Anda di halaman 1dari 10

BIODATA

TAJUK 1:
PENGENALAN,KONSEP, SEJARAH
DAN KEPENTINGAN UNIT
BERUNIFORM
 Perlembagaan Pertubuhan
 Sejarah Unit Beruniform
 Struktur dan Organisasi
Pertubuhan
 Pengurusan dan Pentadbiran
TAJUK 2:
KEMAHIRAN PERKHEMAHAN
 Kraf Perkhemahan
 Ikhtiar Hidup
 Kebudayaan
 Jalan Lasak dan Pandu Arah
 Khidmat Kesukarelawanan
 Simpulan dan Ikatan
 Asas Kawad Kaki
 Asas Pertolongan Cemas
TAJUK 3:
PENGURUSAN DAN PERSIAPAN
PERKHEMAHAN
 Konsep
 Penglibatan
 Sijil
 Tujuan Perkhemahan
 Perancangan dan Persiapan awal
 Pemilihan Tempat
 Aspek keselamatan
 Kemudahan Asas
 Pemeriksaan Pagi
 Surat-menyurat
 Kuarter master
 Laporan dan Refleksi
TAJUK 4:
ORIENTASI KURIKULUM SEKOLAH
RENDAH
 Kurikulum Unit Beruniform
 Perancangan program
LAPORAN
AMALI
LAPORAN
PERKHEMAHAN
LAPORAN
MINGGUAN
RANCANGAN
PENGAJARAN
HARIAN
LAMPIRAN