Anda di halaman 1dari 18

AGIHAN TAJUK MENGIKUT MENGIKUT

PENGGAL 1

TEMPOH TEMPOH
MINGGU PEMERIKSA MINGGU PEMERIKSA
(DARI-HINGGA) (DARI-HINGGA)

1 02/01/2018- 05/01/2018 12 26/03/2018-30/03/2018


1. NOMBOR DAN OPERASI 6. MASA DAN WAKTU
2 08/01/2018- 12/01/2018 13 02/04/2018-06/04/2018

3 15/01/2018- 19/01/2018 14 09/04/2018-13/04/2018


7. PANJANG, JISIM DAN
ISIPADU CECAIR
4 22/01/2018- 26/01/2018 2. PECAHAN 15 16/04/2018-20/04/2018

5 29/01/2018- 02/02/2018 16 23/04/2018-27/04/2018


8. RUANG
6 05/02/2018- 09/02/2018 17 30/04/2018-04/05/2018
3. PERPULUHAN
7 12/02/2018- 16/02/2018 18 07/05/2018-12/05/2018
9. KOORDINAT
8 19/02/2018- 23/02/2018 19 14/05/2018-18/05/2018
4. PERATUS
9 26/02/2018- 02/03/2018 20 21/05/2018-25/05/2018
10. NISBAH DAN KADAR
10 05/03/2018-0903/2018 21 28/05/2018-01/06/2018
5. WANG
PEPERIKSAAN
11 12/03/2018-16/03/2018 22 04/06/2018-08/06/2018
PERTENGAH TAHUN
CUTI PERTENGAHAN
17/03/2018-25/03/2018 09/06/2018- 24/06/2018 CUTI PENGGAL 1
PENGGAL 1
AGIHAN TAJUK MENGIKUT MENGIKUT
PENGGAL 2

TEMPOH TEMPOH
MINGGU PEMERIKSA MINGGU PEMERIKSA
(DARI-HINGGA) (DARI-HINGGA)

23 25/06/2018-29/06/2018 34 17/09/2018-21/09/2018 GERAK GEMPUR 7


11. PENGURUSAN DATA
24 02/07/2018-06/07/2018 35 24/09/2018-28/09/2018 PEPERIKSAAN UPSR

25 09/07/2018-13/07/2018 36 01/10/2018-06/10/2018
12. KEBOLEHJADIAN AKTIVITI PASCA UPSR
TMK DAN RBT
26 16/07/2018-20/07/2018 37 08/10/2018-12/10/2018

AKTIVITI PASCA UPSR


27 23/07/2018-27/07/2018 GERAK GEMPUR 1 38 15/10/2018-19/10/2018
SENI DAN KEBUDAYAAN
PEPERIKSAAN AKHIR
28 30/07/2018-03/08/2018 GERAK GEMPUR 2 39 22/10/2018-26/10/2018
TAHUN
AKTIVITI PASCA UPSR
29 06/08/2018-10/08/2018 GERAK GEMPUR 3 40 29/10/2018-02/11/2018
UNIT BERUNIFORM

30 13/08/2018-17/08/2018 GERAK GEMPUR 4 41 05/11/2018-09/11/2018


AKTIVITI PASCA UPSR
CUTI PERTENGAHAN SUKAN DAN PERMAINAN
18/08/2018-26/08/2018 42 12/11/2018-16/11/2018
PENGGAL 2
AKTIVITI PASCA UPSR
31 27/08/2016-30/08/2018 GERAK GEMPUR 5 43 19/11/2018-23/11/2018
KELAB DAN PERSATUAN

32 03/09/2018-07/09/2018 GERAK GEMPUR 6

PEPERIKSAAN
33 10/09/2018-14/09/2018 24/11/2018-31/12/2018 CUTI AKHIR TAHUN
PERCUBAAN UPSR
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR DAN OPERASI

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi 1


sebarang menyelesaikan pengiraan termasuk pembundaran Menyatakan maksud nombor perdana.
nombor. dan pola nombor.

(i) Mengenal pasti nombor perdana dalam


1.2 Nombor lingkungan 100.
perdana. 2 Mengenal pasti nombor perdana.
(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang
1.3 Nombor nombor hingga tujuh digit dalam perpuluhan juta
hingga tujuh yang melibatkan situasi harian.
1–2 digit. (ii) Membaca, menyebut dan menulis sebarang Menyatakan nombor hingga tujuh digit
3
nombor hingga tujuh digit dalam pecahan juta dalam perpuluhan juta dan pecahan juta.
02/01/2018 yang penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang
melibatkan situasi harian.
hingga (iii) Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan
Menyelesaikan masalah harian rutin
12/01/2018 juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. 4
melibatkan nombor dan operasi.
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan
nombor bulat, perpuluhan dan pecahan bagi
operasi tambah, tolak, darab bahagi dan operasi
bergabung termasuk penggunaan anu dalam Menyelesaikan masalah harian rutin
situasi yang diberi. 5 melibatkan nombor dan operasi dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 melibatkan nombor dan operasi secara
kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. PECAHAN

STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1 Membaca ayat matematik yang melibatkan
2.1 Darab (i) Mendarab sebarang pecahan wajar dan nombor pecahan.
pecahan. bercampur dengan pecahan wajar dan nombor
bercampur.
Menyatakan langkah-langkah
2
(i) Membahagi sebarang pecahan wajar dan penyelesaian melibatkan pecahan.
2.2 Bahagi nombor bercampur dengan pecahan wajar dan
pecahan. nombor bulat. Menentukan kewajaran jawapan bagi
3–5 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
(i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pecahan.
15/01/2018 pendaraban dan pembahagian pecahan.
HINGGA 2.3 Penyelesaian
02/02/2018 masalah Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4
melibatkan melibatkan pecahan.
pecahan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan pecahan dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang


6 bukan rutin melibatkan pecahan secara
kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. PERPULUHAN

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi perpuluhan dengan 1 Membaca ayat matematik yang melibatkan
bergabung nombor bulat dan perpuluhan, hasilnya hingga perpuluhan.
perpuluhan. tiga tempat perpuluhan melibatkan situasi harian.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan Mendarab dan membahagi perpuluhan


operasi bergabung perpuluhan dan hasilnya 2
dengan nombor bulat dan perpuluhan.
3.2 Penyelesaian hingga tiga tempat perpuluhan.
masalah.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
6–7 3 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
perpuluhan.
05/02/2018
HINGGA
16/02/2018 Menyelesaikan masalah harian rutin yang
4
melibatkan perpuluhan.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan perpuluhan dengan
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan perpuluhan secara kreatif
dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. PERATUS

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 1 Menyatakan istilah yang melibatkan
masalah simpanan dan pelaburan. peratus bagi simpanan dan pelaburan.
melibatkan
peratus.
Menjelaskan kebaikan melakukan
2
simpanan dan pelaburan.

Menentukan kewajaran jawapan bagi


8-9 3 penyelesaian ayat Matematik melibatkan
19/02/2018 simpanan dan pelaburan.
HINGGA
02/03/2018
Menyelesaikan masalah harian rutin yang
4
melibatkan peratus.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan peratus dengan menggunakan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan peratus secara kreatif dan
inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. WANG

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
Menyatakan untung dan rugi, diskaun,
10.1 Penyelesaian (i) Menyatakan maksud untung dan rugi, diskaun, 1 harga kos, harga jual, bil, invois, rebet,
masalah harga kos, harga jual, bil, invois, rebet, aset dan aset dan liabiliti, faedah dan cukai
melibatkan liabiliti, faedah dan cukai perkhidmatan. perkhidmatan.
wang.
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan
untung dan rugi, diskaun, harga kos, harga jual, Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan
2
bil, invois, rebet, aset dan liabiliti, faedah dan wang.
cukai perkhidmatan.

Menentukan kewajaran jawapan bagi


10 - 11 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
wang.
05/03/2018
HINGGA
16/03/2018
Menyelesaikan masalah harian rutin yang
4
melibatkan wang.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan wang dengan menggunakan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan wang secara kreatif dan
inovatif.

17/03/2018-25/03/2018 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2018


BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6. MASA DAN WAKTU

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.1 Sistem 24 (i) Hubungan antara sistem 12 jam dengan 24 jam. 1 Menyatakan dan mengenal pasti sistem 24
jam. jam.
(i) Mengira tempoh masa dalam sebarang unit
6.2 Tempoh masa.
masa. Perkaitan hubungan antara sistem 12 jam
(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan masa 2 dengan sistem 24 jam dan mengira
6.3 Penyelesaian termasuk zon masa. tempoh masa dalam sebarang unit masa.
masalah
12 – 13 melibatkan Menentukan kewajaran jawapan bagi
masa. 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
masa.
26/03/2018
hingga Menyelesaikan masalah harian rutin yang
4
06/04/2018 melibatkan masa.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan masa menggunakan pelbagai
strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan masa secara kreatif dan
inovatif.
TAJUK : 7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI
CECAIR
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
1 Menyatakan ukuran atau sukatan bagi
7.1 (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan
Penyelesaia panjang, jisim dan isi padu cecair. sesuatu kuantiti.
n masalah
melibatkan
panjang, Menyatakan ayat matematik melibatkan
2
jisim dan isi panjang, jisim dan isi padu cecair.
padu cecair.
Menentukan kewajaran jawapan bagi
14 – 15 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan
panjang, jisim dan isi padu cecair.
09/04/2018
hingga Menyelesaikan masalah harian rutin
20/04/2018 4 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair.

Menyelesaikan masalah harian rutin


5 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 8. RUANG

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

8.1 Sudut (i) Melukis bentuk poligon hingga lapan sisi pada 1
petak segiempat sama dan segitiga sisi serta Menyatakan bentuk poligon.
mengukur sudut-sudut yang terbentuk.
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon.
Melukis bentuk poligon pada petak
(i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan 2
segiempat sama dan segitiga sama sisi.
8.2 Bentuk dua perimeter dan luas gabungan bentuk dua
dimensi. dimensi.
Mengukur sudut-sudut pada bentuk
16 – 17 (i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan 3 segitiga, segiempat dan poligon dengan
8.3 Bentuk tiga luas permukaan dan isi padu gabungan bentuk tepat.
23/04/2018 dimensi. tiga dimensi.
Hingga Menyelesaikan masalah harian rutin yang
04/05/2018 4 melibatkan bentuk dua dimensi dan tiga
dimensi.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan bentuk dua dimensi dan tiga
dimensi dengan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan bentuk dua dimensi dan
tiga dimensi secara kreatif dan inovatif.

01/05/2018 (Selasa ) : CUTI SEMPENA HARI PEKERJA


BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 9. KOORDINAT

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

16.1 Mengaplikasi (i) Menentukan jarak mengufuk dan jarak 1 Menyatakan kedudukan paksi-x, paksi-y
koordinat mencancang antara dua titik. pada sukuan pertama.
pada sukuan
pertama. Menyatakan jarak objek paksi-x, dan jarak
2
paksi-y.

Menentukan kewajaran jawapan bagi


penyelesaian yang melibatkan jarak
3
18 – 19 mengufuk dan jarak mencancang antara
dua titik.
07/05/2018
Hingga Menyelesaikan masalah harian rutin yang
4
melibatkan koordinat.
18/05/2018

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan koordinat menggunakan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan koordinat secara kreatif
dan inovatif.

10/05/2018 (RABU) : CUTI SEMPENA HARI WESAK


BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 10. NISBAH DAN KADARAN

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

10.1 Nisbah dan (i) Mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk a:b 1
kadaran. atau a, yang Membaca nisbah yang diberi.
b
melibatkan nisbah:
a. bahagian kepada bahagian
b. bahagian kepada keseluruhan 2 Mewakilkan nisbah dua kuantiti.
dan
c. keseluruhan kepada bahagian.
20 – 21 (ii) Menyelesaikan masalah harian 3
Menentukan kewajaran jawapan bagi
perwakilan nisbah dua kuantiti.
yang melibatkan nisbah dan
21/05/2018 kadaran yang mudah.
Hingga
Menyelesaikan masalah harian rutin yang
01/06/2018 4
melibatkan nisbah dan kadaran.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan nisbah dan kadaran
menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan nisbah dan kadaran
secara kreatif dan inovatif.

Minggu 22 : 04/06/2018-08/06/2018 ( PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN)


BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 11. PENGURUSAN DATA

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

11.1 Data. (i) Mentafsir data dari piktograf, carta palang dan 1
carta pai. Menyatakan maksud mentafsir data.
(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan:
a. Mod, median, min dan julat.
b. Piktograf, carta palang dan carta pai bagi Menerangkan langkah-langkah yang perlu
sekumpulan data. 2
bagi mentafsir data.

23 – 24 Menentukan kewajaran jawapan bagi


3
penyelesaian melibatkan pentafsiran data.
25/06/208
Hingga Menyelesaikan masalah harian rutin yang
4
06/07/2018 melibatkan perwakilan data.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan perwakilan data menggunakan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan perwakilan data secara
kreatif dan inovatif.
BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 12. KEBOLEHJADIAN

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

12.1 1
(I) Menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam Menyatakan maksud kebolehjadian.
Kebolehjadian.
kehidupan harian yang mungkin berlaku atau
tidak mungkin berlaku..
Menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu
2
peristiwa.
(II) Menyatakan kebolehjadian sutau peristiwa
sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama
25 – 26 3
Menentukan kewajaran jawapan bagi
kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti. sesuatu kebolehjadian.
09/07/2018
HINGGA
Menyelesaikan masalah harian rutin yang
20/07/2018 4
melibatkan kebolehjadian.

Menyelesaikan masalah harian rutin yang


5 melibatkan kebolehjadian menggunakan
pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian bukan rutin


6 yang melibatkan kebolehjadian secara
kreatif dan inovatif.
GERAK GEMPUR 1 : TOPIK 1 HINGGA 3

BIDANG NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK 1. NOMBOR DAN OPERASI 2. PECAHAN 3. PERPULUHAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN

27 1.1 Aplikasikan sebarang nombor. 2.1 Darab pecahan. 3.1 Operasi bergabung perpuluhan.
1.2 Nombor perdana. 2.2 Bahagi pecahan. 3.2 Penyelesaian masalah.
23/07/2018
1.3 Nombor hingga tujuh digit. 2.3 Penyelesaian masalah melibatkan
HINGGA
pecahan
27/07/2018

GERAK GEMPUR 2 : TOPIK 4 HINGGA 5

TAJUK 4. PERATUS 5. WANG

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN

28
30/07/2018
HINGGA 4.1 Penyelesaian masalah melibatkan peratus. 10.1 Penyelesaian masalah melibatkan wang
03/08/2018
GERAK GEMPUR 3 : TOPIK 6 HINGGA 8

BIDANG SUKATAN DAN GEOMETRI

7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU


TAJUK 6. MASA DAN WAKTU 8. RUANG
CECAIR

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN

6.1 Sistem 24 jam. 8.1 Sudut


7.1 Penyelesaian masalah
29
melibatkan panjang, jisim dan
6.2 Tempoh masa. 8.2 Bentuk dua dimensi.
isi padu cecair.
06/08/201
HINGGA 6.3 Penyelesaian
11/08/2018 8.3 Bentuk tiga dimensi.
masalah melibatkan masa.

GERAK GEMPUR 4 : TOPIK 9 HINGGA 11

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA

TAJUK 9. KOORDINAT 10. NISBAH DAN KADARAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN

30
13/08/2018 9.1 Mengaplikasi koordinat pada sukuan pertama.
HINGGA 10.1 Nisbah dan kadaran.
17/08/2018
18/08/2018-26/08/2018 ; CUTI PERTENGAHAN

GERAK GEMPUR 5 : TOPIK 11 HINGGA 12

BIDANG STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

TAJUK 11. PENGURUSAN DATA 12. KEBOLEHJADIAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD KANDUNGAN

31
27/08/2016
HINGGA 11.1 Data. 12.1 Kebolehjadian.
30/08/2018

32
03/09/2018
GERAK GEMPUR 6 : TOPIK 1 HINGGA 12
HINGGA
07/09/2018

33
10/09/2018 PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
HINGGA 14/09/2018

34
17/09/2018
GERAK GEMPUR 7 : TOPIK 1 HINGGA 12
HINGGA
21/09/2018
MINGGU TARIKH AKTIVITI / PROGRAM
24/09/2018
35 HINGGA PEPERIKSAAN UPSR
28/09/2018

36 01/10/2018-06/10/2018
AKTIVITI PASCA UPSR
PROJEK TMK DAN RBT
37 08/10/2018-12/10/2018

AKTIVITI PASCA UPSR


38 15/10/2018-19/10/2018
PROJEK SENI DAN KEBUDAYAAN

39 22/10/2018-26/10/2018 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

AKTIVITI PASCA UPSR


40 29/10/2018-02/11/2018
PROJEK SERAJAH DAN UNIT BERUNIFORM
AKTIVITI PASCA UPSR
41 05/11/2018-09/11/2018
PAJSK
AKTIVITI PASCA UPSR
42 12/11/2018-16/11/2018
SUKAN DAN PERMAINAN
AKTIVITI PASCA UPSR
43 19/11/2018-23/11/2018
KELAB DAN PERSATUAN

24/11/2018-31/12/2018 CUTI AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH :
KHARUL NISAK BINTI ABDUL RAHMAN
KETUA PANITIA MATEMATIK
SK TAMAN EHSAN, KEPONG, SELANGOR