Anda di halaman 1dari 7

Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016

PERTANDINGAN
USAHAWAN CEMERLANG

UNIT SCHOOL ENTERPRISE


KOLEJ VOKASIONAL BEAUFORT
Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016

1. PENGENALAN
Pertandingan Usahawan Cemerlang Kolej Vokasional Beaufort ini adalah satu program
anjuran Unit School Enterprise Kolej Vokasional Beaufort untuk memupuk budaya
keusahawanan dan berdaya saing di kalangan pelajar-pelajar Kolej Vokasional Beaufort.

2. OBJEKTIF
Pertandingan Usahawan Cemerlang Kolej Vokasional beaufort ini diadakan untuk :
i. Menerapkan prinsip dan amalan keusahawanan kepada pelajar di samping
mendapat latihan dan pendidikan formal
ii. Memupuk minat dan membentuk budaya keusahawanan bagi menjadikan
keusahawanan sebagai kerjaya pilihan di masa hadapan
iii. Melahirkan pelajar yang kreatif, inovatif, produktif, berdaya saing dan berdikari
(self sustaining)
iv. Memartabatkan nama Kolej Vokasional Beaufort melalui penganjuran program
berbentuk keusahawanan

3. TARIKH / TEMPAT
Tarikh perasmian : 20 April 2015
Masa : 8.00 – 10.00 pagi
Tempoh pertandingan: Sepanjang semester pendek
Tempat : Kolej Vokasional Beaufort

4. KATEGORI KURSUS
Pertandingan ini terbuka kepada pelajar semester pendek bagi tujuh (7) kategori kursus
iaitu :

i. Kategori 1 : Teknologi Elektrik


ii. Kategori 2 : Teknologi Elektronik
iii. Kategori 3 : Teknologi Automotif
iv. Kategori 4 : Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara
v. Kategori 5 : Pengurusan Perniagaan
vi. Kategori 6 : Perakaunan
vii. Kategori 7 : Pelancongan

5. TEMA PERTANDINGAN
i. Tema pertandingan ialah ‘Be Innovative, Everybody can be Entrepreneur’.
Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016
Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016

6. SYARAT PERTANDINGAN
Syarat-syarat bagi menyertai Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016 adalah
seperti berikut :

i. Cetusan idea projek mestilah daripada janaan idea sendiri dan bukan plagiat.
ii. Keperluan bahan untuk membangunkan projek atau perkhidmatan sepanjang
pertandingan adalah tanggungjawab peserta dengan kerjasama pensyarah
penyelia.
iii. Adaptasi penambahbaikan idea sedia ada boleh diterima pakai selagi aspek
penambahbaikan tersebut merupakan faktor utama hasil kreativiti.
iv. Idea projek mestilah asli dan tidak pernah dikomersial, dipamer atau diajukan
kepada sektor pembuatan.
v. Keputusan para juri adalah MUKTAMAD.

7. HADIAH PERTANDINGAN
i. Hadiah pertandingan akan diberikan mengikut tujuh (7) kategori yang telah
disenaraikan. Pemenang akan menerima pengiktirafan seperti berikut :

Bil Tempat Hadiah


1. Tempat Pertama Wang tunai, plak dan sijil penghargaan
2. Tempat Kedua Wang tunai, plak dan sijil penghargaan
3. Tempat Ketiga Wang tunai, plak dan sijil penghargaan

8. PERBELANJAAN

9. PENUTUP

Menjadi harapan pihak penganjur Pertandingan Usahawan Cemerlang ini dapat


dijayakan dengan baik dan dapat mencapai objektif yang telah digariskan. Diharap juga
program ini dapat memberi manfaat kepada pelajar setelah tamat pengajian kelak.

Semoga Pertandingan Usahawan Cemerlang dapat dilaksanakan dengan jayanya serta


mendapat sokongan dari semua pihak.
Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016

Disediakan oleh,

………………………………………
CIK FAUDZIAH ZULKIFLI
Setiausaha
Unit School Enterprise
Kolej Vokasional Beaufort.

Diluluskan oleh,

………………………………………
EN. MD ASRI BIN HJ ALIAN
Pengarah
Kolej Vokasional Beaufort.
Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016

Borang Penghakiman

PERTANDINGAN KEUSAHAWANAN PERINGKAT KOLEJ VOKASIONAL BEAUFORT


KATEGORI PRODUK MURID
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL

NAMA PELAJAR : __________________________________________________________________

NAMA PRODUK : __________________________________________________________________

KATEGORI

Kategori 1 : Teknologi Elektrik Kategori 5 : Pengurusan Perniagaan


Kategori 2 : Teknologi Elektronik Kategori 6 : Perakaunan
Kategori 3 : Teknologi Automotif Kategori 7 : Pelancongan
Kategori 4 : Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara

Kriteria Peratus Skala Markah Markah


Keaslian / Inovasi ( Novelty ) 05 1 2 3 4 5
PENGHAKIMAN
Penggunaan bahan bersesuaian
05 1 2 3 4 5
( Environmental friendly )
Mesra Pengguna ( friendly user ) 10 2 4 6 8 10
Keselamatan 05 1 2 3 4 5
Potensi Komersial 20 2 4 6 8 10
Menepati tema – Inovasi
05 1 2 3 4 5
kebolehpasaran

Bisness Picthing 10 1 2 3 4 5
Kreativiti penyampaian kepada
10 1 2 3 4 5
pengguna
Kemahiran interaksi dan menjawab
10 1 2 3 4 5
soalan pengguna
Personaliti keseluruhan 10 1 2 3 4 5
JUMLAH

Ulasan Panel Penilai : ………………………………………………………………….………………….

Tandatangan Hakim : Tandatangan Ketua Hakim :


……………………………………. …………………………………..
Tarikh :…………………………… Tarikh :…………………………
Pertandingan Usahawan Cemerlang 2015 & 2016