Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 5

Tarikh 15/1/2018(Isnin)
Kelas 5 Amanah
Masa 7.00 – 7.30 pagi
Modul Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan 1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran 1.1.4 Mengaplikasi accelerando dan ritardando dalam nyanyian.


Pada akhir pengajarand dan pembelajaran, murid dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menyanyikan lagu secara accelenrando dan ritardando
dengan betul.

1. Latihan pic secara lembut (p),sederhana lembut (mp), kuat


(f) dan sederhana kuat (mf) yang ditetapkan.
Aktiviti
2. Menyanyi lagu adikku sayang secaraaccelerando dan
ritardando.

EMK Kreatif dan Inovasi


Nilai Kerjasama
BBB CD Lagu
Penilaian P&P TP 3 (1.1.4), TP 4 (1.1.4)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana…………………………………………...........................................
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh 15/1/2018 (Isnin)


Masa 8.00 – 9.00 pagi
Kelas 4 Cemerlang
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Melancong Dengan Keluarga
Standard Kandungan 1.3
Standard Pembelajaran 1.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai
secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.
Aktiviti 1. Murid mendengar dan memahami perbualan
2. Murid memberikan respons secara lisan dan gerak laku terhadap
arahan yang diberikan
3. Murid memnyatakan kebaikan aktiviti melancong bersama-sama
dengan keluarga
Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6

Tarikh 15/1/2018 (Isnin)


Kelas 6 Bijaksana
Masa 9.30 – 10.00 pagi
Tajuk UNIT 4: RENTAK DAN IRAMA
Pengalaman Muzikal
Standard Kandungan
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.
1.1.4 Mengaplikasi accelerando dan ritardando dalam nyanyian.
Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajarand dan pembelajaran, murid dapat:-


1. Menyanyikan lagu secara accelenrando dan ritardando
Objektif Pembelajaran
dengan betul.

1. Latihan pic secara lembut (p),sederhana lembut (mp),


kuat (f) dan sederhana kuat (mf) yang ditetapkan.
Aktiviti
2. Menyanyi lagu adikku sayang secaraaccelerando dan
ritardando.
EMK Keusahawanan
Nilai Hormat
KBAT Mengaplikasi
BBB Kad imbasan
Penilaian P&P TP 3 (1.1.4), TP 4 (1.1.4)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...............................


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SEJARAH TAHUN 6

Tarikh 16/1/2018 (Selasa)


Masa 8.00 – 9.00 pagi
Kelas 6 Amanah
Tajuk NEGARA MALAYSIA
Unit LAHIRNYA SEBUAH CINTA
Standard Kandungan 10.1
Standard 10.1.3
Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K10.1.5 , K10.1.6
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran a) Menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

Aktiviti Aktiviti pengayaan (Buku Teks: 6 – 7 )


1. Murid meneliti gambar.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid memhami peristiwa pemansyuran Malaysia
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovasi


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 5

Tarikh 16/1/2018 (Selasa)


Kelas 5 Bijaksana
Masa 9.30 – 10.00 pagi
Modul Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan 1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran 1.1.4 Mengaplikasi accelerando dan ritardando dalam nyanyian.


Pada akhir pengajarand dan pembelajaran, murid dapat:-
Objektif Pembelajaran 2. Menyanyikan lagu secara accelenrando dan ritardando dengan
betul.

3. Latihan pic secara lembut (p),sederhana lembut (mp), kuat (f)


Aktiviti dan sederhana kuat (mf) yang ditetapkan.
4. Menyanyi lagu adikku sayang secaraaccelerando dan ritardando.

EMK Kreatif dan Inovasi


Nilai Kerjasama
BBB CD Lagu
Penilaian P&P TP 3 (1.1.4), TP 4 (1.1.4)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
Refleksi yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...........................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 5

Tarikh 16/1/2018 (Selasa)


Kelas 5 Cemerlang
Masa 10.20 – 10.50 pagi
Modul Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan 1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran 1.1.4 Mengaplikasi accelerando dan ritardando dalam nyanyian.


Pada akhir pengajarand dan pembelajaran, murid dapat:-
Objektif Pembelajaran 3. Menyanyikan lagu secara accelenrando dan ritardando dengan
betul.

5. Latihan pic secara lembut (p),sederhana lembut (mp), kuat (f)


Aktiviti dan sederhana kuat (mf) yang ditetapkan.
6. Menyanyi lagu adikku sayang secaraaccelerando dan ritardando.

EMK Kreatif dan Inovasi


Nilai Kerjasama
BBB CD Lagu
Penilaian P&P TP 3 (1.1.4), TP 4 (1.1.4)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
Refleksi yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...........................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4
Tarikh 16/1/2018 (Selasa)
Masa 11.20 – 12.20 pagi
Kelas 4 Cemerlang
Aspek Kemahiran Membaca
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Melancong Dengan Keluarga
Standard Kandungan 2.3
Standard Pembelajaran 2.3.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
Aktiviti 1. Murid membaca teks
2. Murid menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
3. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang
diberikan oleh guru

Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk


Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 5
Tarikh 17/1/2018 (Rabu)
Masa 6.30 – 7.30 pagi
Kelas 5 Cemerlang
Bidang Menggambar
Tema Objek Buatan Manusia
Tajuk Kapal Layar
Aktiviti Cetakan

Standard 1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran Estetik 1.2.1 Media Kreatif 1.4.1
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.3.1 1.4.2
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.3.2 1.4.3
1.1.1.3 1.2.2 Teknik dan 1.3.3
Proses
1.1.2 Prinsip 1.2.2.1 Teknik-
Rekaan basah atas kering
1.1.2.1, 1.1.2.2
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran 1. Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada gambar teknik cetakan.
2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik cetakan.
3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.
4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh cetakan.
 Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh
cetakan.
 Guru menyatakan definisi cetakan.
Aplikasi seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk
menghasilkan gambar teknik cetakan.
 Guru menunjuk cara membuat blok cetakan kapal layar dengan
menggunakan tali parcel.
 Guru menunjuk cara membuat cetakan dengan menggunakan blok yang
telah dihasilkan.
Ekspresi kreatif
 Murid menghasilkan blok cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.
 Murid menghasilkan cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.
Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya.
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat cetakan berdasarkan
empat standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Alat - berus lukisan, palet, tali parcel, strawboard atau box board, gunting, dan
Belajar alatan lain yang sesuai
2. Bahan - kertas lukisan, gam dan cat poster atau cat tempera
3. Bahan Bantu Mengajar : Contoh cetakan
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh 17/1/2018 (Rabu)


Masa 8.00 – 9.00 pagi
Kelas 4 Cemerlang
Aspek Kemahiran Menulis
Tema AKITIVIT KELUARGA
Tajuk Melancong Dengan Keluarga
Standard Kandungan 3.3
Standard Pembelajaran 3.3.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks
2. Murid memjawab soalan pemahaman berdasarkan teks
3. Murid bertutur tentang cenderamata yang dibeli ketika melancong

Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk


Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6
Tarikh 17/1/2018 (Rabu)
Kelas 6 Amanah
Masa 9.30 – 10.00 pagi
Tajuk UNIT 4: RENTAK DAN IRAMA
Pengalaman Muzikal
Standard Kandungan
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.
1.1.4 Mengaplikasi accelerando dan ritardando dalam nyanyian.
Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajarand dan pembelajaran, murid dapat:-


2. Menyanyikan lagu secara accelenrando dan ritardando
Objektif Pembelajaran
dengan betul.

3. Latihan pic secara lembut (p),sederhana lembut (mp),


kuat (f) dan sederhana kuat (mf) yang ditetapkan.
Aktiviti
4. Menyanyi lagu adikku sayang secaraaccelerando dan
ritardando.
EMK Keusahawanan
Nilai Hormat
KBAT Mengaplikasi
BBB Kad imbasan
Penilaian P&P TP 3 (1.1.4), TP 4 (1.1.4)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...............................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 5
Tarikh 17/1/2018 (Rabu)
Masa 11.20 – 12.20 pagi
Kelas 5 Amanah
Bidang Menggambar
Tema Objek Buatan Manusia
Tajuk Kapal Layar
Aktiviti Cetakan

Standard 1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran Estetik 1.2.1 Media Kreatif 1.4.1
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.3.1 1.4.2
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.3.2 1.4.3
1.1.1.3 1.2.2 Teknik dan 1.3.3
Proses
1.1.2 Prinsip 1.2.2.1 Teknik-
Rekaan basah atas kering
1.1.2.1, 1.1.2.2
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran 5. Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada gambar teknik cetakan.
6. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik cetakan.
7. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.
8. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
 Guru menunjukkan contoh cetakan.
 Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh
cetakan.
 Guru menyatakan definisi cetakan.
Aplikasi seni
 Guru memperkenalkan media yang digunakan.
 Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk
menghasilkan gambar teknik cetakan.
 Guru menunjuk cara membuat blok cetakan kapal layar dengan
menggunakan tali parcel.
 Guru menunjuk cara membuat cetakan dengan menggunakan blok yang
telah dihasilkan.
Ekspresi kreatif
 Murid menghasilkan blok cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan
guru.
 Murid menghasilkan cetakan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.
Apresiasi Seni
 Murid mempamerkan karya.
 Murid menceritakan pengalaman proses penghasilan karya.
 Memberi ulasan karya.
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 2. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat cetakan berdasarkan
empat standard kandungan.
Bahan Bantu 4. Alat - berus lukisan, palet, tali parcel, strawboard atau box board, gunting, dan
Belajar alatan lain yang sesuai
5. Bahan - kertas lukisan, gam dan cat poster atau cat tempera
6. Bahan Bantu Mengajar : Contoh cetakan
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SEJARAH TAHUN 6

Tarikh 18/1/2018 (Khamis)


Masa 7.30 – 8.30 pagi
Kelas 6 Bijaksana
Tajuk NEGARA MALAYSIA
Unit LAHIRNYA SEBUAH CINTA
Standard Kandungan 10.1
Standard 10.1.3
Pembelajaran
Nilai Kenegaraan K10.1.5 , K10.1.6
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran b) Menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

Aktiviti Aktiviti pengayaan (Buku Teks: 6 – 7 )


6. Murid meneliti gambar.
7. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
8. Bimbing murid memhami peristiwa pemansyuran Malaysia
9. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
10. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovasi


BBM Buku teks, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh 18/1/2018 (Khamis)


Masa 10.50 – 11.50 pagi
Kelas 4 Cemerlang
Aspek Seni Bahasa
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Seronoknya Membaca
Standard Kandungan 4.1
Standard Pembelajaran 4.1.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi
nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui
nyanyian secara didik hibur.
Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu di atas dengan bimbingan guru
2. Murid menulis ayat dalam perenggan tentang seni kata lagu
dengan tulisan yang kemas
3. Murid menghasilkan seni kata lagu yang mengandungi nilai dan
faedah membaca
Sistem Bahasa Kata nama khas tak hidup
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh 19/1/2018 (Jumaat)


Masa 7.00 – 8.00 pagi
Kelas 4 Cemerlang
Aspek Seni Bahasa
Tema AKTIVITI KELUARGA
Tajuk Melancong dengan Keluarga
Standard Kandungan 4.2
Standard Pembelajaran 4.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa
bercerita secara didik hibur.
Aktiviti 1. Murid bercerita berdasarkan gambar
2. Murid menulis karangan deskriptif berdasarkan gambar dan
maklumat
Sistem Bahasa Kata ganti nama tunjuk
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi TMK
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 6
Tarikh 19/1/2018 (Jumaat)
Kelas 6 Cemerlang
Masa 8.30 – 9.00 pagi
Tajuk UNIT 4: RENTAK DAN IRAMA
Pengalaman Muzikal
Standard Kandungan
1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.
1.1.4 Mengaplikasi accelerando dan ritardando dalam nyanyian.
Standard Pembelajaran

Pada akhir pengajarand dan pembelajaran, murid dapat:-


3. Menyanyikan lagu secara accelenrando dan ritardando
Objektif Pembelajaran
dengan betul.

5. Latihan pic secara lembut (p),sederhana lembut (mp),


kuat (f) dan sederhana kuat (mf) yang ditetapkan.
Aktiviti
6. Menyanyi lagu adikku sayang secaraaccelerando dan
ritardando.
EMK Keusahawanan
Nilai Hormat
KBAT Mengaplikasi
BBB Kad imbasan
Penilaian P&P TP 3 (1.1.4), TP 4 (1.1.4)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...............................