Anda di halaman 1dari 1

PANGALAN:_________________________________________________ PETSA: __________________

SECTION: __________________ ISKOR: __________

I.MGA SANHI NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG

II. MAGKAKAALYADONG BANSA

TRIPLE ALLIANCE TRIPLE ENETENTE


1._________________ 4._________________
3
2._________________ 1 4 5._________________

3._________________ 6._________________
6
2
5

III. PICTURE ANALYSIS


__________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________

__________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________

IV. TUKUYIN MO! V. SANHI AT BUNGA

Itinatag ang _______________


Para sa pandaigdigang
ENGLAND UNANG kapayapaan at maiwasan ang
USA
hidwaan at digmaan.
DIGMAANG
Ang bansang ________ sa Asya
PANDAIGDIG
ay nagging super power sa
pamamagitan ng patakarang
ITALY FRANCE modernisasyon.
THE BIG FOUR ( Paris Peace Conference )