Anda di halaman 1dari 4

SOALAN TUTORIAL EDU3093

SEMESTER 8 TAHUN 2016


Nama Pensyarah : KALAISELVAN A/L PATCHEYAPAN
Jabatan/Unit : JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Kursus : GURU DAN CABARAN SEMASA

Kod Kursus : EDU 3109

Kredit : 3

Kumpulan Diajar : PISMP B&K (B); SEJARAH; PJ(C) AMBILAN JAN 2013

SOALAN TUTORIAL EDU3093

NAMA
Minggu Tajuk Soalan Tutorial PEMBENTANG
Isu Dan Cabaran Pendidikan
Semasa Pembahagian kumpulan dan topik
tutorial untuk dibentangkan dalam
Integrasi
sesi tutorial (mula minggu 2)
nasional

• Pende
mokra
sian
pendid
ikan

Integrasi
nasional

• Pende
mokra
M1 sian
INTERAKSI pendid
1 ikan
13/6/2016-
17/6/2016
Isu Dan Cabaran Pendidikan
M2 Semasa Bincangkan bagaimana Clare
INTERAKSI pendemokrasian dalam pendidikan
• Tonggak pendidikan dapat mewujudkan integrasi Yuva
2 UNESCO
20/6/2016- nasional? Manimehellai
24/6/2016 • Globalisasi dalam
Archana
pendidikan

M3 Isu Dan Cabaran Pendidikan 1. Santhiya


INTERAKSI Semasa Pembentangan tutorial
Megalaa
3 berdasarkansoalan yang diberi –
27/6/2016- • Kepelbagaian budaya • Apakah implikasi Puneswary
01/7/2016 • Pengaruh perkembangan globalisasi pendidikan Ramiya
Teknologi Maklumat kepada para pendidik?
danKomunikasi • Jelaskan bagaimana anda
• Gejala sosial sebagaiseorang guru dapat 2. Oshanya
memain peranan anda Theviga
dalam menangani gejala
sosial pada peringkat Mageswaryi
sekolah. Dharshanaa
(Tutorial bagi minggu ini adalah 2
jam)

Isu Dan Cabaran Pendidikan


M9
Semasa Thevamarry
INTERAKSI
4 • Laporan dan analisis Mangales
berkaitan pencapaian Bincangkan bagaimana TMK dapat
08/8/2016- membantu seorang guru meningkat Kavitha
12/8/2016 pendidikan negara
pencapaian tahap pemikiran aras Mohana
- Dalam negara tinggi di kalangan muridnya.
- Antarabangsa

M10 Guru Dan Perundangan Bentangkan pernerangan tentang


INTERAKSI aliran hukuman yang boleh Nirmala
• Peraturan- dikenakan ke atas seorang
5 Ravithra
peraturanpegawaiawa penjawat awam dengan
15/8/2016-
m (kelakuan dan menggunakan pengurusan grafik. Ragini
19/8/2016
tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) Roselin

Perjelaskan bagaimana Akta


Guru Dan Perundangan
M11 Pendidikan 1996 telah
• AktaPendidikan 1996 Oshanya
INTERAKSI mempengaruhi perkembangan
6 • Akta OKU 2008 sistem pendidikan di Malaysia pada Theviga
22/8/2016- masa kini. Mageswaryi
26/8/2016 Dharshanaa

Penbentangan hasil rumusan


perbincangan tentang peranan Yogeentry
M12 Guru Dan Perundangan yang boleh dimainkan oleh pihak- Rethna
INTERAKSI • Peraturan- pihak yang ada kepentingan dalam
Shermala
7 peraturanPendidikan sistem pendidikan dari segi
29/8/2016- (PendidikanKhas) 1997 Pendidikan Khas (1997) .Pelajar- Tharishini
02/9/2016 pelajar perlu berbincang peranan
pihak seperti ibubapa, guru, ahli
politik, pentadbir sekolah, NGO.
M13 Pelajar membentang hasil rumusan
Tekanan Emosi Dalam
INTERAKSI berkaitan dengan pendekatan guru
Kalangan Murid Oshanya
8 dalam menangani masalah
05/9/2016- • Tanda-tanda Awal gangguan emosi murid dalam bilik Theviga
09/9/2016 Gangguan Emosi darjah. Mageswaryi
• Langkah-langkah
Dharshanaa
menangani gangguan
emosi

M15 Membentang hasil rumusan


Tekanan Emosi Dalam Clare
INTERAKSI berkaitan dengan“Convention on
Kalangan Murid
9 the Rights of the Child”. Yuva
19/9/2016- • Hak Asasi Kanak- Manimehellai
23/9/2016 kanak
Archana

Tekanan Emosi Dalam


M16 Kalangan Guru Banding beza stres dan burnout
INTERAKSI dan bincang kesan burnout Santhiya
• Stres
10 terhadap produktivi guru serta
• Burnout Megalaa
26/9/2016- pembelajaran murid.
30/9/2016 • Langkah-langkah Puneswary
pengurusan tekanan Ramiya
emosi

Inovasi Dan Perubahan Dalam Thevamarry


M 17 Pendidikan Beri cadangan bagaimana tekanan Mangales
INTERAKSI • Strategi pengajaran emosi guru dapat diatasi. Setiap
11 cadangan perlu disokong dengan Kavitha
inovatif
03/10/2016- • Perkembangan justifikasi yang bernas. Mohana
07/10/2016 teknologi pengajaran

Inovasi Dan Perubahan Dalam Nirmala


M 18 Aplikasikan strategi pengajaran
Pendidikan
INTERAKSI yang inovatif dalam mata pelajaran Ravithra
• Perkembangan
12 major. Sediakan RPH yang
persekitaran Ragini
10/10/2016- berkaitan dan mempersembahkan
pembelajaran Roselin
14/10/2016 dalamkelas.
• Reka bentuk resos
Inovasi Dan Perubahan Dalam
M 19 Pendidikan Pelajar membentang hasil
INTERAKSI perbincangan tentang
• Reka bentuk
13 pembentukan persekitaran Clare
pentaksiran dan
17/10/2016- pembelajaran yang inovatif dan
penilaian Yuva
21/10/2016 kondusif.
Pengurusan Inovasi Dan Manimehellai
Perubahan Pendidikan Archana
• Strategi pengurusan
inovasi dan perubahan
• Adaptasi pelbagai
inovasi dan perubahan

Pengurusan Inovasi Dan Yogeentry


M 20 PerubahanPendidikan Bentangkan bagaimana SKPM
Rethna
INTERAKSI • Sistem Kualiti dapat meningkatkan kualiti
14 Pendidikan Malaysia pendidikan di Malaysia. Shermala
24/10/2016- • Pelan Pembangunan Pembentangan anda harus ada Tharishini
28/10/2016 Pendidikan Malaysia sokongan dan bukti yang jelas dan
tepat.