Anda di halaman 1dari 1

Isihan tertib menaik

Rajah di bawah menunjukkan enam keeping kad dengan


label nombor yang berlainan.Susunkepingan kad-kad ini
megikut urutan menaik dengan menunjukkan langkah-
langkah susunan tersebut.

7 5 1 2 8 4

7 1 5 2 4 8

2 5 4 8
1 7

1 2 7 4 5 8

4 7 5 8
1 2

4 5 7 8
1 2