Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 4 AMANAH


TARIKH / HARI 01 FEBRUARI 2018 MASA 1145 - 1245
TEMA NOMBOR DAN OPERASI TAJUK TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000.
STANDARD 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.
KANDUNGAN
STANDARD (i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya
PEMBELAJARAN hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat
anggaran.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menambah secara pengumpulan semula.

AKTIVITI 1. Guru memberikan beberapa contoh yang murid sering membuat salah.
PENGAJARAN & 2. Guru mengulangkaji penambahan secara pengumpulan semula.
PEMBELAJARAN
3. Beberapa murid dipanggil untuk menjawab soalan di papan putih.
(PdP)
4. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
5. Latihan
6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
7. Kerja rumah
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen
BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 / orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan  Mesyuarat
kerana...  Kursus
 Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar

 Aktiviti PdP dibawa ke