Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI

KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
Pergerakan Pergerakan Lokomotor Murid berupaya: (i) Mengenal pergerakan
Lokomotor 1.1 Melakukan pelbagai 1.1.1 Melakukan aktiviti dan melakukan aktiviti
pergerakan asas lokomotor pergerakan lokomotor berjalan dan berlari
(i) berjalan
Aplikasi Pengetahuan Dalam (ii) berlari
1 Pergerakan Lokomotor
& 2.1 Memahami pergerakan asas 2.1.1 Membezakan aktiviti
2 lokomotor pergerakan lokomotor
(i) berjalan
Keselamatan dan Pengurusan (ii) berlari
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
aspek pengurusan dan 5.1.1 Memakai pakaian yang
keselamatan bersesuaian dengan aktiviti

Pergerakan Lokomotor Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti


1.1 Melakukan pelbagai 1.1.1 Melakukan aktiviti berjalan dan berlari serta
pergerakan asas lokomotor pergerakan lokomotor membezakan aktiviti
(i) berjalan pergerakan lokomotor
Aplikasi Pengetahuan Dalam (ii) berlari tersebut dengan
Pergerakan Lokomotor pemakaian yang sesuai.
2.1 Memahami pergerakan asas 2.1.1 Membezakan aktiviti
3
lokomotor pergerakan lokomotor
(i) berjalan
Keselamatan dan Pengurusan (ii) berlari
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
aspek pengurusan dan 5.1.1 Memakai pakaian yang
keselamatan bersesuaian dengan aktiviti

Pergerakan Lokomotor Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti


1.1 Melakukan pelbagai 1.1.1 Melakukan aktiviti berjalan dan berlari tanpa
pergerakan asas locomotor pergerakan lokomotor bantuan guru
(i) berjalan
Aplikasi Pengetahuan Dalam (ii) berlari (ii) Mengaplikasikan teknik
Pergerakan Lokomotor berjalan dan berlari dari
4
2.1 Memahami pergerakan asas 2.1.1 Membezakan aktiviti pelbagai arah
&
lokomotor pergerakan lokomotor
5
(i) berjalan
Keselamatan dan Pengurusan (ii) berlari
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
aspek pengurusan dan 5.1.1 Memakai pakaian yang
keselamatan bersesuaian dengan aktiviti

Pergerakan Pergerakan Bukan Lokomotor Murid berupaya: (i) Mengenal dan


Bukan 1.2 Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan aktiviti melakukan aktiviti
Lokomotor pergerakan asas bukan lokomotor pergerakan bukan lokomotor pergerakan bukan
(i) berdiri lokomotor
Aplikasi Pengetahuan Dalam (ii) duduk i. berdiri
Pergerakan Bukan Lokomotor (iii) membongkok ii. duduk
2.2 Memahami pergerakan asas iii. membongkok
6
bukan locomotor 2.2.1 Membezakan aktiviti
&
pergerakan bukan lokomotor
7
Keselamatan dan Pengurusan (i) berdiri
5.1 Mematuhi dan mengamalkan (ii) duduk
aspek pengurusan dan (iii) membongkok
keselamatan
5.1.1 Memakai pakaian yang
bersesuaian dengan aktiviti
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
Pergerakan Bukan Lokomotor Murid berupaya: (i) Mengaplikasikan teknik
1.2 Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan
pergerakan asas bukan locomotor pergerakan bukan lokomotor lokomotor dengan
(i) berdiri pemakaian yang sesuai
Aplikasi Pengetahuan Dalam (ii) duduk bagi aktiviti
Pergerakan Bukan Lokomotor (iii) membongkok i. berdiri
2.2 Memahami pergerakan asas ii. duduk
8
bukan lokomotor 2.2.1 Membezakan aktiviti iii. membongkok
&
pergerakan bukan lokomotor
9
Keselamatan dan Pengurusan (i) berdiri (ii) Menyatakan perbezaan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan (ii) duduk pergerakan bukan
aspek pengurusan dan (iii) membongkok lokomotor
keselamatan i. berdiri
5.1.1 Memakai pakaian yang ii. duduk
bersesuaian dengan aktiviti iii. membongkok

Pergerakan Bukan Lokomotor Murid berupaya: (i) Bekerjasama dengan


1.2 Melakukan pelbagai 1.2.1 Melakukan aktiviti rakan dalam melakukan
pergerakan asas bukan lokomotor pergerakan bukan lokomotor aktiviti
(i) berdiri i. berdiri
Aplikasi Pengetahuan Dalam (ii) duduk ii. duduk
Pergerakan Bukan Lokomotor (iii) membongkok iii. membongkok
2.2 Memahami pergerakan asas
10
bukan lokomotor 2.2.1 Membezakan aktiviti
&
pergerakan bukan lokomotor
11
Keselamatan dan Pengurusan (i) berdiri
5.1 Mematuhi dan mengamalkan (ii) duduk
aspek pengurusan dan (iii) membongkok
keselamatan
5.1.1 Memakai pakaian yang
bersesuaian dengan aktiviti

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I


Kemahiran Kemahiran Manipulasi Alatan Murid berupaya: (i) Mengenal aktiviti
Manipulasi 1.3 Melakukan kemahiran 1.3.1 Melakukan aktiviti kemahiran manipulasi
Alatan manipulasi alatan manipulasi alatan seperti alatan
(i) melambung i. melambung
Manipulasi Alatan (ii) menyambut ii. menyambut
2.3 Memahami kemahiran (iii) melantun iii. melantun
manipulasi alatan (iv) meleret iv. meleret

Keselamatan dan 2.3.1 Menyatakan kedudukan


Pengurusan badan (postur badan) dengan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan betul semasa melakukan aktiviti
12
aspek pengurusan dan
keselamatan 2.3.2 Menyatakan bahagian
anggota badan yang terlibat
semasa aktiviti manipulasi alatan
(i) tangan
(ii) mata
(iii) kaki

5.1.1 Memakai pakaian yang


bersesuaian dengan aktiviti
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
Kemahiran Manipulasi Alatan Murid berupaya: (i) Menggunakan anggota
1.3 Melakukan kemahiran 1.3.1 Melakukan aktiviti badan yang terlibat dengan
manipulasi alatan manipulasi alatan seperti betul semasa melakukan
(i) melambung aktiviti
Manipulasi Alatan (ii) menyambut i. melambung
2.3 Memahami kemahiran (iii) melantun ii. menyambut
manipulasi alatan (iv) meleret iii. melantun
iv. meleret
Keselamatan dan Pengurusan 2.3.1 Menyatakan kedudukan
13 5.1 Mematuhi dan mengamalkan badan (postur badan) dengan (i) Menyatakan lakuan yang
14 aspek pengurusan dan betul semasa melakukan aktiviti betul kedudukan badan
& keselamatan (postur badan) semasa
15 2.3.2 Menyatakan bahagian melakukan aktiviti
anggota badan yang terlibat manipulasi alatan
semasa aktiviti manipulasi alatan i. melambung
(i) tangan ii. menyambut
(ii) mata iii. melantun
(iii) kaki iv. meleret

5.1.1 Memakai pakaian yang


bersesuaian dengan aktiviti

Kemahiran Manipulasi Alatan Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti


1.3 Melakukan kemahiran 1.3.1 Melakukan aktiviti dengan mengaplikasikan
manipulasi alatan manipulasi alatan seperti teknik melambung,
(i) melambung menyambut, melantun dan
Manipulasi Alatan (ii) menyambut meleret dan menyatakan
2.3 Memahami kemahiran (iii) melantun bahagian badan yang
manipulasi alatan (iv) meleret terlibat semasa manipulasi
alatan.
Keselamatan dan Pengurusan 2.3.1 Menyatakan kedudukan
5.1 Mematuhi dan mengamalkan badan (postur badan) dengan
aspek pengurusan dan betul semasa melakukan aktiviti
16
keselamatan
2.3.2 Menyatakan bahagian
anggota badan yang terlibat
semasa aktiviti manipulasi alatan
(i) tangan
(ii) mata
(iii) kaki

5.1.1 Memakai pakaian yang


bersesuaian dengan aktiviti
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
Kemahiran Manipulasi Alatan Murid berupaya: (i) Menggabungkan aktiviti
1.3 Melakukan kemahiran 1.3.1 Melakukan aktiviti melambung, menyambut,
manipulasi alatan manipulasi alatan seperti melantun dan meleret
(i) melambung dalam satu rangkaian
Manipulasi Alatan (ii) menyambut pergerakan mengikut
2.3 Memahami kemahiran (iii) melantun arahan
manipulasi alatan (iv) meleret

Keselamatan dan Pengurusan 2.3.1 Menyatakan kedudukan


5.1 Mematuhi dan mengamalkan badan (postur badan) dengan
17
aspek pengurusan dan betul semasa melakukan aktiviti
&
keselamatan
18
2.3.2 Menyatakan bahagian
anggota badan yang terlibat
semasa aktiviti manipulasi alatan
(i) tangan
(ii) mata
(iii) kaki

5.1.1 Memakai pakaian yang


bersesuaian dengan aktiviti

Akuatik Asas Akuatik Asas Murid berupaya: (i) Mematuhi peraturan di


1.4 Mengetahui peraturan asas di 1.4.1 Mematuhi peraturan asas kolam renang
air semasa melakukan aktiviti air
2.4 Mengetahui konsep asas (ii) Menyatakan dan boleh
keselamatan di air 2.4.1 Mengenal pasti pakaian menjelaskan peraturan
yang sesuai semasa melakukan asas di kolam renang
Keselamatan dan Pengurusan aktiviti air
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
19
aspek pengurusan dan 5.1.2 Mendengar dan mematuhi
keselamatan arahan

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Memperlihatkan rasa


5.2 Mempunyai keyakinan dan seronok melakukan aktiviti baru
tangggungjawab kendiri semasa dalam pendidikan jasmani dan
melakukan aktiviti fizikal menerima cabaran.

Akuatik Asas Murid berupaya: (i) Mematuhi cara


1.4 Mengetahui peraturan asas di 1.4.1 Mematuhi peraturan asas pemakaian semasa
air semasa melakukan aktiviti air melakukan aktiviti air
2.4 Mengetahui konsep asas
keselamatan di air 2.4.1 Mengenal pasti pakaian (ii) Membezakan pakaian
yang sesuai semasa melakukan yang sesuai dipakai
Keselamatan dan Pengurusan aktiviti air semasa melakukan aktiviti
5.1 Mematuhi dan mengamalkan di air
20
aspek pengurusan dan 5.1.2 Mendengar dan mematuhi
keselamatan arahan

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Memperlihatkan rasa


5.2 Mempunyai keyakinan dan seronok melakukan aktiviti baru
tangggungjawab kendiri semasa dalam pendidikan jasmani dan
melakukan aktiviti fizikal menerima cabaran.

Rekreasi dan 1.5 Bermain permainan yang Murid berupaya: (i) Menyatakan
Kesenggangan melibatkan motor halus dan motor 1.5.1 Menggunakan kemahiran penggunaan motor dalam
kasar motor halus dalam membina permainan
21
‘Istana Pasir’. tradisional
i. Istana Pasir
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
Rekreasi dan Kesenggangan 2.5.1 Menjana idea kreatif (i) Menghasilkan pelbagai
2.5 Menjana kreativiti dalam semasa melakukan aktiviti bentuk ‘Istana Pasir”
kemahiran motor halus dan motor membina ‘Istana Pasir’
kasar
5.1.2 Mendengar dan mematuhi
5.1 Mematuhi dan mengamalkan arahan
aspek pengurusan dan
keselamatan 5.1.3 Mematuhi peraturan
semasa melakukan aktiviti
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.2 Menunjukkan daya usaha
tangggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
melakukan aktiviti fizikal

1.5 Bermain permainan yang 1.5.2 Menggunakan kemahiran (i) Menyatakan


melibatkan motor halus dan motor motor kasar dalam permainan penggunaan motor dalam
kasar ‘Pukul Berapa Datuk Harimau’ permainan tradisional
ii. Pukul Berapa Datuk
Rekreasi dan Kesenggangan 2.5.2 Mengenal pasti cara Harimau
2.5 Menjana kreativiti dalam bermain permainan ‘Pukul
kemahiran motor halus dan motor Berapa Datuk Harimau
kasar fizikal
5.1.2 Mendengar dan mematuhi
22
5.1 Mematuhi dan mengamalkan arahan
aspek pengurusan dan
Keselamatan 5.1.3 Mematuhi peraturan
semasa melakukan aktiviti
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.2 Menunjukkan daya usaha
tangggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti
melakukan aktiviti fizikal

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Rekreasi dan 1.5 Bermain permainan yang Murid berupaya: (i) Menyatakan
Kesenggangan melibatkan motor halus dan motor 1.5.1 Menggunakan kemahiran penggunaan motor dalam
kasar motor halus dalam membina permainan tradisional
‘Istana Pasir’. i. Istana Pasir
Rekreasi dan Kesenggangan
2.5 Menjana kreativiti dalam 2.5.1 Menjana idea kreatif (ii) Menghasilkan pelbagai
kemahiran motor halus dan motor semasa melakukan aktiviti bentuk ‘Istana Pasir”
kasar membina ‘Istana Pasir’
23
5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.2 Mendengar dan mematuhi
aspek pengurusan dan arahan
keselamatan
5.1.3 Mematuhi peraturan
Tanggungjawab Kendiri semasa melakukan aktiviti
5.2 Mempunyai keyakinan dan
tangggungjawab kendiri semasa 5.2.2 Menunjukkan daya usaha
melakukan aktiviti fizikal melakukan aktiviti

1.5 Bermain permainan yang 1.5.2 Menggunakan kemahiran (i) Menyatakan


melibatkan motor halus dan motor motor kasar dalam permainan penggunaan motor dalam
kasar ‘Pukul Berapa Datuk Harimau’ permainan tradisional
ii. Pukul Berapa Datuk
24 Rekreasi dan Kesenggangan 2.5.2 Mengenal pasti cara Harimau
2.5 Menjana kreativiti dalam bermain permainan ‘Pukul
kemahiran motor halus dan motor Berapa Datuk Harimau’
kasar fizikal
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
5.1 Mematuhi dan mengamalkan 5.1.2 Mendengar dan mematuhi
aspek pengurusan dan arahan
keselamatan
5.1.3 Mematuhi peraturan
Tanggungjawab Kendiri semasa melakukan aktiviti
5.2 Mempunyai keyakinan dan
tangggungjawab kendiri semasa 5.2.2 Menunjukkan daya usaha
melakukan aktiviti fizikal melakukan aktiviti

Konsep Konsep Kecergasan Murid berupaya: (i) Mengenal aktiviti yang


Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukanpelbagai jenis meningkatkan suhu badan
berpandukan konsep kecergasan. aktiviti regangan yang boleh
meningkatkan suhu badan (ii) Menyatakan aktiviti
Meningkatkan Kecergasan yang meningkatkan suhu
4.1 Memahami konsep kecergasan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti badan
semasa melakukan aktiviti memanaskan dan menyejukkan
kecergasan fizikal badan yang boleh meningkatkan
25 suhu badan
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan
tangggungjawab kendiri semasa mengambil bahagian secara aktif
melakukan aktiviti fizikal
5.2.2 Menunjukkan daya usaha
dan rasa seronok semasa
melakukan aktiviti

Konsep Kecergasan Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti yang


3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukanpelbagai jenis dapat meningkatkan suhu
berpandukan konsep kecergasan. aktiviti regangan yang boleh badan secara aktif
meningkatkan suhu badan
Meningkatkan Kecergasan
4.1 Memahami konsep kecergasan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti
semasa melakukan aktiviti memanaskan dan menyejukkan
kecergasan fizikal badan yang boleh meningkatkan
26 suhu badan
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan
tangggungjawab kendiri semasa mengambil bahagian secara aktif
melakukan aktiviti fizikal
5.2.2 Menunjukkan daya usaha
dan rasa seronok semasa
melakukan aktiviti

Konsep Kecergasan Murid berupaya: (i) Menyatakan tujuan


3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukanpelbagai jenis memanaskan dan
berpandukan konsep kecergasan. aktiviti regangan yang boleh menyejukkan badan.
meningkatkan suhu badan
Meningkatkan Kecergasan
4.1 Memahami konsep kecergasan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti
semasa melakukan aktiviti memanaskan dan menyejukkan
kecergasan fizikal badan yang boleh meningkatkan
27 suhu badan
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan
tangggungjawab kendiri semasa mengambil bahagian secara aktif
melakukan aktiviti fizikal
5.2.2 Menunjukkan daya usaha
dan rasa seronok semasa
melakukan aktiviti
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
Konsep Kecergasan Murid berupaya: (i) Mengamalkan aktiviti
3.1 Melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukanpelbagai jenis yang meningkatkan suhu
berpandukan konsep kecergasan. aktiviti regangan yang boleh badan secara tekal
meningkatkan suhu badan
Meningkatkan Kecergasan
4.1 Memahami konsep kecergasan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti
semasa melakukan aktiviti memanaskan dan menyejukkan
kecergasan fizikal badan yang boleh meningkatkan
28 suhu badan
Tanggungjawab Kendiri
5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan
tangggungjawab kendiri semasa mengambil bahagian secara aktif
melakukan aktiviti fizikal
5.2.2 Menunjukkan daya usaha
dan rasa seronok semasa
melakukan aktiviti

Komponen Komponen Kecergasan Murid berupaya: (i) Mengenal aktiviti


Kecergasan 3.2 Melakukan senaman untuk 3.2.1 Melakukan aktiviti regangan yang boleh
meningkatkan kapisiti aerobic regangan berterusan dalam meningkatkan kapasiti
jangka masa yang ditetapkan aerobik
Meningkatkan Kecergasan
4.2 Memahami konsep asas 4.2.1 Mengenal pasti aktiviti yang
kapasiti aerobik meningkatkan kapasiti aerobik
seperti berlari dan melompat
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.3.1 Berkomunikasi antara
cara semasa melakukan aktiviti murid dengan murid semasa
fizikal melakukan aktiviti

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif


29 5.4 Membentuk kumpulan dan sebagai ahli kumpulan
& saling bekerjasama dalam
30 kumpulan tersebut 5.4.2 Memperlihatkan rasa
seronok semasa melakukan
aktiviti dan saling bekerjasama

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II


Komponen Komponen Kecergasan Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti
Kecergasan 3.2 Melakukan senaman untuk 3.2.1 Melakukan aktiviti regangan secara dinamik
meningkatkan kapisiti aerobic regangan berterusan dalam dan statik
jangka masa yang ditetapkan
31 Meningkatkan Kecergasan
& 4.2 Memahami konsep asas 4.2.1 Mengenal pasti aktiviti yang
32 kapasiti aerobik meningkatkan kapasiti aerobik
seperti berlari dan melompat
Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Berkomunikasi antara
pelbagai cara semasa melakukan murid dengan murid semasa
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
aktiviti fizikal melakukan aktiviti

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif


5.4 Membentuk kumpulan dan sebagai ahli kumpulan
saling bekerjasama dalam
kumpulan tersebut 5.4.2 Memperlihatkan rasa
seronok semasa melakukan
aktiviti dan saling bekerjasama

Komponen Kecergasan Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti


3.2 Melakukan senaman untuk 3.2.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti
meningkatkan kapisiti aerobik regangan berterusan dalam aerobik secara
jangka masa yang ditetapkan berpasangan dengan
Meningkatkan Kecergasan komunikasi yang baik
4.2 Memahami konsep asas 4.2.1 Mengenal pasti aktiviti yang
kapasiti aerobik meningkatkan kapasiti aerobik
seperti berlari dan melompat
Interaksi Sosial
33
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai 5.3.1 Berkomunikasi antara
&
cara semasa melakukan aktiviti murid dengan murid semasa
34
fizikal melakukan aktiviti

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif


5.4 Membentuk kumpulan dan sebagai ahli kumpulan
saling bekerjasama dalam
kumpulan tersebut 5.4.2 Memperlihatkan rasa
seronok semasa melakukan
aktiviti dan saling bekerjasama

Komposisi Komposisi Badan Murid berupaya: (i) Mengenal alat untuk


Badan 3.3 Mengenal pasti komposisi 3.3.1 Mengukur ketinggian mengukur ketinggian dan
badan menimbang berat badan
3.3.2 Menimbang berat badan
Meningkatkan Kecergasan
35 4.3 Memahami konsep komposisi 4.3.1 Mengenali bentuk badan
badan kurus dan gemuk

Keselamatan dan Pengurusan 5.1.4 Menyimpan alatan di


5.1 Mematuhi dan mengamalkan tempat yang selamat
pengurusan dan keselamatan

Komposisi Badan Murid berupaya: (i) Menyatakan bentuk


3.3 Mengenal pasti komposisi 3.3.1 Mengukur ketinggian badan dan ketinggian
badan rakan-rakan
3.3.2 Menimbang berat badan
Meningkatkan Kecergasan
4.3 Memahami konsep komposisi 4.3.1 Mengenali bentuk badan
36
badan kurus dan gemuk

Keselamatan dan Pengurusan 5.1.4 Menyimpan alatan di


5.1 Mematuhi dan mengamalkan tempat yang selamat
pengurusan dan keselamatan
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI
KSSR 1 (SEMAKAN) PPKI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF


MINGGU TAJUK
(murid dibimbing untuk..) (murid berupaya untuk..) (murid boleh..)
Komposisi Badan Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti
3.3 Mengenal pasti komposisi 3.3.1 Mengukur ketinggian mengukur ketinggian dan
badan menimbang berat badan
3.3.2 Menimbang berat badan secara tidak piawai
Meningkatkan Kecergasan
37
4.3 Memahami konsep komposisi 4.3.1 Mengenali bentuk badan
&
badan kurus dan gemuk
38
Keselamatan dan Pengurusan 5.1.4 Menyimpan alatan di
5.1 Mematuhi dan mengamalkan tempat yang selamat
pengurusan dan keselamatan

Komposisi Badan Murid berupaya: (i) Melakukan aktiviti


3.3 Mengenal pasti komposisi 3.3.1 Mengukur ketinggian mengukur ketinggian dan
badan menimbang berat badan
3.3.2 Menimbang berat badan secara piawai
Meningkatkan Kecergasan
39
4.3 Memahami konsep komposisi 4.3.1 Mengenali bentuk badan
&
badan kurus dan gemuk
40
Keselamatan dan Pengurusan 5.1.4 Menyimpan alatan di
5.1 Mematuhi dan mengamalkan tempat yang selamat
pengurusan dan keselamatan

41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


42 AKTIVITI AKHIR TAHUN
43
CUTI AKHIR TAHUN