Anda di halaman 1dari 3

NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG 2014

PERSATUAN IBU BAPA-GURU,


Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 18 (1),
Jalan P/18, Presint 18,
62150, WP Putrajaya.

Tel : 03-88905424
Faks : 03-88905425

Rujukan Kami : SKPP18(1)/100/(1)


Tarikh: 26 Februari 2014
Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,
Ibu bapa/Penjaga murid SKPP 18(1)
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI KE-5 PERSATUAN IBU BAPA-GURU TAHUN 2014
Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk.
2.
Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan dijemput untuk menghadiri mesyuarat
tersebut pada ketetapan berikut :
Tarikh
Tempat
Masa
3.

: 14 Mac 2014( Jumaat )


: Laman Bawah, Dewan SMK Putrajaya Presint 18(1)
: 8.30 malam

Agenda mesyuarat tersebut ialah :


3.1 Ucapan Pengerusi
3.2 Membentang dan menerima MInit Mesyuarat Agung Tahunan yang
lalu.
3.3 Membentang dan menerima Laporan Tahunan.
3.4 Membentang, menerima dan meluluskan Penyata Kewangan berakhir
31 Disember tahun sebelumnya.
3.5 Membahaskan usul, jika ada
3.6 Pemilihan Jawatankuasa PIBG tahun 2014/2015
3.7 Pemilihan Juruaudit Dalaman;
3.8 Ucapan penangguhan; dan
3.9 Hal-hal lain

4
Bersama surat ini, disertakan juga borang maklum balas dan borang usul
untuk
tindakan
Y.Bhg.
Dato’/Datin/Tuan/Puan.
Kesudian
Y.Bhg.
Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk hadir ke majlis ini amat dialu-alukan dan didahului
dengan ucapan terima kasih.
Sekian.
Urusetia,
PERSATUAN IBU BAPA-GURU
SK Putrajaya Presint 18(1)
Jalan P18, Presint 18,
62150 Putrajaya.

BORANG USUL
Sekiranya terdapat sebarang usul, sila tuliskan usul anda dalam borang di bawah.
Pihak Jawatankuasa PIBG diberi kuasa menapis usul-usul yang dikemukakan sebelum
diluluskan untuk perbincangan dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Sila kembalikan borang
ini selewat-lewatnya pada 28 Februari 2014 (Jumaat).
Usul-usul
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

...Potong di bahagian ini............................kepilkan bersama borang usul


di atas........................................................
Saya.......................................................Ibu
bapa/penjaga
kepada
murid
bernama............................................................................
..............tahun.................................
akan hadir ke Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali Kelima tahun 2014. bersama
sama ini disertakan sumbangan sebanyak RM…………………..untuk majlis berkenaan.
Nama

:………………………………………... Tarikh :……………………………….......

Tandatangan :………………………………………… No.Tel:………………………………......