Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 4 AMANAH


TARIKH / HARI 08 FEBRUARI 2018 MASA 1145 - 1245
TEMA NOMBOR DAN OPERASI TAJUK TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000.
STANDARD 2.3 Penggunaan anu dalam penambahan
KANDUNGAN
STANDARD (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor.
PEMBELAJARAN (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN
1. Menyatakan maklumat yang tidak diketahui dalam sesuatu masalah.
2. Menulis ayat matematik yang melibatkan anu sebagai kotak.

AKTIVITI 1. Guru melukis satu situasi yang melibatkan anu dalam masalah matematik.
PENGAJARAN & 2. Murid menyatakan maklumat yang tidak diketahui berdasarkan situasi yang dilukis.
PEMBELAJARAN
3. Guru membimbing murid mencari maklumat yang tidak diketahui sambil membina ayat
(PdP)
matematik yang melibatkan anu.
4. Guru mengulangkaji dengan dua contoh yang berbeza.
5. Murid cuba mencari maklumat yang diketahui dan seterusnya menulis ayat matematik.
6. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.
7. Latihan
8. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.
9. Kerja rumah – buku teks
BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen

BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta


 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)
 Pendidikan Alam  Patriotisme  TMK  Nilai Murni
Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &
 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 / orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan  Mesyuarat
kerana...
 Kursus

 Program Sekolah

 Mengiringi Murid Keluar

Beri Nilai