Anda di halaman 1dari 1
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KLANG ‘ Jalan Meru, s&s 41050 KLANG, 7 SELANGOR DARUL EHSAN, A. Zi Poon st 63 3782900 eee 2013 man wun. paing et Ruj, Kami PPDK- SUK 800-7572) Tarikh 10 Januari 2018 Pengetua / Guru Besar Sekolah- Sekolah Daerah Klang Tuan, BAYARAN PENYERTAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA MSSD KLANG 2018 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk 2. Sukacita dimakiumkan Kejohanan Merentas Desa MSSD Klang 2018 akan diadakan pada ketetapan berikut Tarikh : 25 Januari 2018 (Khamis) Masa 7.00 pagi - 2. 00 petang Tempat : SK Pulau Indah, Klang. 2. Kerjasama tuan dipohon untuk membayar yuran penyertaan sebanyak RM 24.00 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Empat Ringgit sahaja) setiap kategori penyertaan. Pihak sekolah boleh menggunakan wang PCG Sukan, Wang Suwa atau Wang kantin (Di atas nama "Guru Besar Sek Keb Pulau Indah”) atau Wang PIBG (Dibayar atas nama "PIBG SKPI”) untuk tujuan tersebut. Bayaran penyertaan boleh dijelaskan semasa Hari Pendaftaran Peserta Merentas Desa 2018 di SK (P) Methodist pada 22 Januari 2018. 4. Perhatian tuan adalah dirujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988, KP(BS)8591/Jid.111 (9) dan Bil. 1/1995, KP(BS) 8591/JId. VIII (18), SPI Bil. 9/2000 dan SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) yang berkenaan. 2. Sebarang pertanyaan sila hubungi Encik Khalifi bin Ahmad, Penyelia Kanan Pembangunan Sukan, Pejabat Pendidikan Daerah Klang di talian 012-3450174. Kerjasama dan sokongan tuan amat inarapkan dan dihargai Sekian. Terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, Bram HAJAH ADLIYAH BINTI RAMLI Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Klang “Klang Cemerlang, Kiang Terbilang”

Anda mungkin juga menyukai