Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU MATEMATIK

NAME : ARABELLA ANAK WILSON

KATEGORI : Masalah Penglihatan

TARIKH: 4.10.2016 (SELASA) MASA : 9.30-10.00 PAGI

KELAS : TAHUN 5 KEMAHIRAN : PENGENALAN MASA DAN WAKTU

SUBJEK Matematik
TEMA Hari
TOPIK Hari
STANDARD 8.4 Menamakan bulan dalam setahun
KANDUNGAN
STANDARD iv) Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan
PEMBELAJARAN bahagian-bahagian bulan dalam setahun
AKTIVITI 1. Guru memberikan kad berkaitan dengan BULAN
DALAM SETAHUN kepada murid.
2. Guru meminta murid untuk menghafal bulan-bulan di
dalam setahun.
3. Guru meminta murid untuk mengeja bulan-bulan
tersebut.
4. Guru juga mengarahkan murid untuk menyebut dengan
urutan yang betul
5. Guru membimbing murid

BAHAN BANTU Contoh kad bulan dalam setahun


MENGAJAR
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU MATEMATIK

NAME : MOHAMMAD AIMANUDDIN BIN ZINGALAU

KATEGORI : Masalah Penglihatan

TARIKH:4.10..2016 (SELASA) MASA : 12.30-1.00 TGH HARI

KELAS : TAHUN 5 KEMAHIRAN : MENAMAKAN DAN MENYEBUT

SUBJEK Matematik
TEMA Nombor dan operasi
TOPIK Simbol tolak
STANDARD 1.1 simbol tolak
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.2 membaca , menyebut dan menulis simbol sama dengan
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca , menaip dan
PEMBELAJARAN menyebut simbol tolak dengan betul
AKTIVITI 1. Guru memberikan contoh simbol sama dengan kepada
murid.
2. Guru menyatakan simbol kepada murid.
3. Guru meminta murid untuk menaip simbol tersebut
didalam perkataan .
4. Guru membimbing murid dengan menyebut simbol
5. Latihan menulis simbol di jalankan.
BAHAN BANTU Bahan maujud , kad simbol
MENGAJAR
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU MATEMATIK

NAME : ARABELLA ANAK WILSON

KATEGORI : Masalah Penglihatan

TARIKH: .5.10.2016 (RABU) MASA : 8.30-9.30 PAGI

KELAS : TAHUN 5 KEMAHIRAN : MEMBACA DAN MENGHAFAL SIFIR

SUBJEK Matematik
TEMA Nombor dan Operasi
TOPIK Sifir
STANDARD 1.1 Bacaan sifir 6
KANDUNGAN
STANDARD i) Membaca dan menghafal sifir 6
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengingat sifir 6
PEMBELAJARAN
AKTIVITI 1. Guru memberikan nota sifir 6 kepada murid.
2. Guru membaca sifir tersebut bersama-sama murid
3. Murid menghafal dan membaca sifir 6
4. Guru menyediakan lembaran kerja sifir 6 kepada
murid berkaitan dengan operasi darab
5. Guru membimbing murid

BAHAN BANTU Lembaran kerja operasi sifir


MENGAJAR
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU MATEMATIK

NAME : MOHAMMAD AIMANUDDIN BIN ZINGALAU

KATEGORI : Masalah Penglihatan

TARIKH: 5.10 .2016 (RABU) MASA : 8.30-9.30 PAGI

KELAS : TAHUN 5 KEMAHIRAN : MENAMAKAN DAN MENYEBUT

SUBJEK Matematik
TEMA Nombor dan operasi
TOPIK Nombor bulat hingga 1000000
STANDARD 1.1 Nilai nombor
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.2 membaca , menyebut dan menulis sebarang nombor
PEMBELAJARAN hingga 1 000 000 yang diberi dalam angka.
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca dan
PEMBELAJARAN menyebut sebarang nombor hingga 1 000000 yang diberi
dalam perkataan dan angka.
AKTIVITI 1. Guru memberikan nombor kepada murid dan meminta
murid menyebut nombor tersebut.
2. Guru menyatakan nombor tersebut dan murid
mengulangi apa yang guru di perkatakan.
3. Guru meminta murid untuk menaip nombor tersebut
didalam perkataan.
4. Guru membimbing murid dengan menyebut nombor.
BAHAN BANTU Bahan maujud , kad nombor,
MENGAJAR
REFLEKSI