Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN AKTIVITI UNIT SPBT

TAHUN 2017

1. Ahli Jawatankuasa
Setiausaha : Lydiawati @ Rostitha Maidom
Timbalan Setiausaha : Cathrine Masingan
Penyelaras Tingkatan
Tingkatan 1 : Fredirick Raymond Kisel & Mohd. Sukur Bunawan
Tingkatan 2 : Cathrine Masingan & Khairun Shahida Awang
Tingkatan 3 : Fonysiah Nuliman & Lynorita Johari
Tingkatan 4 : Justinah Joseph & Juliana Julong
Tingkatan 5 : Lydiawati @ Rostitha Maidom & Pamela Sharon James

2. Laporan Aktiviti
BIL AKTIVITI KUMPULAN SASARAN PENCAPAIAN
1 Mesyuarat AJK Setiausaha dan penyelaras tingkatan Penyelaras tingkatan diberi
pendedahan semula tentang
pengagihan buku teks, mengisi
borang SPBT G dan
mengemaskini buku stok.

2 Meningkatkan prestasi Setiausaha dan penyelaras tingkatan Telah memohon bekalan buku
unit SPBT teks 2018.

Telah mengemaskinikan buku-


buku stok.

3 Membersihkan bilik Setiausaha dan penyelaras tingkatan Telah mengemaskan bilik BOSS.
BOSS
Menyenaraikan dan menyusun
buku-buku teks mengikut tahun
dan judul.

4 Penerimaan buku- Setiausaha dan penyelaras tingkatan Mengecop dan memproses buku-
buku teks bekalan buku baru.
2018
Menulis bekalan SPBT di dalam
buku stok
5 Pelupusan buku teks Setiausaha Memohon pelupusan buku teks
2017 yang tidak aktif.

Membakar buku teks yang telah


lulus untuk dilupuskan.

6 Laporan tahunan 2017 Setiausaha dan penyelaras tingkatan Telah menyediakan laporan dan
dan PTPO 2018 PTPO 2018.

3. Masalah / Penyelesaian
BIL MASALAH CARA PENYELESAIAN

1. Buku-buku pelajar yang hilang Meminta pelajar menggantikan buku-buku yang


hilang

2. Bekalan buku teks yang tidak mencukupi Membeli dan mendapatkan buku-buku lebihan
dari pusat dan sekolah-sekolah lain.

Disediakan oleh,

……………………………………………….
( LYDIAWATI @ ROSTITHA MAIDOM )
Setiausaha