Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 3

Tingkatan 3E 3A
Tarikh 8/1/18 11/1/18
Masa 1.10-2.10 10.40-11.40
Tempat Kelas Kelas
Kehadiran

Tema: Pengenalan Sivik


Tajuk: Sesi Berkenalan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran pelajar dapat:

Pengetahuan:
Menghuraikan aspek pengetahuan dan kedudukan diri sendiri.

Kemahiran:
Berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan.

Nilai:
Menunjukkan ciri-ciri potensi diri yang positif

Aktiviti:

1. Guru memulakan kelas dengan mengajak pelajar berinteraksi dua hala.


2. Guru mengarahkan pelajar memperkenalkan diri kepada guru dan kelas.
3. Guru bertanyakan soalan-soalan perihal diri pelajar secara bersemuka.
4. Pelajar diarahkan menyalin format pengiraan markah subjek Sivik yang diberikan
oleh MARA.
5. Guru menerangkan cara pengiraan penilaian sivik dalam semester.
6. Guru memberikan penerangan kepentingan mempelajari subjek Sivik.

Bahan Mengajar: Buku Teks, White Board, Marker.

Refleksi

3E : …………………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3B : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Catatan : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3

Tingkatan 3C 3D 3A 3E
Tarikh 14/1/18 16/1/18 16/1/18 18/1/18
Masa 11.40-12.40 8.40-9.40 10.40-11.40 11.40-12.40
Tempat Kelas Kelas Kelas Kelas
Kehadiran

Tema: Pencapaian Kendiri


Tajuk: Unit 1 : Pencapaian Kendiri

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran pelajar dapat:

Pengetahuan:
Kenalpasti potensi yang ada pada diri

Kemahiran:
Nyatakan cara-cara memanfaatkan potensi diri

Nilai:
Menyatakan nilai yang perlu ada untuk jamin kejayaan dalam kerjaya yang diceburi

Aktiviti:

1. Guru memulakan kelas dengan mengajak pelajar berkongsi minat dan kemahiran
sukan yang mereka ada.
2. Pelajar diminta duduk dalam kumpulan masing-masing (5 Kumpulan) dan diminta
bincangkan apa potensi diri mereka dan nyatakan cara nak manfaat potensi tersebut.
3. Pembentangan dilakukan dengan semua ahli kumpulan bercakap di hadapan.
4. Guru meminta mana-mana ahli kumpulan jelaskan nilai yang kena ada untuk jamin
kejayaan kerjaya mereka nanti.
5. Guru membuat penilaian kumpulan dan meminta 2 kumpulan yang dipilih secara
rawak buat kesimpulan.
6. Guru memberikan kesimpulan keseluruhan dan menilai markah kumpulan.

Bahan Mengajar: Buku Teks, White Board, Marker.

Refleksi

3C : …………………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………………
3D : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
3A : …………………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………………
3E : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Catatan : ..............................................................................................................................
RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3

Tingkatan 3E 3C 3D 3A
Tarikh 21/1/18 21/1/18 23/1/18 25/1/18
Masa 8.10-9.10 11.40-12.40 11.40-12.40 10.10-11.10
Tempat Kelas Kelas Kelas Kelas
Kehadiran

Tema: Pencapaian Kendiri


Tajuk: Aktiviti 1A : Kejaya Masa Depan

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran pelajar dapat:

Pengetahuan:
Nyatakan kerjaya yang sesuai dengan diri

Kemahiran:
Senaraikan cara untuk realisasikan kerjaya pilihan

Nilai:
Menunjukkan keyakinan diri untuk menerokai kerjaya diminati

Aktiviti:

1. Guru menunjukkan 2 contoh bergambar kerjaya (Polis dan Doktor)


2. Pelajar diminta nyatakan apa yang mereka paham berdasarkan gambar tadi.
3. Guru memilih secara rawak 5 orang pelajar untuk nyatakan cita-cita yang diimpikan.
4. Guru membantu menhjelaskan secara lebih mendalam tentang cita-cita mereka tadi.
5. Semua pelajar diminta senaraikan cara mencapai cita-cita masing-masing dan
ceritakan di depan kelas. 5 orang pelajar dipilih rawak.
6. Pelajar dinasihat supaya terokai maklumat mengenai cita-cita masing-masing di
internet.
7. Guru membuat rumusan.

Bahan Mengajar: Buku Teks, White Board, Marker.

Refleksi

3E : …………………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………………
3C : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
3D : …………………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………………
3A : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Catatan : ..............................................................................................................................
RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 3

Tingkatan 3C 3E 3D 3A
Tarikh 29/1/18 29/1/18 30/1/18 30/1/18
Masa 9.10-10.10 11.40-12.40 8.40-9.40 12.40-1.40
Tempat Kelas Kelas Kelas Kelas
Kehadiran

Tema: Pencapaian Kendiri


Tajuk: Aktiviti 1B : Mengenal Keupayaan Diri

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran pelajar dapat:

Pengetahuan:
Kenalpasti kelayakan akademik dan ikhtisas yang diperlukan ikut kerjaya yang berbeza

Kemahiran:
Nyatakan kemahiran diperlukan dalam sesuatu kerjaya

Nilai:
Menunjukkan keyakinan diri untuk menerokai kerjaya diminati

Aktiviti:

1. Guru memulakan kelas dengan mengajak pelajar melihat apa kelebihan dan potensi
yang ada pada diri masing-masing dan 5 orang pelajar diminta kongsikan dalam
kelas.
2. Guru menjelaskan mengenai kelayakan akademik, ikhtisas dan kemahiran.
3. 5 orang pelajar diminta bezakan kelayakan akademik dan ikhtisas.
4. Pelajar diminta buat peta minda mengenai kelebihan atau kemahiran yang mereka
miliki dalam bidang yang ingin diceburi.
5. Guru membuat penilaian berdasarkan pilihan rawak terhadap pelajar.
6. Guru memberikan kesimpulan keseluruhan.

Bahan Mengajar: Buku Teks, White Board, Marker.

Refleksi

3C : …………………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………………
3E : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
3D : …………………………………………………………………………. ……………..
…………………………………………………………………………………………
3A : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Catatan : ..............................................................................................................................