Anda di halaman 1dari 4

RUANG Prodi Semeste

HARI TANGGAL WAKTU Mata Kuliah Dosen Pengasuh KODE MK


KELAS /Semester r
SENIN 15 Januari 2018 08:10 - 10:10 C.31 Kalkulus I A Susy Yuniningsih, ST., MT TSA1202A TSP1A 1
SENIN 15 Januari 2018 08:10 - 10:10 D.31 Kalkulus I C Susy Yuniningsih, ST., MT TSA1202C TSP1C 1
SENIN 15 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.33 Ekonomi Teknik B (2014&2013) Blima Oktaviastuti, S.Pd., M.Pd. TSA7202B TSP7B 7
SENIN 15 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.34 Ekonomi Teknik B (2014&2013) Blima Oktaviastuti, S.Pd., M.Pd. TSA7202B TSP7B 7
SENIN 15 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.35 Ekonomi Teknik Blima Oktaviastuti, S.Pd., M.Pd. TSA7202 TSP7 7
SENIN 15 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.36 Ekonomi Teknik Blima Oktaviastuti, S.Pd., M.Pd. TSA7202 TSP7 7
SENIN 15 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.37 Ekonomi Teknik Blima Oktaviastuti, S.Pd., M.Pd. TSA7202 TSP7 7
SELASA 16 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.26 Pemindahan Tanah Mekanis Abdul Djerni R.,Ir., MT. TSB7204 TSP7 7
SELASA 16 Januari 2018 08:10 - 10:10 D.44 Kalkulus I B Elita Mega Selvia Wijaya, S.Pd., M.Pd TSA1202B TSP1B 1
SELASA 16 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.21 Plat Dan Cangkang Nawir Rasidi, Dr. ST., MT TSB7205 TSP7 7
SELASA 16 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.22 Plat Dan Cangkang Nawir Rasidi, Dr. ST., MT TSB7205 TSP7 7
SELASA 16 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.31 Pemetaan dan SIG A Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSA3208A TSP3A 3
SELASA 16 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.32 Pemetaan dan SIG C Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSA3208C TSP3C 3
SELASA 16 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.33 Pemetaan dan SIG C Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSA3208C TSP3C 3
SELASA 16 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.34 Pemetaan dan SIG C Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSA3208C TSP3C 3
SELASA 16 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.35 Pemetaan dan SIG B Rifky Ardila, ST., MT TSA3208B TSP3B 3
SELASA 16 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.36 Pemetaan dan SIG B Rifky Ardila, ST., MT TSA3208B TSP3B 3
RABU 17 Januari 2018 08:10 - 10:10 C.11 Struktur Rangka Batang B Harvy Irvani, ST., MT TSA3211B TSP3B 3
RABU 17 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.31 Analisis Struktur dengan Matriks A Nawir Rasidi, Dr. ST., MT / Erizaldy Azwar, ST.,MT TSA5201A TSP5A 5
RABU 17 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.32 Analisis Struktur dengan Matriks A Nawir Rasidi, Dr. ST., MT / Erizaldy Azwar, ST.,MT TSA5201A TSP5A 5
RABU 17 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.33 Analisis Struktur dengan Matriks B Nawir Rasidi, Dr. ST., MT TSA5201B TSP5B 5
RABU 17 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.34 Analisis Struktur dengan Matriks B Nawir Rasidi, Dr. ST., MT TSA5201B TSP5B 5
RABU 17 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.35 Analisis Struktur dengan Matriks C Handika Setya W., S.Pd, MT. TSA5201C TSP5C 5
RABU 17 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.24 Mekanika Fluida B Suhudi, ST., MT TSA3207B TSP3B 3
RABU 17 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.25 Mekanika Fluida C Suhudi, ST., MT TSA3207C TSP3C 3
RABU 17 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.27 Mekanika Fluida A Suhudi, ST., MT TSA3207A TSP3A 3
RABU 17 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.37 Bahasa Pemrograman B Harvy Irvani, ST., MT TSA7203B TSP7B 7
RABU 17 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.39 Manajemen Konstruksi B Dipa Supriyanti, S.ST., MT TSA5204B TSP5B 5
TSA5206B/TSA5 TSP5B/TSP5
RABU 17 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.310 Rekayasa Pondasi Dangkal B&C Dipa Supriyanti, S.ST., MT 5
206C C
RABU 17 Januari 2018 13:00 - 15:00 D.44 Kimia Teknik C Ayu Chandra Kartika, ST., MT TSA1203C TSP1C 1
UTA1272/UTA12
KAMIS 18 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.35/B.36 Pendidikan Agama Kristen Protestan F Agus Susilo, S.Pd. TSP1/TK1 1
73
B.26/B.27/B.2 UTA1241/UTA12
KAMIS 18 Januari 2018 10:10 - 12:10 Pendidikan Agama Islam F Muhammad Fauzi Emqi, S.Pd.I., M.Pd.I. TSP1/KEP1 1
8/B.29 42
KAMIS 18 Januari 2018 10:10 - 12:10 E.11 Struktur Rangka Batang C Harvy Irvani, ST., MT TSA3211C TSP3C 3
UTA1259/UTA12 TSP1/MNJ1
KAMIS 18 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.23/B.24 Pendidikan Agama Kristen Katholik H Emeria Yohana T, Dra., S.Pd.,M.Th 1
58B B
JUMAT 19 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.31 Estimasi Bangunan A Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA3205A TSP3A 3
JUMAT 19 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.32 Estimasi Bangunan A Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA3205A TSP3A 3
JUMAT 19 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.33 Estimasi Bangunan B Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA3205B TSP3B 3
JUMAT 19 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.34 Estimasi Bangunan B Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA3205B TSP3B 3
JUMAT 19 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.35 Estimasi Bangunan C Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA3205C TSP3C 3
RUANG Prodi Semeste
HARI TANGGAL WAKTU Mata Kuliah Dosen Pengasuh KODE MK
KELAS /Semester r
JUMAT 19 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.36 Estimasi Bangunan C Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA3205C TSP3C 3
JUMAT 19 Januari 2018 10:10 - 10:40 B.27 Statika dan Mekanika Dasar A Ikrar Hanggara, ST., MT TSA1205A TSP1A 1
JUMAT 19 Januari 2018 10:10 - 10:40 D.43 Rekayasa Hidrologi C Ikrar Hanggara, ST., MT TSA3210C TSP3C 3
JUMAT 19 Januari 2018 10:40 - 11:10 B.27 Statika dan Mekanika Dasar B Ikrar Hanggara, ST., MT TSA1205B TSP1B 1
JUMAT 19 Januari 2018 10:40 - 11:10 D.42 Rekayasa Hidrologi B Ikrar Hanggara, ST., MT TSA3210B TSP3B 3
SABTU 20 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.23 Fisika Teknik A Dian Noorvy Kh.,Dr. ST., MT TSA1201A TSP1A 1
SABTU 20 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.24 Fisika Teknik B Fifi Damayanti, ST. MT. TSA1201B TSP1B 1
SABTU 20 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.25 Fisika Teknik B Fifi Damayanti, ST. MT. TSA1201B TSP1B 1
SABTU 20 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.26 Fisika Teknik C Fifi Damayanti, ST. MT. TSA1201C TSP1C 1
SABTU 20 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.37 Bahasa Pemrograman Harvy Irvani, ST., MT TSA7203 TSP7 7
Aspek Hukum Bangunan dan Standar Keselamatan Kerja
SABTU 20 Januari 2018 10:10 - 12:10 C.11 Yurnalisdel, Ir., MT TSA3203B TSP3B 3
B
Aspek Hukum Bangunan dan Standar Keselamatan Kerja
SABTU 20 Januari 2018 10:10 - 12:10 C.31 Suhudi, ST., MT TSA3203C TSP3C 3
C
Aspek Hukum Bangunan dan Standar Keselamatan Kerja
SABTU 20 Januari 2018 10:10 - 12:10 D.31 Suhudi, ST., MT TSA3203A TSP3A 3
A
SABTU 20 Januari 2018 12:10 - 12:40 B.35 Menggambar Teknik A Fifi Damayanti, ST. MT. TSA1204A TSP1A 1
SABTU 20 Januari 2018 12:10 - 12:40 B.36 Menggambar Teknik B Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA1204B TSP1B 1
SABTU 20 Januari 2018 12:10 - 12:40 B.37 Menggambar Teknik C Fifi Damayanti, ST. MT. TSA1204C TSP1C 1
SABTU 20 Januari 2018 12:10 - 12:40 D.31 Tata Ruang Lingkungan Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSB7202 TSP7 7
SENIN 22 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.25 Bangunan Air B Kiki Frida S., ST., MT TSA5202B TSP5B 5
SENIN 22 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.27 Bangunan Air A Danang Bimo Irinto, ST., MT TSA5202A TSP5A 5
SENIN 22 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.28 Bangunan Air A Danang Bimo Irinto, ST., MT TSA5202A TSP5A 5
SENIN 22 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.29 Bangunan Air C Dian Noorvy Kh.,Dr. ST., MT TSA5202C TSP5C 5
SENIN 22 Januari 2018 08:10 - 10:10 C.11 Rekayasa Hidrologi A Dian Noorvy Kh.,Dr. ST., MT TSA3210A TSP3A 3
SELASA 23 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.24 Diferensial dan Integral Lanjut A Diana Ningrum S.Pd., MT TSA3204A TSP3A 3
SELASA 23 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.25 Diferensial dan Integral Lanjut B Diana Ningrum S.Pd., MT TSA3204B TSP3B 3
SELASA 23 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.37 Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Air Baku (SSPAB) Dian Noorvy Kh.,Dr. ST., MT TSB7201 TSP7 7
SELASA 23 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.310 Diferensial dan Integral Lanjut C Ikrar Hanggara, ST., MT TSA3204C TSP3C 3
SELASA 23 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.21 Kewarganegaraan J M. Romi A.S., SH., M.Kn. UTA1307D TSP1D 1
SELASA 23 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.23 Kewarganegaraan H M. Romi A.S., SH., M.Kn. UTA1307B TSP1B 1
SELASA 23 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.24 Kewarganegaraan I Anis Trianawati, S.Pd.I.,M.Pd.I UTA1307C TSP1C 1
SELASA 23 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.25 Kewarganegaraan G Anis Trianawati, S.Pd.I.,M.Pd.I UTA1307A TSP1A 1
SELASA 23 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.27 Manajemen Konstruksi C Blima Oktaviastuti, S.Pd., M.Pd. TSA5204C TSP5C 5
SELASA 23 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.28 Manajemen Konstruksi A Yurnalisdel, Ir., MT TSA5204A TSP5A 5
SELASA 23 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.29 Manajemen Konstruksi A Yurnalisdel, Ir., MT TSA5204A TSP5A 5
SELASA 23 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.21 Kimia Teknik A Wahyu Diah Proborini, S.Si., MP TSA1203A TSP1A 1
SELASA 23 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.22 Kimia Teknik A Wahyu Diah Proborini, S.Si., MP TSA1203A TSP1A 1
SELASA 23 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.23 Kimia Teknik B Wahyu Diah Proborini, S.Si., MP TSA1203B TSP1B 1
SELASA 23 Januari 2018 13:00 - 15:00 D.32 Rekayasa Pondasi Dangkal A Yurnalisdel, Ir., MT TSA5206A TSP5A 5
SELASA 23 Januari 2018 13:00 - 15:00 D.33 Rekayasa Pondasi Dangkal A Yurnalisdel, Ir., MT TSA5206A TSP5A 5
RABU 24 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.31 Rekayasa Gempa A Nawir Rasidi, Dr. ST., MT / Erizaldy Azwar, ST.,MT TSA5205A TSP5A 5
RUANG Prodi Semeste
HARI TANGGAL WAKTU Mata Kuliah Dosen Pengasuh KODE MK
KELAS /Semester r
RABU 24 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.32 Rekayasa Gempa A Nawir Rasidi, Dr. ST., MT / Erizaldy Azwar, ST.,MT TSA5205A TSP5A 5
RABU 24 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.33 Rekayasa Gempa B Nawir Rasidi, Dr. ST., MT TSA5205B TSP5B 5
RABU 24 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.34 Rekayasa Gempa B Nawir Rasidi, Dr. ST., MT TSA5205B TSP5B 5
RABU 24 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.35 Rekayasa Gempa B Nawir Rasidi, Dr. ST., MT TSA5205B TSP5B 5
RABU 24 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.36 Rekayasa Gempa C Handika Setya W., S.Pd, MT. TSA5205C TSP5C 5
RABU 24 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.24 Konstruksi Baja II A Diana Ningrum S.Pd., MT TSA5203A TSP5A 5
TSA5203B/TSA5 TSP5B/TSP5
RABU 24 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.25 Konstruksi Baja II B/C Handika Setya W., S.Pd, MT. 5
203C C
RABU 24 Januari 2018 10:10 - 12:10 E.11 Praktikum Mekanika Tanah A Kiki Frida S., ST., MT TSA3102A TSP3A 3
RABU 24 Januari 2018 10:10 - 12:10 E.11 Praktikum Mekanika Tanah B Danang Bimo Irinto, ST., MT TSA3102B TSP3B 3
RABU 24 Januari 2018 10:10 - 12:10 E.11 Praktikum Mekanika Tanah C Kiki Frida S., ST., MT TSA3102C TSP3C 3
RABU 24 Januari 2018 13:00 - 15:00 C.31 Bahasa Indonesia AA Pidekso Adi,H. Drs., M.Pd UTA1214A TSP1A 1
RABU 24 Januari 2018 13:00 - 15:00 D.31 Bahasa Indonesia AA Pidekso Adi,H. Drs., M.Pd UTA1214A TSP1A 1
RABU 24 Januari 2018 13:00 - 15:00 D.32 Bahasa Indonesia AB Pidekso Adi,H. Drs., M.Pd UTA1214B TSP1B 1
RABU 24 Januari 2018 13:00 - 15:00 D.33 Bahasa Indonesia AB Pidekso Adi,H. Drs., M.Pd UTA1214B TSP1B 1
KAMIS 25 Januari 2018 08:10 - 10:10 D.44 Teknik Pelaksanaan dan Alat Berat B Adjib Karjanto, Drs., MT TSA3206B TSP3B 3
KAMIS 25 Januari 2018 08:10 - 10:10 E.11 TLTA (Teknik Listrik Tenaga Air) (Energi) Suhudi, ST., MT TSB7203 TSP7 7
KAMIS 25 Januari 2018 10:10 - 12:10 D.41 Wawasan Kebangsaan J M. Romi A.S., SH., M.Kn. UTA1283 TSP7 7
KAMIS 25 Januari 2018 10:10 - 12:10 D.42 Wawasan Kebangsaan J M. Romi A.S., SH., M.Kn. UTA1283 TSP7 7
KAMIS 25 Januari 2018 10:10 - 12:10 D.43 Wawasan Kebangsaan J M. Romi A.S., SH., M.Kn. UTA1283 TSP7 7
KAMIS 25 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.21 Bahasa Inggris N HM. Satriyo, Drs UTA1221A TSP1A 1
KAMIS 25 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.22 Bahasa Inggris N HM. Satriyo, Drs UTA1221A TSP1A 1
KAMIS 25 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.24 Bahasa Inggris O HM. Satriyo, Drs UTA1221B TSP1B 1
KAMIS 25 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.25 Bahasa Inggris O HM. Satriyo, Drs UTA1221B TSP1B 1
JUMAT 26 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.23 Studio Perancangan I (Keairan dan Jalan Raya) A Dian Noorvy Kh.,Dr. ST., MT TSA7204A TSP7A 7
JUMAT 26 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.23 Studio Perancangan I (Keairan dan Jalan Raya) B Kiki Frida S., ST., MT TSA7204B TSP7B 7
JUMAT 26 Januari 2018 08:10 - 10:10 D.31 Struktur Kayu A Adjib Karjanto, Drs., MT TSA5209A TSP5A 5
JUMAT 26 Januari 2018 08:10 - 10:10 D.43 Struktur Kayu B Adjib Karjanto, Drs., MT TSA5209B TSP5B 5
JUMAT 26 Januari 2018 08:10 - 10:10 D.44 Struktur Kayu C Adjib Karjanto, Drs., MT TSA5209C TSP5C 5
JUMAT 26 Januari 2018 10:10 - 10:40 C.11 Praktikum Ilmu Ukur Tanah C Rifky Ardila, ST., MT TSA3101C TSP3C 3
JUMAT 26 Januari 2018 10:40 - 11:10 B.38 Utilitas Bangunan A Andy Kristafi A., ST., MT TSA5208A TSP5A 5
JUMAT 26 Januari 2018 10:40 - 11:10 B.39 Utilitas Bangunan B Andy Kristafi A., ST., MT TSA5208B TSP5B 5
JUMAT 26 Januari 2018 10:40 - 11:10 C.31 Teknik Pelaksanaan dan Alat Berat A Andy Kristafi A., ST., MT TSA3206A TSP3A 3
JUMAT 26 Januari 2018 10:40 - 11:10 D.31 Teknik Pelaksanaan dan Alat Berat C Andy Kristafi A., ST., MT TSA3206C TSP3C 3
JUMAT 26 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.21 Perencanaan Konstruksi Beton A Diana Ningrum S.Pd., MT TSA7101A TSP7A 7
JUMAT 26 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.22 Perencanaan Konstruksi Beton A Diana Ningrum S.Pd., MT TSA7101A TSP7A 7
JUMAT 26 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.26 Perencanaan Konstruksi Beton B Diana Ningrum S.Pd., MT TSA7101B TSP7B 7
JUMAT 26 Januari 2018 13:00 - 15:00 B.27 Perencanaan Konstruksi Beton B Diana Ningrum S.Pd., MT TSA7101B TSP7B 7
JUMAT 26 Januari 2018 13:00 - 15:00 C.31 Struktur Beton Bertulang II B Handika Setya W., S.Pd, MT. TSA5207B TSP5B 5
JUMAT 26 Januari 2018 13:00 - 15:00 D.31 Struktur Beton Bertulang II A Diana Ningrum S.Pd., MT TSA5207A TSP5A 5
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.29 Praktikum Ilmu Ukur Tanah A Ikrar Hanggara, ST., MT TSA3101A TSP3A 3
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.31 Teknik Lalu Lintas B M. Nasri Abdoel Wahid, Ir., M.Eng TSA5211B TSP5B 5
RUANG Prodi Semeste
HARI TANGGAL WAKTU Mata Kuliah Dosen Pengasuh KODE MK
KELAS /Semester r
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.32 Teknik Lalu Lintas B M. Nasri Abdoel Wahid, Ir., M.Eng TSA5211B TSP5B 5
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.35 Praktikum Ilmu Ukur Tanah B Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSA3101B TSP3B 3
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.36 Praktikum Ilmu Ukur Tanah B Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSA3101B TSP3B 3
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.37 Praktikum Ilmu Ukur Tanah B Pamela Dinar Rahma, ST., MT TSA3101B TSP3B 3
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.38 Teknik Lalu Lintas C Blima Oktaviastuti, S.Pd., M.Pd. TSA5211C TSP5C 5
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.39 Teknik Lalu Lintas A Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA5211A TSP5A 5
SABTU 27 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.310 Teknik Lalu Lintas A Galih Damar Pandulu, ST., MT TSA5211A TSP5A 5
SABTU 27 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.21 Mekanika Tanah II B Danang Bimo Irinto, ST., MT TSA3209B TSP3B 3
SABTU 27 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.22 Mekanika Tanah II B Danang Bimo Irinto, ST., MT TSA3209B TSP3B 3
SABTU 27 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.25 Mekanika Tanah II C Kiki Frida S., ST., MT TSA3209C TSP3C 3
SABTU 27 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.28 Mekanika Tanah II A Kiki Frida S., ST., MT TSA3209A TSP3A 3
SABTU 27 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.29 Mekanika Tanah II A Kiki Frida S., ST., MT TSA3209A TSP3A 3
SENIN 29 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.24 Teknik Jalan Raya I A Rifky Ardila, ST., MT TSA5210A TSP5A 5
SENIN 29 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.25 Teknik Jalan Raya I B M. Nasri Abdoel Wahid, Ir., M.Eng TSA5210B TSP5B 5
SENIN 29 Januari 2018 08:10 - 10:10 B.26 Teknik Jalan Raya I C Rifky Ardila, ST., MT TSA5210C TSP5C 5
SENIN 29 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.39 Sistem Pelelangan Proyek Rifky Ardila, ST., MT TSB7206 TSP7 7
SENIN 29 Januari 2018 10:10 - 12:10 B.310 Sistem Pelelangan Proyek Rifky Ardila, ST., MT TSB7206 TSP7 7
SENIN 29 Januari 2018 10:10 - 12:10 D.32 Statika dan Mekanika Dasar C Handika Setya W., S.Pd, MT. TSA1205C TSP1C 1
SENIN 29 Januari 2018 10:10 - 12:10 D.33 Statika dan Mekanika Dasar C Handika Setya W., S.Pd, MT. TSA1205C TSP1C 1