Anda di halaman 1dari 9

ILMU NUR BUMI BISMILAHIRROHMANIRROHIM

SAHADAT ILADAT, SAHADAT ILATKU, SAHADAT PANGLEBURAN, SING MALANG TAK SARUK PUTUNG
SING KEPENDEM TAIDAKI KUNGKAL, SI AMAT LINGGIH TELKIN, MUHAMMAD NGLINGGEHI TELKIN
DIIJAZAHKAN OLEH KI BAYU PAMUNGKAS
HE JABANG BAYINE (MUSUHKU) MAYIT, AKU MALAIKAT QULLU NAFSIN DZAIKHOTUL MAUT
JAKOK MUKUK WULU LEMES, HE (MUSUHKU) NDISIK ENDI NESUMU KARO USUSMU?
UNTUK PARA SAUDARAKU SEMUA DI SELURUH PENJURU DUNIA YANG BERKENAN UNTUK BERPERANG SECARA DISIK USUSMU, HE (MUSUHKU) LEMES LENGKUK KEMLIMPRUK, NESUMU KOYO USUSMU
GAIB KEPADA PARA MUSUH-MUSUH ALLAH SWT. LA ILAHA ILLALLOH MUHAMMADAR RASULLULLOH.

BACA MANTRA INI: KHUSUSON JABANG BAYINE……… (NAMA SASARAN) IKI TRIMANEN BALAKMU DHEWE ILMU PEMBUKA AURA
SOKO LANTARAN OPO WAE AKU GELEM. SELANJUTNYA BACA: AL FATIHAH 1 X SELANJUTNYA BACA: BALHUWA BASMALAH 1X
QUR’ANUN MAJIDUN FILAUHIN MAHFUD 30 X SELANJUTNYA BACA:NUR BUMI WATI TARI AJUR LEBUR RAGANE SYAHADAT 3X
….. (NAMA SASARAN) TANPO GENI —DIBACA SEBANYAK-BANYAKNYA SAMBIL BAYANGKAN WAJAH YANG MAU SHALAWAT 7X
DISERANG.
ALLAHUAKBAR 7X
HAUQOLAH (LAHAULA WALA KUATA ILLABILLAHIL ALIYYIL ADZIM)11 X
SEMOGA AMAL PERJUANGAN KITA MENJADIKAN DIRI KITA MULIA DI SISI ALLAH SWT. AMIN. @@@
DOA :( YA ALLAH HAMBA MOHON AGAR SEMUA YANG MELIHAT CINTA DAN KASIH KEPADAKU )
MEMBANGKITKAN TENAGA DALAM DENGAN SHALAT HAJAD 100 RAKAT
YA RAHMAN YA RAHIM 100X

SESUNGGUHNYA DAYA BATIN MANUSIA SANGATLAH LUAR BIASA, SEBAP MANUSIA DICIPTAKAN SANGAT DOA :( YA ALLAH HAMBA MOHON AGAR SEMUA YANG MELIHAT CINTA DAN KASIH KEPADAKU )
SEMPURNA DAN PADA POSISI PALING MULIA DI SAMPING MAKHLUK LAIN. KITA LIHAT SAJA SUMBER DAYA
LAHIR SAJA MANUSIA SANGAT BANYAK MANFA’ATNYA, ITULAH SEBAPNYA MASA SEKARANG INI BANYAK YG
MENGGALI DAN MEMANFA’ATKAN DAYA LAHIR MANUSIA DENGAN CARA YG KUNO SAMPAY YG MODEREN. KHASIAT AIR HUJAN
SEANDAY NYA KITA MEMANFA’ATKAN POTENSI BATIN BERARTI KITA MEMANFA’ATKAN DAN MENDAYA (OBAT SEGALA MACAM PENYAKIT LAHIR & BATIN )
GUNAKAN ANUGRAH TUHAN YG PASTI BERMANFA’AT KARENA YG NAMANYA HIDUP DIDAK SEMUA PROBLEM DI RIWAYATKAN DARI SAYYIDINA UMAR BIN KHOTOB R.A TELAH BERSABDA ROSULULLOHI S.A.W “ BARANG
DAPAT DI ATASI SECARA JALAN LAHIR SAJA TAPI BANYAK PULA YG HARUS DISELESAIKAN DENGAN JALUR SIAPA YANG MENGAMBIL AIR HUJAN KEMUDIAN DI BACAKAN PADA AIR TSB :
BATIN. DI SINI SAYA AKAN BABARKAN BAGAIMANA MEMANFA’ATKAN DAYA BATIN DENGAN NIAT YG 1. SURAT AL-FATIHAH 70 X
BENAR,CARA YG BENAR (TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AGAMA), JALAN YG BENAR DAN HASIL YG BENAR-
2. AYAT KURSY 70 X
BENAR DAPAT DIRASAKAN MANFA’ATNYA, INSYA ALLAH KITA MENJADI LEBIH BAHAGIA, LEBIH SUKSES DAN
MEMILIKI NILAI LEBIH DARI MANUSIA YG LAINYA KARENA POTENSI BATIN KITA DI MANFA’ATKAN DISAMPING 3. AL-IKHLAS 70 X
POTENSI LAHIR YG TERUS KITA GALI. 4. AL-ALAQ 70 X
5. AN-NAS 70X
MAKA DENGAN KAROMAH DOA DAN AIR HUJAN ALLAH AKAN MENGANGKAT SEMUA PENYAKIT YANG
KAMI MELAKUKAN PANGGILAN DAYA BATIN, DENGAN BERBAGAI JALUR POSITIF SEPERTI LEWAT BELAJAR,
DIDERITA
BERLATIH, PUASA, MEDITASI, PERNAFASAN DAN LAIN-LAIN, SEHINGGA TERCIPTALAH SEBAGAI METODE
PEMANFA’ASAN DAYA BATIN ATAU KEILMUAN YG TERUJI DAN TELAH TERBUKTI ANTARA LAIN: ILMU
PAMUNGKAS TENAGA DALAM. ILMU INI ADALAH TENAGA DALAM VERSI HIKMAH YG BERKASIAT SEBAGAI DOA AHLUL BAIT (NADI ALI KHABIR)
MANA ALIRAN TENAGA DALAM YG LAIN BAIK DARI ALIRAN MANTRA, KLASIK, LATIHAN JURUS DAN TENAGA BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DALAM YG SEMUANYA MEMERLUKAN WAKTU YG PANJANG DALAM PENGUASAAN NYA. NAADI’ALIYYAN MAZHHAROL AJAA’IB
TAJHIDU AWNAN LAKA FIN NAWAA’IB
BEDANYA DI SINI HANYA MEMERLUKAN CARA SEDERHANA NAMUN HASILNYA SANGAT LUAR BIASA,(METODE LII ILALLOHI HAAJTII WA ROMAYTU MUNQODHII FII ZHILLILLAAHI
INI DI TEMUKAN OLEH PARA AULIYA YG SUDAH MAKRIFAT) BISA DI KUASAI DALAM WAKTU YG CEPAT DAN WA YUDHLILILLAHU LII AD’UUKA KULLA HAMMIN WA GHOMMIN SAYANJALII
MULTIFUNGSI, SANGAT KUAT GUNA PERTAHANAN DIRI DARI SERANGAN JAHAT SEGALA PENJURU. BI AZHOMATIKA YAA ALLAH BI NUBUWWATIKA YAA MUHAMMAD BI WILAAYATIKA YAA’ALIY
YAA ALIYY ALIYY ADRIKNI BI HAQQI LUTHFIKAL KHOLITY
CARANYA: ALLAHU AKBAR MA’BUDU WA IYYAAKANASTAIN
YA ABAL GHOYTSI AGHITSNII
YA ABAL HASANAINI ADRIKNII
-LAKUKAN SHALAT HAJAD 100 RAKA’AT, (BILA MASING-MASING 2 RAKA’AT BERARTI 50X SALAM) DENGAN YA SAYFALLOHI ADRIKNII
ATURAN PELAKSANA’ANYA: -RAKA’AT PERTAMA SEHABIS AL-FATIHAH MEMBACA SURAT AD-DHUHA. -RAKA’AT
YAA BAABALLOHI ADRIKNII
KEDUA SEHABIS AL-FATIHAH MEMBACA SURAT ALAM MASYROH. BEGITU SETERUSNYA SAMPAY SELESAY 100
RAKA’AT. -SEHABIS SHALAT TERSEBUT ATAS IZIN ALLAH ANDA AKAN LANGSUNG MEMILIKI TENAGA DALAM YAA HUJJATULLOHI ADRIKNII BI HAQQI LUTHFIKAL KHOLIYY
YG LANGSUNG DAPAT DIFUNGSIKAN. YAA QOHHARU TAQHARTA BIL QOHRI WAL QOHRU FII SOHRI QOHRIK
YAA QODHHAARU YAA QOOHIRUL ADUWWI YA WAALIYAL WAIYYI YAA MAZHAROL AJAA’IB YA MURTHADOO
ALIYY ROMAYTA MAN BAGHOO ALAYYA BI SAHMILLAHI WA SAYFILLAHIL QOOTIL
-ALANGKAH BAIKNYA ANDA MELATIH ILMU PERNAFASAN JUGA AGAR SEMAKIN HEBAT DAN KUAT, HASILNYA
UFAW WIDHU AMRI ILLALLOHI INNALLOHA BASHIRUN BIL IBAAD WA ILLAHUKUM ILAAHUN WAAHIDUR LAA
AKAN JAUH LEBIH HEBAT DARI ALIRAN ILMU TENAGA DALAM YG LAINYA. -HAL INI KAMI BERIKAN SECARA
UMUM KARENA DENGAN HARAPAN BISA MEMBAWA MANFA’AT BAGI KEHIDUPAN PADA UMUMNYA. ILLAHA ILLAA HUWA ROHMAANURROHIM
ADRIKNII YA GHIYAATSAL MUSTAGHIITSIIN YAA DALIILAL MUTHOYYIRIN YAA AMAANAL KHOO’IFIIN
YAA MU’IINAL MUTAWAKKILIN YA ROOHIMAL MASAAKIN YAA ILAAHAL AALAMIIN
BIROHMATIKA WA SHOLLAALLOHU ALAA MUHAMMADIN WA AALIHI AJMAIN WAL HAMDULILLAHI ROBBIL
AALAMIIN.
SYAHADAT PAMUNGKAS
DAWAMKANLAH MEMBACA DOA TERSEBUT 7X TERUTAMA BAKDA SHOLAT MAGRIB DAN SUBUH INSYA ALLAH DI KAWAL 7000 MALAIKAT
AKAN MENDAPAT SOLUSI DARI MASALAH BESAR YANG KITA HADAPI
MAU DI KAWAL 7000 MALAIKAT ? AMALKAN SURAH AL AN’AM AYAT 1 SAMPAI DENGAN 3 TIAP PAGI DAN SORE
PEMASANGAN PAGAR GHOIB DENGAN MEDIA BAMBU KUNING
ILMU KUNCI DIRI
PAGAR GHOIB DENGAN MEDIA BAMBU KUNING INI CUKUP AMPUH KHUSUSNYA UNTUK MENANGKAL PENCURI
DAN ORANG-ORANG YANG BERNIAT JAHAT.
ILMU DAYAK PASER KUNCI DIRI INI WARISAN KELUARGA SAYA,,, CARA PAKAINYA SEDERHANA FUNGSINYA
INSYA ALLAH UNTUK MENGUNCI AMALAN AMALAN ATAU ILMU KITA DAN KONON ORANG YG MENYERANG
TATA CARANYA : DENGAN ILMU GHAIB ILMUNYA AKAN BERBALIK,,, DOANYA : URAT MARIT ORANG CAGAT DINDINGKU
ROSULULLOH PAYUNGKU UMAT MUHAMMAD BERKAT DOAKU LAILAHA ILALLAH BERKAT MUHAMMADKU
ROSULULLAH,,, CARA PAKAINYA CUKUP DIBACA LALU TARIK NAFAS DAN HEMBUS DENGAN BACA HU
1. SEDIAKAN BAMBU KUNING SEBESAR JARI DENGAN PANJANG KIRA-KIRA 10 CM. DIDALAM HATI,,, ILMU INI TIDAK BOLEH DIPAKAI SAAT BERZINA ATAU AKAN DIKUTUK OLEH SEMUA LELUHUR
2. BACAKAN ASMA BERIKUT INI SEBANYAK 1000 KALI :”WA JA’ALNAA MIM BAINI AIDIIHIM SADDAW, YG MENGUASAI ILMU INI
WA MIN KHOLFIHIM SADDAN, FA AGH-SYAINAAHUM, FAHUM LAA YUBSHIRUUN.” (ARTINYA : “DAN
KAMI ADAKAN DIHADAPAN MEREKA DINDING DAN DIBELAKANG MEREKA DINDING PULA, DAN KAMI
TUTUP (MATA) MEREKA SEHINGGA MEREKA TIDAK DAPAT MELIHAT) ILMU JAGAD BUTA

3. SETELAH SELESAI MEMBACA 1000 X, KEMUDIAN MEMBACA: “YA ALLAH, HAMBA MEMOHON ILMU SELAMAT,,,SEBAGAI PEMBUNGKAM,,, PEREDAM NIAT JAHAT,,, CARA PAKAINYA CUKUP DIBACA DAN
BERKAH DARI AYAT YASIIN INI, LINDUNGILAH TEMPAT/RUMAH KAMI DARI MEREKA ORANG- INGAT HAKEKATNYA DALAM,,, SEBELUM JALAN DARI RUMAH, DOANYA : ALLAHUMMA JAGAD BUTA, BUMI
ORANG YANG BERNIAT JAHAT DAN MERUGIKAN. JADILAH AMAN SENTOSA KARENA ALLAH TULI ALAM TIADA BERGERAK SEGALA MAHLUK TIDAK BERKEHENDAK BERKAT KALIMAH LAILAHAILLALLAH
TA’ALA”. MUHAMMADDAR ROSULLULLOH,,, HAKEKATNYA : MAHLUK YG BUTA TULI TIADA BERGERAK DAN TIDAK
BERKEHENDAK ADALAH MAHLUK YANG JAHAT, BERBAHAYA DAN MERUGIKAN, SEDANG MAHLUK YANG BAIK
4. LALU TIUP BAMBU KUNING TERSEBUT 3 KALI. BAIK BIASA BIASA SAJA,,,…

5. KEMUDIAN TANCAPKAN BATANG BAMBU KUNING INI DIRUMAH ATAU PEKARANGAN YANG AKAN DI
MANTERA
PASANGI PAGAR GHOIB. BISA JUGA DIPASANG DI BAGIAN ATAS RUMAH (KAYU ATAP).

MANTERA CEKUTAH CEKUTHI : ORANG NIAT JAHAT AKAN MONDAR MANDIR SAJA,,, MANTRA INI LEBIH BAGUS
ASMAK SIRR
DI GABUNG DENGAN RAJAH UNTUK PEMAGARAN,,, AGAR KHASIATNYA LENGKAP,,, BACAANNYA : CEKUTHA
CEKUTHI PASTHA PASTHI GEDONGKU WATU,,, PAGERKU SEGARA GUNUNG SAPA NGARU BIRU MARANG
BARANG DARBEKKU SIDA ORA NGLUMPRUK ATINE MUNG TANSAH WIRA WIRI KERANA DICEGAH SI PASTHA
“BISMILAHHIRROHMANIRROHIM SIRRULLAAHI DZAATULLAAHI SHIFAATULLAAHI WUJUUDULLAAHI
PASTHI SAKING KERSANING ALLAH,,, CARA PAKAINYA CUKUP DIBACA DIHALAMAN RUMAH JAM 11 MALAM
AF’ALULLAAHI. LAAILAAHA ILLAALLAAH MUHAMMADUR RASUULULLAHI. SALAAMAMUN QAWLAM
SEBANYAK 7 KALI
MIRRABBIRRAHIIM, WAMTAAZUL YAWMA AYYUHAL MUJRIMUUN”

ILMU JITU MENDAPATKAN NOMER TOGEL


ASMAK SYAHADAT PUTIH
ASMAK YANG SATU INI MASIH TERGOLONG SAUDARA DEKAT DARI ASR,TATA CARA PEMASAKKANNYA PUN
SAMA DENGAN ASR,TATA CARA WIRID ASMAK SYAHADAT PUTIH BISA DILAKUKAN DENGAN MEMAKAI ILMU LANGKA INI SAYA DAPATKAN DARI GURU SAYA YG BERADA DI PEDALAMAN SUKU DAYAK. TINGKAT
TAWASSUL PADA POSTINGAN SAYA PADA BAB ASMA SUNGE RAJA,INILAH BACAAN ASP TSB: KEBERHASILANNYA 99 % UNTUK TIGA NOMOR. MANTRANYA

"BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM,INNA QUWWATA SYAHADATIN SYAHADATAN KATABAN QUWWATA 1000X." FAKUBIHAKUN LAQAUN ZAMUDIN ALLA YAK LAMU MAN HALAKA WAHUWAL LATHIFUL KHOBIR BACA 9X

WIRID DILAKUKAN SELAMA 7 MALAM DENGAN SYARAT TEMPAT WIRID DAN WAKTU WIRID JANGAN BERUBAH- UNTUK TATA CARA N PENGIJASAHANNYA SILAHKAN HUBUNGI KI BAYU DIGDOYO 08561470630 ATAU KE KI
UBAH,CONTOH KALAU KITA MULAI WIRID MALAM PERTAMA JAM 11 MALAM DI KAMAR KITA,MAKA SELAMA 7 TAMPAR PETIR 085732571591
MALAM KITA HARUS TETAP MELAKUKAN WIRID SETIAP JAM 11 MALAM,DAN DIKAMAR KITA.
ILMU PEDAYANGAN SABDA GUNA SABDA GENI

SEBELUMNYA IZINKANLAH SAYA MOHON RESTU BAGI PARA SESEPUH YG ADA DI BLOG WONG ALUS UNTUK
MANTRA DAYAK AGAR TIDAK DI GANGGU MAHLUK HALUS( SAAT MELEWATI TEMPAT ANGKER)
MEN-SHARE AMALAN INI, BUKAN UNTUK PAMER-PAMERAN DAN BUKAN PULA UNTUK KESOMBONGAN.
HAMBA INI CUMA MAHLUK ALLAH BIASA YG TIDAK BISA APA-APA. DAN TIDAK LUPA SAYA MOHON MAAF JUGA
MANTRA DAYAK MELEWATI TEMPAT ANGKER AGAR TIDAK DIGANGGU MAHLUK HALUS CUKUP BACA : URIA KALO SEANDAINYA ADA DIANTARA PEMBACA YANG MENGUASAI AJIAN INI DAN TIDAK TERIMA AJIAN INI DI
TUBANIA GANDARLA MOU RAMIA SHARE DISINI, TAPI SAYA BERPENDAPAT BAHWA ILMU ITU ADALAH UNTUK DIBAGIKAN BUKAN UNTUK
DISIMPAN SENDIRI.

MANTERA SIKER(PAGAR) KEMBAR BAYANGAN


ILMU INI ADALAH JENIS ILMU PEREWANGAN ATAU KHODAM, TAPI ILMU INI AGAK TERGOLONG PANAS BAGI
YANG MEMPUNYAI SIFAT PEMARAH DAN EMOSI YG CUKUP TINGGI MOHON JANGAN MENGAMALKAN ILMU INI
DIBACAKAN JAM 9 MALAM 7 KALI,,, DITANGAH HALAMAN RUMAH ATAU TENGAH HALAMAN YG MAU DI DAN AMBILAH YG LAIN SAJA SEBAB DIKHAWATIRKAN AKAN DISALAHGUNAKAN. BELAJARLAH TERLEBIH
PAGARI,,, MAKA ORANG YG MAU BERNIAT JAHAT SEOLAH OLAH MELIHAT KITA DI TEMPAT TERSEBUT,,, DAHULU MENGUASAI HAWA NAFSU ANDA DAN MENGENDALIKAN AMARAH ANDA, BILA ANDA TIDAK
BACAANNYA : CENGINGLANG CENGINGLING PASTHA PASTHI GEDONGKU WATU,,, PAGERKU SEGARA GUNUNG TERBIASA DIKHAWATIRKAN ANDA YANG AKAN DIKENDALIKAN OLEH KHODAM INI. JANGAN MENTANG2
SAPA NGARU BIRU LAN MANGARAH MARANG BARANGKU,,, SIDA ORA MLEBU SAKING KERSANING ALLAH SUDAH BISA MENGUASAI KHODAM JIN INI LANTAS NANTANG2 ORANG UNTUK TARUNG ADU KESAKTIAN ATAU
MENGERJAI ORANG DLL. SEBAB ILMU PEREWANGAN INI TERMASUK ILMU NENTRAL YG TERGANTUNG DARI INSYA ALLAH BI’AUNILLAH LEMBUT DAN TERGERAKLAH HATI ORANG YANG BERPIUTANG ITU DATANG
PEMILIKNYA, BILA PEMILIKNYA BAIK DAN BERHATI MULIA MAKA KHODAM AKAN BAIK DAN TENTU AKAN DENGAN SENDIRINYA MEMBAYAR HUTANG.
SANGAT BERMANFAAT UNTUK MENOLONG SESAMA DAN UNTUK KEPENTINGAN HAJAT HIDUP KITA, TAPI BILA
PEMILIKNYA BERHAWA JAHAT MAKA KHODAM AKAN JAHAT PULA.
AMALAN BERTEMU DAN BERTEMAN DENGAN JIN UNTUK BERBAGAI HAJAT
SEHUBUNGAN BANYAK EMAIL BIMBINGAN JIN YG MASUK SAMPE SAYA KUALAHAN
MANTRANYA : MEMBALASNYA MAKA INI SAYA IJASAHKAN AMALAN JIN YG BISA LANGSUNG DIPRAKTEKKAN
KI SABDA GUNA RUMEKSA ING AWAN, KI SABDA GENI RUMEKSA ING WENGI, REKSANEN AKU SA’OMAH LAN DAN SAYA PILIHKAN AMALAN YG PALING PENDEK DAN TIDAK PAKE PUASA.
DUNYAKU. YEN ORAK GELEM NGREKSA GEGREK WULUMU SA’LAMBE LAN MILI GETIHMU SA’ TETES, INGSUN
ATURAKEN ALLAH, KENO PRASAPANE ZAT ALLAH.
MANTRANYA
YAA ADADA YAA MALIKA
TATA CARANYA : MULAI SELASA KLIWON ATAU JUMAT KLIWON TIDAK TIDUR SELAMA 3 MALAM DAN MENYEPI
DI TEMPAT YG JAUH DARI KERAMAIAN ORANG, BOLEH DIHUTAN DALAM GOA DLL. MANTRA DI BACA RUTIN
SELAMA MENJALANI TIRAKAT. MUNGKIN SELAMA MENJALANI TIRAKAT DAN MENYEPI ANDA AKAN TAWASULNYA:
MENGALAMI BERBAGAI MACAM GODAAN, HADAPI SEMUA ITU DENGAN SABAT DAN TENANG DAN JANGAN
TAKUT SEMUA ITU HANYALAH ILUSI.
NB MUHAMMAD 1X ALFATEHA

BILA BERHASIL ANDA AKAN MEMPUNYAI 2 ORANG PEREWANGAN GHAIB YG DAPAT DIDATANGKAN DAN
DISURUH APA SAJA. BISA DISURUH MENGOBATI ORANG, MENARIK PUSAKA, ATAU MUNGKIN KEPERLUAN LAIN, SAHABAT NB 1 X AL FATEHA
POKOKNYA SEUSAI DENGAN NIAT KITA MENDATANGKAN DIA ITU UNTUK APA. INGAT…..!!!! SEKALI LAGI SAYA
TEGASKAN JANGAN DISALAHGUNAKAN, BILA ANDA SALAHGUNAKAN PEREWANGAN INI SAYA MEMPUNYAI
KUNCINYA YG BISA MENARIK KEKUATAN KHODAM INI DARI ANDA, SIAPAPUN DAN DAMANAPUN MALAIKAT 4 1 X ALFATEHA
PENGAMALNYA. CARANYA BACA MANTRA PADA JAM 12 MALAM MAKA KHODAM AKAN HADIR. BILA BERHASIL
MAKA PADA SETIAP MALAM SELASA KLIWON DAN JUMAT KLIWON ANDA HARUS MEMBERI MAKAN
PEREWANGAN TERSEBUT DENGAN SAJEN BERUPA SEGA PULEN DAN GANDA ARUM. INGAT…..!!!! SESAJEN SYEH ABDUL QODIR ALJAELANI 1X ALFATEHA
TERSEBUT ADALAH UNTUK MEMBERI MAKAN PEREWANGAN GHAIB TERSEBUT BUKAN SEBAGAI
PERSEMBAHAN, MAHLUK TERSEBUT ADALAH JUGA MAHLUK CIPTAN ALLAH. LEBIH DAN KURANG MOHON
MAAF. @@@ MAHMUD JAELANI 1X ALFATEHA

AMALAN MENGOBATI EPILEPSI ATAU AYAN OSAD ASID 1 X ALFATEHA

YTH SDR YOVI, WAALAIKUM SALAM WR WB. UNTUK MENYEMBUHKAN AYAN/EPILEPSY, DAPAT DILAKUKAN BACA JAM 12 MLM SAMBIL BAKAR DUPA,KEMENYAN
DENGAN CARA SEBAGAI BERIKUT: TULISLAH SURAT AL FATIHAH DENGAN SPIDOL DAN DITULIS DENGAN CARA
DI PUTUS-PUTUS HURUFNYA DI SEBUAH PIRING PUTIH. TAMBAHKAN DENGAN LAFAL ALLAH SEBANYAK 66
KATA. CARI DAUN WARU TIGA LEMBAR KEMUDIAN DITUMBUK DAN DILETAKKAN DI DALAM PIRING YANG NANTI KALO BERHASIL ANDA AKAN DIDATANGI 2 BANGSA JIN.
SUDAH DITULISI TERSEBUT. SELANJUTNYA, TUANGKAN AIR DAN MINUMKAN PADA PENDERITA. INSYA ALLAH,
DENGAN IJIN-NYA YANG MAHA PENYEMBUH, EPILEPSI/AYAN TERSEBUT BISA SEMBUH.
1. MAHMUD JAELANI KHUSUS HAJAT YG BAIK
2. OSAD ASID KHUSUS HAJAT YG JELEK
MENAGIH HUTANG

PAKAIAN MEREKA SERBA PUTIH MAHMUD JAELANI . SERBA HITAM OSAT ASID.DATANGNYA MAHMUD JAELANI
BAGI ANDA YANG SUKA BERPIUTANG (MEMBERI HUTANG) TETAPI SELALU SAJA ORANG YANG BERHUTANG BERSERTA ANGIN DARI ATAS DAN OSAD ASID DENGAN DIRINGI GETARAN DARI BUMI. BAGI PADA SODARA YG
ENGGAN UNTUK MEMBAYAR PADAHAL ORANG YANG BERHUTANG SUDAH GAJIAN BAHKAN BISNISNYA
BERHASIL DALAM PENGAMALANNYA MOHON GUNAKAN UNTUK JALAN YG LURUS AJA. WASSALAM. @@@
PROYEKNYA SUKSES DAN MENAG TENDER.

UNTUK MENYIKAPI HAL INI MAKA LAKUKANLAH SHOLAT SUNNAT 2 REKAAT SECARA SEMPURNA. PADA TIAP- PENGIJAZAHAN ILMU PELURUH KARANG
TIAP REKAAT SETELAH MEBACA SURAT ALFATIHAH MAKA BACALAH:
ARIS. M
1. ALAMNASHROH… HINGGA SELESAI, SEBANYAK 3X SNAKE_PITE@YAHOO.COM

2. IDZA JAA ANASHRULLAAH… HINGGA SELESAI, SEBANYAK 4X ILMU PELURUH KARANG LEVEL I INI TELAH DIIZAJAHKAN OLEH GURU SAYA KI GEDE TRUNOJOYO UNTUK
DIAMALKAN, DAN GURU SAYA BERPESAN, JIKA SAYA (SEBAGAI MURIDNYA) TELAH MENJALANKAN SEMUA
3. QULHU ALLAAHU AHAD…HINGGA SELESAI, SEBANYAK 7X TATA LAKU UTK MENGUASAI ILMU INI, MAKA SEBAIKNYA ILMU ITU DIIJAZAHKAN KEPADA ORANG LAIN YANG
MEMBUTUHKANNYA.

SETELAH MEMBERI SALAM MAKA AMALKANLAH DO’A INI 41X ATAU LEBIH
BERANGKAT DARI HAL DIATAS, DENGAN INI: “SAYA MEMBERIKAN IZIN KEPADA SEDULUR-SEDULUR SEMUA
YANG MERASA MEMBUTUHKAN ILMU INI UNTUK MENG-UNDUH FILE YANG ADA DI LINK INI :
” ALLAAHUMMA INNII A’UDZUBIKA MIN GHOLABATIDDAINI WA SYAMAA TATIL-A’DAAK” HTTP://WWW.4SHARED.COM/FILE/ONNR2HHZ/PELURUH_KARANG_TINGKAT_SATU.HTML
HADIAHKAN ALFATEHAH 1X KEPADA KI GURU GEDE TRUNOJOYO SEBAGAI PENGUAT DARI AUDIO KALIMAH HADANG OLEH SEGEROMBOLAN ORANG MABUK,DAN SAYA DI PALAKIN,UANG DAN HP SAYA MAU DI AMBIL
AFFIRMASI YANG ADA DI DALAM FILE INI. @@@ SAMA ITU ORANG, DAN SAYA TIDAK MEMBERIKANYA, KARMA DIA ORANG MABUK DAN SEDANG MEGANG
GITAR, LALU DIA MARAH SAMA SAYA, LALU GITARNYA ITU DI PUKULKAN KE PALA SAYA, DAN ANEHNYA
SEBELUM GITAR ITU MENYENTUH SAYA, GITAR ITUH SUDAH HANCUR DULUAN, DAN SAYA BERUSAHA UNTUK
“ILMU HIKMAH KUDA ANGIN”
MELARIKAN DIRI, KARNA DIA ORANG MABOK, DIA SEMANGKIN EMOSI SAMA SAYA, DAN SAYA DI KEROYOK,
AMALAN INI BERGUNA UNTUK MEMPERPENDEK MASA PERJALANAN. SEHINGGA PERJALANAN YG
DAN ANEHNYA LAGI, NTAH KE AJAIBAN APA LAGI YG MENYELAMATKAN SAYA, WAKTU DIA INGIN MEMUKUL
SEHARUSNYA DITEMPUH DALAM WAKTU 1 BULAN, BISA DITEMPUH DALAM WAKTU BEBERAPA MENIT SAJA,
SAYA, TANGANYA ITU NGGA NYAMPE-NYAMPE BISA DI BILANG TANGANYA ITU TIDAK BISA MENGENAI SAYA,
DAN BADAN TIDAK AKAN PERNAH KELELAHAN SEDIKITPUN SELAMA PERJALANAN BERLANGSUNG,
DAN SAYA PUN BERHASIL MELARIKAN DIRI TANPA ADA PERLAWANAN, DAN SAYA PUN LARI TERBIRIT-BIRIT
SANGKING TAKUTNYA, DAN AKIRNYA SAYA PUN
“SYARAT UNTUK MEMILIKI ILMU INI”
-WASILAH AL-FATIHAH SEPERTIBIASA.
KECAPEAN SENDIRI, JANTUNG DEK-DEKAN, NAFAS NGOS-NGOSAN, BIBIR UDAH KAYA ORANG GILA MAUNYA
-PUASA SUNNAH SELAMA 21 HARI, JIKA INGIN DIAMALKAN TANPA PUASA, AMALKAN HINGGA 69 HARI. SELAMA
KETAWA TERUS, SANGKING SENGENG NYA, GA JADI DI RAMPOK. INILAH PENGALAMAN SAYA SEDULUR SEMUA,
MENJALANKAN RITUAL SETIAP SHALAT SUBUH DAN MAGRIB AMALANYA DIBACA SEBANYAK 313X. DAN PADA
SEMOGA BERMANFA’AT.
MALAM HARINYA SEHABIS SHALAT TAHAJUD/HAJAD AMALANYA DIBACA SEBANYAK 313X.

“KETERANGAN” (ILMU INI SAYA DAPAT IJAZAH DARI GURU SAYA DI CIANJUR JAWA BARAT, DAN BELIAU TELAH
“AMALANYA” BISMILAHIRAHMANIRAHIM WALISULAYMAANARRIIHA GHUDUWWUHAA SYAHRUN
MENGIJAZAHKAN ILMU INI SEPENUHNYA KEPADA SAYA) SEMOGA BERMANFA’AT UNTUK KITA SEMUA.
WAROWAAHUHAA SYAHRUN WA-ASALNAA LAHU’AYNAL QITHRI”.

“KHIZIB JIBROIL”
SETELAH PENGAMALAN SELESAY, DAN ANDA INGIN MENCOBA ILMU HIKMAH INI. CUKUP BACA SAJA
“AMALANYA” BISMILAHIRAHMANIRAHIM BIHAQI JIBROIL ALAIHISSALAM, WA BIHAQI MIKAIL ALAIHISSALAM,
AMALANYA SEBANYAK 33X SAMBIL MEMBAYANGKAN TEMPAT YG AKAN DITUJU. INSYA ALLAH, ANDA AKAN
WA BIHAQI ISROFIL ALAIHISSALAM, WA BIHAQI IZROIL ALAIHISSALAM, INNAHU MIN SULAIMAN, WA INNAHU
SAMPAI DITEMPAT TERSEBUT HANYA DALAM HITUNGAN WAKTU BEBERAPA MENIT SAJA.
BISMILAH IRAHMAN IRAHIM ALLA TA’LU ALAIYYA WA TUUNI MUSLIMIN.

“KETERANGAN” (ILMU INI SAYA DAPAT IJAZAH DARI ZAINAL R, DAN BELIAU TELAH MENGIJAZAHKAN
“CARA MENGAMALKAN” CUKUP DI BACA SETIAP HABIS SHALAT FARDU LIMA WAKTU 7X ATAU CUKUP DI BACA
SEPENUHNYA ILMU INI KEPADA SAYA). @@@
SEHABIS SHALAT MAGRIB DAN SUBUH SEMAMPUNYA.

“ASMA PENGABARAN”
“KEGUNAAN” TIDAK KALAH DENGAN ASMA SUNGE RAJEH, TIDAK KALAH DENGAN ASMAK MALAIKAT, TIDAK
“AMALANYA” BISMILAHIRAHMANIRAHIM ASHADU ALLA ILAHA ILALLAH WA ASHADU ANNA
KALAH DENGAN ILMU TINGKAT TINGGI.
MUHAMMADROSULULLAH, ALLAHUMA SHOLI ALLA SAIDINA MUHAMMAD WA ALLA ALIHI SAIDINA
MUHAMMAD, LATUDRIKUHUL ABSHORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHORU WAHUWAL LATHIFUL KHABIR.
“CARA MENGGUNAKANYA” CUKUP DI BACA 7X DI GABUNG DENGAN NIAT ANDA. CONTOH UNTUK KEKEBALAN,
BACA 7X LALU NIAT ANDA UNTUK KEKEBALAN,
“CARA PENGGUNAAN” DIBACA KETIKA ANDA SEDANG DALAM BAHAYA, MISALNYA ANDA DI TANTANG ORANG,
DI CEGAT DI JALAN OLEH SEGEROMBOLAN ORANG PENODONG, MAKA BACALAH AMALAN INI 3X, MAKA ANDA
AKAN TERLIHAT SEPERTI PENDEKAR SIAP TANDING DENGAN PEDANG TERHUNUS, DAN MUSUH ANDA PUN “TAMBAHAN” ILMU INI BARU BISA DI FUNGSIKAN SETELAH PENGAMALANYA SUDAH LEWAT DARI 1 MINGGU.
AKAN LARI TERBIRIT-BIRIT,MELIHAT ANDA SEPERTI PENDEKAR SIAP TANDING, DAN SETELAH ITU BARU BISA DI FUNGSIKAN.

“TAMBAHAN” ILMU INI TIDAK PERLU PUASA-PUASAAN, TIDAK PERLU TERAKATAN-TERAKATAN SEGALA, “KETERANGAN” (ILMU INI SAYA DAPAT IJAZAH DARI GURU SAYA DICIANJUR JAWA BARAT, DAN BELIAU TELAH
CUKUP DI BACA 3X, JIKA ANDA SEDANG DALAM BAHAYA MENGIJAZAHKAN ILMU INI SEPENUHNYA KEPADA SAYA) SEMOGA BERMANFA’AT
“KETERANGAN” (ILMU INI SAYA DAPAT IJAZAH DARI PAPAK JHONI, DAN BELIAU TELAH MENGIJAZAHKAN ILMU
INI SEPENUHNYA KEPADA SAYA) SEMOGA BERMANFA’AT.
“AYAT MENYEMBUHKAN TUBUH YG KESELEO”

“ILMU LEMBU SEKIAN VERSI WALI TEMPO DULU”


JIKA TERJADI KESELEO PADA SALAH SATU BAGIAN TUBUH ANDA, MAKA HAFALKANLAH AYAT BERIKUT INI
“AMALANYA” BISMILAHIRAHMANIRAHIM ASALAMU ALLA MANITABA BILLA IMLAA, ASALAMU ALLA
AGAR BISA LEBIH CEPAT SEMBUH SEPERTI SEDIA KALA. DAN TIDAK ADA SALAH NYA JUGA JIKA AYAT INI ANDA
MANITABBA BILLA IMDAAD, ASALAMU ALAIKUM YAA MIFTAHU BILLA IMDADIH.
JADIKAN SIAGA 1 DALAM HIDUP ANDA, AGAR SUATU SAAT NANTI JIKA ADA HAL-HAL YG TIDAK DI INGINKAN
“KEGUNAAN” ANTI SEGALAMACAM SENJATA TAJAM, TEMBAKAN, BENDA TUMPUL, KAYU, BATU,PUKULAN, JIKA
ANDA SUDAH SIAP UNTUK MENGHADAPINYA, MISALNYA SEPERTI ANDA JATUH DARI BANGKU, DAN
MUSUH TETAP INGIN MENYERANG ANDA, AKAN TERPENTAL,(KEBAL) KESELAMATAN MUTLAK, INSYA
MENGAKIBATKAN KESELEO PADA BAGIAN TUBUH ANDA, JADI ANDA DI SAAT ITU SUDAH TIDAK CEMAS LAGI,
ALLAH,JIKA TIDAK SENGAJA DI TABRAK MOBIL,MOTOR, DITAK AKAN APA-APA. ANTI SEGALA ILMU HITAM,
DAN TIDAK PERLU MEMANGGIL DUKUN PIJAT,
GANGGUAN JIN, SETAN. IBLIS KEKALIPUN,

“INILAH CARANYA” USAPKAN TANGAN KANAN ANDA 7X PADA DAERAH TUBUH YG SAKIT SAMBIL MEMBACA
“CARA MENGGUNAKANYA” TIDAK PERLU PUASA-PUASAN, TIDAK PERLU TERAKATAN-TERAKATAN SEGALA,
DOANYA.
ILMU INI CUKUP DI BACA KETIKA AKAN KELUAR RUMAH SAJA, DAN DIBACA 3X.

“DOANYA” BISMILAHIRAHMANIRAHIM A’UUDZU BI’IZZATILLAAHI WA QUDRATIHI MIM SYARRI MA AJID.


“PENGALAMAN SAYA PRIBADI WAKTU TEMPO DULU” DULU KIRA-KIRA TANGGAL BERAPA YA, SAYA LUPA, YG
PASTI MALAM MINGGU,DI JAKARTA, SAYA LAGI JALAN MAU KE WARUNG MAU BELI ROKO N KOPI, SAYA DI
“KETERANGAN” (ILMU INI SAYA DAPAT IJAZAH DARI ZAINAL R, DAN BELIAU TELAH MENGIJAZAHKAN ILMU INI ~ROKAAT KEDUA AL IKHLAS 30X
SEPENUHNYA KEPADA SAYA) SEMOGA BERMANFA’AT. ~ROKAAT KETIGA AL IKHLAS 20X
~ROKAAT KE-4 AL IKHLAS 10X
2. BCA ISTIGHFAR 100X
“PENGUMUMAN” PARA SEDULUR SEMUA DIMANA PUN ANDA BERADA, SAYA CUMA INGIN MEMBERI TAHU, BAGI
3. BCA TASBIH 100X
PARA SEDULUR SEMUA YG MASIH KEBINGUNGAN TENTANG CARA MEMBUAT RJAH ASMA SURYANI SILAKAN
4. BCA TAHMID 100X
EMAIL SAYA, NANTI SAYA AKAN MENGIRIMKAN GAMBAR DAN BENTUK RAJAHNYA, MAAF RAJAHNYA TIDAK
5. BACA SHOLAWAT JALBUR RIZKI : ”BISMILLAHIRROHMANIRROHIM , ALLAHUMA SHOLLI WASALIM WABARIK
BISA DIMUAT DISINI KARNA GAMBAR DAN BENTUK RAJAHNYA BUKAN TERBUAT DARI FOTO MELAINKAN DARI
‘ALAA SYAIDINA MUHAMMADIN SHOLATA TAWASSI’U BIHAA LANAL ARZAAQA WATUHASSINU BIHAA ‘ALAINAL
KARAKTER TULISAN-TULISAN SEHINGGA TERBENTUK MENJADI SEBUAH GAMBAR YG SANGAT UNIK, SEKIAN
AHLAQ” 100X
TERIMAKASIH.

ILMU PENARIK HUBUNGAN KERJA.


ILMU NUR MUHAMAD MAUJUD
PD TENGAH MALAM ,BERSUCI LALU KELUAR RUMAH TNPA DITEDUHI SESUATU APAPUN.
BACA :”LA TUDRIKUL ABSHORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHORO WAHUWAL LATIFUL KHOBIIRU” 4000X DG
YOVISURAHMAN@YAHOO.COM KETENTUAN :
ASSAMUALAIKUM WR.WB.TERUNTUK KI ALUS,TERKETUK HATI SAYA UNTUK IKUT SUMBANGSIH UNTUK
MENGIJAZAHKAN ILMU NUR MUHAMAD MAUJUD KEPADA PNGGEMAR BLOG KI ALUS.ILMU INI SAYA DAPAT
1. MENGHDP TIMUR 1000X
DARI GURU SAYA DI MADIUN.JATIM.BELIAU BERNAMA MAS IRFAK. ILMU INI MERUPAKAN DASAR DARI SEGALA
2.MENGHDP UTARA 1000X
KEILMUAN DAN MERUPAKAN ILMU ANDALAN TERUTAMA UNTUK MEMBANTU PARA PENGHUSADA DALAM
3.MENGHDP BARAT 1000X
MELAKUKAN TERAPI APAPUN,UNTUK KESELAMATAN LAHIR DAN BATHIN JUGA BISA UNTUK NIAT/HAJAT
4.MENGHDP SLATAN 1000X
APAPUN YANG BAIK (SABDO MANDITO RATU).SELAIN ITU ILMU INI SEBAGAI ALAT UNTUK MENDEKATKAN DIRI
LALU MENGHDAP KIBLAT SAMBIL BERDOA KPD ALLAH. ARTI : “DIA TDK DPT DICAPAI OLEH PENGLIHATAN
PADA ALLOH SWT (MAKRIFATULLOH).KEKUATAN DARI SINAR NUR MUHAMAD SANGAT KUAT SEHINGGA
MATA ,SEDANG DIA DPT MELIHAT SGALA YG KELIHATAN DAN DIALAH DZAT YG MAHA LEMBUT LG MAHA
MENGHIMBAS PADA PEMILIK ILMU INI.INSYA ALLOH AKAN MEMILIKI TENAGA DALAM TAPI LEBIH DASYAT
WASPADA”
LAGI.

ILMU PENGUNDANG UANG.


TATA CARA MENGAMALKAN:
1.BERPAKAIAN RAPIH DAN MEMAKAI WEWANGIAN NON ALKOHOL
2.SHALAT SUNAT TAUBAT 2 RAKAAT BACA DO’A :”WALAU ANNAA FII MIR YATIIN MIN LIQOOIKA” 5000X DG KETENTUAN SBB:
3.DILANJUTKAN DUDUK MEDITASI TASYAUF (DUDUK BERSILA,KEDUA TELAPAK TANGAN DIKATUPK DIDEPAN 1.MENGHDP KIBLAT DBACA 1000X
PUSAR,MATA TERPEJAM,LIDAH DITEKUKAN KEATAS,BADAN AGAK MERUNDUK. 2.MENGHDP UTARA 1000X
4.KOSONGKAN FIKIRAN DARI SEGALA GEMURUH DUNIAWI,KONSENTRASI HANYA PD ALLOH SEMATA ( MENENG 3.MENGHADP TIMUR 1000X
NENG ALLOH) 4.MENGHDP SELATAN 1000X
5.MENGHDP KIBLAT LAGI 1000X.

SETELAH SEMUANYA SIAP DITERUSKAN DENGAN BACA DOA INI: ALLOH JUMENENG ING NUR MUHAMAD NUR
MUHAMAD JUMENENGO NENG AKU. DUMADIO SAK SEJAKU,AWIT IJINING ALLOH “MUHAMAD MAUJUD” LAKUKAN DG VISUALISASI BATIN ,BYGKAN BYK ORG YG DTANG MENEMUI ANDA SESUAI HAJAT.
KUNFAYAKUN ALLOHU AKBAR LAHAULA WALAQUWWATA ILLA BILLAH BERMANFAAT: UTK MENGUNDANG SCR GHOIB TAMU HAJATAN ,PENGUNDANG KLIEN BT OKNUM PARNORMAL
N PENASHAT HUKUM ,PENGUNDANG PELANGGAN BUAT PEDAGANG N PEBISNIS ,PENGUNDANG PENONTON
LALU DZIKIR LAILLA HAILLALLOH,TANPA HITUNGAN,YANG PENTING IKHLAS DAN KONSENTRASI. DALAM BUAT DUNIA HIBURAN ,INSYA ALLAH BERDUYUN2 DATANG.
SAAT TERTENTU DIDALAM DZIKIR,INSYA ALLOH AKAN MERASAKAN/ MENGALAMI MENENG NENG
ALLOH/MANDITO RATU/MERASAKAN ROSO SEJATI.AMALKAN SELAMA 40 MALAM TANPA PUTUS, SETELAH 40
TAPI HATI2 ,KBERHASILAN2 KADANG MEMBUAT ANDA LUPA PD ALLAH SWT ,ENTAH KRN SBUK ,ENTAH KRN
HARI MAKA ILMU INI SUDAH SIAP DIGUNAKAN.CUKUP BACA SEKALI LALU TARIK NAFAS DAN TAHAN DIPUSAR
ASYIK BERBISNIS ..
SAMBIL BACA LAILLA HA ILLALLOH.LAKUKAN DENGAN PERNAPASAN SEGITIGA SAMA SISI.TENTUNYA SAMBIL
DIARAHKAN KEPADA YANG DITUJU/NIAT.
PANGGIL RAJA TUYUL DAN PASUKANNYA.
1.SHOLAT HAJAT 2 ROKAAT PD TENGAH MLAM.
GENDAM KERTAS JADI UANG.
2.KELUAR RUMAH,BACA “QOLU SUBHANAKA LA’IL MALANA ILLA MA ALAM TANA INAKA ANTAL ‘ALIMUL
HAKIM” 313X.
1. KERTAS YG PUTIH POLOS TANPA GARIS DIPOTONG JD 4 LMBAR YG UKURANNY PERSIS DG UANG YG ANDA 3.DIAM SEJENAK LALU BERDOA KPD ALLAH AGAR RAJA TUYUL N PASUKAN’NY DTANG N TUNDUK.
MAKSUD 4.STELAH RAJA TUYUL DTANG,INI KUNCI PENAKLUKNY : “YAA ILAHANA WA ILAHA KULLI SYAI-IN ILA
2.GENGAM KERTAS BRSMA 1 LMBAR UANG ASLI LALU BACAKAN ASMA’ : “YAA BARSYIIQIN AQBIL BIHAQQI HAAWWAAHIDAN LA ILAHA INNAMA ANTA ANA SOQDIYA HAWWA IJANA BISUR’ATIN YAA
SAMTHOOLIN WA’AUJIN WATA’AUTALIN SYAMHAARIN NAMUU SYALAKHIN IF’ALUU MAA TU’MARUUN” 900X ARKHAMARROKHIMI..”
3.KERTAS AKAN JD UANG N G AKAN BRUBH SLAMANYA
4. AMALAN TANPA PUASA N MENYEPI ,TP GUNAKAN JIKA ANDA KHABISAN UANG .
5.ULANGI 3 MALAM ,PD MALAM KE-3 AKAN AD COBAAN ,JGAN TAKUT! G LAMA MEREKA AKN DTANG ,TPI
INGAT TUYUL INI UTK DTUNDUKKAN ,JGN DSURUH MENCURI ,NERAKA BALASANNY ,INGAT!! @@@
ILMU MAHABBAH ARROZAQ.
1.SHOLAT HAJAT 4 ROKAAT 2 SALAM :
~ROKAAT PERTAMA HBIS BC ALFATIHAH BACA AL IKHLAS 4OX
ILMU RITUAL HIBAH DANA GHOIB INGSUN NGERSAYA SIRA KABEH JUKUTNANG DUWIT RUPIAH NYATA HARTA DUNYA WONG KAFIR ORA
KIBAGUS PAMUNGKAS ZAKAT SEKIYEN KONTAN MARING INGSUN,SUAN KENA BENDUNE KI KRIYAN CIREBON.AL-FATIHAH 1X
ABAH.RAFFI@YAHOO.COM

SAYATHRUBIN HIBURIN SAHUWHIN MAISIRIN


BASMALAH 7X TAHAN NAFAS
ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS CARANYA; PUASA MUTIH 3 HARI,MULAI HARI SELASA.HARI TERAKHIR TIDAK MAKAN MINUM TIDAK
SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS TIDUR,SELAMA PUASA TIDAK BOLEH BICARA PADA SIAPAPUN (MBISU)AMALAN DIBACA HABIS SHOLAT
HAWQOLAH 7X TAHAN NAFAS MAGRIB DIDEPAN KAMAR KUSUS YG GELAP DAN SUNYI.BADAN,PAKAIAN,TEMPAT HARUS BERSIH DAN
TAKBIR 7X TAHAN NAFAS MEMAKAI WEWANGIAN.BAKAR HIO GUNUNG KAWI ATAU LEBIH UTAMA DICAMPUR MEMBAKAR MADAT ATAU
CANDU.INSYA ALLAH,7 RAJA/RATU JIN SILUMAN KUSUS PASUGIHAN AKAN DATANG DAN MEMINTA ANDA
MENGHENTIKAN RITUAL/AMALAN KARNA MEREKA DTANG MERASA KRATON ISTANA TEMPATNYA TERBAKAR
BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
OLEH KUNCI AMALAN YG SEDANG ANDA BACA,DAN MEREKA MEMINTA APA YG HRUS DILAKUKAN MEREKA
ASALKAN ANDA MENGHENTIKAN AMALANNYA.BARU ANDA MENGATAKAN SAYA MAU BERHENTI ASAL KAMU
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA WAMAULANA MUHAMMADIN ROSULLILAAHI S.A.W AL- SEMUA MAU MENURUTI PERINTAH SAYA AMBILKAN SEJUMLAH UANG RUPIAH NYATA KEPADA SAYA
FATIHAH 1X SEKARANG. KUNCI HITUNGAN ILMU ATAU LEBIH JELASNYA TATA CARA LENGKAPNYA HUB SAYA VIA
2. WA ILA HADROTI SAYYIDINA ABU BAKAR,UMAR,USMAN,ALI R.A AL-FATIHAH 1X HP.081220711822.
3. WA ILA HADROTI SAYYIDINA MALAIKAT JIBRIL, MIKAIL, ISROFIL, IZROIL A.S AL-FATIHAH 1X
4. WA ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH DAWUD A.S AL-FATIHAH 1X
ILMU RITUAL DANA GHAIB 2
5. WA ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH SULAIMAN A.S AL-FATIHAH 1X
6. WA ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH KHIDIR A.S AL-FATIHAH 1X
7. WA ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH ABDUL QODIR JAILANI AL-BAGDADI R.A AL-FATIHAH 1X BASMALAH 7X TAHAN NAFAS
8. WA ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH ABIL HASAN ASY-SYADZILI R.A AL-FATIHAH 1X ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS
SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS
9. WA ILA HADROTI SYEKH MAULANA MALIK IBROHIM,SUNAN KALIJAGA,SUNAN BONANG,SUNAN
HAWQOLAH 7X TAHAN NAFAS
AMPEL,SUNAN KUDUS,SUNAN DRAJAT,SUNAN GIRI,SUNAN MURIA,SYEKH SYARIF HIDAYATULLOH SUNAN
TAKBIR 7X TAHAN NAFAS
GUNUNG JATI CIREBON R.A AL-FATIHAH 1X
10. WA ILA HADROTI EMBAH KUWU SANGKAN CIREBON AL-FATIHAH 1X
11. WA ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH NUR JATI CIREBON AL-FATIHAH 1X BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
12. WA ILA ARWAHI JAMI’I MASYAYIKHINA WA USTADZINA WAJAMI’I WALIDINA WAJADADINA KUSUSON KYAI
KHOTIB KRIYAN CIREBON,KYAI MARZUKI,KYAI HAJI ABDUL HANNAN,KYAI HAJI ABDUL KARIM,KYAI
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA WAMAULANA MUHAMMADIN ROSULLILAAHI S.A.W AL-
RU’YAT,KYAI AMIN AL-HALIM,KYAI BUSERI,WAJAMI’I AHLI QORYATI JADDANI WAJADDATI KUSUSON ABI WA
FATIHAH 1X
UMMI WA USHULIHIM WAFURU’IHIM WAJAMI’I MASYAYIKHIHIM AL-FATIHAH 1X
2. WA ILA HADROTI SAYYIDINA ABU BAKAR,UMAR,USMAN,ALI R.A AL-FATIHAH 1X
3. WA ILA HADROTI SAYYIDINA MALAIKAT JIBRIL,MIKAIL,ISROFIL,IZROIL A.S AL-FATIHAH 1X
13. WA ILA JAMI’IL MUSLIMINA WAL MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL MUKMINATI AL AHYAI MINHUM WAL 4. WA ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH DAWUD A.S AL-FATIHAH 1X
AMWAT AL-FATIHAH 1X 5. WA ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH SULAIMAN A.S AL-FATIHAH 1X
6. WA ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH KHIDIR A.S AL-FATIHAH 1X
7. WA ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH ABDUL QODIR JAILANI AL-BAGDADI R.A AL-FATIHAH 1X
14. WA KUSUSON ILA HADROTI SHOKHIBUL IJAZAH ABAH RAFFI CIREBON AL-FATIHAH 1X
8. WA ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH IBNU SINA R.A AL-FATIHAH 1X
9. WA ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH SYARIF HIDAYATULLOH SUNAN GUNUNG JATI CIREBON AL-FATIHAH 1X
15. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT….(NAMA ANDA)…BIN/BINTI……(NAMA IBU 10. WA ILA HADROTI EMBAH KUWU SANGKAN CIREBON AL-FATIHAH 1X
KANDUNG) AL-FATIHAH 1X 11. WA ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH NUR JATI CIREBON AL-FATIHAH 1X
12. WA ILA HADROTI SYEKH KYAI EMBAH KHOLIL BANGKALAN MADURA AL-FATIHAH 1X
13. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL MUSLIMINA WALMUSLIMATI WALMUKMININA
16. KUSUSON ILA RUHI RIJALUL GHOIB ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH YA RIJALUL WALMUKMINATI AL AHYAI MINHUM WAL AMWAT AL-FATIHAH 1X
GHOIB AL-FATIHAH 1X 14. WA KUSUSON ILA HADROTI SHOKHIBUL IJAZAH ABAH RAFFI CIREBON AL-FATIHAH 1X
15. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT….(NAMA ANDA)…BIN/BINTI……(NAMA IBU
1. ASTAGHFIRULLOOHAL ‘AZHIIM KANDUNG) AL-FATIHAH 1X
2. ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMAD
3. LAA ILAAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADH-DHOLIMIIN BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM INNAHU MIN SULAIMANA WAINNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIM ALLA TA’LU ALAYYA WA’TUNI
BAYEM GATEL KEMADU KAYU LELEMBUTAN GENI JIN SYETAN IBLIS MERKAYANGAN KIGEDE TEPAK MUSLIMIN.MUSRI’INA THOI’INA LILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN.AINAMA TAKUNU YA’TI BIKUMULLOOHU
GUNUNG JATI, NYI GEDE JONGKARA MENARA INDRAMAYU, NYI GEDE PULO MAS CANTIGI, NYI GEDE JAMI’AN.YA QOWMANA AJIBU DA’IYALLOOHI WA AMINU BIHI YAGHFIRLAKUM MIN DZUNUBIKUM
PERMONI ERETAN, NYI GEDE BUTIK MANUKAN, NYI GEDE RANGDA GADING PETIMBAN, NYI GEDE GEDE WAYUJIRKUM MIN ‘ADZABIN ALIIM.WAMAN LA YUJIB DA’IYALLOOHI FALAISA BIMU’JIZIN FIL ARDHI
TILAM RANI, WALAISA LAHU MIN DUNIHI AULIYAU ULAIKA FI DHOLALIM MUBIN.ALUHAN ALUHAN AL ‘AJAL AL ‘AJAL
AS-SA’AH AS-SA’AH.BAROKALLOOHU FIKUM WA ‘ALAIKUM WAJA’ALALLOOHU SA’YAKUM MASYKURON BIASANYA KLO ANDA IKHLAS MENGAMALKAN AMALAN INI INSYA ALLAH.PADA HARI TERAKHIR DIDEPAN
WADZUNUBAKUM MAGHFURO 1OO2X SAJADAH AKAN LANGSUNG JATUH BUNGKUSAN YG BERUPA UANG NYATA.JANGAN PEGANG DULU TUTUP
DENGAN SAJADAH.LALU BERSUJUD SYUKUR KEPADA ALLAH,ATAS APA YG DIBERIKAN,PAKAILAH UANG
TRSEBUT DIJALAN ALLAH,MEMBAYAR HUTANG ATAU LAINYA.DAN BISA TERJADI JUGA KHOODAM AKAN
PUASA MUTIH 3 HARI MULAI HARI SELASA.HARI TERAKHIR TIDAK MAKAN MINUM DAN TIDUR SELAMA RITUAL DATANG PADA MALAM HARI.
PUASA TIDAK BOLE BICARA PADA SIAPAPUN ( MBISU ) AMALAN DIBACA JAM 12 MALAM.SELENGKAPNYA TATA
CARA DAN SYARAT RITUAL HARAP HUB SY VIA HP.WASSALAM..@@@ UNTUK MENGAMALKAN SEMUA JENIS ILMU SAYA ATAU LEBIH JELASNYA TATA CARA NYA,HUBUNGI SAYA
SMS/TLPON 081220711822 MUNGKIN ANDA AKAN SAYA IJAZAHKAN ILMU HIBAH DANA GHAIB YANG
LAINNYA.YANG MENURUT KEMAMPUAN ANDA MENGAMALKANNYA.
**ILMU MENDATANGKAN RAJA/RATU JIN MUSLIM**
CARANYA: PUASA 1 HARI 1 MALAM.(TIDAK BOLEH MAKAN,MINUM,TDK BOLEH TIDUR DAN TDK BOLEH
BICARA/MBISU)MULAI HARI KAMIS DAN WIRID MULAI HABIS SHOLAT ISYA MALAM JUMAT DILUAR RUMAH **AMALAN PENGASIHAN MUJARAB SURAT AL-IKHLASH**
DITEMPAT LAPANG YANG TDK BOLEH DINAUNGI APAPUN. CARANYA: PUASA SEHARI SEMALAM TIDAK MAKAN MINUM TIDAK TIDUR DAN TIDAK BICARA/MBISU.PADA
HARI KAMIS BACA AMALAN PADA JAM 12 MALAM JUMAT.SEBELUM SHOLAT HAJAT 4 ROKAAT 2X SALAM PAKAI
SURAT AL-IKHLASH 100X.BERDIRI MENGHADAP KIBLAT BACA; BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM YA RAJA NAMLI
BACA: ALLAHUMMA YA TAHUJIN YA TAROHUJIN ALIF YUSUF YAI 7777X.
SIRA MIREYA ENGGON NIRA AREP TAK ENGGONI NING ISUN. LALU SHOLAT HAJAT,SELESAI SALAM BACA
SELAMA RITUAL BADAN,PAKAIAN DAN TEMPAT HARUS BERSIH DAN MEMAKAI WEWANGIAN YG TDK
AMALANYA
MENGANDUNG ALKHOHOL,SYARATNYA BAKAR HIO GUNUNG KAWI DAN SIAPKAN MINYAK ZA’FARON,MINYAK
MISIK PUTIH,MINYAK MISIK HITAM,MINYAK CENDANA,MINYAK MELATI,MINYAK HAJAR ASWAD,MINYAK
MAWAR SMUANYA 3 GRAM DIBUKA SAAT RITUAL.BILA JIN SDH DATANG UCAPKAN SALAM.DAN KOMUNIKASI BASMALAH 7X TAHAN NAFAS
DGN DIA.UCAPKAN DENGAN IZIN DAN RIDHO ALLAH SY MINTA ANDA MENJADI PELANTARA DAN MEMBANTU ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS
SY UNTUK……CONTOHNYA MEMBAWAKAN UANG NYATA KONTAN SEKARANG. ATAU BOLEH YG LAINYA ASAL SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS
TDK MELANGGAR SYARIAT ISLAM. SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS
HAWQOLAH 7X TAHAN NAFAS
TAKBIR 7X TAHAN NAFAS
**MENDATANGKAN UANG NYATA SECARA MAKHLUK**
PUASA MUTIH 3 HARI MULAI SELASA HARI TERAKHIR TIDAK TIDUR MAKAN DAN MINUM SEHARI
SEMALAM.SETIAP JAM 12 MALAM.MANDI TAUBAT DAN MELAKUKAN SHOLAT TAUBAT 2 ROKAAT,SEHABIS BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
SALAM BACA ISTIGHFAR 1000X SERTA MINTA AMPUNAN KPDA ALLAH,LALU SHOLAT HAJAT 4 ROKAAT DENGAN KUSUSON ILA RUHI WAJASADI ……(NAMA ORANG YANG DIMAKSUD BIN/BINTI NAMA IBU KANDUNGNYA) AL-
2X SALAM DENGAN MEMAKAI SURAT AL-IKHLAS 100X.SETELAH SALAM BACA FATIHAH 11X
KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT……(NAMA ANDA BIN/BINTI NAMA IBU KANDUNGNYA) AL-
FATIHAH 11X
BASMALAH 7X TAHAN NAFAS
ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS BIHA TARIN TOSIN RUHIN NUKHIN WABIL HAQQI ( QULHUWAALLAHU AHAD SAMPAI SELESAI SURAT )
HAWQOLAH 7X TAHAN NAFAS ALLAHUMMA TAQOBBAL ATIE…..( NAMA ORANG YANG DIMAKSUD BESERTA IBU KANDUNGNYA ) DADI WELAS
TAKBIR 7X TAHAN NAFAS ASIH TUNDUK MARING BADAN ISUN. 1115X

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM AMALAN DIBACA DILUAR RUMAH DITEMPAT TERBUKA TIDAK ADA NAUNGAN APAPUN.SEWAKTU MEMBACA
MBOK BATIN BAPA BATIN REWANG-REWANGANA TEKANANG MILIK REJEKI LANGSUNG DUWIT NYATA NING NYA TIDAK BOLEH GERAK.DALAM KEADAAN DIAM.
KULA SANIKI KONTAN. PERHATIAN AMALAN INI JANGAN SAMPAI DIGUNAKAN DENGAN SEMBARANGAN KARNA PENGASIHAN INI BISA
MEMBIKIN LAWAN JENIS KITA GILA.GUNAKAN DENGAN BENAR KALO KITA MAU SERIUS MENIKAHI ORANG
YANG KITA MAKSUD.
( ALLAHU YA KARIIM ALLAHU KUN FAYAKUN 100X TAHAN NAFAS )

AMALAN UNTUK SEGALA HAJAT YANG MENDADAK


DIBACA MENGHADAP KEARAH BARAT,UTARA,TIMUR,SELATAN,ATAS,BAWAH.100X AN,BACA BOLEH 25X AN.KLO
BACA KALIMAT THOYIBAH LAA ILAAHA ILLALLAH 200 RIBU KALI.PEMBACAAN BOLEH DILAKUKAN
SDH SELESAI 100X KMUDIAN PINDAH ARAH DAN STERUSNYA.SEWAKTU RITUA BADAN,PAKAIAN TEMPAT
DUDUK,BERDIRI,SAMBIL TIDURAN ATAU LEBIH UTAMA SAHABIS SHOLAT FARDHU,TAHAJUD SHOLAT HAJAT
HARUS BERSIH DAN MEMAKAI WEWANGIAN.
DAN SHOLAT SUNAH LAINYA.SEBELUM SELESAI HITUNGAN JGAN BERDOA DULU.NNTI KLO SUDAH SELESAI
HITUNGAN BARU BERDOA KEPADA ALLAH APA YANG MENJADI TUJUANNYA.MULAI RITUAL HARI KELAHIRAN
SELESAI MENGAMALKAN INI INSYA ALLAH,ANDA AKAN MEMPEROLEH REJEKI YG TDK DISANGKA- SENDIRI DAN SAMBIL PUASA MUTIH SAMPAI PEMBACAAN SELESAI.INSYA ALLAH,AMALAN INI JUGA BISA
SANGKA,BISA TERJADI MENEMUKAN SEJUMLAH UANG DIJALAN ATAU DITEMPAT APA SAJA,KHODAM BIASA DIGUNAKAN UNTUK MEMINTA UANG NYATA.BIASANYA NANTI ADA ORANG BERTAMU KERUMAH DAN
DATANG LEWAT MIMPI DAN AKAN MEMBERITAHUKAN DIMANA ANDA AKAN MENGAMBIL UANG TERSEBUT. MEMBERIKAN UANG KEPADA KITA.

**AMALAN SEGERA MENDAPAT KEKAYAAN** ASMA RAJEH TUNGGAL: ALAYA HUWA ALLAHU AKBAR JALILLUL, MUJJIBATUHU WA MAHLUQINA BIL
AMALAN INI TANPA PUASA DILAKUKAN SELAMA 27 HARI TDK BOLEH TERPUTUS BILAMANA TERPUTUS AZHHARI WANNIFA’I FI KULLI SIRRI MIN SIRRI DI WABIHAULIKA WA QUWWATIKA BIQUDROTIKAL AKBAR,
NGAMALINYA HARUS DIULANG DARI AWAL,AMALAN DIMULAI HARI KELAHIRAN SENDIRI,SETIAP HABIS WALA QUWWATA ILLA LAHAULA BILLAHIL’ALIYYIL ADZIM.
SHOLAT ISYA BACA SURAT ALAM NASYROH 217XDAN SETIAP PAGI HARI SEBELUM SHOLAT SUBUH YAITU
SHOLAT 2 ROKAAT ( SHOLAT SUNAH QOBLIYAH SUBUH )
ROKAAT KE1 AL-FATIHAH 1X- AL-IKHLASH 7X-SURAT ALAM NASYROH 7X – SURAT AL FILL 7X KETERANGAN:
ROKAAT KE2 AL-FATIHAH 1X -AL-IKHLASH 7X- AYAT KURSI 7X-SURAT AN NASHR 7X
SETELAH SALAM BERDOA KEPADA ALLAH
YA ALLAH YA ROBBI SAYA MEMOHON MILIK REJEKI LANGSUNG UANG NYATA SEKARANG KONTAN UNTUK ASSALAMU’ALAIKUM WR WB IN LOVE & LIGHT. ASMA RAJEH TUNGGAL SAYA DAPAT DARI TEMEN
KEPERLUAN HIDUP DAN BEKAL IBADAH SAYA. SEPERGURUAN SAYA, PERTAMA DIA DAPAT DARI INTERNET LALU IA MENCARI GURU UNTUK
MENGIJAZAHKAN ASMA TERSEBUT, AKHIRNYA DIA DAPAT DI CIREBON GIRANG, TAPI ASMA DEPAN AGAK 1.SOLATLAH HAJAT DAN MEMINTA AMPUNAN ALLAH.
BEDA DENGAN YANG DI INTERNET KARENA ASMANYA MIRIP DAN NAMANYA SAMA, LALU DIA AMBIL ASMA 2.BRTWASUL SEPERTI BIASA + MAN AJZANI SYEHK MUHAMMAD ABBAS
TERSEBUT, MOHON IDZIN KE GURUNYA UNTUK DISEBARKAN, KHASIATNYA BAIK SEKALI DAN KONON 3.SHOLAWAT NABI 33X
SEBAGAI PENUTUP DARI ASMA-ASMA RAJEH YANG ADA, MOHON BILA ADA YANG INGIN MENGAMALKAN, 4.BASMALAH 786X
TAWASSULKAN JUGA PADA: BPK TAMPON CIREBON GIRANG, KYAI HASYIM SINDANGLAUT. 5.BACA BARHATIHIN 100X
6.MLM TRAKHIRNYA BCLAH DOA INI :
SEBENARNYA ASMA INI TERGOLONG TINGKAT TINGGI, TAPI BILA PEMULA JUGA IKUT MENGAMALKAN
INSYA ALLAH CEPAT BERASA DAN ILMU2 DULU YANG PERNAH DITIRAKATI TAPI BELUM BERASA, AKAN BIYAYWAHNIN 2X BISAMSIIMIN 2X BAYLAHNIN 2X SABROYUUSHIN 2X SYAIMUUSYIN 2X SHOIYYIN KA’IYYIN
TIMBUL KHASIATNYA, AURA TUBUH PUN MENJADI TEBAL, DLL ARMAYALIIN YA MANIL ASIIRUHLAIHI YASIIR ULTHUF BII WA YASIIRLI KULLA ASIIR BIHAQQIL
BASYIIRIN NADZIIRIN SAYYIDINA MUHAMMADIN SHOLLOLLOHU ‘ALAIHI WASALLAM 1000X

ILMU PUKULAN JARAK JAUH ASMAUL HUSNA


7.LAKUKANLAH 40 MLM
ILMU INI ADALAH SARANA ATAU ALAT UNTUK MELONTARKAN PUKULAN AMALAN ATAU AJIAN YANG PERNAH
KITA PELAJARI SEBELUMNYA,AMALAN ATAU AJIAN APAPUN DAPAT KITA LONTARKAN SECARA BERSAMAAN LAFAD BANJALI
MENUJU SASARAN KITA SAMPAI JARAK FIKIRAN,ARTINYA SELAMA FIKIRAN KITA MASIH BISA MENJANGKAU 1.SHOLAT HAJAT DAN MINTA AMPUNAN-NYA
SASARAN,MAKA PUKULAN KITA PUN TETAP SAMPAI,PUKULAN INI TERMASUK DALAM GOLONGAN TENAGA 2.TAWSUL SPRTI D ATAS
DALAM HIKMAH,JADI LEBIH MENJURUS MENYERANG EMOSI DAN JIWA LAWAN,NAMUN UJUNG-UJUNGNYA 3.SHOLAWAT 33X
JUGA MASIH BERPENGARUH PADA FISIK SASARAN. 4.BCA LAFAD “BANJALI 100X

BERIKUT TATA LAKUNYA : AMLAN DI ATAS UNTUK KEKAYAAN DUNIA AKHIRAT BHKN KHUSUS LAFAD BANJALI BS BUAT KITA TERBANG
KE LANGIT ..
1.SBLM BISA DIGUNAKAN SECARA SEMPURNA,AMALAN HARUS DI “MASAK” DULU,YAITU DIBACA SETIAP
SELESAI SHOLAT SUBUH SEBANYAK 313X SELAMA 7 SUBUH,DAN ZIKIRNYA “YAA MUNTAQIIM 690X” ASMA BLEDUG AWU RAJE

2.SEBELUM MEMBACA AMALAN DAN BERZIKIR,TERLEBIH DAHULU KITA TAWASSUL,KEPADA: KI NUR JATI
*RASULULLAH.SAW,AL-FATIHAH…1X. *4 SAHABAT:SAYYIDINA ABU BAKAR,SAYYIDINA UMAR,SAYYIDINA
UTSMAN,SAYYIDIMA ALI R.A….FATIHAH 1X, *KPD PARA NABI DAN RASUL,AL-FATIHAH 1X, *KPD SYEKH ABDUL
DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLOH DAN SAFA’AT NABI MUHAMMAD SAW.DENGAN INI SAYA INGIN
QODIR AL JAILANI,AL FATIHAH 1X, *KPD SYEKH AL IMAM AHMAD BIN ALI AL BUUNI..ALFATIHAH 1X, *KPD PARA
MENGIJAZAHKAN ASMA BLEDUG AWU RAJE KEPADA KI WONG ALUS DAN SADULUR KABEH DI KAMPUS WONG
WALI ALLAH BAIK YANG DI ALAM NYATA MAUPUN YANG DI ALAM GAIB,ALFATIHAH 1X, *KPD PARA WALI
ALUS SEMOGA BERMANFA’AT, ASMA BLEDUG AWU RAJE
SONGO TERKHUSUS UNTUK KANJENG SUNAN KALIJOGO,ALFATIHAH 1X, *KPD 4 PENGHULU MALAIKAT
:JIBRIL,MIKAIL,ISROFIL,IZROIL,ALFATIHAH 1X, *KPD KYAI HAJI BUKHORI BIN PANDAK,AL FATIHAH 7X, *KPD
PARA GURU BATHIN,KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT,PARA SYUHADA’,AL FATIHAH 1X, *KPD KEDUA IBU DAN TINGKAT 1..YA SUFAY MALIKUN YA SUFAY MAIMUN YA SUFAY SAM’UN..
BAPAK,SERTA ADAM DAN HAWA,ALFATIHAH 1X, *KPD DIRI KITA SENDIRI (SEBUT NAMA KITA BINTI
IBU),ALFATIHAH 1X, *WA ‘ALAA NIYYATI…(MEMINTA MU’JIZAT,KAROMAH,DAN MA’UUNAHNYA AJI PUKULAN
TINGKAT 2..YA SUFAY KHOUFUN YA SUFAY KHUSYA YA SUFAY QUWWAH..
JARAK JAUH)ALFATIHAH 1X.

TINGKAT 3..YA BABUL MALAKUT YA BABUL MALAKUT YA BABUL MALAKUT..


3.AL IKHLAS 3X,AL FALAQ 1X,AN NAAS 1X,

SEMUANYA MASING2 DIBACA 1000X SELAMA 7 HARI.MAMFA’AT BISA MELUMPUHKAN 100 KAMPUNG
4.SHOLAWAT NABI 3X,SYAHADAT 1X,HAUQOLAH 1X,ISTIGHFAR 3X.

TAWASUL SAMA SEPERTI ASR. @@@


5.”BISMILLAHI WAMA ROMAITA IZRO MAITA WALAAKINALLOOH HAROOMAA,KULLUN NAFSIN DZA IQOTUL
MAUUT 313X”
PERBENDAHARAAN ILMU-ILMU REJEKI
SETELAH ITU MULAI ZIKIR “YAA MUNTAQIIM 690″
KIBAGUS PAMUNGKAS
ABAH.RAFFI@YAHOO.COM
PERINGATAN: MHN JGNLAH ANDA SHOLAT KARENA TUJUANNYA UNTUK MASAK-I ILMU INI,TP NIATNYA
“DENGAN SEGALA IZIN DAN RIDLO ALLAH SWT,SHOLATKU KARENA ALLAH DAN SETELAH SHOLAT SAYA
BERNIAT…..” JADI JANGAN SAMPAI TUJUAN DAN NIAT KITA CAMPUR ADUK,SEHINGGA DAPAT MENGURANGI BAGI REKAN2 DIWONG ALUS SY IJAZAHKAN SECARA LENGKAP AMALAN INI DENGAN IKHLAS RIDHO SMOGA
KEKHUSUKAN KITA DALAM MENGHADAP ALLAH SWT. BAGI SIAPA SAJA YANG INGIN MENGAMALKAN ILMU INI ALLAH MEMBERIKAN TAUFIQ DAN HIDAYAH NYA, BGI KTA SMUA.SMOGA MANFAAT DUNIA SAMPAI
SECARA IKHLAS SAYA IJAZAHKAN , TANPA PERLU MINTA IZIN LAGI KPD SAYA..@@@ AKHIRAT.AMIN YA ROBBAL ‘ALAMIN.

ASMA BARHATIHIN DAN ISMULOHIL A’DZOM ASURYANI LAFAD BANJALI ILMU REJEKI 1
BASMALAH 7X TAHAN NAFAS 11.WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT…….(NAMA ANDA DAN NAMA IBU KANDUNG) AL-
ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS FATIHAH 1X
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS
SHOLAWAT 7X TAHAN NAFAS BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
HAWQOLAH 7X TAHAN NAFAS
TAKBIR 7X TAHAN NAFAS
BISMIL WARITS YAUMAL WARITS YAUMAL GHOIB 1500X

BISMILLAHIRRPHMANIRROHIIM
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMADIN S.A.W AL-FATIHAH 1X CARANYA PUASA TIDAK MAKAN BARANG YANG BERNYAWA DAN KELUAR DARINYA SELAMA 9 HARI.HARI
2. WA ILA HADROTIN SAYYIDINA ABU BAKAR,UMAR,USMAN,ALI R.A AL-FATIHAH 1X TERAKHIR TDK MAKAN MINUM DAN TIDAK TIDUR SEHARI SEMALAM.MULAI PUASA HARI LAHIR SNDRI ATAU
3. WA ILA HADROTIN SAYYIDINA MALAIKAT JIBRIL,MIKAIL,ISROFIL,IZROIL, A.S AL-FATIHAH 1X HRI JUMAT.SETIAP JAM 11 MALAM BACA AMALANYA 1500X SAMBIL BAKAR KEMENYAN ARAB ATAU MALIKHUR
4. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH DAWUD A.S AL-FATIHAH 1X BUHUR.INSYA ALLAH KASIYATNYA UNTUK SGALA HAJAT KEPERLUAN KUSUSNYA HAL REJEKI.BILAMANA CIRI
5. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH SULAIMAN A.S AL-FATIHAH 1X DIDATANGI KHODAMNYA KLO ADA YG DATANG MASUK KEKAMR KUSUS ANDA WALAUPUN SAUDARA ATAU
6. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDINA MALAIKAT LANAL A.S AL-FATIHAH 1X KELUARGA ANDA KRNA SERING KALI KHODAM BISA MENYERUPAI WUJUD MANUSIA,AJAKLAH BERJABATAN
7. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDINA NABIYULLOH KHIDIR A.S AL-FATIHAH 1X TANGAN,BILAMANA TANGANNYA ADA RASA KASAR SPRTI ADA BULU TEBAL TP TDK KELIHATAN.ITU
8. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH ABDUL QODIR JAILANI R.A AL-FATIHAH 1X KHODAMNYA.KOMUNIKASI DGN BELIAU DAN KATAKANLAH ATAS IZIN ALLAH MELALUI PELANTARA ANDA SY
9. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL MUSLIMINA WAL MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL MEMBUTUHKAN UANG NYATA SEKARANG UNTUK KEBUTUHAN HIDUP DAN IBADAH SAYA.KALO DALAM
MU’MINATI AL AHYAI MINHUM WAL AMWAT AL-FATIHAH 1X PENGAMALAN 1 HARI ATAU 2 HARI KHODAM SUDAH DATANG BRRTI SELESAILAH PUASA ANDA TDK
10. WA KUSUSON ILA HADROTI SHOKHIBUL IJAZAH ABAH RAFFI CIREBON AL-FATIHAH 1X DITERUSKAN,KLO BELUM LANJUTKAN SMPAI TERAKHIR RITUALNYA.
11.WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT…….(NAMA ANDA DAN NAMA IBU KANDUNG) AL-
FATIHAH 1X KLO INGIN IZIN DAN LEBIH JELASNYA TATA CARANYA SILAHKAN HUBNGI SY DI NO HP 081220711822.SERTAKAN
NAMA LENGKAP ANDA DAN NAMA IBU KANDUNG SERTA ALAMATNYA.INSYA ALLAH AGAR SY BS BANTU
BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM DOA.UNTUK KUSUS AMALAN RAHASIA MENDATANGKAN HARTA GHOIB RITUAL HANYA SEMALAM.NNTI SY
ALLAHUMMA ROBBANA ANZIL ‘ALAINA MAIDATAM MINAS SAMAI TAKUNU LANA IDAL LI AWWALINA WA IJAZAHKAN BAGI YG SERIUS MAU MENGAMALKAN,KARNA ADA WIFIQ YG HARUS DITULIS,JADI NNTI AMALAN
AKHIRINA WA AYATAM MINKA WARZUQNA WA ANTA KHOIRUR ROZIQIN ( SURAT AL-QUR’AN AL-MAIDAH AYAT BESERTA WIFIQ AKAN SY KIRIMKAN KEALAMAT RUMAH.BAGI YANG SERIUS SAJA HUB
114) SY.MAKASIH.WASSALAM.

CARANYA PUASA TIDAK MAKAN BARANG YANG BERNYAWA DAN KELUAR DARINYA SELAMA 7 HARI.HARI ILMU REJEKI 3 ( KUSUS KEKAYAAN )
TERAKHIR TDK MAKAN MINUM DAN TIDAK TIDUR SEHARI SEMALAM.MULAI PUASA HARI LAHIR SNDRI ATAU
HRI JUMAT.SETIAP SHOLAT FARDU BACA 9X DAN JAM 11 MALAM HABIS SHOLAT HAJAT BACA 1013X.INSYA BACA; HASBUNAALLOOHU WANI’MAL WAKIIL 450X
ALLAH KASIYAT ILMU INI AKAN DIBERI BERKAH RIZKI,LANCAR USAHA,RIZKI AGUNG YG DATANG DNGAN TAK
DISANGKA-SANGKA.KELUARGA DIBERI SANDANG DAN PANGAN YG CUKUP.
SETIAP HARI SELESAI SHOLAT SUBUH DIBACA SAMBIL SUJUD DENGAN KEPALA TERBUKA.LALU MEMOHON
KEPADA ALLAH AGAR DIKARUNIAI KEKAYAAN YANG MELIMPAH DAN BAROKAH SELAMAT DUNIA
ILMU REJEKI 2 ( WARISAN HARTA GHOIB ) AKHIRAT.AMALKAN DENGAN ISTIQOMAH.

BASMALAH 7X TAHAN NAFAS ILMU REJEKI 4 ( SHOLAWAT MUSTAJAB )


ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS
SHOLAWAT 7X TAHAN NAFAS BACA MALAM HARI SEHABIS SHOLAT HAJAT ATAU TAHAJUD
HAWQOLAH 7X TAHAN NAFAS
TAKBIR 7X TAHAN NAFAS
ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADINIL ALIFIL MA’LUFI UJBURNI HAJATI 5001X
BISMILLAHIRRPHMANIRROHIIM
DIBACA DENGAN CARA SATU MASJLIS ATAU SATU DUDUKAN.INSYA ALLAH SHOLAWAT INI SANGAT MUSTAJAB
SEKALI UNTUK SEGALA HAJAT DAN KEPERLUAN,KUSUSNYA TERBELIT HUTANG AGAR BISA CEPAT
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMADIN S.A.W AL-FATIHAH 1X
2. WA ILA HADROTIN SAYYIDINA ABU BAKAR,UMAR,USMAN,ALI R.A AL-FATIHAH 1X MEMBAYARNYA.
3. WA ILA HADROTIN SAYYIDINA MALAIKAT JIBRIL,MIKAIL,ISROFIL,IZROIL, A.S AL-FATIHAH 1X
4. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH ABDUL QODIR JAILANI R.A AL-FATIHAH 1X
ILMU REJEKI 5
5. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH SYARIF HIDAYATULLOH SUNAN GUNUNG JATI CIREBON AL-
FATIHAH 1X
6. WA KUSUSON ILA HADROTI EMBAH KUWU SANGKAN CIREBON AL-FATIHAH 1X BACA SURAT AL-WAQI’AH 3X – YA KARIMU YA WADUD 1000X SETIAP HABIS SHOLAT SUBUH INSYA ALLAH,NANTI
7. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH NUR JATI CIREBON AL-FATIHAH 1X
8. WA KUSUSON ILA HADROTI SAYYIDI SYEKH MAGELUNG SAKTI CIREBON AL-FATIHAH 1X AKAN TAU SENDIRI KASIYATNYA HAL REJEKI AKAN DATANG DENGAN MELIMPAH.DAN TAK TERDUGA. @@@
9. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL MUSLIMINA WAL MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL
MU’MINATI AL AHYAI MINHUM WAL AMWAT AL-FATIHAH 1X
10. WA KUSUSON ILA HADROTI SHOKHIBUL IJAZAH ABAH RAFFI CIREBON AL-FATIHAH 1X