Anda di halaman 1dari 4

MODUL SOALAN RAMALAN KBAT SPM 2016

1. Penetapan gaji minimum tahun 2016

Berdasarkan keratan akhbar di atas, kerajaan telah menetapkan gaji minimum sektor swasta dinaikan dari
RM 900 kepada RM 1000 di Semenanjung Malaysia dan dari RM 800 kepada RM 920 di Sabah, Sarawak dan
Labuan.
a) Beradasarkan ilmu ekonomi yang anda pelajari, adakah anda bersetuju dengan penetapan gaji
minimum tersebut? Hujahkan pendapat anda.
(5 markah)

Skema pemarkahan :
No
Huraian Pemarkahan
soalan
1.(a) Setuju 1
H1 meningkatkan pendapatan boleh guna isi rumah 1
H2 mengurangkan hutang isi rumah 1
H3 tabungan meningkat 1
H4 pendapatan perkapita penduduk meningkat 1
H5 dapat memenuhi keperluan pekerja/dapat menampung keperluan harian 1
H6 memberi perlindungan sosial yang mencukupi kepada pekerja
H7 menggalakkan industri meningkatkan rantaian pengeluaran global dengan melabur 1
dalam intensif teknologi 1
H8 meningkatkan produktiviti buruh
H9 untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada pekerja asing tidak mahir 1
1

atau

Tidak setuju
H1 kos firma meningkat / caruman PERKESO majikan meningkat
H2 margin keuntungan firma menurun 1
H3 kuasa beli meningkat / permintaan barangan meningkat / kenaikan harga barang 1
umum 1
H4 kemasukkan pekerja asing / tarikan pekerja asing untuk bekerja di Malaysia 1
H5 peluang pekerjaan buruh tempatan berkurang - majikan menangung kos caruman
KWSP dan PERKESO yang tinggi 1

2. TPPA (PERJANJIAN PERKONGSIAN TRANS-PASIFIK)


Maklumat diatas berkaitan dengan Perjanjian Perkongsian Trans-pasifik (TPPA) yang telah ditandatangani
oleh Malaysia dengan negara-negara TPP.

a) Jelaskan perubahan bentuk sekatan perdagangan Malaysia kesan dari TPPA? (4 markah)
b) Sebagai isi rumah, jelaskan kesan TPPA terhadap ekonomi Malaysia?
(6 markah)

No
Huraian Pemarkahan
soalan
2.(a)
F1 perubahan sekatan tarif / duti import 1
H1a penghapusan tarif bagi bagi produk elektrik dan elektronik / kayu dan produk kayu 1
/ produk plastik / sawit dan produk minyak sawit.

F2 perubahan sekatan kouta


H2a kebebasan kepada negara-negara TPP dalam mengeksport barang 1
1
F3 sekatan bukan ekonomi
H3a perubahan dari segi dasar keselamatan negara
1
1
2(a) H1 menawarkan lebih banyak pilihan barangan kepada isi rumah 1
H2 harga barang lebih murah - tiada duti import 1
H3 meningkatkan pendapatan individu / had gaji minimum 1
H4 meningkatkan produktiviti pekerja / pengurusan peringkat antarabangsa 1
H5 meningkatkan KDNK Malaysia / pendapatan negara
H6 peningkatan pelaburan dalam Malaysia 1
H7 menawarkan peluang pekerjaan 1
H8 meningkatkan eksport / akses pasaran ke negara-negara TPPA Malaysia yang belum 1
ada FTA 1
H9 menawarkan input / modal yang lebih murah
H10 melindungi dan memelihara alam sekitar 1
1