Anda di halaman 1dari 2

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

PUSKESMAS ATARIJAYA
KECAMATAN LALEMBUU KABUPATEN KONAWE SELATAN
Jln. Poros Atari Jaya Kompleks Perkantoran Kec. Lalembuu

LAPORAN HASIL BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH TAHUN 2008

Sasaran CAKUPAN IP Vaksin PEMBERIAN VAKSIN/ SPOIT


Kls I Kls II Kls III Kelas I Kelas II Kelas III Diterima Dipakai Spoit
No Nama Sekolah SISA
(L/P) (P) (P) CPK DT TT TT CPK DT TT
CPK DT TT CPK DT TT 0,5 mL 5 mL
Jml % Jml % Jml % Jml %
1. SDN Atarijaya 26 19 20 26 100 26 100 17 89.5 18 90 8 8 6 3 3 4 3 3 4 90 3
2. SDN Atari Indah 25 8 20 26 104 26 104 6 75 18 90 8 8 7 3 3 4 3 3 4 80 3
3. SDN Lambodi Jaya 42 16 26 39 92.8 39 92.8 15 93.7 23 88.5 9 9 9 4 4 4 4 4 4 120 4
4. SDN Potuho Jaya 28 14 13 26 92.8 26 92.8 14 100 12 92.3 8 8 8 3 3 3 3 3 3 80 3
5. SDN Mokupa Jaya 15 11 8 9 60 9 60 11 100 8 100 9 9 9 1 1 2 1 1 2 40 1
6. SDN 01 Sumber Jaya 14 5 8 14 100 14 100 5 100 8 100 7 7 7 2 2 2 2 2 2 43 2
7. SDN 02 Sumber Jaya 22 8 11 21 95.4 21 95.4 8 100 10 90.9 7 7 9 3 3 2 3 3 2 62 3
8. MIS Albarokah 18 14 11 15 83.3 15 83.3 13 92.8 9 60 8 8 7 2 2 3 2 2 3 55 2
9. SDN Mondoke 18 7 11 18 100 18 100 6 85.7 8 72.7 9 9 7 2 2 2 2 2 2 52 2
10. SDN Puunangga 35 6 12 33 94.3 33 94.3 5 83.3 10 83.3 8 8 7 4 4 2 4 4 2 83 4
11. SDN Teteinea Jaya 21 9 9 18 85.7 18 85.7 7 77.8 8 88.9 9 9 7 2 2 2 2 2 2 54 2
12. SDN Kapuwila 25 14 13 22 88 22 88 12 85.7 10 76.9 7 7 7 3 3 2 3 3 2 70 3
13. SDN Sukamukti 33 13 18 30 90.9 30 90.9 12 92.3 16 88.9 8 8 9 4 4 3 4 4 3 90 4
14. SDN Puurema Subur 20 10 11 18 90 18 90 7 70 9 81.8 9 9 8 2 2 2 2 2 2 55 2
15. SDN 01 BUN Roraya 12 4 3 12 100 12 100 3 75 3 100 6 6 6 2 2 1 2 2 1 33 2
16. SDN Lalembuu 19 7 4 16 84.2 16 84.2 6 85.7 4 100 8 8 5 2 2 2 2 2 2 45 2
Jumlah 373 165 198 343 91.9 343 91.9 147 89.1 174 87.9 42 42 40 42 42 40 1052 42

Mengetahui Atari Jaya. 30 November 2008


Kepala Puskesmas Petugas Imunisasi

dr. Achi Rasma Welaty Dewa Putu Suardika, AMK


NRPTT. 21.1.004.2010 NIP. 590 012 804