Anda di halaman 1dari 2

Negara Kota Organisasi sosial Pengkhususan kerja Sistem Tulisan Sistem pemerintahan LAIN-LAIN

 Mempunyai kawasan utama – iaitu  Terbahagi dua iaitu  Ia berlaku kerana wujudnya  Ia bermula dalam bentuk  Berbentuk Teokrasi – raja
pusat kota, tembok kota, luar kota pemerintah dan rakyat . lebihan pertanian . gambar . dianggap tuhan ,wakil tuhan
dan pelabuhan.  Pemerintah terdiri dari raja ,  Maka ada petani bertukar kerja  Kemudian berbentuk dan pemilik negara kota .
 Kubu pertahanan – lengkap dengan ketua pendeta , ketua tentera menjadi perniaga , pedagang . simbol yang ditulis di atas  Walau bagaimanapun mereka
pelbagai pintu gerbang. , dan bangsawan .  Mereka berniaga hingga ke tanah liat kerana tiada tidak menyembah raja ,
 Dalam kota – ada istana, rumah  Rakyat terbahagi dua iaitu Lembah Indus . kertas . kecuali raja Raja Naramsin di
kediaman, rumah ibadat, pasar dan rakyat bebas  Perdagangan penting kerana  Tulisan ini berbentuk Akkad yang menganggap
dirinya terlalu agung bergelar
jalan yang lurus dan lebar.  ( seperti petani , artisan , kurangnya hasil bahan mentah . pepaku dikenali sebagai
“ Raja Empat Penjuru Alam .
 Pusat kota – ialah rumah ibadat. pedagang ) dan hamba  Maka logam , kayu – kayan ,
cuneiform .
 Raja menjadi ketua pentadbir
 Pengangkutan – seperti kapal, (tawanan perang ) . emas ,dari luar kerajaan
, ketua tentera , ketua
pedati dan keldai. ditukarkan dengan hasil pertanian
pendeta .
 Hubungan luar – melalui jalann laut, mereka .
 Raja juga menjadi ketua
Bandar dan negara kota.  Terdapat juga pengusaha tekstil ,
agama dan beliau melantik
tembikar dan tukang rumah
keluarganya memegang
kesan pertambahan penduduk .
jawatan di Zigurat .
 Ada juga rakyat yang menjadi
 Zigurat ialah pusat ibadat ,
tentera mempertahankan negara
perdagangan ,dan
kota daripada musuh .
menyimpan khazanah negara
.
 Raja turut dalam soal tanah ,
cukai, pertanian ,dan
perniagaan .
 Raja dibantu oleh bangsawan
yang ada ikatan keluarga .

 Firaun Menes menyatukan semua  ORGANISASI  Contohnya menenun, membuat  Tulisan mereka dikenali  Diterajui oleh Firaun yang di
daerah di bawah satu pusat MASYARAKAT tembikar, melombong emas di sebagai hiegroglif. bantu oleh bangsawan bagi Konsep
pentadbiran di bandar Thinis .  Firaun (atas sekali ) – Nubia.  Tulisan ini hasil kombinasi menjalankan pentadbiran, politeisme dalam
 Kemudian berpindah ke Bandar raja berkuasa mutlak ,  Eksport Mesir – seperti tekstil, gambar dan simbol yang menjaga keamanan , agama
Memphis , Thebes , Heliopolis , dianggap sesuci , kertas. berdasarkan bunyi. mengagih dan mengurus
hasil makanan .  Tuhan orang
Fayoum dan Abydos . diwarisi turun – temurun  Kegiatan perdagangan maju  Tulisan digunakan untuk
 Di pusat Bandar terdapat kediaman . Antara gelaran Firaun kerana banyak kapal dari Laut mencatat rekod pertanian,  Bangsawan ialah pembesar Mesir dikaitkan
Firaun , pusat pentadbiran , –Tuhan Horus , Raja Mediterranean dan Laut Merah kutipan cukai dan untuk seperti pegawai, penasihat dengan alam
pelabuhan , dan keagamaan . Matahari , (dipercayai berlabuh di pelabuhan Thebes, tujuan keagamaan. dan gabenor wilayah yang seperti Re
anak tuhan matahari Memphis. ditakluki.
(Tuhan
iaitu Amon –Re ) . Ia  Kemudian Rahib yang
Matahari), Ra-
juga ketua pendeta, mengawal hal keagamaan.
pemilik tanah, ketua Atum (Tuhan
hakim dan ketua
 Urusan pentadbiran juga
dibantu oleh jurutulis (orang Langit).
pahlawan .
 Selepas Firaun – awam yang dilantik untuk  Mereka percaya
bangsawan, rahib, tuan menulis rekod kerajaan).
hidup selepas
tanah dan jurutulis .  Wanita pernah menjadi firaun
mati – mayat
 Kemudian rakyat bebas iaitu Firaun Hatshepsut yang
disimpan rapi,
– petani, pedagang, berjaya memajukan pertanian
artisan . dan terusan. lengkap dengan
 Hamba (bawah sekali).  Pemerintahan firaun meliputi alat dan
Nubia, Palestin, Lubnan, keperluan
 hingga ke Syria.
hidup. Alat
kebesaran dan
keperluan yang
disertakan
mengikut status
mayat.