Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM TAHUNan 2018

PANITIA REKA BENTUK & TEKNOLOGI


SEKOLAH KEBANGSAAN PALONG 8
(FELDA)
BULAN AKTIVITI TINDAKAN
DISEMBER MINGGU KE EMPAT Semua Guru
Mesyuarat Guru GB & PK
Mesyuarat Kurikulum
Mesyuarat Panitia

MINGGU PERTAMA – KE EMPAT Semua Guru RBT


Penyelarasan Rancangan Pengajaran
Tahunan (RPT) dan Rancangan
Pengajaran Harian (RPH)

JANUARI Menyusun atur bahan media dan Semua guru RBT


alatan RBT Ketua Panitia

Memastikan semua murid mempunyai Semua guru RBT


Buku Teks KSSR Ketua Panitia
Guru SPBT

FEBRUARI MINGGU PERTAMA – KE EMPAT


PdP seperti biasa
MINGGU PERTAMA
PdP seperti biasa
MINGGU KE DUA
MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
MINGGU KE TIGA Ketua Panitia
Semakan Hasil Kerja Murid
MINGGU KE EMPAT
PdP seperti biasa
MINGGU PERTAMA Semua guru RBT
Penyediaan Bahan Projek Murid 1
MINGGU KE DUA – KE EMPAT
APRIL PdP seperti biasa
MINGGU KE EMPAT Semua guru RBT
Pengubalan dan penyediaan soalan Ketua Panitia
Peperiksaan Penggal 1 S/U Peperiksaan
MINGGU PERTAMA
PdP seperti biasa
MEI MINGGU KEDUA
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(PENGGAL 1)
MINGGU KE TIGA Semua guru RBT
MEI Analisis Peperiksaan Pertengahan Ketua Panitia
Tahun S/U Peperiksaan
BULAN AKTIVITI TINDAKAN
MINGGU KE EMPAT
Aktiviti Pusat Sumber
MINGGU PERTAMA – KE DUA
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
JUN
MINGGU KE TIGA – KE EMPAT Semua guru RBT
PdP seperti biasa
MINGGU PERTAMA Semua guru RBT
Mesyuarat Panitia RBT Ketua Panitia
MINGGU KE DUA Ketua Panitia
JULAI Semakan hasil kerja murid
MINGGU KE TIGA – KE EMPAT Semua guru RBT
Penyediaan Bahan Projek Murid 2
MINGGU PERTAMA Semua guru RBT
Pelancaran Bulan Kemerdekaan
OGOS
MINGGU KE DUA – KE EMPAT Semua guru RBT
PdP seperti biasa
MINGGU PERTAMA
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH
(UPSR)
MINGGU KE DUA
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2
SEPTEMBER MINGGU KE TIGA
Penyediaan Bahan Projek Murid 3
MINGGU KE EMPAT Semua guru RBT
Pengubalan dan penyediaan soalan Ketua Panitia
Peperiksaan Penggal 2 S/U Peperiksaan
MINGGU PERTAMA
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PENGGAL 2)
MINGGU KE DUA – KE TIGA Semua guru RBT
OKTOBER Analisis Peperiksaan Akhir Tahun Ketua Panitia
MINGGU KE EMPAT
Aktiviti Pusat Sumber
MINGGU PERTAMA Semua guru RBT
Kemaskini dokumentasi murid Ketua Panitia
Kemaskini fail Panitia
Menyimpan Pelaporan PBD
NOVEMBER MINGGU KE DUA Semua guru RBT
Kemaskini stok RBT Ketua Panitia
MINGGU KE TIGA
Hari Anugerah Cemerlang
Serah Tugas
DISEMBER CUTI AKHIR TAHUN