Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN LATIHAN MENGAJAR OLAHRAGA

Tarikh : 13/2/2018

Masa : 7.45-8.45 pagi

Peringkat umur : 12 Tahun

Tajuk/ kemahiran : Olahraga- Larian berganti

Pengalaman sedia ada

Objektif : Pelajar boleh melakukan acara larian berganti dengan teknik yang betul

Psikomotor

Kognitif

Afektif

Objektif explisit : Peserta dapat melakukan teknik pertukaran baton dengan betul

Nilai-nilai murni

Alatan : Baton, kon

Bahagian Masa Kemahiran/ aktiviti Catatan/ gambarajah.

1
Memanaskan 10  Lari ulang alik 15 m 4x
badan min  Lompat bintang 50x
 Membuat regangan semua anggota utama
badan
Kemahiran 35 Larian Berganti - ansur maju mengikut fasa
min

a. Fasa Satu-Penukaran baton


Pelaksanaan
 Guru menunjukkan dua cara tapak tangan
memberi dan menerima baton iaitu cara
atas dan cara bawah.
 Guru menerangkan cara silang tangan
antara pemberi dan penerima baton.
 Mengikut kumpulan, murid diminta untuk
membuat barisan larian.
 Setiap kumpulan diminta untuk melakukan
cara memberi dan menerima baton dalam
keadaan berdiri sahaja

b. Fasa Dua

2
Pelaksanaan
 Murid dalam kumpulan diminta membuat
gaya larian perlahan setempat.
 Baton diberi dan diterima oleh peserta
dalam keadaan larian perlahan setempat
 Guru membetulkan cara memberi dan
menerima baton para murid.

c. Fasa Tiga- Larian Berganti


Pelaksanaan
 Dalam keadaan keadaan larian anak,
murid diminta untuk melakukan aktiviti
pertukaran baton
 Baton dipindahkan dari murid yang paling
belakang kepada murid yang paling
hadapan dalam keadaan larian perlahan.
 Murid paling hadapan akan meletakkan
baton yang diterima di atas tanah
 Aktiviti diulang sehingga murid sampai ke
garis penamat.
Permainan 10  Pelajar diberi peluang melakukan aktiviti
min 4x100M mengikut kumpulan

3
 Kumpulan yang pertama sampai ke garis
penamat dikira pemenang
 Permainan dilakukan mengikut jantina
lelaki dan perempuan
Penutup 5 min  Guru menyimpulkan kemahiran yang
murid belajar
 Guru menunjukkan rasional cara silang
tangan antara pemberi dan penerima
baton