Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU YANG KE 2 AHAD


07 JANUARI 2018

M/PELAJARAN, TAJUK/ OBJEKTIF/ AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN


TINGKATAN & MASA
PENDIDIKAN MORAL Tajuk: Bidang 1 Pengenalan Moral ( Unit 1) Kenali Moral ABM:
1B1/1B2 Standard Kandungan: 1.1 Konsep Moral Buku teks, buku
2.15 HINGGA 3.15 Standard Pembelajaran: nota/latihan, kertas
PETANG 1.1.2, 1.1.3. 1.1.4, 1.1.5 mahjung, pen marker
Objektif Pembelajaran: Sepanjang pembelajaran, murid dapat: Peta i-Think
KEHADIRAN: a) Menjelaskan perlakuan baik, benar dan patut. Peta Buih
/ b) Menyatakan 2 kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut dalam kehidupan seharian. PdP:
c) Menceritakan perasaan apabila berkelakuan baik, patut dan benar. Sumbangsaran
d) Menunjukkan cara perlakuan baik, benar dan tepat.
EMK
Aktiviti:
1B3/1B4 Nilai Murni
1. Set Induksi : Guru memaparkan video gejala buli dan memeras ugut kepada murid.
3.35 HINGGA 4.05 Guru bertanyaka kepada murid apa perasaan mereka apabila menjadi mangsa gejala Bahasa
PETANG tersebut dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Guru mengaitkan tajuk tersebut Patriotisme
dengan tajuk pembelajaran pdp hari ini. KBAT:
KEHADIRAN: 2. Semua murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Tugasan mereka untuk mencari 1.Menilai
/ maklumat bagi menjelaskan perlakuan baik, benar dan patut. Murid diminta 2.Menganalisis
berpasangan dengan seorang rakan. (Fikir-Berpasangan-Kongsi). Murid dikehendaki TAHAP:
berkongsi idea masing-masing mengenai soalan yang diberikan oleh guru. Mereka
1,2
juga perlu menyatakan 2 kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut dalam
1A3/1A4 kehidupan seharian
3.35 HINGGA 4.05 3. Mereka diberikan sehelai kertas mahjung dan meminta setiap murid dalam kumpulan
PETANG mencatat jawapan pada kertas tersebut secara bergilir (Meja Bulat).
4. Seorang wakil kumpulan akan membentangkan hasil maklumat yang diperoleh di
KEHADIRAN: hadapan kelas.
/ 5. Penutup: Murid membuat lembaran kerja dalam nota dan latihan.
Refleksi:
1B1/1B2

------/------ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
_________________
pengukuhan,
Aktiviti pengajaran
dan pembelajaran
------/------ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
ditangguhkan kerana:
pengukuhan,
Mesyuarat/kursus
1B3/1B4
Program Sekolah
Cuti Rehat/Cuti Sakit
------/------ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengukuhan,

------/------ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengukuhan,
1A3/1A4

------/------ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengukuhan,

------/------ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengukuhan
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU YANG KE 2 AHAD
07 JANUARI 2018

SEJARAH Tajuk: Bab 1 Mengenali Sejarah ABM:


1A2 Standard Kandungan: 1.3 Konsep Masa Silam dan Ruang Dalam Sejarah Buku teks, buku
5.15 HINGGA 6.15 1.4 Sumber Sejarah nota/latihan, Modul
PETANG Standard Pembelajaran: Sejarah, kertas
1.1.3 Menghuraikan konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. mahjung, pen marker
KEHADIRAN: 1.1.4 Membincangkan sumber sejarah Peta i-Think
/ Objektif Pembelajaran: Sepanjang pembelajaran, murid dapat: Peta Buih
a) Menulis 5 konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. PdP:
b) Menyatakan 4 sumber sejarah iaitu sumber primer dan sumber sekunder beserta Sumbangsaran
ciri-cirinya. EMK
Aktiviti: Nilai:
1. Set Induksi : Guru menerangkan konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. Guru 1.Mempunyai jati diri
meminta murid untuk melukiskan rajah Garis Masa bagi memudahkan murid 2.Mengukuhkan
memahami konsep tersebut. Guru mengaitkan dengan pdp hari ini. semangat patriotik
_________________ 2. Semua murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Mereka perlu mencari maklumat KPS:
Aktiviti pengajaran sumber sejarah iaitu sumber primer dan sumber sekunder beserta ciri-cirinya 1.Meneroka bukti
dan pembelajaran berdasarkan pada buku teks. Mereka perlu melukiskan gambar sumber tersebut 2.Membuat interpretasi
ditangguhkan kerana: mengikut daya kreativiti ahli di atas kertas mahjung dan meminta setiap murid 3.Sains dan Teknologi
Mesyuarat/kursus dalam kumpulan mencatat jawapan pada kertas tersebut secara bergilir (Meja KBAT:
Program Sekolah Bulat) dan menghasilkan peta minda. Seorang wakil kumpulan akan 1.Mengingat
Cuti Rehat/Cuti Sakit membentangkan hasil maklumat yang diperoleh di hadapan kelas. 2.Memahami
3. Penutup: Murid membuat lembaran kerja dalam Modul Sejarah dan juga nota. TAHAP:
Refleksi: 1,2
1A2

------/------ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengukuhan,

------/------ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengukuhan