Anda di halaman 1dari 11

Bahagian A: Soalan objektif (40 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang terbaik
bagi tiap-tiap soalan.

1. Nyatakan ciri-ciri rohani yang perlu dimiliki oleh murid yang ingin berjaya.
I Memiliki akhlak yang mulia
II Memiliki jiwa yang tenang
III Memupuk dan membina disiplin diri
IV Memiliki masalah personaliti dengan rakan sebaya

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

2. Kerjaya yang diimpikan oleh murid-murid sekolah perlu disematkan dengan tindakan
___________ untuk berjaya dalam kehidupan
A menerima cabaran diri
B tidak merancang masa depan
C melepaskan peluang masa depan
D menggunakan kewangan ibu bapa

3. Apakah tindakan dan hala tuju yang perlu ada pada Salimah untuk mencapai keputusan
cemerlang dalam SPM dan Berjaya dalam hidup masa depan?
A Berfikir boleh mengatasi masalah rakan-rakan sekelas
B Bersikap dedikasi dan bermatlamat untuk berjaya dalam hidup
C Komited untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat
D Sentiasa memikirkan cara untuk membantu keluarga

Sebab Akibat

Tiada pendidikan Kematian bayi


agama tidak berdosa
secukupnya Masalah
pembuangan
bayi
Pengaruh filem Masa depan
tanpa tapis gelap

4. Apakah konsep yang cuba diterangkan dalam rajah di atas?


A Wawasan diri
B Hubungan kekeluargaan
C Hidup bermasyarakat
D Konsep NGO

1
5. Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan kes pembuangan bayi berleluasa dalam
kalangan remaja di Malaysia?
I Pegangan agama yang tidak kukuh
II Meniru gaya hidup masyarakat barat
III Pengaruh dan penyalahgunaan dadah
IV Pergaulan bebas dalam kalangan muda mudi

A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

6. Remaja yang bebas daripada masalah sosial di atas perlulah seimbang dalam semua aspek
perkembangan diri yang seimbang, iaitu
I Hasrat
II Emosi
III Rohani
IV Mental

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

7. Siapakah yang perlu mendapatkan restu untuk berkahwin?


A Ibu
B Bapa
C Datuk
D Anak

8. Sifat-sifat wajib pada pasangan baharu untuk berkahwin atau melaksanakan akad nikah dalam
sudut agama di Malaysia ialah
I ada kerjaya
II pandai membaca
III akal fikiran pandai
IV mempunyai kesihatan yang baik

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, II dan III

2
9. Sebagai pasangan suami isteri yang baharu, pasangan itu perlulah bijak ____________ untuk
melahirkan institusi keluarga yang kukuh agar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh.
A mengubah nasib keluarga dengan pendidikan sahaja
B menstransformasikan keluarga ke arah kemodenan
C menjana keluarga yang tidak berkemampuan
D merancang sumber kewangan keluarga

10. Dalam institusi keluarga, seseorang ahli keluarga harus mempunyai hubungan erat untuk
menjana muafakat dalam keluarga. Antara cara menjana hubungan erat dalam kalangan ahli
keluarga ialah
I berkongsi suka duka bersama-sama
II saling berhubungan apabila berjauhan
III saling membantu antara satu sama lain
IV meluangkan masa terluang dengan keluarga tersayang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

11. Berdasarkan logo diatas, persatuan tersebut adalah persatuan yang bermatlamatkan
A membina zoo negara
B memansuhkan alam hijau
C membiayai projek mencantikkan alam
D memelihara dan memulihara alam sekitar

12. Pelbagai amalan semasa menyambut perayaan-perayaan di negara kita menunjukkan


I rakyat kita kaya dengan pelbagai budaya
II amalan tertentu mempunyai nilai yang tersendiri
III pelbagai bangsa di negara kita mementingkan diri sendiri
IV budaya orang lain tidak sebaik budaya kita

A I dan II
B III dan IV
C I, II dan III
D I, II, III dan IV

3
13. Berdasarkan logo di atas, apakah badan yang terlibat dalam memberikan kerjasama dengan
pihak masyarakat bagi kegiatan kemasyarakatan?
A Jabatan Kebajikan Masyarakat
B St John Ambulans Malaysia
C Rukun Tetangga
D Jabatan Pertahanan Awam

14. Antara yang berikut, yang manakah merupakan cara untuk memelihara dan mengekalkan
warisan kesenian budaya?
I Melibatkan diri dalam aktiviti kesenian
II Menganjurkan pameran kesenian dan kebudayaan
III Mendedahkan kepada kanak-kanak di peringkat sekolah rendah
IV Memberi elaun bulanan kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti kesenian

A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

15. Pada Tahun Baru Cina, kanak-kanak akan menerima “angpau”. Apakah warna “angpau”
tersebut?
A Hijau
B Merah
C Hitam
D Kuning

16. Perayaan manakah ada perkaitan dengan Gautama Buddha?


A Wesak
B Vaisakhi
C Ponggal
D Deepavali

17. Apakah perayaan yang disambut pada hari yang sama setiap tahun?
A Krismas
B Deepavali
C Tahun Baru Cina
D Hari Raya Aidilfitri

4
18. Antara berikut, yang manakah perayaan-perayaan yang tidak disambut di Semenanjung
Malaysia?
I Vaisakhi
II Hari Gawai
III Hari Tadau Kaamatan
IV Perayaan Ponggal

A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D III dan IV

19. Perayaan Tahun Baru Cina setiap tahun diwakili oleh haiwan tertentu yang terbahagi kepada
kitaran 12 tahun
Antara berikut, yang manakah haiwan-haiwan yang terdapat dalam kitaran tersebut?
I Arnab
II Monyet
III Khinzir
IV Singa
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV

20. Apakah perkataan sinonim dengan perkataan perlembagaan?


A Panduan
B Peraturan
C Tatatertib
D Undang-undang

21. Antara berikut, yang manakah merupakan perkhidmatan awam?


I Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Serdang
II Jururawat Hospital Sultan Abdul Halim
III Jurujual Tesco
IV Pemasang wifi Telekom Malaysia
A I dan II
B II dan IV
C I, II dan III
D I, III dan IV

22. Fenomena El-Nino merupakan sejenis ancaman kepada warganegara Malaysia. Apakah jenis
ancaman tersebut?
A Sosial C Fizikal
B Luaran D Dalaman

5
23. Antara berikut, yang manakah fungsi Bahasa Melayu?
A Bahasa dialek
B Bahasa perpaduan
C Bahasa Pelancongan
D Bahasa antarabangsa

24. Siapakah Ketua Agama di negeri Semenanjung Malaysia?


A Imam Negara C Perdana Menteri
B Menteri Besar D Yang di-Pertuan Agong

25. Kewarganegaraan Malaysia boleh diperolehi melalui cara-cara berikut kecuali


I kuatkuasa undang-undang
II kuatkuasa agama
III pendaftaran
IV pencantuman negara

A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D III dan IV

26. Perbuatan rasuah adalah seperti berikut kecuali


I merugikan negara
II melanggar undang-undang
III perkara yang harus dilakukan untuk memperolehi kebendaan
IV harus dipraktikkan oleh semua warganegara.

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

27. Kelakuan beretika adalah seperti berikut


I membaca akhbar
II menghadiri mesyuarat tepat pada masanya
III melambat-lambatkan kerja
IV amanah dalam menguruskan kewangan

A I dan III
B II dan IV
C I dan IV
D III dan IV

6
28. Berikut adalah pengguna yang rasional kecuali
I beli barang yang mahal
II tidak membuat perbandingan harga
III membuat pilihan tepat
IV prihatin terhadap sesuatu perkhidmatan yang diberikan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

29. Puan Nancy selalu membaca maklumat di atas label tin makanan sebelum membelinya.
Apakah hak yang diamalkan oleh Puan Nancy?
A Hak untuk membuat pilihan
B Hak untuk mendapat maklumat
C Hak untuk menyuarakan pendapat
D Hak untuk mendapat keperluan asas

30. Setiap ibu dan bapa harus menyediakan keperluan untuk anak-anak mereka yang dikenali
sebagai ‘Hak untuk Mendapat Keperluan Asas’.
Apakah keperluan asas tersebut?
A Seluar Jeans
B Telefon bimbit
C Makanan berkhasiat
D Kasut sekolah berjenama yang mahal

31. Apakah tujuan mengetahui hak pengguna?


A Untuk mematuhi undang-undang negara
B Untuk menjadi pengguna yang rasional
C Untuk meningkatkan kuasa beli
D Untuk mengawal belanjawan keluarga

32. Antara yang berikut, yang manakah etika pengguna terhadap peniaga?
I Memelihara alam sekitar
II Mematuhi kontrak yang telah dipersetujui
III Membuat pembayaran tepat pada masanya
IV Bekerjasama dan beradab sopan ketika membeli

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

7
Susu rosak sebelum Barang kawalan disorok,
tarikh luput peniaga ditahan

33. Mengapakah kes-kes seperti di atas masih berlaku?


A Peniaga mengikut etika pengeluar
B Peniaga ingin mengurangkan kos
C Pengguna tidak tahu menilai kualiti barang
D Pengguna jarang membuat laporan kepada pihak berkuasa

34. Bagaimanakah anda dapat menjadi seorang pengguna yang bijak?


A Membeli barangan yang kelihatan cantik
B Membeli barangan yang paling murah
C Meminta diskaun setiap kali membeli
D Membuat anggaran perbelanjaan bulanan

35. Merujuk gambar di atas,apakah konsep yang cuba diterapkan oleh Malaysia?
A Susun semula
B Kitar semula
C Seisi semula
D Sapu semula

36. Apakah yang dimaksudkan dengan logo di atas?


A Membakar sampah secara terbuka
B Buang sampah dalam tong yang disediakan
C Mengguna semula sampah tanpa kira kategori
D Mengurangkan sampah, kitar semula, dan guna semula

8
37. Gejala gengsterisme adalah satu cabaran bagi kerajaan Malaysia untuk berusaha membentuk
satu sikap _____________________ dalam kalangan murid-murid sekolah menengah di
Malaysia.
A kerjasama untuk membentuk perpaduan nasional
B kerajinan untuk menjayakan wawasan diri
C kerjasama untuk membasmi masalah sosial
D kerajinan untuk membina keluarga bahagia

38. Namakan agensi kerajaan yang berkaitan dengan logo di atas.


A Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat
B Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
C Kementerian Kesihatan Malaysia
D Kementerian Dalam Negeri

Soalan 39 dan 40 berdasarkan gambar di bawah

39. Apakah nama corak dalam kepercayaan orang India di Malaysia?


A Mandi “Geliga”
B Rekaan “Kolam”
C Kepercayaan “Good Friday”
D Pelita “Cahaya Hari Raya Aidilfitri”

40. Kebiasaannya corak tersebut dibuat pada perayaan


A Hari Gawai
B Thaipusam
C Deepavali
D Krismas

9
Bahagian B: Soalan subjektif (10 markah)

1. Padankan perayaan berikut dengan masyarakat di Malaysia

Perayaan Masyarakat
(a) Chap Goh Mei Sikh
(b) Good Friday Hindu
(c) Pesta Gawai Iban
(d) Ponggal Cina
(e) Vaisakhi Kristian

(5 markah)

2. Lengkapkan rajah di bawah.

(a) (b)

Tanggungjawab
Pengguna

(c) (e)

(d)

(5 markah)

Kertas soalan tamat

10
Untuk kegunaan Bahagian A

Nombor Jawapan Nombor Jawapan


soalan soalan
1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

11