Anda di halaman 1dari 22

TAHUN 5

2018
MATEMATIK TAHUN 5
PECAHAN TAJUK MENGIKUT MINGGU

PENGGAL 1
TEMPOH TEMPOH
MINGGU TAJUK MINGGU TAJUK
(DARI-HINGGA) (DARI-HINGGA)
6. OPERASI
1 02/01/2018- 05/01/2018 12 26/03/2018-30/03/2018
1. NOMBOR BULAT BERGABUNG
HINGGA 1 000 000
2 08/01/2018- 12/01/2018 13 02/04/2018-06/04/2018
7. PECAHAN
3 15/01/2018- 19/01/2018 2. TAMBAH DALAM 14 09/04/2018-13/04/2018
LINGKUNGAN 1 000
4 22/01/2018- 26/01/2018 000 15 16/04/2018-20/04/2018
8. PERPULUHAN
5 29/01/2018- 02/02/2018 3. TOLAK DALAM 16 23/04/2018-27/04/2018
LINGKUNGAN 1 000
6 05/02/2018- 09/02/2018 000 17 30/04/2018-04/05/2018
9. PERATUS
7 12/02/2018- 16/02/2018 4. DARAB DALAM 18 07/05/2018-11/05/2018
LINGKUNGAN 1 000
8 19/02/2018- 23/02/2018 000 19 14/05/2018-18/05/2018
10. WANG DALAM
9 26/02/2018- 02/03/2018 5. BAHAGI DALAM 20 21/05/2018-25/05/2018 LINGKUNGA RM1 000
LINGKUNGAN 1 000 000
10 05/03/2018-09/03/2018 000 21 28/05/2018-01/06/2018

6. OPERASI PEPERIKSAAN
11 12/03/2018-16/03/2018 22 04/06/2018-08/06/2018
BERGABUNG PERTENGAH TAHUN
CUTI
17/03/2018-25/03/2018 PERTENGAHAN 09/06/2018-24/06/2018 CUTI PENGGAL 1
PENGGAL 1
PENGGAL 2

TEMPOH TEMPOH
MINGGU PEMERIKSA MINGGU PEMERIKSA
(DARI-HINGGA (DARI-HINGGA

23 25/06/2018-29/06/2018 33 10/09/2018-14/09/2018
11.MASA & WAKTU 16. KOORDINAT
24 02/07/2018-06/07/2018 34 17/09/2018-21/09/2018

25 09/07/2018-13/07/2018 35 24/09/2018-28/09/2018 UPSR


12. UKURAN
PANJANG 17. NISBAH DAN
26 16/07/2018-20/07/2018 36 01/10/2018-06/10/2018
KADAR

27 23/07/2018-27/07/2018 37 08/10/2018-12/10/2018
18. PENGURUSAN
13. JISIM
DATA
28 30/07/2018-03/08/2018 38 15/10/2018-19/10/2018

PEPERIKSAAN AKHIR
29 06/08/2018-10/08/2018 39 22/10/2018-26/10/2018
TAHUN
14. ISIPADU CECAIR
PASCA PEPERIKSAAN
30 13/08/2018-17/08/2018 40 29/10/2018-02/11/2018
UNIT BERUNIFORM
CUTI
18/08/2018-26/08/2018 PERTENGAHAN 41 05/11/2018-09/11/2018 PASCA PEPERIKSAAN
PENGGAL 2 SUKAN DAN
PERMAINAN
31 27/08/2016-30/08/2018 42 12/11/2018-16/11/2018
15. RUANG PASCA PEPERIKSAAN
32 03/09/2018-07/09/2018 43 19/11/2018-23/11/2018 KELAB DAN
PERSATUAN
MINGGU
STANDARD PRESTASI

TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

1.1 Nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 1 Menyatakan sebarang nombor
1 000 000 yang diberi dalam perkataan dan angka. hingga 1 000 000.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. 2 Menentukan nilai tempat dan
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
. nilai digit. nombor hingga 1 000 000
(iv) Menyusun nombor hingga 1 000 000 mengikut tertib menaik 3 Menganggar dan
1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000

dan tertib menurun. membundarkan sebarang


nombor hingga ratus ribu yang
NOMBOR DAN OPERASI
02/01/2018- 12/01/2018

. terdekat.
1.2 Anggaran (i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang 4 Mengelas dan melengkapkan
1 hingga 2

bagi sesuatu munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi. pola nombor.
kuantiti.

1.3 Nombor (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor genap dan nombor ganjil. 5 Menyelesaikan masalah harian
dalam bentuk (ii) Melengkapkan pola bagi nombor genap dan nombor ganjil. yang rutin bagi sebaran
pola. nombor dengan pelbagai
strategi.
1.4 Aplikasi (i) Membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang 6 Menyelesaikan masalah harian
sebarang nombor terdekat. yang bukan rutin bagi sebarang
(ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor nombor dengan kreatif dan
yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat inovatif.
MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

2.1 Penambahan 1 Membaca ayat matematik dan menambah


sebarang dua (i) Menambah sebarang dua, tiga, empat dan lima sebarang dua nombor tanpa mengumpul
hingga lima nombor hingga enam digit hasil tambahnya hingga semula.
nombor. 1 000 000 termasuk membuat anggaran. 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin
2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

(ii) Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan untuk hasil tambah.


anu dalam penambahan hingga tiga nombor.
3 Menambah sebarang dua, tiga, empat dan
NOMBOR DAN OPERASI
15/01/2018- 26/01/2018

lima nombor hingga enam digit hasil


tambahnya hingga 1 000 000, termasuk
3 hingga 4

melibatkan anu dan menentukan


kewajaran jawapan.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan penambahan.
2.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
masalah. penambahan hingga tiga nombor. melibatkan penambahan dengan pelbagai
strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan penambahan
secara kreatif dan inovatif.
*CUTI TAHUN BARU CINA : 26/01/2017-27/01/2017 ( KHAMIS-JUMAAT)
MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

3.1 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor hingga 1 000 000 1 Membaca ayat matematik dan menolak
sebarang dua termasuk membuat anggaran. dua nombor tanpa mengumpul semula.
nombor. (ii) Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin
3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

melibatkan penolakan dua nombor. untuk baki.

3 Menolak sehingga dua nombor daripada


NOMBOR DAN OPERASI
29/01/2018- 09/02/2018

satu nombor hingga 1 000 000, termasuk


3.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada melibatkan anu dan menentukan
5 hingga 6

berturut-turut dua sebarang nombor hingga 1 000 000 termasuk kewajaran jawapan.
nombor daripada membuat anggaran. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
sebarang nombor melibatkan penolakan.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan penolakan dengan pelbagai
strategi.
3.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 6 Menyelesaikan masalah harian yang
masalah. penolakan. bukan rutin melibatkan penolakan secara
kreatif dan inovatif.
 CUTI TAHUN BARU CINA : 30/01/2017-31/01/2017 (ISNIN-SELASA)
 CUTI THAIPUSAM : 9/2/2017 (KHAMIS) :
MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

4.1 Pendaraban (i) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga 1 Membaca ayat matematik dan mendarab
dua nombor. dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 1 sebarang nombor dengan nombor satu
000 000 termasuk membuat anggaran. digit tanpa mengumpul semula.
4. DARAB DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

4.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin
masalah. pendaraban dua nombor. untuk hasil darab.
3 Mendarab sebarang nombor dengan
NOMBOR DAN OPERASI
12/02/2018- 23/02/2018

nombor hingga dua digit, 100 dan 1000


4.3 Penggunaan (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan pendaraban dua dan hasil darabnya hingga 1 000 000,
7 hingga 8

anu dalam nombor. termasuk melibatkan anu dan menentukan


pendaraban. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi kewajaran jawapan.
harian pendaraban dua nombor. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
(iii) Menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan anu melibatkan pendaraban dua nombor
dalam pendaraban dua nombor. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan pendaraban dengan pelbagai
strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan pendaraban secara
kreatif dan inovatif.
MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

5.1 pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 1 Membaca ayat matematik dan membahagi
nombor. dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 sebarang nombor dengan nombor satu
termasuk membuat anggaran. digit tanpa mengumpul semula.

5.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin
5. BAHAGI DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

masalah. pembahagian dua nombor. untuk bahagi.

3 Membahagi sebarang nombor hingga 1


NOMBOR DAN OPERASI
26/02/2018- 09/03/2018

000 000 dengan nombor satu digit, dua


5.3 Penggunaan (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan pembahagian digit, 100 dan 1000, termasuk melibatkan
9 hingga 10

anu dalam dua nombor. anu dan menentukan kewajaran jawapan.


pembahagian (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan situasi
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
harian pembahagian dua nombor.
melibatkan pembahagian dua nombor.
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat matematik yang
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan pembahagian dua nombor.
melibatkan pembahagian dengan pelbagai
strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang


bukan rutin melibatkan pembahagian
secara kreatif dan inovatif.

20/3/ 2017 - 24/3/2017 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.1 Operasi (i) Mengira bagi operasi bergabung: 1 Menyatakan urutan operasi bergabung
Bergabung a. Menambah dan mendarab,
b. Menolak dan mendarab, 2 Mengira operasi bergabung
c. Menambah dan membahagi,
d. Menolak dan membahagi hasilnya dalam
3 Menentukan kewajaran jawapan operasi
lingkungan 1 000 000.
bergabung.
6. OPERASI BERGABUNG
NOMBOR DAN OPERASI
12/03/2018-30/03/2018

6.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
11 DAN 12

melibatkan operasi bergabung.


masalah. operasi bergabung dan hasilnya dalam lingkungan 1
000 000.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


6.3 Operasi (i) Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung melibatkan operasi bergabung dengan
bergabung termasuk yang melibatkan tanda kurung hasilnya pelbagai strategi.
melibatkan tanda dalam lingkungan 1 000 000. 6 Menyelesaikan masalah harian yang
kurung. bukan rutin melibatkan operasi bergabung
secara kreatif dan inovatif.

17/03/2018-25/03/2018 : CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

7.1 Penambahan (i) Menambah hingga tiga nombor melibatkan nombor 1 Membaca ayat matematik pecahan dan
pecahan. bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang menyatakan maksud ‘daripada’ dalam
penyebutnya hingga 10. pecahan.

2 Menyatakan langkah-langkah
penyelesaian melibatkan pecahan.

7.2 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor 3 Menyelesaikan ayat matematik yang
NOMBOR DAN OPERASI

pecahan. bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang .melibatkan pecahan
02/04/2018-13/04/2018

penyebutnya hingga 10.


7. PECAHAN
13 hingga 14

(ii) (ii) Menolak sebarang dua nombor daripada satu 4 Menentukan kewajaran jawapan bagi
nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan penyelesaian ayat matematik yang
nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. melibatkan pecahan.

7.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nombor melibatkan nombor 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
dan penolakan bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang melibatkan pecahan dengan menggunakan
pecahan. penyebutnya hingga 10. pelbagai strategi.

7.4 Konsep (i) Menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor 6 Menyelesaikan masalah harian yang
‛daripada’ dalam bercampur daripada sesuatu kuantiti. bukan rutin melibatkan pecahan secara
pecahan. kreatif dan inovatif.
MINGGU
STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

8.1 Penambahan (i) Menambah tiga nombor perpuluhan hingga tiga 1 Membaca ayat matematik dan
perpuluhan. tempat perpuluhan. menyelesaikan operasi asas melibatkan
perpuluhan tanpa mengumpul semula.

8.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada 2 Menyelesaikan ayat matematik
perpuluhan. sebarang nombor hingga tiga tempat perpuluhan. melibatkan perpuluhan.

8.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nombor perpuluhan hingga 3 Menyelesaikan ayat matematik
NOMBOR DAN OPERASI

dan penolakan tiga tempat perpuluhan. melibatkan perpuluhan dan menentukan


16/04/2018-27/04/2018

8. PERPULUHAN

perpuluhan. kewajaran jawapan


15 HINGGA 16

8.4 Pendaraban (i) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
perpuluhan. perpuluhan dengan nombor hingga dua digit, 100 melibatkan nombor perpuluhan hingga
dan 1000. tiga tempat perpuluhan.
8.5 Pembahagian (i) Membahagi nombor dengan nombor hingga dua 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
perpuluhan. digit,100, 1000 dan hasilnya hingga tiga tempat melibatkan nombor perpuluhan hingga
perpuluhan. tiga tempat perpuluhan dengan
menggunakan pelbagai strategi.
8.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 6 Menyelesaikan masalah harian yang
masalah. perpuluhan dan hasilnya hingga tiga tempat bukan rutin melibatkan nombor
perpuluhan. perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
secara kreatif dan inovatif.
MINGGU
STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

9.1 Nilai peratus (i) Menukar peratus kepada pecahan dan sebaliknya. 1 Menerangkan langkah-langkah
(ii) Menukar nombor bercampur kepada peratus dan penyelesaian yang melibatkan peratus.
sebaliknya.
2 Menukar pecahan dan nombor bercampur
(iii) Mengira peratus daripada suatu kuantiti.
kepada peratus dan sebaliknya serta
mengira peratus daripada suatu kuantiti.
NOMBOR DAN OPERASI

9.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan 3 Menentukan kewajaran jawapan yang
30/04/2018-11/05/2018

melibatkan peratus.
masalah. peratus
17 HINGGA 18

9. PERATUS

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan peratus.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan peratus dengan pelbagai
strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang


bukan rutin melibatkan peratus secara
kreatif dan inovatif.

HARI PERAYAAN WESAK : 10/05/2017 (RABU)


MINGGU
STANDARD PRESTASI

TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

10.1 Penambahan nilai (i) Menambah hingga lima nilai wang melibatkan 1 Membaca ayat matematik melibatkan
wang. ringgit dan sen. wang dan menerangkan langkah-
10.2 Penolakan nilai (i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang langkah penyelesaianya.
wang. nilai wang melibatkan ringgit dan sen.
10. WANG DALAM LINGKUNGAN RM100 000

10.3 Penambahan dan (i) Menambah dan menolak nilai wang melibatkan 2 Menyelesaikan ayat matemaik
penolakan nilai wang. ringgit dan sen. melibatkan wang.
10.4 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua 3 Menentukan kewajaran jawapan bagi
digit, 100 dan 1000 melibatkan ringgit dan sen. penyelesaian ayat matematik
NOMBOR DAN OPERASI

nilai wang.
14/05/2018-01/06/2018

10.5 Pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua melibatkan wang.
19 HINGGA 21

nilai wang. digit, 100 dan 1000 melibatkan ringgit dan sen.
10.6 Penyelesaian (i) Mendarab dan membahagi nilai wang melibatkan 4 Menyelesaikan masalah harian yang
masalah. ringgit dan sen. rutin melibatkan wang.
10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian termasuk 5 Menyelesaikan masalah harian yang
masalah melibatkan menggunakan pelbagai instrumen pembayaran yang rutin melibatkan wang dengan
wang. melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pelbagai strategi.
pembahagian, gabungan operasi tambah dan tolak,
gabungan operasi darab dan bahagi nilai wang.
10.8 Faedah. (i) Menyatakan keperluan memahami faedah mudah 6 Menyelesaikan masalah harian yang
dan faedah kompaun dalam simpanan. bukan rutin melibatkan wang secara
(ii) Merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi kreatif dan inovatif.
mencapai matlamat kewangan jangka pendek.
10.9 Pelan perbelanjaan (i) Menyediakan rekod kewangan bagi mencapai
dan simpanan. matlamat kewangan.

29 Mei 2018 - Selasa : Cuti Sempena Perayaan Hari Wesak

Minggu 22 : 04/06/2018-08/06/2018 : Peperiksaan Pertengah Tahun

09/06/2018-24/06/2018 : Cuti Penggal 1


15-16 Jun - Jumaat, Sabtu : Cuti Perayaan Aidilfitri
MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

11.1 Perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan 1 Menyatakan perkaitan antara unit masa.
Masa tahun, dekad dan abad.

11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: 2 Menerangkan langkah-langkah
melibatkan masa (a) tahun dan dekad, (b) tahun dan abad. menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit masa.
11.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa
NOMBOR DAN OPERASI

melibatkan masa melibatkan: 3 Menentukan kewajaran jawapan bagi


25/06/2018-06/07/2018

11.MASA & WAKTU

(a) tahun dan dekad, (b) tahun dan abad. penyelesaian ayat matematik melibatkan
23 hingga 24

unit masa.
11.4 Pendaraban Mendarab melibatkan: 4 Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan masa (a) tahun dan dekad, rutin melibatkan unit masa
(b) tahun dan abad, dengan nombor hingga dua digit.

11.5 Pembahagian Membahagi melibatkan: 5 Menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan masa. (a) tahun dan dekad, rutin melibatkan unit masa dengan
(b) tahun dan abad, dengan nombor hingga dua digit. menggunakan pelbagai strategi.

11.6 Penyelesaian Menyelesaikan masalah harian melibatkan 6 Menyelesaikan masalah harian yang
masalah melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian bukan rutin melibatkan unit masa secara
masa dan waktu masa. kreatif dan inovatif.
STANDARD PRESTASI
MINGGU

TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

12.1 Penukaran unit (i) Menukar unit ukuran panjang melibatkan: 1 Menukar unit ukuran panjang dalam
panjang dalam (a) milimeter dan sentimeter, perpuluhan dan pecahan
perpuluhan dan (b) sentimeter dan meter, 2 Menerangkan langkah-langkah
pecahan. (c) meter dan kilometer menyelesaikan ayat matematik
dalam perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. melibatkan unit panjang.
12.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan 3 Menentukan kewajaran jawapan bagi
panjang perpuluhan dan pecahan dengan tanpa dan penyelesaian ayat matematik melibatkan
penukaran unit. unit panjang.
SUKATAN & GEOMETRI
09/07/2018-20/07/2018

12.3 Penolakan (i) Menolak dua ukuran panjang dari satu ukuran 4 Menyelesaikan masalah harian yang
12. PANJANG
25 hingga 26

panjang panjang melibatkan perpuluhan dan pecahan tanpa rutin melibatkan unit panjang.
dan dengan penukaran unit.
12.4 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang melibatkan perpuluhan 5 Menyelesaikan masalah harian yang
panjang dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, rutin melibatkan unit panjang.
100 dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit. dengan menggunakan pelbagai strategi.
12.5 Pembahagian (i) Membahagi ukuran panjang melibatkan perpuluhan 6 Menyelesaikan masalah harian yang
panjang dan pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, bukan rutin melibatkan unit panjang.
100 dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit. secara kreatif dan inovatif.
12.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan
masalah melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan
panjang pembahagian panjang dalam perpuluhan dan
pecahan.
MINGGU
STANDARD PRESTASI

TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

13.1 Penukaran unit (i) Menukar unit gram dan kilogram melibatkan 1 Menukar unit jisim dalam perpuluhan
jisim dalam perpuluhan dan pecahan dan pecahan
perpuluhan dan
2 Menerangkan langkah-langkah
pecahan.
menyelesaikan ayat matematik
13.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga jisim dalam perpuluhan dan
melibatkan unit jisim.
jisim pecahan tanpa dan dengan penukaran unit.
3 Menentukan kewajaran jawapan bagi
13.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua jisim dari satu jisim dalam penyelesaian ayat matematik melibatkan
SUKATAN & GEOMETRI
23/07/2018-03/08/2018

jisim perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan


unit jisim.
27 HINGGA 28

penukaran unit.
4 Menyelesaikan masalah harian yang
13. JISIM

13.4 Pendaraban (i) Mendarab jisim dalam perpuluhan dan pecahan rutin melibatkan unit jisim.
jisim dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran unit hingga tiga tempat 5 Menyelesaikan masalah harian yang
perpuluhan. rutin melibatkan unit jisim.
13.5 Pembahagian (i) Membahagi jisim dalam perpuluhan dan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi.
jisim dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran unit.
6 Menyelesaikan masalah harian yang

13.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan bukan rutin melibatkan unit jisim. secara

masalah melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan kreatif dan inovatif.

jisim pembahagian jisim dalam perpuluhan dan pecahan.


MINGGU
STANDARD PRESTASI

TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

14.1 Penukaran unit (i) Menukar unit mililiter dan liter melibatkan 1 Menukar unit isipadu cecair dalam
isipadu cecair perpuluhan dan pecahan perpuluhan dan pecahan
dalam perpuluhan
2 Menerangkan langkah-langkah
dan pecahan.
menyelesaikan ayat matematik
14.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga isipadu cecair dalam
melibatkan unit isipadu cecair.
isipadu cecair perpuluhan dan pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit. 3 Menentukan kewajaran jawapan bagi
14.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua isipadu cecair dari satu isipadu penyelesaian ayat matematik melibatkan
SUKATAN & GEOMETRI
06/08/2018-17/08/2018

isipadu cecair cecair dalam perpuluhan dan pecahan tanpa dan unit isipadu cecair.
14. ISIPADU CECAIR

dengan penukaran unit. 4 Menyelesaikan masalah harian yang


29 hingga 30

14.4 Pendaraban (i) Mendarab isipadu cecair dalam perpuluhan dan rutin melibatkan unit isipadu cecair.
isipadu cecair pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100
dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit hingga 5 Menyelesaikan masalah harian yang
tiga tempat perpuluhan. rutin melibatkan unit isipadu cecair
14.5 Pembahagian (i) Membahagi isipadu cecair dalam perpuluhan dan dengan menggunakan pelbagai strategi.
isipadu cecair pecahan dengan nombor satu digit, dua digit, 100
dan 1000 tanpa dan dengan penukaran unit.
6 Menyelesaikan masalah harian yang

14.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan bukan rutin melibatkan unit isipadu

masalah melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan cecair secara kreatif dan inovatif.

isipadu cecair pembahagian isipadu cecair dalam perpuluhan dan


pecahan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 :18/08/2018-26/08/2018
MINGGU

TARIKH STANDARD PRESTASI

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

15.1 Perimeter, (i) Menentukan perimeter gabungan dua bentuk: 1 Mengenal dan menggunakan alat ukuran.
luas dan isipadu. segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga.
(ii) Menentukan luas gabungan dua bentuk: 2 (i) Menerangkan langkah-langkah
segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga. menentukan perimeter, luas dan isi padu
(iii) Menentukan isi padu gabungan dua bentuk, gabungan dua bentuk.
kubus dan kuboid. (ii) Mengukur sudut pada poligon.
SUKATAN & GEOMETRI

15.2 Sudut (i) Mengukur sudut pada poligon hingga lapan sisi. 3 (i) Menghitung perimeter, luas dan isi padu.
27/08/2016-09/09/2018

(ii) Melukis garis selari dan garis serenjang.


31 HINGGA 32

15. RUANG

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan garis, perimeter, luas dan isi
15.3 Garis selari (i) Melukis garis selari dan garis serenjang. padu.
dan garis 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
serenjang. melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu
dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan
isipadu secara kreatif dan inovatif.
- CUTI SEMPENA HARI KEBANGSAAN : 31/08/2018 (JUMAAT)
MINGGU STANDARD PRESTASI
TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

16.1 Koordinat (i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan (0). 1 Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.
pada sukuan (ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada
pertama. sukuan pertama. 2 Menerangkan langkah-langkah membaca
(iii) Menanda titik pada sukuan pertama diberi koordinat titik dan menanda titik pada
koordinatnya. sukuan pertama.
3 Membaca koordinat titik dan menanda titik
PERKAITAN DAN ALGEBRA

diberi koordinat pada sukuan pertama.


10/09/2018-21/09/2018

16. KOORDINAT
33H INGGA 34

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan koordinat.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan koordinat dengan menggunakan
pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan
inovatif.

MINGGU 35 : 24/09/2018-28/09/2018 - PEPERIKSAAN UPSR


MINGGU
STANDARD PRESTASI

TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

17.1 Nisbah (i) Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah 1:1 1 Membaca notasi nisbah dan menyatakan
hingga 1:10, 1:100 dan 1:1000. maksudnya.
2 Menerangkan langkah-langkah menentukan
nilai berdasarkan nisbah yang diberi.
PERKAITAN DAN ALGEBRA

3 Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah


17. NISBAH&KADARAN

diberi.
01/10/2018-06/10/2018

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


36

melibatkan nisbah.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin


melibatkan nisbah menggunakan pelbagai
strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan
inovatif.
MINGGU
STANDARD PRESTASI

TARIKH

BIDANG

TOPIK
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN

18.1 Mod, (i) Mengenal mod, median, min dan julat daripada 1 Menyatakan maksud mod, median, min, julat
median min dan data yang diberi. piktograf dan carta palang.
julat. (ii) Menentukan mod, median , min dan julat hingga
2 Menerangkan langkah-langkah membina
10 data yang diberi.
piktograf dan carta palang.
PERKAITAN DAN ALGEBRA

3 Menentukan mod, median, min dan julat


18. PENGURUSAN DATA

daripada data yang diberi dan menentukan


08/10/2018-19/10/2018
37 HINGGA 38

kewajaran jawapan serta membina piktograf


dan carta palang.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
18.2 Data. melibatkan perwakilan data.
(i) Membina piktograf dan carta palang. 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan perwakilan data menggunakan
pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin yang melibatkan perwakilan data secara
kreatif dan inovatif.
MINGGU 39 22/10/2018-26/10/2018 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

AKTIVITI PASCA PEPERIKSAAN


MINGGU 40 29/10/2018-02/11/2018
PROJEK SERAJAH DAN UNIT BERUNIFORM

AKTIVITI PASCA PEPERIKSAAN


MINGGU 41 05/11/2018-09/11/2018
PROJEK TMK DAN RBT

AKTIVITI PASCA PEPERIKSAAN


MINGGU 42 12/11/2018-16/11/2018 PROJEK SENI DAN KEBUDAYAAN

AKTIVITI PASCA PEPERIKSAAN


MINGGU 43 19/11/2018-23/11/2018
SUKAN DAN PERMAINAN

24/11/2018-31/12/2018 CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN

* TERTAKHLUK KEPADA SEBARANG PERUBAHAN AKTIVITI SEMASA DI SEKOLAH DAN PERKEMBANGAN MURID DI DALAM
KELAS

DISEDIAKAN OLEH :
KHARUL NISAK BINTI ABDUL RAHMAN
KETUA PANITIA MATEMATIK
SK TAMAN EHSAN, KEPONG, SELANGOR