Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMULA JADI
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR (21363)
Alamat : Jl. PutriMalu, No.3 Kel. SemulaJadi
KodePuskesmas P.127 2011 201

DAFTAR HADIR KEGIATAN IVA PUSKESMAS SEMULA JADI


TANGGAL 29 JULI 2016
NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Diketahui oleh
Kepala Puskesmas Semula Jadi
Kota tanjungbalai

Nuraisyah Panjaitan S.Kep, Ners, M.Kes


Nip. 19771212 200604 2 012