Anda di halaman 1dari 10

STANDARD 3.

2 1

PENGURUSAN KOKURIKULUM
PELAKSANAAN SKPMg2
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


13 Januari 2017
2
PERUBAHAN

SKPM2010 SKPMg2
Nama Standard: Pengurusan Nama Standard: Pengurusan
Kokurikulum dan Sukan Kokurikulum

Nama Aspek: Nama Aspek:


3.2.5 Pengurusan Sukan Untuk 3.2.5 Pengurusan Program
Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan Kokurikulum
Kecemerlangan 3.2.6 Pengurusan Sukan Untuk
Semua
Bil. Aspek: 6 Bil. Aspek: 7

Pengiraan Skor: 6 Aspek Pengiraan Skor: 7 TUMS


2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 3

ASPEK KRITERIA KRITIKAL


ASPEK 3.2.1: Ketetapan dibuat untuk memastikan
Ketetapan Pelaksanaan kepatuhan dan keselarasan
Kokurikulum pelaksanaan kokurikulum.
Kelab/persatuan diurus untuk
ASPEK 3.2.2: mengukuhkan pembelajaran di bilik
Pengurusan darjah, mengembangkan potensi dan
Kelab/Persatuan memupuk nilai estetika dan sosial yang
positif.
Badan beruniform diurus untuk
ASPEK 3.2.3:
meningkatkan disiplin dan daya
Pengurusan Badan
Beruniform
kepimpinan bagi pemantapan
pembangunan perwatakan murid.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
SAMBUNGAN … ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 4

ASPEK KRITERIA KRITIKAL

Sukan/permainan diurus untuk


ASPEK 3.2.4:
mengukuhkan pengetahuan, kemahiran
Pengurusan
Sukan/Permainan
dan memupuk nilai estetika dan sosial
yang positif.

ASPEK 3.2.5:
Program kecemerlangan kokurikulum
Pengurusan Program
diurus untuk mengoptimumkan bakat
Kecemerlangan
Kokurikulum dan potensi murid.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


SAMBUNGAN … ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 5

ASPEK KRITERIA KRITIKAL

Sukan Untuk Semua diurus untuk


ASPEK 3.2.6:
memupuk budaya bersukan dan amalan
Pengurusan Sukan Untuk
Semua
gaya hidup sihat, cergas serta berdaya
saing dalam kalangan murid.

ASPEK 3.2.7:
Pentaksiran kokurikulum diurus untuk
Pengurusan Pentaksiran
Kokurikulum
mengesan pencapaian murid.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


STANDARD KUALITI DAN TUMS 6

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


BIL. STANDARD KUALITI (STAK)
(TUMS)

Membuat, mendokumen, menyebar luas


dan menyemak semula ketetapan serta
Pelaksanaan kokurikulum membuat tindakan susulan dengan
3.2.1.1 diurus secara sistematik mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
dan terancang. mengikut keperluan sekolah, secara
menyeluruh dan jelas.
(LINK 3.2.1.1)
Merancang dan melaksanakan aktiviti
kelab/persatuan yang berteraskan ilmu
3.2.2.1 Kelab/persatuan diurus pengetahuan, kemahiran dan
secara sistematik dan kreativiti/inovasi, merekod dan menganalisis
terancang. data serta mengambil tindakan susulan
dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan
kokurikulum, mengikut keperluan, secara
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM menyeluruh dan berterusan. (LINK 3.2.2.1)
13 Januari 2017
SAMBUNGAN …STANDARD KUALITI DAN TUMS 7

STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


BIL.
(STAK) (TUMS)
Merancang dan melaksanakan aktiviti badan
beruniform yang berteraskan ilmu
Badan beruniform pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
diurus secara sistematik merekod dan menganalisis data serta
3.2.3.1 mengambil tindakan susulan dengan mematuhi
dan terancang.
ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut
keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.
(LINK 3.2.3.1)
Merancang dan melaksanakan aktiviti
sukan/permainan yang berteraskan ilmu
Sukan/permainan pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
diurus secara sistematik merekod, menganalisis data dan mengambil
3.2.4.1
dan terancang. tindakan susulan dengan mematuhi ketetapan
pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan,
secara menyeluruh dan berterusan.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM (LINK 3.2.4.1) 13 Januari 2017
SAMBUNGAN …STANDARD KUALITI DAN TUMS 8

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


BIL. STANDARD KUALITI (STAK)
(TUMS)
Merancang dan melaksanakan latihan dan program
Program kecemerlangan kecemerlangan kelab/persatuan, badan beruniform
3.2.5.1 kokurikulum diurus secara dan sukan/permainan mengikut keperluan, secara
profesional dan terancang. kreatif/inovatif, menyeluruh dan berterusan.
(LINK 3.2.5.1)
Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan Untuk
Semua yang merangkumi kejohanan merentas desa,
Aktiviti Sukan Untuk Semua kejohanan tahunan olahraga sekolah dan
3.2.6.1 diurus secara profesional pertandingan sukan/permainan dengan mematuhi
dan terancang. ketetapan kokurikulum, mengikut keperluan, secara
kreatif/inovatif dan menyeluruh. (LINK 3.2.6.1)

Merancang dan melaksanakan pentaksiran,


Pentaksiran kokurikulum menganalisis data dan maklumat kokurikulum serta
3.2.7.1 dilaksanakan secara mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang
sistematik dan terancang. berkuat kuasa, keperluan, secara menyeluruh dan
berterusan. (LINK 3.2.7.1)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


) (LINK-RUBRIK 13 Januari 2017
9
CONTOH PENULISAN EVIDENS
BAGI ASPEK 3.2.1

EVIDENS PELAKSANAAN
 Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
Persatuan Sains
 Jadual perjumpaan/aktiviti Persatuan Sains
 Buku laporan aktiviti mingguan Persatuan Sains
 Instrumen/Hasil pemantauan aktiviti Persatuan Sains
 Kad/borang penilaian Persatuan Sains
 Rumusan Aktiviti Persatuan Sains Tahun 2017
 Laporan Tahunan Persatuan Sains Tahun 2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


10

SEKIAN
TERIMA KASIH

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017