Anda di halaman 1dari 6

CONTOH PENGIRAAN

INSTRUMEN PENILAIAN BILIK SUMBER PPDa

DIMENSI FIZIKAL BILIK SUMBER


ELEMEN 01 : LOKASI DAN SUSUN ATUR

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1 2 3 4

a. Lokasi bilik yang strategik 1


Lokasi
b. Mudah dikunjungi 1
a. Bilik mempunyai konsep yang menarik 1
Susun Atur b. Susun atur perabot 1
c. Susun atur bahan 1
a. Pencahayaan dan pengudaraan 1

Kebersihan dan b. Keselamatan 1


keselamatan c. Kebersihan bilik 1
d. Kebersihan luar bilik 1
Jumlah kekerapan 3 2 1 3
Skor 3 4 3 12
Jumlah skor Elemen 1 22

Skor Penuh : 4 x 9 item = 36

Skor dicapai : = 22

Peratus pencapaian : 22 x 100 = 61.11%


36

Pencapaian sekolah ini bagi elemen 1 : 61.11% (2 Bintang)

Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM


29 Jun 2009 – Pin. 01 Halaman 1
DIMENSI HALA TUJU
ELEMEN 02 : VISI DAN MISI

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1 2 3 4
a. Visi dan misi dipamerkan 1
Sebaran Visi &
b. Visi dan misi disebarkan di luar bilik 1
Misi PPDa
c. Visi dan misi diperjelaskan 1
a. Pengurusan sekolah memahami visi dan
1
misi
Pemahaman Visi & b. Guru-guru memahami visi dan misi 1
Misi PPDa
e. Murid-murid lain memahami visi dan misi 1
f. Pengawas PPDa memahami visi dan misi 1
Jumlah kekerapan 1 2 4
Skor 2 6 16
Jumlah skor Elemen 2 24

Skor Penuh : 4 x 7 item = 28

Skor dicapai : = 24

Peratus pencapaian : 24 x 100 = 85.71%


28

Pencapaian sekolah ini bagi elemen 2 = 85.71% (4 Bintang)

Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM


29 Jun 2009 – Pin. 01 Halaman 2
DIMENSI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN
ELEMEN 03 : STRUKTUR ORGANISASI

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1 2 3 4
a. Jawatankuasa guru diwujudkan 1

Jawatankuasa b. Jawatankuasa murid diwujudkan 1


PPDa c. Jawatankuasa dipamerkan 1
d. Jawatankuasa merentasi bidang 1
a. Carta Organisasi PPDa diwujudkan 1
Carta Organisasi b. Carta Organisasi Bilik PPDa diwujudkan 1
c. Carta Organisasi Bilik PPDa dipamerkan 1
Jumlah kekerapan 1 2 4
Skor 2 6 16
Jumlah skor Elemen 3 24

Skor Penuh : 4 x 7 item = 28

Skor dicapai : = 24

Peratus pencapaian : 24 x 100 = 85.7 %


28

Pencapaian sekolah ini bagi elemen 3 = 85.7 % (4 Bintang)

DIMENSI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN


ELEMEN 04 : PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI

Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM


29 Jun 2009 – Pin. 01 Halaman 3
SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1 2 3 4
a. Fail Pengurusan PPDa diwujudkan 1
b. Jawatankuasa PPDa di dalam fail 1
c. Carta Organisasi di dalam fail 1
d. Rancangan Tahunan / Takwim di dalam fail 1
Pengurusan Asas e. Pekeliling Ikhtisas / berkaitan di dalam fail 1
f. Visi dan misi di dalam fail 1
g. Pembinaan laman blog / laman web 1
h. Statistik semasa 1
i. Bilangan mesyuarat Jawatankuasa 1
a. Mengenalpasti kes 1

Rekod Penglibatan b. Rekod penglibatan di dalam fail 1


Dalam Kes c. Rekod pemantauan kes di dalam fail 1
d. Status semasa kes dinyatakan 1
a. Kajian dijalankan 1
b. Data dianalisis 1
Kajian Tindakan
c. Hasil kajian didokumenkan 1
d. Hasil kajian disebarkan 1
Jumlah kekerapan 1 5 5 6
Skor 1 10 15 24
Jumlah skor Elemen 4 50

Skor Penuh : 4 x 17 item = 68

Skor dicapai : = 50

Peratus pencapaian : 50 x 100 = 73.53 %


68

Pencapaian sekolah ini bagi elemen 4 = 73.53 % (3 Bintang)


RUMUSAN SKOR

Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM


29 Jun 2009 – Pin. 01 Halaman 4
PENCAPAIAN
SKOR SKOR
DIMENSI ELEMEN PENCAPAIAN WAJARAN DENGAN
PENUH DIPEROLEHI
WAJARAN
22 x 100 22 x 25
Fizikal Bilik Lokasi dan
36 22
36 25 36
Sumber Susun atur
= 61.11% = 15.28%
24 x 100 24 x 10
Hala Tuju Visi dan Misi 28 24 28 10 28
= 85.71% = 8.57 %
24 x 100
Struktur
28 24 28
Organisasi
= 85.7 %
113 x 20
Pengurusan Pengurusan 50 x 100
136
Dan Fail Dan 68 50 68 20
Kepimpinan Dokumentasi = 73.53 %
= 16.62%
39 x 100
Pengurusan
40 39 40
Bilik
= 97.50 %
113 x 100
Jumlah
136 113 136
Dimensi 2
= 83.09 %
Perancangan 25 x 100 25 x 20
Pengurusan
Dan 40 25 40 20 40
Program
Pelaksanaan = 62.50% = 12.5%
15 x 100
Kemenjadian
Kemenjadia 20 15 20
Murid 23 x 15
n Murid Dan = 75.00%
15 32
Kesan 8 x 100
= 10.78%
HALO Kesan HALO 12 8 12
= 66.67%
23 x 100
Jumlah
32 23 32
Dimensi 4
= 71.87%
17 x 100 17 x 10
Hubungan Sumbangan
20 17 20 10 20
Luar Agensi Luar
= 85% = 8.5%
JUMLAH SKOR KESELURUHAN 72.25%
PENARAFAN BILIK 3 BINTANG

NOTA
PERATUS PENCAPAIAN TAHAP TARAF BILIK SUMBER
96 % - 100 % 5 5 BINTANG
80 % - 95 % 4 4 BINTANG
70 % - 79 % 3 3 BINTANG
60 % - 69 % 2 2 BINTANG
50 % - 59 % 1 1 BINTANG

Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM


29 Jun 2009 – Pin. 01 Halaman 5
Hak Cipta Terpelihara @ PPDa Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM
29 Jun 2009 – Pin. 01 Halaman 6