Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

TUGASAN PELAJAR
TAHUN AKADEMIK JAN 2017

Nama Pelajar:
Program: PISMP

Kod: SJH 3113 Semester / Tahun: 2/3

Ambilan: Jun 2014


Nama Kursus: SEJARAH EROPAH
SEHINGGA AWAL ABAD KE-20 Kumpulan: Sejarah Sekolah Rendah

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar

Penulisan Esei 10 Mac 2017 27 Mac 2017

Ulasan Kritis 27 Mac 2017 31 Mac 2017

Pembentangan Kumpulan 03 April 2017 04 April 2017

Hasil Pembelajaran Kursus

1. Menjelaskan perkembangan peradaban awal di Eropah sehingga zaman pembaharuan


agama (C2, A1, PLO1)

2. Menghuraikan proses pembentukan negara moden di Eopah bagi meningkatkan ciri


profesionalisme keguruan (C5, PLO8, EM3)

3. Menganalisis faktor-faktor, kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Industri (C4, PLO1, PLO3,
CTPS1)

4. Membincangkan secara kritis idea, institusi politik dan ideologi politik Eropah sebagai
pembelajaran sepanjang hayat (C5, A3, PLO3, PLO6, CTPS1, LL3)

5. Menganalisis secara kritikal melalui perbincangan kumpulan dasar imperialisme yang


membawa kebangkitan semangat nasionalisme di Tanah Melayu (C4, A3, PLO3, PLO4,
PLO5, PLO6, PLO9, CTPS1, CS3, TS2, LL1, LS3)

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2, 3, 4 dan 5.

Objektif Kerja Kursus

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut :

1. Menghuraikan proses pembentukan negara moden di Eropah.


2. Menjawab soalan kuiz berkaitan :
a. Faktor-faktor, kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Industri.
b. Idea institusi politik dan ideologi politik Eropah
3. Membuat pembentangan berkaitan dasar imperialisme Barat yang membawa kepada
kebangkitan semangat nasionalisme di Tanah Melayu.

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut :

Tugasan 1 : Penulisan Akademik (30%)


Huraikan proses pembentukan negara moden di Eropah dengan membandingkan keadaan
negara Feudal dan perubahannya menjadi negara Moden. Huraian anda hendaklah meliputi
faktor-faktor penjelajahan dan penerokaan Barat ke Timur.
Panjang penulisan kira-kira 1200 patah perkataan

Tugasan 2 : Kuiz (10%)


Soalan Kuiz (1 jam)

Tugasan 3 : Pembentangan (10%)


Menghasilkan satu pembentangan (secara berpasangan) berkaitan dengan konsep dan
kesan Imperialisme ke atas Tanah Melayu daripada aspek politik, ekonomi, sosial dan
pendidikan.

Arahan Pelaksanaan Tugasan:

i. Penulisan Akademik perlu ditaip dengan saiz fon Arial 11, dan langkau 1.5 baris.
ii. Rujukan harus merangkumi jurnal, buku rujukan, dan sumber internet.
iii. Prosedur menulis rujukan mengikut format dan gaya APA (American Psychological
Association).
iv. Esei dan Ulasan Kritis harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bemutu ilmiah.
v. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
vi. Muka Depan Penulisan merangkumi:
 Nama Pelajar
 Angka Giliran
 No. Kad Pengenalan
 Kumpulan/Unit
 Kod dan Nama Kursus
 Tajuk Tugasan
 Nama Pensyarah Akademik
 Tarikh hantar
vii. Soalan Kuiz akan dikemukakan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran
bagi Topik 7.0, 8.0 dan 9.0. Setiap topik mengandungi 10 soalan.
viii. Pembentangan anda tidak melebihi 30 minit
ix. Powerpoint persembahan mestilah menarik, jelas perkataan yang dipaparkan dan
menggunakan bahasa yang dfahami audien.

Kriteria Pemarkahan

1. Tugasan akan disemak berdasarkan Rubrik Pemarkahan Tugasan Projek yang


disediakan.
2. Markah diberi secara individu dengan pengamatan kepada sahsiah sepanjang
melaksanakan tugasan ini.

Tugasan disediakan oleh,


Disemak oleh

........................................... ...... .....................


................................
(AMINUDDIN BIN ISMAIL) (
)
Penyelaras Mata pelajaran Pakar Bidang (SME) / Penyelaras Kursus
/ Pensyarah Kanan

Disahkan oleh

..........................................
( )
Ketua Jabatan