Anda di halaman 1dari 5

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2018

Giliran Peserta : Tarikh: ……………............…..………..….


Lelaki / Perempuan Tempat: ……....................…………………
Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................

BAHAGIAN FASAHAH (20 MARKAH)


Markah yang dipotong Markah Istimewa
Perkara yang dihakimi Catatan Kesalahan
( 9 Markah ) ( 1 markah)

 Cermat dalam bacaan. 1. Bacaan menurut lahjah


17
 Lancar sebutan huruf, lafaz dan ayat. arab yang betul.
 Terpelihara segala baris dan tashdid. 16 15 14 13 2. Bacaan yang mengikut
 Salah waqaf dan ibtida’. kesesuaian ayat.
12 11 10 09
 Terpelihara susunan ayat. 3. Dapat
 Terpelihara daripada bernafas di dalam 08 07 06 05 menyempurnakan ayat
bacaan. yang panjang dalam
04 03 02 01
satu nafas.

Markah Penuh Markah dipotong Markah yang diperoleh Markah Istimewa Jumlah

Perhatian:-
 Tidak cermat dalam bacaan.
 Tidak lancar sebutan huruf dan lafaz.
 Baris tidak terpelihara.
 Tidak jaga tempat waqaf dan ibtida’.
 Tidak terpelihara susunan ayat.
 Tidak terpelihara daripada bernafas di dalam bacaan. ................................................................ ..................................................................
Tanda tangan Hakim Tanda tangan Ketua Hakim

................................................................ ..................................................................
Nama Hakim Nama Ketua Hakim

20
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2018

Giliran Peserta : Tarikh: ……………............…..………..….


Lelaki / Perempuan Tempat: ……....................…………………
Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................

BAHAGIAN SUARA (15 MARKAH)


Markah yang dipotong Markah Istimewa
Perkara yang dihakimi Catatan Kesalahan
( 9 Markah ) ( 1 markah)

 Kelembutan suara.
09
 Suara licin dan bersih.
 Suara terang, lantang dan nyata. 08 07 06 05 Suara yang amat merdu.
 Suara tidak berubah.
04 03 02 01
 Gaya bacaan mengikut lahjah arab (dari
mula hingga akhir).

Markah Penuh Markah dipotong Markah yang diperoleh Markah Istimewa Jumlah

Perhatian:-
 Markah yang lebih akan diberi pada suara yang
lebih merdu dan dapat menghidupkan rentak-rentak suara.

................................................................ ..................................................................
Tanda tangan Hakim Tanda tangan Ketua Hakim
15

................................................................ ..................................................................
Nama Hakim Nama Ketua Hakim
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2018

Giliran Peserta : Tarikh: ……………............…..………..….


Lelaki / Perempuan Tempat: ……....................…………………
Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................
BAHAGIAN TAJWID (40 MARKAH)
Markah yang dipotong Markah Istimewa
Perkara yang dihakimi Catatan Kesalahan
( 37 Markah ) ( 3 markah)

 Hukum nun sakinah dan tanwin. 1. Dapat menyempurnakan


 Hukum mim sakinah. 37 36 35 34 33 riwayat.
 Makhraj dan sifat huruf. 2. Dapat menyamai qadar
32 31 30 29 28 mad.
 Hukum nun dan mim tashdih.
 Hukum ra’ dan lam. 27 26 25 24 23 3. Dapat menyempurnakan
 Hukum saktah, imalah dan ibdal. sifat ghunnah dengan
22 21 20 19 18 tepat.
 Hukum tajwid yang lain.
 Hukum mad asli dan far’i. 17 16 15 14 13 4. Sempurna sebutan huruf
 Riwayat Harf Tariqul Syartibi. dengan sifatnya.
12 11 10 09 08
07 06 05 04 03
02 01

Markah Penuh Markah dipotong Markah yang diperoleh Markah Istimewa Jumlah

Perhatian:-
 Satu kesalahan dipotong satu
markah.
 Markah istimewa diberi jumlah
terdapat keistimewaannya. ................................................................ ..................................................................
Tanda tangan Hakim Tanda tangan Ketua Hakim

................................................................ ..................................................................
Nama Hakim Nama Ketua Hakim

40
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2018

Giliran Peserta : Tarikh: ……………............…..………..….


Lelaki / Perempuan Tempat: ……....................…………………
Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................
BAHAGIAN TARANNUM (25 MARKAH)
Markah yang dipotong Markah Istimewa
Perkara yang dihakimi Catatan Kesalahan
( 22 Markah ) ( 3 markah)
 Tarannum arab masri yang muktabar 1. Lagu mempunyai ‘waslatul
sekurang-kurangnya 3 tarannum tanpa mumasalah’ yang menarik.
takrir. 22 21 20 19 18 2. Lagu yang mempunyai
 Setiap tarannum hendaklah disempurnakan lahjah arab dan lazah yang
menarik.
secara teratur sekurang-kurangnya 4 harkat 17 16 15 14 13
3. Lagu yang mempunyai
tanpa takrir. ‘ikhtilalul lahri’ yang
 Setiap tarannum hendaklah disempurnakan 12 11 10 09 08 menarik.
dalam 3 tabaqat (rendah, serdahana dan 4. Lagu yang mempunyai 4
tinggi). 07 06 05 04 03 tabaqat.
 Setiap tarannum hendaklah dibawa dengan 5. Mempunyai kecekapan lebih
teratur dan tersusun tidak bercampur aduk 02 01 daripada 4 lagu (lagu yang
kecuali ‘waslatul mumasalah’. menarik) dalam tempoh
 Setiap tarannum dan harakat-harakatnya masa 10 minit.
hendaklah mempunyai gaya kelembutan Perhatian:-
alunan tanpa yang mencacatkan atau Tanda (/) pada nombor yang
berkenaan jika didapati, 1
sumbang.
keistimewaan diberi satu
markah.

Markah Penuh Markah dipotong Markah yang diperoleh Markah Istimewa Jumlah
Perhatian:-
1. Sekurang-kurangnya 3 lagu.
2. Tertinggal 1 lagu dipotong 4 markah.
3. Tiap-tiap kesalahan dipotong 1 markah. ................................................................ ..................................................................
Tanda tangan Hakim Tanda tangan Ketua Hakim

................................................................ ..................................................................
Nama Hakim Nama Ketua Hakim

25
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2018
HAFAZAN :PEREMPUAN

Bil Tajwid Tarannum Fasohah Suara Jumlah Catatan


Nama Peserta
. 20 10 10 10 /50 JUMLAH MARKAH DITOLAK
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AYAT: YASIN 1-40 AL-MULK AS-SAJADAH