perasaan Kanak-kanak cuba menjawab soalan guru dengan Nilai : empati, berkongsi
positif: bersyukur / berterima kasih betul. perasaan, bersyukur

Contoh cara menangani perasaan Guru mengingatkan kanak-kanak bagaimana Cth. Transisi : soal jawab
negatif : beritahu ibu bapa / keluarga menghargai / menangani perasaan positif / negatif.
/ guru, berdoa dan solat.
Guru memberi pujian/ganjaran kepada kanak-kanak.

Petunjuk
Contoh AD, rutin, fungsi guru sebagai fasilitator
Fokus penulisan yang menggambarkan berpusatkan kanak-kanak/murid
Penyataan untuk kefahaman kepada isi kandungan (jika perlu)
Refleksi Guru Pelatih:

Ulasan Pensyarah / Pendidik Pembimbing :

Contoh Pentaksiran Kanak-kanak ( Penilaian berterusan ) :

Indikator: Dapat menzahirkan emosi mengikut keadaan

Bil Nama Kanak-kanak Skor Catatan


Ya Tidak

5
1
2
3
4
5