Anda di halaman 1dari 6

KEJOHANAN BALAPAN DAN

PADANG MSSD PASIR GUDANG


KALI KE-14, 2018

1. UNDANG-UNDANG
Kejohanan ini dijalankan mengikut Undang-undang Kesatuan Olahraga Malaysia (KOM) 2014/2015.
Peraturan-Peraturan Am
Majlis Sukan Sekolah Johor (MSSJ) dan Peraturan-peraturan Pertandingan Olahraga MSSD tahun 2018.

2. JENIS PERTANDINGAN , HARI DAN TARIKH

2.1 Kejohanan Berpasukan dan Individu.


2.2 4 Mac - 8 Mac 2018 / Ahad - Khamis
2.3 Jenis acara untuk kejohanan adalah seperti berikut:-

Acara/ LELAKI PEREMPUAN


Kod Peringkat
18 15 14 12 11 18 15 14 12 11
Umur
01 100 meter X X X X X X X X X X
02 200 meter X X X X X X X X X X
03 400 meter X X X X X X
04 800 meter X X(T) X X(T)
05 1500 meter X X(T) X X(T)
06 3000 meter X X(T) X(T)
18 3000 m J. Kaki X(T)
19 5000 m J. Kaki X(T) X
20 10000 m J. Kaki X
21 Lompat Tinggi X X(T) X X X X(T) X X
22 Lompat Jauh X X X X X X X X X X
23 Lompat Kijang X X(T) X X(T)
X X X X(T) X X X X(T)
25 Melontar Peluru
5.00kg 4.00kg 4.00kg 2.72kg 3.00kg 3.00kg 3.00kg 2.72kg
X X(T) X X (T)
26 L. Cakera
1.5kg 1kg 1kg 1kg
X X X X(T) X X X X(T)
27 M.Lembing
700g 600g 600g 600g 600g 600g 600g 600g
LARI BERGANTI-
41 GANTI
4 x 100 meter X X(T) X(T) X X(T) X(T)
42 4 x 200 meter X(T) X(T)
44 4 x 400 meter X X(T) X X(T)

2.4 Kod 42 : Acara 4 X 200 meter.


2.4.1. Pelari Pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan mula di garisan 1 1/2 stagger -
seperti pelari pertama dalam acara 4 x 400 meter.
2.4.2 Pelari kedua akan bersedia di garisan 1 stagger (garisan ini akan disediakan).
2.4.3 Pelari ketiga akan bersedia di garisan 1/2 stagger (seperti pelari kedua dalam acara 4 x 400
meter) - selepas menerima baton dari pelari kedua, peserta ketiga mestilah belari di lorong
masing-masing sehingga ke selekoh pertama dan kemudiannya akan memotong masuk selepas
garisan ke lorong pertama.
2.4.4. Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang
datang dan menerima baton dengan syarat dia tidak menghalang dan menolak peserta lain.

2.5 Kod 41 : Acara 4 X 100 meter.


2.5.1 Zon pertukaran baton dipinda kepada 30m, bermaksud atlet boleh menerima baton mulai dari Zon pecutan sehingga
zon penerimaan baton tamat.
2.5.2 Atlet mesti berada di dalam zon pertukaran baton semasa memulakan larian
3. HADIAH-HADIAH
3.1 Acara Individu sehingga 1500 meter Pertama, kedua dan ketiga.
3.2 Acara Individu 1500 meter ke atas Pertama, kedua, ketiga hingga keenam.
3.3 Acara berpasukan Enam ( 6 ) pingat akan diberi kepada setiap pasukan yang
: berjaya di tempat Pertama, kedua dan ketiga.
4. CARA PERTANDINGAN

4.1 Setiap sekolah (rendah dan menengah) dibenarkan mendaftar tidak lebih daripada 2 orang
peserta bagi tiap-tiap acara individu dan satu pasukan sahaja bagi tiap-tiap acara lari berganti-
ganti.
4.2. Bilangan maksima penyertaan seseorang peserta adalah seperti berikut:-

Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti


18 tahun dan ke bawah 3 (Termasuk acara terbuka) 2
15 tahun dan ke bawah 3 (Termasuk acara terbuka) 2
14 tahun dan ke bawah 3 (Termasuk acara terbuka) 2
12 tahun dan ke bawah 2 2
11 tahun dan ke bawah 2 2

4.3 Semua atlet kategori 11 tahun / 14 tahun boleh bertanding dalam acara terbuka kategori 12 tahun / 15 tahun jika acara
berkenaan tidak dipertandingkan dalam kategori mereka.
4.4 Acara terbuka dibenarkan hanya untuk peserta-peserta Sekolah Menengah sahaja.

5. PENDAFTARAN PESERTA-PESERTA

5.1 Pendaftaran peserta hendaklah dilakukan secara atas talian melalui laman sesawang :

Sekolah Rendah : www.mssj.edu.my/daftar4/mssdgurendah


Sekolah Menengah : www.mssj.edu.my/daftar4/mssdgu

5.2 Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah diisikan di dalam BORANG KHAS (PENYERTAAN
INDIVIDU) MSS NEGERI JOHOR IAITU BORANG M01 (SEK MEN) DAN R01(SEK REN). Butir-butir tentang
seseorang peserta hendaklah dilengkap disahkan oleh Pengetua/Guru besar sekolah masing-
masing serta perlu ada cop bulat sekolah dan diserahkan kepada Pengelola semasa pada hari
pertama kejohanan MSSD Balapan dan padang iaitu 4 / 3 / 2018.
5.3 Setiap borang penyertaan individu peserta setiap sekolah hendaklah disertakan dengan gambar
dan satu salinan kad pengenalan (sek men) atau surat beranak (sek ren) yang telah
disahkan oleh Pengetua atau Guru Besar sekolah masing-masing.
5.4 Jawatankuasa Pengelola berhak menolak mana-mana penyertaan peserta yang
tidak lengkap diisi sebagaimana kehendak seperti (5.1 - 5.3).
5.5 Tarikh akhir pengisian pendaftaran peserta secara dalam talian tersebut adalah pada hari
SELASA 27/02/2018 jam 2.00 petang.
5.6 Peserta dari sekolah Sukan Malaysia (SSM) dan sekolah Sukan Negeri (SSN) DIBENARKAN bertanding bagi
mewakili sekolah asal dalam kejohanan ini. Jika tidak berdaftar di sekolah sekitar Pasir Gudang, alamat tempat tinggal
mereka akan dirujuk. Semua pengurusan atlet berkenaan adalah di bawah pengurusan dan tanggungan sekolah yang
berkenaan. (Penyertaan mereka hanya terhad kepada 2 acara individu dan 1 acara berpasukan).

6. PENARIKAN DIRI

6.1 Penarikan Diri Semasa Kejohanan dijalankan.


6.1.1 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftarkan diri tidak mengambil bahagian
dalam sesuatu acara, maka peserta itu dianggap sebagai menarik diri tanpa sebab. Oleh
yang demikian, peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara yang
didaftarkan atas namanya.
6.1.2 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil
bahagian dalam pusingan awal tanpa surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan
adalah dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan
atas namanya.
6.1.3 Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat Pegawai
Perubatan, hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acara-acara yang
didaftarkan atas namanya dengan syarat peserta tersebut mengemukakan surat
pengesahan daripada Pegawai Perubatan kepada Pengurus Kejohanan.
6.2 Penggantian Dalam Acara Lari Berganti-ganti.
6.2.1 Penggantian bagi acara lar berganti-ganti dihadkan kepada dua (2) orang peserta yang
didaftarkan dalam borang Masuk Rasmi. Peraturan ini melibatkan juga pusingan saringan (jika
ada) hingga ke pusingan akhir.
7. MELAPORKAN DIRI

7.1 Semua peserta hendaklah melaporkan diri sekurang- kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan
45 minit bagi acara padang sebelum masa yang dijadualkan. Selepas itu, mereka akan
dihantar ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta.
7.2 Semua peserta wajib melapor diri di bilik panggilan, jika gagal berbuat demikian Referi bilik panggilan berkuasa mutlak
untuk membatalkan penyertaan peserta berkenaan.
7.3 Hebahan tentang panggilan peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara akan dibuat. Maklumat untuk meminta
peserta untuk melaporkan diri akan disiarkan di satu tempat di khemah penyelia peserta. Hebahan juga akan dibuat jika
terdapat sebarang perubahan pada sususnan acara atau program.
7.4. Peserta hendaklah berpakaian lengkap, nombor bib sebagaimana dalam daftar dan mesti
disematkan dengan pin pada tiap-tiap sudut. Bagi acara Lompatan peserta dibenarkan memakai
nombor di bahagian hadapan sahaja
7.5 Bagi acara balapan, selepas sesuatu acara tamat, peserta hendaklah berada di lorong
masing- masing dan mempamerkan nombor bib kepada hakim balapan.

8. ATURCARA MASUK DAN KELUAR ARENA PERTANDINGAN

8.1 Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditetapkan.

9. PERMULAAN

9.1 Bagi acara-acara y a n g d i n y a t a k a n d i bawah mulaan dekam (crouch start), wajib


digunakan
9.1.1 - 100 meter 9.1.4 - 4 x 100 meter
9.1.2 - 200 meter 9.1.5 - 4 x 200 meter
9.1.3 - 400 meter 9.1.6 - 4 x 400 meter

10. UKURAN JARAK / TINGGI PERMULAAN

10.1 Bagi acara lompat tinggi , ukuran tinggi permulaan adalah seperti berikut :

LELAKI PEREMPUAN
BAWAH 18 1.55 Meter 1.15 Meter
BAWAH 15 1.45 Meter 1.10 Meter
BAWAH 12 1.20 Meter 1.05 Meter
BAWAH 11 1.10 Meter 0.95 Meter

10.2 Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi acara lompat kijang adalah seperti berikut;
LELAKI PEREMPUAN
BAWAH 18 9 Meter 7 Meter
BAWAH 15 9 Meter 7 Meter

10.3 Bagi acara lompat jauh , ukuran jarak permulaan adalah seperti berikut :
LELAKI PEREMPUAN
BAWAH 18 5.40 Meter 3.50 Meter
BAWAH 15 5.00 Meter 3.50 Meter
BAWAH 14 4.60 meter 3.50 Meter
BAWAH 12 3.80 Meter 3.30 Meter
BAWAH 11 3.40Meter 3.00 Meter

11. CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEJOHANAN DAN PENENTUAN KEDUDUKAN

11.1 Penentuan Peserta Terbaik


Hadiah-hadiah peserta tebaik akan diberi
kepada ;
11.1.1 Peserta Terbaik setiap kategori
11.1.2Peserta tebaik keseluruhan Lelaki dan
perempuan
11.1.3Piala pusingan setiap bahagian
11.1.4Piala pusingan keseluruhan Lelaki dan Perempuan
11.2 Johan Keseluruhan
Johan keseluruhan bagi Piala Pusingan Majlis Sukan Sekolah Daerah Pasir Gudang ditentukan
mengikut pungutan Pingat Emas terbanyak bagi kategori sekolah menengah dan sekolah
rendah masing-masing. Jika berlaku seri, pungutan pingat Perak akan diambil kira, jika masih seri
pungutan pingat Gangsa akan diambil kira, jika masih seri pungutan Mata terbanyak akan
diambil kira.

12. SARINGAN DAN SEPARUH AKHIR

12.1 Peringkat saringan ke Separuh Akhir


Penentuan peserta ke peringkat separuh akhir adalah sepenuhnya berdasarkan pencatat masa
terpantas (best time).
12.2 Empat Separuh Akhir
Pemenang setiap separuh akhir dan empat ( 4 ) pencatat masa terpantas akan layak
memasuki peringkat akhir.
12.3 Tiga Separuh Akhir
Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang
terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir.
12.4 Dua Separuh Akhir
Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta
yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.
12.5 Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang
dihadkan pada
para 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4, maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada
kedudukan peserta. Jika berlaku kedudukan yang sama, cabutan undi akan dilakukan
oleh juri rayuan.
12.6 Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh
jawatankuasa
kecil pertandingan dan
perangkaan.
12.7 Peserta yang menyebabkan “False Start” pertama akan diberikan amaran termasuk kepada semua
peserta dan “False Start” kedua, peserta yang terlibat sahaja akan diarahkan keluar padang.
13. HURUF-HURUF PENGENALAN SEKOLAH
13.1.1 (Sekolah Menengah)
BIL NAMA SEKOLAH PENGENALAN BIL NAMA SEKOLAH PENGENALAN
SMK AGAMA JOHOR
1 AG 21 SMK TAMAN DESA TEBRAU DT
BAHRU
2 SMK BANDAR SERI ALAM SA 22 SMK TAMAN JOHOR JAYA 1 JJ
SMK BANDAR SERI ALAM
3 SM 23 SMK TAMAN JOHOR JAYA 2 JY
(2)
SMK DATO’ PENGGAWA
4 DP 24 SMK TAMAN MEGAH RIA MR
TIMUR
5 SMK DESA CEMERLANG DC 25 SMK TAMAN MOLEK TM
6 SMK KOTA MASAI KM 26 SMK TAMAN MOUNT AUSTIN MN
7 SMK KOTA MASAI 2 KA 27 SMK TAMAN NUSA DAMAI ND
8 SMK KOTA PUTERI (2) KT 28 SMK TAMAN PASIR PUTIH PP
9 SMK PASIR GUDANG 1 PG 29 SMK TAMAN PELANGI INDAH PH
10 SMK PASIR GUDANG 2 GD 30 SMK TAMAN PUTERI WANGSA PW
11 SMK PASIR GUDANG 3 PD 31 SMK TAMAN RINTING 2 RG
12 SMK PERMAS JAYA 1 PJ 32 SMK TAMAN SCIENTEX SX
13 SMK PERMAS JAYA 2 PA 33 SMK TANJUNG PUTERI RESORT TP
14 SMK PERMAS JAYA 3 PY 34 SMK ULU TEBRAU UB
15 SMK SERI KOTA PUTERI KP 35 SMK ULU TIRAM UT
16 SMK SUNGAI TIRAM ST 36 MADRASAH AL-ATAS AT
MAKTAB RENDAH SAINS
17 SMK TAMAN DAYA 1 TD 37 MS
MARA (MRSM)
18 SMK TAMAN DAYA 2 DA 38 SEK SENI MALAYSIA SN
19 SMK TAMAN DAYA 3 TY 39 SEK SERI CAHAYA SC
EXCELSIOR INTERNATIONAL
20 SMK TAMAN DESA JAYA DY 40 EX
SCHOOL
13.1.2 (Sekolah Rendah)
BIL NAMA SEKOLAH PENGENALAN BIL NAMA SEKOLAH PENGENALAN
1 SK BANDAR SERI ALAM BS 38 SK TAMAN MOLEK MK
2 SK BUKIT DAHLIA BD 39 SK TAMAN MOUNT AUSTIN MA
3 SK CAHAYA BARU BC 40 SK TAMAN PASIR PUTIH PP
4 SK CAHAYA MASAI MS 41 SK TAMAN PELANGI INDAH PH
5 SK DESA CEMERLANG DC 42 SK TAMAN PERMAS JAYA 2 PY
6 SK KANGKA TEBRAU KT 43 SK TAMAN PERMAS JAYA 3 PA
7 SK KONGKONG LAUT KL 44 SK TAMAN PUTERI PW
8 SK KOPOK SK 45 SK TAMAN RINTING 1 KR
9 SK KOTA MASAI KM 46 SK TAMAN RINTING 2 KG
10 SK KOTA MASAI 2 KA 47 SK TAMAN RINTING 3 KN
11 SK MASAI SM 48 SK TAMAN SCIENTEX SE
12 SK NUSA DAMAI ND 49 SK TANJONG LANGSAT SL
13 SK PASIR GUDANG 1 PG 50 SK TG PUTERI RESORT PR
14 SK PASIR GUDANG 2 GD 51 SK ULU TIRAM UT
15 SK PASIR GUDANG 3 PD 52 SK (FELDA) ULU TEBRAU UB
16 SK PASIR GUDANG 4 PN 53 SJKC BAN FOO CB
17 SK PASIR PUTIH PU 54 SJKC CHEE TONG CT
18 SK PERIGI ACHEH PC 55 SJKC CHIEN CHI CC
19 SK PERMAS JAYA 1 PJ 56 SJKC FOON YEW 5 CY
20 SK PERMAS JAYA 4 PS 57 SJKC JOHOR JAYA CJ
21 SK PERMAS JAYA 5 PE 58 SJKC MASAI CM
22 SK SENIBONG SS 59 SJKC NAM HENG BARU CH
23 SK SERI ALAM 2 SA 60 SJKC PANDAN CP
24 SK SERI KOTA PUTERI KP 61 SJKC PEH HWA 2 CW
25 SK SERI KOTA PUTERI 4 SP 62 SJKC PEI CHIH CE
26 SK SUNGAI TIRAM ST 63 SJKC TIRAM CR
27 SK TAMAN BUKIT TIRAM BT 64 SJKT DESA CEMERLANG TC
28 SK TAMAN CENDANA KC 65 SJKT LADANG MADOS TL
29 SK TAMAN DAYA TD 66 SJKT LADANG MOUNT AUSTIN TA
30 SK TAMAN DAYA 2 DY 67 SJKT LADANG SG PLENTONG TS
31 SK TAMAN DAYA 3 TY 68 SJKT LADANG TEBRAU TT
32 SK TAMAN DESA JAYA DS 69 SJKT LADANG ULU TIRAM TU
33 SK TAMAN JOHOR JAYA JJ 70 SJKT MASAI TM
34 SK TAMAN JOHOR JAYA 2 JY 71 SJKT PASIR GUDANG TG
35 SK TAMAN JOHOR JAYA 3 JH 72 SJKT PERMAS JAYA TP
36 SK TAMAN JOHOR JAYA 5 JR 73 SEK SERI CAHAYA SC
37 SK TAMAN MEGAH RIA MR

13.2 Warna kain adalah seperti berikut :


13.2.1 Lelaki dan Perempuan bawah 18 tahun : PUTIH
13.2.2 Lelaki dan Perempuan bawah 15 tahun : KUNING
13.2.3 Lelaki dan Perempuan bawah 14 tahun : HIJAU MUDA
13.2.4 Lelaki dan Perempuan bawah 12 tahun : MERAH JAMBU
13.2.5 Lelaki dan Perempuan bawah 11 tahun : BIRU MUDA
13.3 Ukuran kain 26 sm x 15 sm
:Ukuran Nombor Tinggi Huruf / Nombor : 13 sm
13.4
: Lebar Huruf / Nombor : 4.5 sm - 5.0 sm
Tebal Huruf / Nombor : 1.0. sm
13.5 Nombor pengenalan hendaklah bermula dengan 01 hingga 50 (contoh PH01) dan hendaklah
secara berturutan.
13.5 Bagi acara berpasukan (relay), setiap peserta dibenarkan menggunakan nombor
pengenalan dirinya sendiri
14. BANTAHAN

14.1 Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOM, kecuali perkara-perkara berikut
:
14.1.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak
dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan, maka peserta
tersebut boleh mengambil bahagian dibawah bantahan, dan perkara tersebut akan
dikemukakan kepada MSS Johor kelak.
14.1.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah
dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada :
a) 15 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara pusingan awal.
b) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara-acara peringkat Akhir.
* Keputusan rasmi akan diwar-warkan dalam kumpulan telegram rasmi mssd balapan dan padang
14.1.3 Sebarang bantahan bertulis kepada Juri Rayuan mesti disertakan dengan wang
pertaruhan sebanyak
RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja).

15 JURI RAYUAN

15.1 Juri Rayuan terdiri daripada


15.1.1 Pengerusi Jawatankuasa Pengelola : Pejabat Pelajaran Daerah/ Wakilnya
15.1.2 Penyelia Sukan Daerah
15.1.3 Pengurus Kejohanan
15.1.4 Pengerusi Teknik
15.1.5 3 Orang Pengurus Pasukan yang tidak terlibat dalam Jawatankuasa Bantahan
15.2 Juri Rayuan adalah bertanggungjawab menyelesaikan segala masalah yang berkaitan dengan
pengelolaan dan teknikal semasa kejohanan berlangsung.
15.3 Keputusan Juri Rayuan dibuat secara bertulis serta dimaklumkan kepada yang berkenaan dan
salinan kepada semua pasukan yang mengambil bahagian.
15.4 Keputusan Juri Rayuan adalah muktamad.

16. HAK-HAK JAWATANKUASA PENGELOLA

16.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan, tetapi
Jawatankuasa Pengelola, dengan persetujuan Pengerusi Teknik Olahraga MSSD Pasir Gudang,
berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, Pengurus-
Pengurus Pasukan akan diberitahu kelak.
16.2 Jawatankuasa Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tersedia dalam
Peraturan-Peraturan
Am MSSJ atau Undang-Undang KOM.

17. HAL-HAL LAIN

17.1 Tempat khas hendaklah disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai. Orang yang tidak
berkenaan DILARANG
masuk ke tempat-tempat khas tersebut.
17.2 Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian,
TIDAK SESIAPA PUN DIBENARKAN MASUK KE DALAM ARENA PERTANDINGAN.
17.3 Jawatankuasa Pengelola tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang-barang kepunyaan
pegawai atau peserta di tempat pertandingan, sungguhpun beberapa persediaan akan
diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian tersebut.